T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?overheidsmanager

overheidsmanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
2001-2011
detacheringen BV (75 fte); eigenaar, oprichter en algemeen directeur van een bekende detacheringorganisatie voor de lokale overheid (gemeenten, waterschappen).

De organisatie is door mij opgericht in 2001. Aanvankelijk richtte de organisatie zich op het verhelpen van capaciteitsproblemen bij overheden binnen de vakgebieden Belastingen en Vastgoed. De vakgroepen Burgerzaken, Sociale Zaken, Algemeen Juridische Zaken en Financiën zijn in de periode na 2004 ontstaan. In 2006 heb ik het opleidingsinstituut van Progem OHD opgericht.

Tot het moment van overname ben ik als algemeen directeur verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse leiding van het bedrijf met ca. 80 werknemers (75fte) w.o. het aansturen van het 5-koppige Management Team. Daarnaast ben ik tot de overname eindverantwoordelijke gebleven binnen de organisatie op het gebied van sales, finance en HRM.

Per januari 2011 heb ik de activiteiten van deze groep overgedragen aan een nieuwe directie.

2010
OK Horeca (15 fte)
Mede-oprichter van OK Horeca.
OK Horeca is een organisatie die is gespecialiseerd in het uitzenden van personeel binnen de horecabranche.

2008-2011
BBV Support (8fte)
Mede-eigenaar en mede-oprichter BBV Support
BBV Support is een compacte organisatie welke zich richt op de bemiddeling van financiële professionals voor de overheid.


2004-2006
DetaQ BV (10 fte)
Mede-oprichter van DetaQ Detacheringen BV.
In 2004 ben ik mede oprichter geweest van dit bedrijf dat zich richtte op de personele ondersteuning van overheden door het leveren van vakbekwaam vastgoed personeel. In 2006 heb ik mijn aandelen binnen dit bedrijf overgedragen.

1999-2000
BMC
Adviseur overheid, accountmanager Belastingen WOZ
Ik ben in 1999 begonnen bij BMC (destijds nog TMOP) als adviseur voor de lokale overheid. Vanaf 2000 tot aan mijn vertrek bij BMC heb ik de rol van accountmanager voor de vakgroep Belastingen vervuld.

1998-1999
Eiffel
Bij Eiffel ben ik in dienst getreden als adviseur voor de overheid.
Ik heb voor deze organisatie opdrachten uitgevoerd op het gebied van Lokale Heffingen, WOZ en Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg thans opgegaan in de WMO).
1998-2006
Diverse interim- en beleidsopdrachten

Interim management

2006
Gemeente Veere
In 2006 ben ik naast mijn werkzaamheden voor Progem actief geweest als interim hoofd van de afdeling Belastingen bij de gemeente Veere (7fte). Ik was verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de afdeling inclusief HRM. Ik was tevens verantwoordelijk voor de financiële rapportages met betrekking tot ons product. Budgethouder. Daarnaast heb ik binnen deze gemeente de migratie naar een nieuwe automatisering en infrastructuur begeleid.

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Van 1999 tot en met 2001 heb ik binnen deze gemeente de rol van clusterhoofd Belastingen en Verzekeringen bekleed. Tot mijn takenpakket behoorde de dagelijkse leiding over de cluster (7fte) inclusief HRM. Ik was verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging op het gebied van ons product. Budgethouder. Daarnaast heb ik in deze periode het beleid voor Belastingen en Verzekeringen mede bepaald.
Beleidswerk
1999
Gemeente Putten
Opzetten nieuw onderwijsbeleid en begeleiden van de “ontvlechting openbaar onderwijs” binnen de regio Putten. Verantwoordelijk voor het op afstand plaatsen van het schoolbestuur d.m.v. het opzetten van een bovenschoolse organisatie. Het inrichten van een zelfstandig schoolbestuur, los van de gemeente.
2000

Gemeente ’s-Heerenberg

Jurist op de afdeling bestuurszaken.
Verantwoordelijk voor het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften, concipiëren van beleidsvoorstellen, vertegenwoordiging gemeente in rechte, secretaris commissie bezwaar- en beroep.

1998-2000

Gemeente Goedereede
Jurist op de afdeling Belastingen & WOZ
Verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften i.k.v. de ozb en de WOZ. Vertegenwoordiging gemeente in rechte.

1998-2000

Gemeente Bergen op Zoom
Teamleider taxatie WOZ
Leiding geven aan 2,5 fte o.g.v. bezwaarafhandeling lokale heffingen en WOZ.
Onderhouden van contacten met taxatiebureaus en leveranciers.

2001

Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn
In kaart brengen van juridische situatie vastgoed gemeente Amsterdam (juridische eigendom, erfpacht etc.)

Opleiding interimmanager

2009-2010
Associatie van Coaching te Aerle-Rixtel; opleiding Excellent Leiderschap, gecertificeerd coach en manager;

1998-2010
Diverse management- en communicatie opleidingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemer, coach, manager, netwerker, oog voor kwaliteit, commercieel, goede abstracte vaardigheden, resultaatgericht, visie, intuïtief, vakgericht.Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed
Frans: goed
Engels: goed
Duits: goed
Spaans: redelijk

Overig

Mensen door middel van begeleiding en coaching het beste uit zichzelf laten halen.
Duidelijke doelstellingen formuleren en afspraken maken met medewerkers. Medewerkers binnen deze grenzen de ruimte geven om het maximale te halen uit zichzelf. Door middel van goed en effectief gebruik van menselijke middelen zeer goede resultaten behalen binnen een organisatie.


 beschikbaar?