T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?ICT Projectmanager / Programmamanager

ICT Projectmanager / Programmamanager

Werkervaring interimmanager

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : September 2010 – januari 2011

BRANCHE : Verzekeringen – Eureco/Achmea

OPDRACHT : Aanleiding: Programma Value Management heeft als doel om de nodige voorzieningen te treffen om in 2012 Solvency II (europese solvability wetgeving/norm voor de verzekeraars), IFRS 4-II en MCEV compliant te worden.

Doel van de opdracht is de werking van de waardeketen van business requirements -> modelering -> implementatie DWH -> Data Mart -> Risk Engines t/m SAP te optimaliseren en te bewaken teneinde de RTS (Report to Supervisor) en SFCR (Solvency Financial Condition Report) rapportages naar De Nederlandse Bank mogelijk te maken.


FUNCTIE : Business Architect


METHODEN EN TECHNIEKEN : EA, BA, Component base, ETL, IIW, Solvency II

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Visio, Informatica, Archimade

TECHNIEK : n.v.t.


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Augustus 2009 – augustus 2010

BRANCHE : Kiwa

OPDRACHT : Aanleiding: Kiwa neemt grotendeels van de vergunningtaken inclusief medewerkers van de Inspectie Verkeer & Waterstaat over. Deze vergunningen zijn de Luchtvaartbrevetten, Rijnvaart, Koopvaardij, Taxi, Bus en Internationaal vervoer.

Doel van het project is om de vergunningsystemen van IVW te modificeren, geschikt te maken voor commerciële doeleinden en te migreren naar Kiwa. Daarnaast dient voor de IVW medewerkers die naar Kiwa overgaan de nodige infrastructuur en KA gerealiseerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de overgang van koppelingen naar de instanties zoals RDW, CBR en GBA en PKI partners, Sagem en Getronics.


FUNCTIE : Projectmanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : IPMA, Prince II, TMAP

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio, Biztalk, Oracle

TECHNIEK : Microsoft Architectuur, WfM, LDAP, CMS, PKIOPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : November 2007 – juli 2009

BRANCHE : NUON

OPDRACHT : Aanleiding: Operationele processen van Nuon worden ondersteund door ca. 20 applicaties die met diverse standaarden en in verschillende omgevingen ontwikkeld zijn, zonder integraal beheer.

Doel van het project is om de functionaliteit van deze 20 applicaties te convergeren en ontwikkelen op basis van SharePoint, rekening houdend met splitsing van Nuon Retail en Continuon (het netbeheer).


FUNCTIE : Projectmanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : IPMA, Prince II, TMAP

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio, SharePoint 2007

TECHNIEK : Microsoft Architectuur, .Net, WfM, CMS, BI


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Maart 2007 – Oktober 2007

BRANCHE : Onderwijs – Hogeschool Inholland

OPDRACHT : Aanleiding: Het onderwijsproces en de meeste ondersteunende processen van de Hogeschool INHOLLAND zoals Elektronische Leer Omgeving, Black board, Learning Concent Management Systeem, Digitale Klas, onderwijs ontwikkelingsproces, studenten volg programma, etc. dienen herontwerp en gerealiseerd te worden op basis van MS SharePoint 2007.

Doel van het project (Horison) is het ontwerpen, realiseren en beschikbaar stellen van zeven onderwijsondersteunende applicaties op basis van MS SharePoint 2007 voor ruim 35.000 studenten en 3.500 medewerkers. Daarnaast dienen de huidige applicaties die in SP 2003, MS CMS en andere ontwikkelomgevingen gemaakt zijn gemigreerd te worden naar de nieuwe MOSS 2007 structuur met interactie met basisregistratie systemen (PeopleSoft, Active Directory, etc.)


FUNCTIE : Projectmanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : Prince II, TMAP, SDM

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio, SharePoint 2007

TECHNIEK : Microsoft Architectuur, .Net, WfM, LDAP, CMSOPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Juni 2006 – Januari 2007

BRANCHE : Banken - Rabobank

OPDRACHT : Aanleiding: Rabobank Nederland heeft in een joint venture met de KBC-Bank van België gekozen voor een nieuwe effectentransactie systeem (Quartz) met de intentie de commerciële generieke effectenverwerking diensten aan te bieden aan de Europese banken.

