T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?informatie manger , ICT manager

informatie manger , ICT manager

Werkervaring interimmanager

september 2012 - heden
MN

Functie : Interim Unit Manager Business Informatie Management (BIM)

Bij de pensioenuitvoerder MN als unit en informatie manager BIM aan business zijde verantwoordelijk voor het inrichten van de nieuw unit BIM, het inrichten van informatie management en het opzetten en implementeren van het demand–supply model (in control komen).

Als informatie manager verantwoordelijk voor :
• Jaarlijks opstellen en bewaken van de gehele budgettering (alle programma’s , projecten en beheer & onderhoud)
• Opstellen van het informatie plan op basis van de business strategie ,marktontwikkelingen , wetswijzigingen en technologische ontwikkelingen.
• Het in kaart brengen , onder controle krijgen en besturen van alle demand.
• Het in kaart brengen en onder controle krijgen van het applicatielandschap ; opstellen kaders voor en uitvoeren applicatierationalisatie en inrichten diverse soorten (functioneel) applicatiebeheer.
• Voorzitter van de change board.

Als unit manager verantwoordelijk (HR-taken, processen en operationeel) voor de afdelingen :
• Portfoliomanagement (2 FTE).
• Business en Proces Consultancy (15 FTE).
• Functioneel Beheer (25 FTE).
• Productiebeheer (8 FTE).

-------------------------------------------------------------------------------

februari 2012 – augustus 2012
MN

Functie : Interim Unit Manager Informatie & Project Management (IPM)

Bij de pensioenuitvoerder MN als verander manager verantwoordelijk voor het doorvoeren van een verandering, kwaliteitsslag en taakvolwassenheid binnen de eigen afdelingen. Dit betreft :
• De uitvoering van projecten (kwaliteit, tijd en budget).
• Opstellen kaders, processen en in control komen (o.a. Applicatierationalisatie, taken en verantwoordelijkheden)
• Kwaliteit personeel en bezetting afdelingen.

Als unit manager verantwoordelijk (HR-taken, processen en operationeel) voor de afdelingen :
• Programma & projectmanagement (25 FTE).
• Consultancy (7 FTE).
• Functioneel Beheer (25 FTE).
• Informatieanalisten (10 FTE).
• Project Management Office (PMO) (5 FTE).

-------------------------------------------------------------------------------

juli 2011 – januari 2012
NIBC Bank

Functie : Interim Manager ICT System Development & Maintenance (SDM)

Bij de Merchant Bank NIBC als manager SDM verantwoordelijk voor de afdelingen :
• Development (.net, C#, sharepoint).
• Technische Applicatie beheer (OTAP, tooling).
• Interfacing (middle-ware o.a. Biztalk).
• Business Intelligence (Business Objects).
• Database Administrators (SQL, Sybase, Oracle).

De totale afdeling SDM bestaat uit 30 FTE.

-------------------------------------------------------------------------------

februari 2010 – januari 2011
ASR Bancair N.V.

Functie : Interim Contractmanager

Het oude Fortis ASR is ontmanteld en binnen ASR Nederland is de nieuwe organisatie ASR Bancair opgericht. Deze organisatie richt zich op het inrichten, verkopen en beheren van enerzijds nieuwe hypotheekproducten en anderzijds spaar- en beleggingsproducten.

Binnen de afdeling Sourcing als contractmanager verantwoordelijk voor:
• Het inrichten van de nieuwe ASR Bank organisatie n.a.v. de diverse bemiddelingsovereenkomsten.
• Het opstellen van diverse overeenkomsten bij uitbestedingtrajecten (ASP, BPO).
• Het opstellen van diverse overeenkomsten voor aanschaf van software en financiële diensten.
• Het beoordelen en opstellen van bemiddelingsovereenkomsten met financiële dienstverleners.
• Het opstellen van SLA’s en KPI’s met interne ASR-afdelingen

-------------------------------------------------------------------------------

juli 2008 – januari 2010
Fortis ASR Verzekeringsgroep N.V. – Bancair Leven (Bali)

Functie : Interim Manager van drie Business teams

Functioneel beheer (17 FTE)
Het in kaart brengen en onder controle krijgen van het applicatielandschap ; uitvoeren applicatierationalisatie en inrichten applicatiebeheer. Vanuit de business verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en projecten, het beheer van de business processen en primaire systemen (releases, testen, RFC’s en incidenten).
Het opzetten van een Change Advisory Board (CAB).

BI: Informatiemanagement (10 FTE)
Verantwoordelijk voor de BI-omgeving zijnde:
• Alle standaarden (o.a. Basel II, DNB, AFM).
• Ad hoc overzichten en rapportages van interne organisatieonderdelen en intermediairs.

