T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim & Project Manager

Interim & Project Manager

Werkervaring interimmanager

Amarant:
Projectleider
• Projectleiding invoer klinische DBC’s
• Opzet administratieve organisatie

Rijnland Zorggroep :
Projectleider zelfstandige behandeldienst
• samenvoeging paramedische dienst van het Rijnland ziekenhuis en behandeldiensten van de verpleeg en verzorgingshuizen Leytenrhode en Oudshoorn.

Zorggroep manager
• Organisatorisch eindverantwoordelijk deel zorggroep 7
o Kliniek en poliklinieken op twee locaties van de orthopedie.
o Paramedische afdeling. Dit zijn de fysiotherapie, logopedie, diëtiek en ergotherapie.
o Sportgeneeskunde
• Interim opdracht bestond uit het waarnemen na het plotseling vertrek van de manager.
• Opstellen van de jaarplannen en maken van de begrotingen voor 2011.
• Tevens een strategische verkenning over de positie van de afdeling Sportgeneeskunde.

• Organisatorisch eindverantwoordelijk Zorggroep 1.
o Operatie afdeling 2 locaties, 12 operatiekamers, 17000 verrichtingen.
o Centrale Sterilisatie Afdeling.
o Polikliniek preoperatieve screening.
o Pijncentrum (bovenregionale functie).
• Interim opdracht bestaat uit het op orde brengen van de afdelingen zodat deze aan alle wettelijke eisen voldoen en het vormgeven van duaal management met gemandateerd vakgroep vertegenwoordiger.
• Terug brengen aantal freelancers.
• Herontwerp pijncentrum
• Professionalisering afdeling CSA.
• Digitalisering Pre-operatieve screeningstraject
• Invoering SURPASS.

Dr. Leo Kannerhuis:
• Adviseur opzet Dunov BV. De afdeling R&D van het LKH vroeg een onafhankelijk advies over een samenwerking met de firma Re-Phrase in zake ontwikkeling en in de mark zetten van coachings App’s voor kinderen met een autistische spectrum stoornis.
• Adviseur opzet franchise organisatie Leo Kannerhuis Nederland
o Projectleiding implementatie Project Administratie Systeem
o Ontwerp Startnotitie
• Projectleider risico analyse informatiebeveiliging NEN 7510

Westfries Gasthuis Hoorn:
Coördinerend Manager
• Organisatorisch eindverantwoordelijk voor de snijdende specialismen:
o Chirurgie, Klinisch en poliklinisch.
o Orthopedie, klinisch en poliklinisch.
o Keel Neus en Oorgeneeskunde, poliklinisch.
o Oogheelkunde, poliklinisch.
o Urologie, klinisch en poliklinisch.
o Gynaecologie en verloskunde, klinisch en poliklinisch.
o Mond, Kaak en Aangezichtschirurgie, poliklinisch
o Plastische Chirurgie, poliklinisch.
o Neurologie, klinisch en poliklinisch. (ad interim)
• Organisatorisch eindverantwoordelijk voor afdelingen Beeldvormende Techniek
o Radiologie
o Nucleaire geneeskunde
• Intern uitzendbureau InZ. (Opgezet)
• Intern projectbureau. (Opgezet)
• Het werkveld snijdend bestaat uit 11 afdelingen en een projectbureau er zijn ca. 450 mensen werkzaam die geleid worden door 15 leidinggevende, 3 organisatie adviseurs en 1 kwaliteitsmanager.

H2W Partners BV.
Project en Interim Manager
• Manager Ambulante Zorg ad interim, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp. (Complete poliklinieken, scopiekamers, Poliklinische OK’s en de SEH)
• Adviseur selectie ziekenhuisinformatie systeem Laurentius ziekenhuis Roermond.
• Advies en implementatie DBC’s, St. Jansgasthuis Weert.
• Manager I&A ad interim, reorganisatie afdeling I&A, Franciscus Gasthuis Rotterdam.
• Projectleiding implementatie (EPD) zorgsysteem dr. Leo Kannerhuis.
• Projectleiding implementatie DBC’s Dr. Leo Kannerhuis. (GGZ)
• Organisatie advies, ontwikkelen en opzetten Oogheelkundige afdeling St.
• Franciscus Gasthuis & Oogziekenhuis Rotterdam. (Oogzorgnetwerk)
• Projectleiding Data Warehouse Stichting streekziekenhuizen Coevorden Hardenberg
• Projectleiding implementatie DBC’s Stichting streekziekenhuizen Coevorden Hardenberg
• Onderzoek noodzaak personal digital assistant (PDA) Ziekenhuis Bernhoven en Rijnlandziekenhuis.
• Projectleiding implementatie ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Emmeloord.
• Projectleiding ziekenhuisbrede implementatie bewakingsmonitoren Stichting streekziekenhuizen Coevorden Hardenberg
• Advies en implementatie Cliënten registratiesysteem dr. Leo Kannerhuis.
• Opstellen informatie beleidsplan MCRZ