Doel van het project is het implementeren van de generieke deel en het aansluiten van de Street Sites (Reuters, Telekurs, RI, etc.) en Rabo Lables (Robecco, Schretlen, etc.) in samenwerking met KBC-Bank en de nieuwe joint venture organisatie Orbay. Als Implementatiemanager is Reza betrokken geweest bij de eerste fase van dit traject.


FUNCTIE : Implementatiemanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : Prince II

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio, Issue Manager, Test Direct

TECHNIEK : n.v.t.


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Maart 2006 – Mei 2006 / part time

BRANCHE : Industrie

OPDRACHT : Aanleiding: DaimlerChrysler heeft de intentie haar verbeterde dealers systeem beschikbaar te stellen aan de dealers in Benelux. Hiervoor dient een PID te worden gemaakt dat vervolgens als basis dient voor de verdere besluitvorming en financiering.

Doel van het project is maken van een Project Initiation Document voor de hierboven genoemde doelstelling.


FUNCTIE : Projectmanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : Prince II

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio Windows 2003/XP

TECHNIEK : n.v.t.


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : juli 2005 – mei 2006

BRANCHE : Financieel / Investering

OPDRACHT : Aanleiding: Bonyad, een van de grootste investeringsgroepen in het Midden Oosten wil haar systeempark moderniseren en integreren teneinde samenhang te creëren tussen haar 750 dochterbedrijven. Integratie en samenhang zijn bedoeld om de geldportfolio’s beter te kunnen beheren en de nodige voorbereidingen te treffen voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de WTO organisatie. Een duurzame ICT-architectuur en ICT referentiekader is van cruciaal belang.

Doel van het project is het ontwikkelen van een definitiestudie en maken van plan van aanpak voor de veranderingen in de ICT huishouding. De definitiestudie schets de kaders, ICT strategie en de ICT doelstellingen van de organisatie. Het plan van aanpak beschrijft de aanpak, stappen en resultaten.

De Programmamanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van genoemde documenten, naar aanleiding van de interviews en studies. Hij heeft de financiële onderbouwing van het project herzien en de afhankelijkheden tussen de deelprojecten inzichtelijk gemaakt. In overleg met de divisie verantwoordelijke managers is het plan van aanpak gesplitst in 12 delen met erbij behorende kosten, risico’s en afhankelijkheden. De definitiestudie en het plan van aanpak bevatten zowel de organisatorische als technische veranderingen. 12 deelprojecten richten zich op de businessverdeling van de organisatie met een prioriteitenlijst en een afhankelijkheidskaart waaruit de afhankelijkheden van diverse deelprojecten inzichtelijk wordt.FUNCTIE : Programmamanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : PMI

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio

TECHNIEK : n.v.t.


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Januari 2002-december 2004

BRANCHE : Sociale Verzekeringen – UWV

OPDRACHT : Aanleiding: Conform het nieuwe beleid heeft UWV Raad van Bestuur besloten 181 kleine en middelgrote kantoren in Nederland te reduceren naar ca. 40 grote Front & Back Offices terwijl de integratie van de ICT infrastructuren en de convergentie van de business applicaties van de fusiepartners nog gaande is.

Doel van het project is ICT (inclusief telefonie en Call-Centers) voorzieningen te treffen voor de inrichting van het UWV Hoofdkantoor (LaGuardia) en front/backoffices in het land, de infrastructuur en applicatie connectivity te realiseren voor alle business systemen teneinde de Front en Back Offices te kunnen vormen.

De projectmanager is verantwoordelijk voor het project in alle facetten (omgeving, geld, resultaat, planning en personeel). De operationele uitvoering van het project is uitbesteed aan de ICT dienstleveranciers. Voor de projectbeheersing is een programmabureau opgezet met een web-based programmamanagement systeem (met ingebouwde rapportagemogelijkheden) waar de ‘stake holder’ toegang tot hebben. Gedurende dit traject zijn diverse (EA) aanbestedingen plaatsgevonden.


FUNCTIE : Projectmanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : Prince 2, PMM, ITIL

TOEPASSINGEN : PeopleSoft, Oracle, SQL, MS Office, MS Project, MS Visio, Java, ASP, FileNet, Unix, Windows 2003.