AO/IC (15 FTE)
Verantwoordelijk voor:
• Administratieve Organisatie en Interne Controle.
• Risk en Business Continuity.

-------------------------------------------------------------------------------

oktober 2007 – juni 2008
Gemeente Amsterdam – Dienst stadstoezicht (DST)

Functie : Interim Hoofd ICT

Verantwoordelijk voor de gehele ICT-omgeving.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Het opzetten en inrichten van een ‘demand’ organisatie en competence centre.
• Het opzetten van de projectorganisatie en –werkwijze en de introductie van een Change Advisory Board (CAB).
• Het in kaart brengen en onder controle krijgen van het applicatielandschap ; uitvoeren applicatierationalisatie (opstellen nieuwe beleid en terugdringen wildgroei aan applicaties).
• Het opstellen van een nieuw beleid, processen en procedures.
• Het transformeren van de beheerorganisatie van reactief uitvoerend naar proactief meedenkend.
• Het structureel verbeteren van de verslechterde relatie met de leveranciers.
• Regievoeren van de co-sourcing partner BT.
• Het opstellen van een ICT-ontvlechtingsplan.
• Leidinggeven aan en coachen van de 20 medewerkers.

-------------------------------------------------------------------------------

juni 2007 – oktober 2007
Ordina -- Business Process Outsourcing (hypotheken)

Functie : Interim Projectmanager

Verantwoordelijk voor de transformatie van de bestaande omgeving naar de nieuw op te zetten BPO omgeving. Dit betreft zowel de business als de daarbij behorende processen (procedures en werkwijze) als mede de software (ontwikkeling en implementatie) en techniek.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Het opstellen van het transformatieplan en opzetten diverse projectteams.
• Het ontwikkelen, inrichten en testen van de nieuwe hardware en software (BPO-omgeving).
• Het aanpassen van de business processen (AO/IC en de werkprocessen).
• Het bepalen en ontwikkelen van de conversiestrategie en -software.

-------------------------------------------------------------------------------

januari 2007 – juni 2007
ENECO (B2B: Energy and Trade)

Functie : Interim Hoofd Functioneel Beheer

Als manager Functioneel Beheer verantwoordelijk voor de projecten en de operatie (onderhoud en ontwikkeling) van alle primaire applicaties ten behoeve van de B2B.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten zijn:
• Het opzetten van het beheerproces (ITIL) zijnde incident-, change- en releasemanagement.
• Het opzetten van een Change Advisory Board (CAB).
• Het in kaart brengen van het ICT-landschap, in control komen (rationalisatie) en inrichten beheersoorten van alle applicaties.
• Het opbouwen en uitbreiden van het Functioneel Beheerteam.
• Participatie in programma’s en projecten.
• Nauwgezette relatie opbouwen met de diverse softwareleveranciers.
• Leidinggeven aan en coachen van de 15 -20 medewerkers.

Voertaal Engels.

-------------------------------------------------------------------------------

april 2006 – december 2006
BAM Rail BV

Functie : Interim Hoofd ICT

Als Hoofd ICT verantwoordelijk voor de gehele ICT-dienstverlening van BAM Rail.
Hieronder vallen de afdelingen functioneel-applicatiebeheer, projectleiding, systeembeheer, netwerkbeheer, KA en de servicedesk.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Het opzetten van een nieuw functiehuis/competence en het reorganiseren van de ICT-afdeling.
• Het opstellen van een nieuw beleid, processen en procedures.
• Het in kaart brengen van het ICT-landschap, in control komen (rationalisatie) en inrichten beheersoorten van alle applicaties.
• Het moderniseren van de ICT-omgeving.
• Het professionaliseren van de ICT-projecten en invoering beheermethodiek (ITIL)
• Leidinggeven aan en coachen van de 15 medewerkers.
• Het opstellen en bewaken van het ICT-budget

Aanvullende opdracht was het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid in samenspraak met de andere BAM-werkmaatschappijen.

-------------------------------------------------------------------------------

april 2005 – maart 2006
Pensioenfonds Horeca & Catering

Functie : Hoofd Organisatie & Informatisering (O&I)

Als Hoofd O&I verantwoordelijk voor de gehele ICT (development, systeem-, applicatiebeheer en netwerkbeheer, telefonie en KA) en de facilitaire dienst (beveiliging, schoonmaak, postkamer, repro en bedrijfsrestaurant).

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten:
• MT-lid.
• Het opstellen en vormen van een nieuwe afdeling.
• Het onderhouden van contacten en het opstellen van contracten met externe leveranciers.
• Leidinggeven aan en coachen van de 20 medewerkers.
• Het opstellen en beschrijven van het beleid en de procedures.
• Het opstellen en bewaken van het afdelingsbudget (€ 5,5 miljoen).