VDO Arnhem/Nijmegen
Gastdocent
• Leidinggevenden poliklinische zorg. Thema: management participatie medisch specialisten

Ziekenhuis Velp / Rijnstate (Alysis)
Interim-manager endoscopie afdeling
• Aansturen endoscopie verpleegkundigen, desinfectie- en baliemedewerkers.
• Implementatie scopiereglement.
• begeleiden integratie tussen desinfectieafdeling en CSA
• Uitvoeren relatie en communicatie management
• Advies toekomstig management afdeling
• Eindverantwoordelijk samen met de specialist voor de invoer van het scopiereglement

Manager OK/CSA/ICU
• Dagelijks aansturing afd. OK en CSA
• Organisatie verandering afd. OK CSA als gevolg van de fusie met Rijnstate
• Begeleiden en leiden afbouw ICU en migratie naar Mediumcare
• Informatie/motivatie/begeleiding personeel in fusietraject
• Borgen critical care in overgang naar volledige fusie
• Advies MT op het gebied van OK organisatie en critical care patiënt

St. Joseph Ziekenhuis Veghel (Bernhoven)
Hoofd Intensive care /cardio care/cardiologie
• Dagelijkse leiding van de afdeling
• Invoering zelfsturende teams
• Opzetten ziekenhuis breed kwaliteitssysteem
• Mede opzetten regio-overleg Intensive Care Noord Oost Brabant.
• Participeren in Regionaal Opleidingsinstituut ICU, UMC St. Radboud te Nijmegen

UMC St. Radboud te Nijmegen
Teamleider volwassen dialyse
• Operationele aansturing van de dialyse afdeling
• Invoering kwaliteitssysteem
• Begeleiden van de invoer van de verpleegkundige zorgmodule volgens Gordon
• Teambuilding, in samenwerking met de afdelingsmanager
• Opzetten en begeleiden afdeling CAVH op de intensive care.

St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein
Verpleegkundige
• Als verpleegkundige gewerkt op de afdeling chirurgie en Urologie.
• Als verpleegkundige gewerkt op de dialyse afdeling. CVVH opgezet op de intensive care afdeling
• Als verpleegkundige gewerkt op de intensive care afdeling. Specialisatie: langdurige beademingspatiënt.
Ziekenhuis Zonnegloren te Soest.
Leerling verpleegkundige
• Voorzitter leerlingenraad.

Opleiding interimmanager

Master of Business Administration. TSM business school, Universiteit Twente. Okt.2006.
Leergang bedrijfskunde, Faculteit Economie en Management, Hogeschool Utrecht. Aug.2004.
Kaderopleiding in de Gezondheidszorg, Hogeschool Nijmegen. Juni 1994.
Intensive care verpleegkunde, Antonius Academie Nieuwegein.Okt. 1992.
Haemo dialyse, Academisch Medisch Centrum Utrecht. Sept. 1989.
A-verpleegkundige. Aug.1987.
HAVO, Eemland College Zuid, Amersfoort. Juni 1982.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ruud is een echte ervaren professional op het gebied van interim en projectmanagement (kijk op LinkedIn). Zijn onderscheidend vermogen is een heldere communicatie vanuit visie, theorie en praktijk op alle levels, met het ziekenhuis als natuurlijke habitat. Doelgericht met vooraf vastgestelde resultaten en stevige borging. Implementatie van veranderingen met oog en gevoel voor samenwerking tussen mensen, met mensen en door mensen (professionals). Inspireren, enthousiasmeren en boeien zijn hierin kernwaarden. Met als doel dat mensen het zelf kunnen, dragen en verder ontwikkelen.


Talenkennis interimmanager

Engels, Duits

 beschikbaar?