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft Active Directory, Checkpoint, FTP, Cisco


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : September 2001-januari 2002

BRANCHE : Sociale Verzekeringen – UWV

OPDRACHT : Aanleiding: In afwachting op de realisatie van een integraal netwerk (WAN) voor Centrum Werk en Inkomen (CWI), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD), is een infrastructurele koppelpunt gerealiseerd ten dienste van primaire businessapplicaties en de basisregistratie gegevens. Het project is opgedeeld in twee delen: het centrale deel en het decentrale deel.
Het doel van dit project betreft een tijdige decentrale aansluiting van TCP/IP netwerken van UWV kolom (voormalige organisaties: Gak, Cadans, GUO, Sfb, Uszo en Lisv) op het centrale Suwi-koppelpunt, evenals het initiële ‘sizing’ van het koppelpunt. Bovendien heeft het project voldoende infrastructurele basis gecreëerd voor een tijdige en succesvolle ‘ketenbrede integratietest’.

FUNCTIE : Projectmanager


METHODEN EN TECHNIEKEN : Prince 2, PMM, ITIL

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio, LanGuard

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft AD, Checkpoint, FTP, XML, Cisco, Oracle, SQL,

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Augustus 2001-januari 2002

BRANCHE : Sociale Verzekeringen – UWV

OPDRACHT : Aanleiding: Ter voorbereiding voor de samenvoeging van diverse uitvoeringsinstellingen dienen op zeer korte termijn o.a. de financiële systemen en mailsystemen onderling met elkaar verbonden te worden. Synergie, samenhang en een uniforme interface naar buiten toe zijn de hoofddoelen van de organisatie.
Het doel van het project is het beschikbaar stellen van de PeopleSoft applicaties UWV-breed. Bovendien moeten de gebruikers worden ondersteund bij het in gebruik nemen van het systeem. Het project heeft op tijd en met succes de volgende resultaten opgeleverd:
 Landelijke beschikbaarheid van de financiële systemen (PeopleSoft);
 Protocollen voor de gegevensuitwisseling tussen de dienstenleveranciers met verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 Handleidingen voor de beheerders in verschillende domeinen voor het beheren van het systeem in eigen domein en communicatie richting de beheerders in andere domeinen;
 Capaciteitmeting en impactanalyse op de huidige netwerkverbindingen en beveiligingscomponenten;

FUNCTIE : Projectleider


METHODEN EN TECHNIEKEN : Prince 2, Schouten & Nelissen Projectmanagement

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio, PeopleSoft

TECHNIEK : TCP/IP, Checkpoint, FTP, SHTTP, XML, Cisco, Oracle, MS IIS


OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Mei 2001-juli 2001

BRANCHE : Energie - NUON

OPDRACHT : Aanleiding: Nuon heeft een fusie aangegaan met drie andere kleinere energiemaatschappijen in Nederland waardoor de oorspronkelijke software distributiemechanisme niet meer toereikend is voor de nieuwe organisatie.

Het doel van dit project is het ontwerpen van het Systeemmanagement en Software Distributie architectuur gebaseerd op MS SMS en Tivoli die voorziet software distributie, software/ hardware inventaris en remote beheer voor de nieuwe beheerorganisatie.


FUNCTIE : Technisch Projectleider


METHODEN EN TECHNIEKEN : PMM

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project

TECHNIEK : TCP/IP, MS SMS, Tivoli, Load Balancing

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Juni 2001-december 2001

BRANCHE : Sociale Zekerheid - Overheid

OPDRACHT : Aanleiding: De nieuwe wetgeving eist een betere gegevensuitwisseling tussen de sociale partners in de keten en een betere samenwerking tussen CWI, GSD’s en het UWV.

Het doel is het creëren van een afstemmingsplatform voor de sociale partners op architectuurniveau. De workshops en overleggen betreffen het bereiken van een gecommitteerd proces voor de gegevens uitwisseling tussen de partners en een architectuur voor het SuwiNet en het Suwi-koppelpunt.

Gedurende deze periode heeft Reza de UWV organisatie vertegenwoordigd in de Sociale Zekerheid Keten overleggen en workshops die werden gehouden voor de herziening van het SuwiNet infrastructuur en ketenintegratie.

