T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?strategisch planeconoom

strategisch planeconoom

Werkervaring interimmanager

Hij heeft veel ervaring op het gebied van grond- en vastgoedexploitaties en alle overige aspecten die te maken hebben met grondproductie. Veel opdrachten heb ik gedaan op projectbasis. Hij combineert zijn inhoudelijke inzet meestal met leidinggevende en/of coördinerende werkzaamheden. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het begeleiden van junior/medior medewerkers in het vakgebied. Tevens is hij thuis op het gebied van beleidsaspecten met betrekking tot exploitatie van grond, contracteren en het voeren van onderhandelingen.

Opleiding interimmanager

HBO +
HEAO MER
makelaardij
taxateur WOZ
Aannemer B&U en GWW

+ diverse aanvullende opleidingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Hij kan bogen op een brede kennis en ervaring. Daardoor is hij ook in staat om flexibel in te spelen op financieel economische, beleidsmatige c.q. sturende aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor complexe multidisciplinaire projecten als kleinschalige projecten. Hij is in staat technische, juridische, fiscale, procesmatige en financiële aspecten met elkaar te verbinden. Hij heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kan middels een helicopterview snel analyseren. Hij kan zowel in teamverband als zelfstandig goed en doelmatig functioneren en is in staat in teamverband zonodig ook corrigerend op te treden. Hij geeft, afhankelijk van de opgedragen rol, gevraagd en ongevraagd advies rekening houdend met de (financiële) belangen van het specifieke project danwel beleidsaspecten.

Talenkennis interimmanager

Talenkennis spreken schrijven lezen
Duits voldoende voldoende goed
Engels voldoende voldoende goed
Frans matig matig voldoende
Nederlands moedertaal


 beschikbaar?