T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenManagement-consultant, projectleider, processpecialist

Management-consultant, projectleider, processpecialist

Werkervaring interimmanager

2006 – 2011 Managementconsultant bij Pentascope.

Bij Pentascope heb ik 4,5 jaar met veel plezier gewerkt aan vraagstukken bij klanten in vooral de publieke, maar ook in de private sector. Vraagstukken variërend van projectmanagement, procesontwikkeling, procesmanagement, ketenregie, klant-tevredenheid, implementatie en verandermanagement tot compliance-vraagstukken. Naast het doen van opdrachten bij klanten was ik lid van de ondernemingsraad van Pentascope.

Interne rollen:
• lid ondernemingsraad
• organisatie van het Pentascope-congres op 8 november 2007

Overzicht van klanten en werkzaamheden bij Pentascope:

• Energieleverancier (4 maanden)
Als adviseur betrokken bij een project om klantgericht werken meer in de genen van de organisatie te krijgen. Werkzaamheden waren het vormgeven van een project- en implementatieplan en deelnemen in de werkgroep ‘Klantgericht werken in het DNA’.

• organisatie in de Jeugdzorg (14 maanden)
Implementatie-adviseur voor de implementatie van een Nazorg Jeugd systeem in de regio’s, waarbij informatieverzameling van jeugdigen in het strafrechtketen centraal staat. In de keten werken samen: Jeugdzorg, Jeugdinrichtingen en Raden voor de Kinderbescherming. Werkzaamheden:
- begeleiding en coaching medewerkers in de pilot-regio’s met de introductie van Nazorg Jeugd;
- ondersteuning netwerk- en trajectberaden
- opzetten procedure/handleiding Nazorg Jeugd

• Gemeente (150.000 +) (4 maanden)
Interim-adviseur bij de Management en Adviespool van deze gemeente. Werkzaamheden waren procesanalyse en herontwerp op gebied van bouwzaken, vergunningen (WABO) en klachtenregistratie.

• Zorgverzekeraar (13 maanden)
Verantwoordelijk voor compliance-activiteiten binnen de zorgdivisie. De activiteiten waren onder andere:
- het monitoren van processen op (zorggerelateerde) wet- en regelgeving;
- het meten van compliance-niveau in de organisatie, een zogenaamde ‘nulmeting compliance’;
- het sturen op processen met betrekking tot contacten met externe toezichthouders (DNB, CVZ, AFM en NZa);
- externe rapportages (financiële rapportages, DNB- en AFM-rapportages) en zorggerelateerde rapportages (Uitvoeringsverslag, DBC’s, CVZ-staten en Persoonskenmerken)
- het managen van het contact met de accountant;
- security en fraude (beleidsmatig).

• Vervoersorganisatie e-HRM
Binnen het project e-HRM heb ik processen beschreven en geïmplementeerd voor het nieuw te vormen Service Center P&O. Dit behelst een soort helpdeskfunctie ter ondersteuning van het e-HRM-portaal.
Werkzaamheden:
- beschrijven en implementeren van processen en het inrichten van het Service Center P&O
- opleidingen van Service Center-medewerkers.

• Telecomorganisatie
Procesdeskundige. Bij deze organisatie bestond de wens om de gemaakte processen aan te passen aan de huidige situatie. Werkzaamheden waren het aanpassen van de procesflows naar de huidige en gewenste situatie. Daarnaast werden interne mensen aangestuurd om input te leveren voor de procesflows.

• Politie-organisatie
- Teamleider Integraal Overzicht Projectplanningen in het project Projectenbeheersing DBI. Dit project zorgt voor een verbeterslag op het gebied van beheersing van de projecten en projectmanagement binnen DBI, in Prince2 termen. Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor de oplevering en implementatie van de invoering van een integraal overzicht van alle projectplanningen dienstbreed. Begeleiding van een projectleider was tevens onderdeel van dit project.
- Projectsupport project Projectenbeheersing DBI. Projectsupport in Prince2 termen voor dit project. Dit betekent dat ik verantwoordelijk was voor het bijhouden van de financiën, het onderhouden en professionaliseren van het content-managementsysteem in het project, het schrijven van het plan van aanpak en projectrapportages.

Opleiding interimmanager

1995 – 1998 VWO aan het Driestar College te Gouda
1998 – 2001 VWO aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Apeldoorn
2001 – 2002 Propedeuse Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
2002 – 2007 Studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
2005 Spring School, International Master of Public Administration, SDA Bocconi, Milaan
2006 Traineeship Pentascope – Pentalentprogramma

Trainingen:
- Leergang Implementatiekunst
- Prince2
- Lean
- Protos
- Mavim
- Projectmatig werken

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits in geschrift

 Beschikbaarheid opvragen