FUNCTIE : Senior Architect SuwiNet


METHODEN EN TECHNIEKEN : Adviesvaardigheden, Conflictmanagement, PMM

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Checkpoint, Architectuur modelering, Datacommunicatie, XML

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Februari 2001-mei 2001

BRANCHE : Sociale Zekerheid - Overheid

OPDRACHT : Aanleiding: In het kader van Suwi, Structuur Uitvoering Werk & Inkomen, worden er binnen de diverse organisaties die zich met delen van de taken uit het domein van Werk & Inkomen bezighouden, allerlei vernieuwingen doorgevoerd. Het samenvoegen van de vijf bestaande uitvoeringsinstellingen (Uvi’s) tot één uitvoeringsinstituut is één van de belangrijkste elementen uit de Suwi-operatie.
Het doel van dit project is het gestalte geven aan een blauwdruk die als basis dient voor de toekomstige Kantoorautomatisering van het UWV en waarin de synergie tussen verschillende partijen onderling als een beslissend factor voor de integriteit en coherentie van het geheel, wordt gegarandeerd. Blauwdruk is gebaseerd op ‘proven technologies’ (Windows 2003 Server, XP Client, AD, Cisco, Landelijke printfaciliteiten, etc…)
In dit kader heeft Reza de blauwdruk ontworpen voor de kantoorautomatisering van UWV. De blauwdruk bestaat uit o.a. volgende componenten: Active Directory structuur; Local Area Networks; MS Windows 2000 server en desktop omgeving; MS Exchange e-mail omgeving; Systeem management en Enterprise System Management; Technische beveiligingsuitgangspunten.

FUNCTIE : Senior Architect


METHODEN EN TECHNIEKEN : Adviesvaardigheden

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, Architectuur modelering, Datacommunicatie, Active Directory, Data Security.

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Oktober 2000-februari 2001

BRANCHE : Sociale Zekerheid – Overheid

OPDRACHT : Aanleiding: Cliënt Volg Communicatie Stelsel (later SuwiNet genoemd) is een systeem waarmee de Centra voor Werk en Inkomen, GSD’s en de Uvi’s de uitkeringgegevens kunnen raadplegen. Het systeem verzamelt de gegevens uit o.a. de uitkeringsystemen van het Gak waarvoor een hoge mate van beveiliging van cruciaal belang is.
De doelstelling van dit project is het verbeteren van de beveiliging op de datastromen van/ naar het Gak Nederland middels o.a. firewalls en VPN’s (Virtual Private Networks).

FUNCTIE : Projectleider


METHODEN EN TECHNIEKEN : Schouten & Nelissen Projectmanagement

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, Datacommunicatie, XML

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Maart 2000-mei 2000

BRANCHE : Sociale Verzekeringen – Overheid

OPDRACHT : Aanleiding: Het CVCS architectuur (Client Volg Communicatie Stelsel), later Suwi-Net genoemd, bestaat oorspronkelijk uit een aantal BackOffice en front-Office componenten en biedt onder andere events, mail en inkijk mogelijkheden. Het systeem dient door de Sociale Zekerheid instanties breed te worden gebruikt.

De doelstelling van dit project is het evalueren en verbeteren van deze architectuur in overleg met aangesloten instanties. Diverse technieken zijn in dit kader bestudeerd/ onderzocht om te komen tot een architectuur die voldoet aan de businesseisen.

FUNCTIE : Projectleider


METHODEN EN TECHNIEKEN : PMM, Prince II

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, Datacommunicatie, XML, DMI

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Maart 2000-mei 2000

BRANCHE : Sociale Verzekeringen – Overheid

OPDRACHT : Afdeling Beleid en Architectuur van (voormalige) Gak Nederland definieert richtlijnen voor diverse ICT componenten en bewaakt de samenhang middels architectuur. De componenten waarvoor het beleid gedefinieerd wordt, zijn: o.a. het netwerk koppelingenbeleid, telewerken, beveiliging, desktop en applicatieontwikkeling. In het kader van dit project heeft Reza diverse architectuur beleidsvoorstellen gemaakt die later landelijk zijn toegepast. Diverse koppelingen, applicaties en desktops dienen gecertificeerd te worden vóór de toevoeging aan het Infra2000 systeemomgeving.

FUNCTIE : Senior Architect


METHODEN EN TECHNIEKEN : Adviesvaardigheden, Multi Channel Architectuur

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, MS Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, Datacommunicatie

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Juni 1998-juni 1999

BRANCHE : Sociale Verzekeringen – Overheid

OPDRACHT : De grootste uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen van Nederland (voormalige GAK) met meer dan 130 kantoren en 13000 werknemers wilt haar oude op terminal emulatie gebaseerde infrastructuur opwaarderen met geavanceerde technologieën en hoog performance netwerken. Het project Infra2000 met zes subprojecten zorgt voor een moderne kantoorautomatisering.
Reza is verantwoordelijk voor het deelproject ‘Ontwerp’. De doelstelling van dit deelproject is het ontwerpen van LAN’s, WAN en Windows domeinstructuur van Gak Nederland. Het project bestaat uit meerdere ontwerpteams die verantwoordelijk zijn voor detailontwerp.

