T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim-/projectmanager

interim-/projectmanager

Werkervaring interimmanager

Als manager gebruik ik een coachende leiderschapsstijl om een team optimaal te laten functioneren waarbij ik streef naar een gezonde balans tussen de vraag en het aanbod van werk voor medewerkers.
Ik adviseer directies op het gebied van kwaliteitsmanagement en teammanagement over de bedrijfsvoering.

Als projectleider begeleid ik diverse zorginhoudelijke projecten als ook projecten met meer bedrijfsmatig karakter. Daarnaast zet ik samen met projectgroepen veranderingen en/of verbeteringen in gang door plannen van aanpak op te stellen en te begeleiden bij implementaties.

Werkervaring als Interim projectleider en interimmanager (2015-2004)

Juni – september 2015: Inspiratiereis door Azië gemaakt!

Ziekenhuis (2014-juni 2015)
Kwaliteitsadviseur
Ter voorbereiding op een externe kwaliteitsaudit begeleidde/adviseerde ik de Raad van bestuur, het Bestuur medische staf en het management op het gebied van kwaliteitszorg. Ook begeleidde ik teams bij het doorvoeren van verbeteringen voor de directe patiëntenzorg.

Ziekenhuis (2013- 2015)
Kwaliteitsmanager Kwaliteit en Veiligheid
Als kwaliteitscoördinator begeleidde ik het ziekenhuis bij het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem ter voorbereiding op een ziekenhuisbrede accreditatie van het NIAZ. Daarnaast gaf ik leiding aan een team van kwaliteitsadviseurs, met bijzonder aandacht voor het herdefiniëren van het takenpakket, (loopbaan)coaching en profilering van het team in de organisatie.

GGZ-instelling (2011-2012)
Projectleider "Herontwerp Poliklinieken"
Naar aanleiding van integratie van twee centra van de GGZ, heb ik als projectleider een quickscan van de bestaande processen uitgevoerd en aan de hand daarvan een voorstel gedaan voor éénduidige efficiënte en effectieve werkwijzen. Ik heb de directie van advies voorzien, op het gebied van het afstemmen en herinrichten van primaire en ondersteunende processen en wat dit betekent voor de zorgprofessionals.

Ziekenhuis (2010-2011)
Projectmanager
Het betrof hier een multidisciplinair project m.b.t. het ontwikkelen en het implementeren van een patiëntveiligheidschecklist voor het (poliklinische en klinische)peri-operatieve proces voor alle snijdende specialismen. Na het analyseren van de bestaande werkwijzen werden de risico's op fouten in kaart gebracht en werd het proces aangepast met de focus op veilige zorg.
Ziekenhuis (2009-2010)
Kwaliteitsmanager
Als kwaliteitsmanager heb ik samen met het management en de psychiaters de bedrijfsvoering ingericht aan de hand van het INK bedrijfsvoeringmodel en zodanig dat deze voldoen aan de kwaliteitskaders van het HKZ en aan de normen zorgverzekeraar.

Ziekenhuis (2007 en 2009)
Projectmanager
Als projectmanager van een multidisciplinair project begeleidde ik de implementatie van de veiligheidschecklist “SURPASS door het motiveren en coachen van alle betrokken zorgverleners in het gebruik van de checklist.(2009)

Revalidatiecentrum (2008-2009 en 2005-2006)
Projectleider en interim manager
Het betrof een multidisciplinair project om samen met diverse paramedische behandelteams te bepalen welke testen/metingen nodig zijn die inzicht bieden in het resultaat van een behandeling. Daarbij is een methodiek opgezet waarbij registratie en rapportage door ICT wordt ondersteund.(2008-2009)

Als interim manager heb ik een kwaliteitsnetwerk ontwikkeld van 12 sport-en bewegingscentra voor chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking. (2005 en 2006)

Jeugdzorg (2006)
Projectmanager
Als projectmanager heb ik de instelling met succes voorbereid op- en begeleid tijdens de HKZ certificering. De nadruk ligt hierbij met name op het stimuleren van kwaliteitsbewustzijn bij professionals en minder op "voldoen aan de regels van een certificerende instantie".