-------------------------------------------------------------------------------

januari 2004 – maart 2005
CENTRIC IT

Functie : Hoofd Development

Verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, het testen, onderhoud en de uitlevering van nieuwe software (releases en patches) aan externe klanten.
De servicedesk (onderdeel van Development) is verantwoordelijk voor alle gemelde storingen en vragen van klanten.
Initiële taak was om de afdeling Development te reorganiseren en het aanpassen van de beheer- en projectorganisatie t.b.v. kwaliteit- en efficiëntieverbetering. Hiervoor werd het ITIL-model gehanteerd.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten:
• MT-lid en leidinggeven aan en coachen van de 30-35 medewerkers.
• Het opstellen en uitvoeren van de afdelingsreorganisatie.
• Het opstellen van het afdelingsbeleid en -richtlijnen en het ontwikkelen van standaarden en procedures.
• Het opzetten en invullen van de servicedesk

-------------------------------------------------------------------------------

mei 2001 – december 2003
CMG : Wireless Data Solutions

Functie : Senior Projectmanager Back Office

Verantwoordelijk voor de acceptatie, integratie, vervolledigen en verspreiden van de releases van alle producten opgeleverd door de diverse Developmentafdelingen.
De Back Office vervulde een spilfunctie tussen enerzijds alle wereldwijde Developmentafdelingen en anderzijds alle wereldwijde Operationele afdelingen.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Het opstellen en bewaken van het projectplan, -planningen en –budget.
• Het operationeel verantwoordelijk gedurende de gehele projectfasering.
• Het bepalen van de impact en het aanpassen van de gehele operationele organisatie (deliverables, processen, procedures enz.).
• Overleg voeren met de teammanagers en projectmanagers van de operationele afdelingen.
• Single point of contact tussen de operationele organisatie en de Development organisatie.

Hierbij werd gebruik gemaakt van diverse methodes en technieken, zoals ITIL, Prince2, SLM (Service Level Management) en de ISO-standaarden.

Voertaal : Engels. 

-------------------------------------------------------------------------------

februari 1996 - april 2001
CMG Finance : Consultancy

februari 2000 - april 2001 ABN AMRO BANK - Operations

Functie : Senior Projectmanager Operations

Als Projectmanager Operations verantwoordelijk voor het volledig opzetten, inrichten en/of aanpassen van de beheerorganisatie met de daarbij behorende processen en procedures alvorens de projecten van project- naar beheerfase en in productie gaan.

------------------------------

november 1998 – januari 2000
ABN AMRO BANK - Global Transaction Services

Functie : Projectmanager Development

Als Projectmanager Development eindverantwoordelijk voor de ICT-projecten die vanuit de Business werden opgestart.

------------------------------

november 1996 - oktober 1998
AMRO BANK - Development Corporate Functions

Functie : Teammanager/Domeinmanager (70%)
: Testmanager (20%)
: Het ontwerpen en aanspreekpunt van het Technisch DataModel (10%)

Omgeving: Domein bestaand uit een vijftal verschillende MIS-systemen

------------------------------

maart 1996 – november 1996
ABN AMRO BANK - Development Corporate Functions

Functie : Senior Systeem Analist

-------------------------------------------------------------------------------

april 1995 - februari 1996
CGI-Systems : Consultancy

DVV te Brussel
Functie : Projectleider

-------------------------------------------------------------------------------

februari 1991 - april 1995
KPN TELECOM : Informatisering en Automatisering

Functies : Applicatiebeheerder
: Analist
: Ontwikkelaar

Opleiding interimmanager

HTS informatica heb ik na werktijd de 2-jarige
Post HBO opleiding Bedrijfskunde

Gedurende mijn CMG dienstverband van 8 jaar heb ik op de CMG Academy alle beschikbare ICT en management opleidingen aldaar gevolg zoals Project en Programma management, ITIL, Analyse vaardigheden, Architectuur, Communicatie vaardigheden, omgaan met conflicten , Vergadertechnieken, Strategisch en Tactisch inzicht enz….

Tijdens mijn ZZP schap ben ik bij meerdere bedrijven aangesloten en participeer + presenteer ik in seminars en workshops. Onderwerpen zijn o.a. Verander management, Informatie management, Programma management, Portfolio management, Lean, Strategie tijdens crisis, Kwaliteit, Informatie security, Motivatie bij 0-lijn, Enterprise architectuur, enz…

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht
Direct, open en eerlijk in de communicatie
Enorme drive, passie en enthousiasme.
Weet mensen en afdelingen met elkaar te verbinden.
Coach.en Sparring partner.
Motivator, inspirator.
Durft beslissingen te nemen.
Sterk analytisch.
Politiek sensitief.Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?