FUNCTIE : Projectleider / Chief Architect


METHODEN EN TECHNIEKEN : Adviesvaardigheden, PMM, DSDM

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, SAN, LAN, WAN, Scripting, Exchange, IIS, Checkpoint

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Augustus 1997-juni 1998

BRANCHE : Toerisme

OPDRACHT : De doelstelling van dit project is het ontsluiten van diverse Holland Tourist Office kantoren aan het centrale kantoor middels een Frame Relay ster netwerk. Dit project heeft tevens een uniforme kantoorautomatisering gerealiseerd op basis van MS Windows NT met koppeling naar de Unix Client/Server applicatiesystemen.

FUNCTIE : Technisch Consultant


METHODEN EN TECHNIEKEN : Adviesvaardigheden

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, Unix, LAN, WAN, Scripting, Exchange, IIS, Frame Relay

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Januari 1997-juli 1997

BRANCHE : Gemeentes

OPDRACHT : Gemeente Den Haag heeft een multi protocol automatisering huishouding gebaseerd op Unix, Novell en Windows systemen. Het adviseren was zijn hoofdzakelijke taak bij de gemeente Den Haag. Tijdens een periode van 4 maanden heeft Reza een volledige definitiestudie kunnen maken m.b.t. het invoeren van Windows NT infrastructuur, communicatie richting deelkantoren, het printconcept en het centraal beheren van deze infrastructuur. Daarnaast heeft Reza met name bijgedragen geleverd aan de voorbereidingen voor de aansluiting op het GemNet.

FUNCTIE : Technisch Consultant


METHODEN EN TECHNIEKEN : Ontwerp en adviesvaardigheden

TOEPASSINGEN : MS Office, MS Project, Visio

TECHNIEK : TCP/IP, Microsoft architectuur, Unix, AS400, LAN, WAN, Scripting, Exchange, IIS, GemNet, Client/Server, Messaging

OPDRACHTGEGEVENS

PERIODE : Januari 1995-december 1996

BRANCHE : Gemeentes, Banken, IT Dienstenleveranciers

OPDRACHT : Applicatie- en systeembeheer, onderhoud, installatie, configuratie van de KA componenten en gebruikersondersteuning.

FUNCTIE : Technisch Consultant, System Engineer, Netwerk Organiser


METHODEN EN TECHNIEKEN : Adviesvaardigheden

TOEPASSINGEN : MS Office, Lotus

TECHNIEK : TCP/IP, IPX/SPX, Microsoft architectuur, Unix, AS400, LAN, WAN, CL

Opleiding interimmanager

Informatica
MSc. ICT Management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Reza is zowel een ervaren besluitvaardige Project Manager als een senior adviseur die een gestructureerde aanpak en een groot analytisch denkvermogen heeft. Hij is business georiënteerd, en heeft een grote doorzettingsvermogen en oog voor verhoudingen. Hij is in staat in een relatief korte tijd een werkende en efficiënte organisatie in te richten. Binnen een team neemt Reza meestal het voortouw, geeft ruimte voor nieuwe ideeën en vormt op basis van de feiten een realistisch oordeel. Hij is resultaatgericht, bezit goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden en werkt zich makkelijk in, in een nieuwe omgeving.
Reza kan buiten “normale” kaders denken om tot een niet voor de hand liggende oplossing te komen. Hij weet het business belang van de klanten op waarde te schatten. Zijn aanpak is daarom altijd resultaat gericht, duidelijk, punctueel en kostenbewust. De vertaling van business ‘demand’ naar geautomatiseerde systemen en het realiseren ervan is niet alleen zijn expertise maar ook zijn interessegebied. Met een sterk projectmanagement en architectuur achtergrond weet hij een organisatorisch / technisch complex project op goede banen te leiden tot het gewenste resultaat.
Hij heeft veel ervaring met infrastructuur en applicatie implementatieprojecten, migratieprojecten, architectuur en beleid ontwikkelingstrajecten, applicatie integratie, security, en connectivity-projecten.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Perzisch

 beschikbaar?