Brancheorganisatie in de zorg (2005)
Adviseur
Als adviseur heb ik professionals geïnterviewd die werkzaam waren in een regionale transmurale CVA zorgketen met als doel om gemaakte samenwerkingsafspraken te analyseren en advies te geven over mogelijkheden om de zorg te verbeteren.

Beroepsvereniging (2000-2008 en 2004)
Projectmanager
Als projectmanager heb ik een landelijk netwerk opgezet t.b.v. het verspreiden van kennis op het gebied van kwaliteitszorg en het implementeren van kwaliteitsproducten op alle afdelingen radiologie.(2004)


Werkervaring in dienstverband (1983-2004)

Ziekenhuis (1988- 2003)
1999-2003: stafmedewerker Kwaliteit en Innovatie: implementeren ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem, projectleider van diverse projecten (wachttijdenverkorting, patiënt tevredenheidsonderzoek, voorbehouden handelingen, protocollenbeheer).
1988-1999 Manager afdeling radiologie (35 p.)
1988: gediplomeerd radiologisch laborante.


Ziekenhuis (1983 – 1987)
1984-1987: Praktijkbegeleidster
1983-1884: Gediplomeerd laborante
1980-1983: In opleiding met praktijkstages

Opleiding interimmanager

Cursussen
2013 Opleiding Professional Coaching (maart-juli)
2011 Masterclass Lean Management
2007 Training INK auditing (auditor)


Opleiding
2008 Module financieel management; Master Zorgmanagement BMG-Erasmus Universiteit
2008 Module logistiek management; Master Zorgmanagement BMG- Erasmus Universiteit
2001 Opleiding Kwaliteitsfunctionaris in de gezondheidszorg (CBO)
1998 Projectmanagement; Boertien en Partners
1990 (HBO)management opleiding; Hogeschool te Leiden
1980 HAVO Jeanne d’Arc Lyceum te Maastricht

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

➢ Ervaren resultaatgerichte (project)manager
➢ Grondige kennis van logistieke, bedrijfsmatige processen
➢ Gespecialiseerd in effectieve en efficiënte bedrijfsvoering (LEAN en INK)
➢ Ervaren adviseur, rekening houdend met mogelijke strategische krachtvelden
➢ Leidinggevende capaciteiten en ruime ervaring als manager
➢ Opgeleid tot kwaliteitsadviseur


Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: goed

Overig

Missie
"Succes behalen samen met anderen", dat vind ik belangrijk. Ik ben dan ook van mening dat je mét elkaar sterker bent dan elk individu afzonderlijk. Ik vind het leuk om met anderen doelen realiseren en ben in staat om complexiteit om te zetten in eenvoud. Door samenwerking kunnen projecten succesvol, gecontroleerd en beheerst worden uitgevoerd.


Persoon
Ik probeer anderen te enthousiasmeren voor hun individuele en eventuele gezamenlijke doelen door een positieve manier van praten, denken en doen. Ik communiceer makkelijk met verschillende disciplines van een organisatie en heb vrij snel inzicht in de bedrijfsprocessen.
Daarnaast ben ik gedreven, ga ik daadkrachtig te werk en streef met een gestructureerde aanpak naar het beste eindresultaat. Betrokkenheid, service, kwaliteit, flexibiliteit staan bij mij hoog in het vaandel.
Een assessment identificeerde in mij de volgende competenties: strategisch en analytisch (onderscheid tussen hoofd-en bijzaken), praktisch en tactisch (besluit- en resultaatgericht), stressbestendig en relativerend ambitieus, vasthoudend en motiverend.


Horizon
Mijn expertise ligt op het gebied van de gezondheidszorg waarbij ik kennis en ervaring heb opgedaan in organisaties als ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, jeugdzorg, beroepsvereniging, revalidatiecentrum en opleidingsinstituut. beschikbaar?