T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager / Interimmanager

Projectmanager / Interimmanager

Werkervaring interimmanager

1/2013 -
Manager bedrijfsvoering Cluster diagnostiek
Programmaleider procesoptimalisatie
Programmaleider EPD
ICT en MID
Domeinverantwoordelijke eerste lijn

5/2012- 1/2013
Manager bedrijfsvoering zorgcluster a.i. Gyneacologie/Obstetrie, KNO, Oogheelkunde, Urologie, Kindergeneeskunde, Neonatologie, Kaakchirurgie.

12/2011-4/2012
Manager bedrijfsvoering Sector Diagnostiek a.i. VieCuri medisch Centrum. Afdelingen medische beeldvorming, KCHL, MMB, PA, TNL, Klinische farmacie.

4/2011-4/2012
Bedrijfsleider Unit Chirurgie a.i Zaans Medisch centrum

2009-2011
Centrummanager Reinier de Graaf Groep Delft
RvE’s: Chirurgie, Orthopedie, SEH, Oogheelkunde, KNO, Kaakchirurgie.
Transfer- en CVA verpleegkundigen. Lean Six Sigma project office

2006-2009
Ernst & Young Health Advisory Services
Senior Manager, met als speerpunten: Programma- en projectmanagement, procesverbetering (Lean Six Sigma), tactisch plannen, ondernemen in de zorg, ICT advisering

2004-2006
’t Lange Land ziekenhuis
Parttime Projectmanager/adviseur Raad van Bestuur.

2004-2006: Zelfstandig adviseur

1999-2004
Capgemini Nederland BV (aanvankelijk rechtsvoorganger Ernst & Young Consulting)
Divisie Consulting Services, Adviesgroep Gezondheidszorg, Manager.

1998-1999
Delft Instruments Productspecialist en salesmanager PACS.

1995-1998
Rode Kruis Ziekenhuis / Juliana KinderZiekenhuis
Manager afdeling Radiologie.

1986-1995
Radiologisch laborant
Militaire dienst (1989-1990)

Opleiding interimmanager

Bedrijfskunde, bedrijfsprocessen en ICT
Theoretische masteropleiding bedrijfskunde aan de Open Universiteit i.s.m. Haagse Hogeschool afgerond. Speerpunten: Administratieve organisatie, Strategie, Productiemanagement, Informatie-economie, Modelleren en specificeren van informatiesystemen, (Her)ontwerp van bedrijfsprocessen, ICT-architecturen, Internetcommerce, Management & ICT: strategie en toepassing, Organisatie & Management, Projectmanagement, Business cases.

HEAO, Management, Economie en Recht
Haagse Hogeschool

Radiologisch laborant
St. Antoniushove Leidschendam, Universitair Medisch Centrum Leiden

Training/ Opleiding Black belt Six Sigma IBIS UvA (2005)

Diverse trainingen en (vakinhoudelijke) opleidingen bij Ernst & Young, waaronder:
- Core solutions
- How to increase your influence
- Networking
- Pyramid principle
- Professional sales en aquisition
- Core consultancy skills
- Facilitated session leadership training

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Hij heeft bijna 25 jaar werkervaring in de zorg. Hiervan 12 jaar als adviseur en projectleider en enkele jaren als manager op tactisch niveau. Primair richt hij zich op de curatieve zorg. Belangrijke aandachtsgebieden die hij heeft ontwikkeld betreffen:
• Project- en programmamanagement, interimmanagement:
• DBC-systematiek
• Portfolio en feeder bleeder analyse
• Resultaatverantwoordelijke eenheden
• Ondernemen in de zorg (ondersteuning van maatschappen)
• Radiologie/PACS/RIS/EPD
• Procesoptimalisatie
• Ontwerptheorieën: Lean, Six Sigma, BPR
• Tactisch Plannen: optimaliseren van logistiek polikliniek, OK, kliniek
• Doorlichting efficiency
• ICT advisering
• Strategische beslissingsondersteuning en businesscases

Hij beschouwt het bindend vermogen van projectleider niet alleen als een kerncompetentie maar ziet dit in de werkzaamheden in de curatieve zorg ook als belangrijke kritische succesfactor. Kees heeft zijn bindend vermogen in veel opdrachten bewezen, bijvoorbeeld in trajecten waar de betrokkenheid van de medisch specialist een kritische succesfactor is voor het te behalen resultaat.

Hij was in zijn rol van Senior Manager bij Ernst & Young medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid binnen Health Advisory Services. In die zin hield hij zich actief bezig met het sales en marketingbeleid. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de begeleiding en coachen van nieuw talent binnen de adviesgroep en voerde hiertoe het mentoraat voor enkele adviseurs.

De laatste jaren heeft Kees ervaring opgedaan als manager op tactisch niveau en was hierbij verantwoordelijk voor diverse resultaatverantwoordelijke eenheden, de spoedeisende hulp en de verbinding met de derde lijnszorg.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Voorbeelden van projecten:
• Projectdirecteur: analyse van alle zorgprocessen met Lean Six Sigma van opname tot en met ontslag, implementatie van lokale verbeteringen en implementatie van patiëntenlogistieke verbeteringen door invoering van Tactisch Plannen (inclusief IT-tool)
• Projectleider invoering nieuwe financieringsmethodiek (DBC): Aansturing Administratieve Organisatie, ICT, registratie , validatie en facturering
• Zorgregio Zoetermeer: voorzitter ICT-platform van zorgaanbieders, projectleider invoering medicatiedossier
• Coach: Coaching van manager ICT in nieuwe functie
• Algemeen ziekenhuis: advisering invoering elektronisch patiëntendossier, procesoptimalisatie met ICT als enabler. Invoering van digitaal verwijssysteem en integratie van elektronische afspraken.
• Algemeen ziekenhuis: projectleider, optimalisatie processen OK planning en OK en poliklinieken
• Ministerie van VWS: lid van de equipe Taskforce wachtlijsten Jeugdzorg.
• Grootstedelijke regio: in kaart brengen processen Jeugdhulpverlening en advisering rondom optimalisatie.
• Topklinische Ziekenhuis: businessplan oprichting van Diagnostisch Centrum eerste lijns zorg, businessplan oprichting Orthopedisch Centrum en Mammacarecentrum inclusief advies fiscale consequenties in samenwerking met belastingadviseurs.
• Landelijke GGZ instelling: realiseren samenwerking op gebied van zorgverlening middels uniek concept van franchise in de zorg. Opstellen businesscases tot en met oprichting van entiteiten en opstellen contracten. (multidisciplinaire opdracht met belastingadviseurs en advocaten)
• Topklinisch ziekenhuis: Capaciteitsanalyse kapitaalsintensieve medische apparatuur, ondersteuning bij afsluiting meerjarencontract apparatuur
• Academisch ziekenhuis: optimalisatie van Radiologie proces, selectie en implementatie van PACS. Advisering rondom migratie PACS, begeleiding van locatiemanagers in nieuwe functie
• Diverse grote algemene ziekenhuizen: selectie en implementatie van PACS, inclusief Europese aanbestedingsprocedure.


 beschikbaar?