T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(lijn) Manager

(lijn) Manager

Werkervaring interimmanager

Tot augustus 2010 werkzaam bij Equens, voorheen Interpay. Equens is één van de grootste
internationale processors op het gebied van transactieverwerking van zowel betaal als card
transacties (betaal -en geldautomaten).

2008 - 2010
Manager Programme & Project Support Equens
Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van Portfolio, Programma en Project Management
voor heel Equens.
Leidinggevende PMO (Project Management Office); ik leverde alle project officers en quality
assurance officers. Daarnaast verzorgde ik de volledige projectadministratie en rapportages
en was ik verantwoordelijk voor de Portfoliocoordinatie van alle programma\'ss en projecten
Lid van het MT. 18-24 medewerkers
Specifieke activiteiten:
• Project “Inrichting van requirements management”
• Project “compliance in projectmanagement”
• Inrichting Program Office Equens Italia
Resultaten:
• Onderdeel Projectadministratie omgevormd van bureaucratisch en procedureel
ingestelde groep medewerkers tot klantgerichte projectsupport; onderdeel van het
PMO.
• Kweekvijver voor projectmanagers gerealiseerd.
• Requirements Management ingericht voor de grote programma’s en projecten;
aangesloten op bestaande processen en procedures (change, ontwikkelmethodes e.d)
• Compliance (voornamelijk eisen vanuit VISA en Basel III)geborgd in de
projectmanagement standaards
• Internationaal PMO model naar Duits-Nederlands voorbeeld (aangepast) succesvol
geimplementeerd voor Italiaans- Nederlands programma.

2005- 2008
Manager Advice & Assurance Interpay/Equens
Na reorganisatie nieuw team gevormd met medewerkers uit het gehele bedrijf. Uitdaging
was om 3 culturen en werkwijzen samen te brengen. Inrichting en uitvoering van
Business Proces Management, Knowledge en Document Management, Project Quality
Management
Ik was tevens verantwoordelijk voor de jaarlijkse in control verklaring en de linking pin
vanuit IT en Operations voor Internal Audit.
Lid van het MT. 10-15 medewerkers
Specifieke activiteiten:
• Inrichting SEPA Payments program office (Nederland-Duitsland)
• Structurele en uniforme inrichting van Program en Project Support voor Equens
• Project “ Inrichting Business Proces Management voor IT en Operations”
• Project “Uitrol Eigenaarschap voor IT en Operations”
• Project “Inrichting Operationeel Risk Management”
Resultaten:
• Nieuw team neergezet met duidelijk werkafspraken en resultaatverpichtingen.
Projectmatig werken ingevoerd en open cultuur van directe feedback gerealiseerd.
• Eerste grensoverschrijdende PMO gerealiseerd in SEPA programma; eenduidige
rapportage en board structuren.
• Na jaren van versnippering één loket voor alle project support gecreëerd
• Alle AO voor Operations/ IT uniform beschreven, beheerd en toegepast door de
organisatie
• Eigenaarschap geborgd binnen Configuratie en Change Management; heldere
verantwoordelijkheden voor alle product, proces, applicatie en infrastructuur eigenaren
• Standaard proces en methodiek voor alle operationele risico analyses geïmplementeerd.
• Structurele verbetering in samenwerking en communicatie gerealiseerd met afdelingen
verantwoordelijk voor Risk Management en Auditing.

2001-2005
Quality Manager Interpay:
Interpay Girale Services, Team test, acceptatie en invoering.
Structurele bijdrage geleverd aan de inrichting van het team waarbij ik zelf de rol van
quality manager vormgegeven heb.
Taken en verantwoordelijkheden
• Quality manager in de grote complexe programma’s en projecten; aanspreekpunt,
rechterhand programma manager.
• Functionele aansturing van drie quality coördinatoren voor de standaard trajecten.
• Backup Testmanager en Implementatiemanager.
• Up-to-date houden van de maatregelen m.b.t. kwaliteitsbeheersing in productie en
projecten; aansluiting bij het reguliere ontwikkeltraject en change managementproces.
Specifieke activiteiten:
• Inrichting Test en Quality Management voor infrastructurele projecten.
• Opleiding gefaciliteerd voor beheer: Ontwikkelmethodieken; focus op acceptatiecriteria
Resultaten:
• Aantal grote programma\'s en projecten als quality manager succesvol ondersteund.
Nazorg periodes werden korter, aantal incidenten nam af.
• Professionele kwaliteitsbeheersing in zowel applicatieve als infrastructurele projecten
gerealiseerd.
• Kwaliteitsmaatregelen aangesloten op bestaande changeprocedures en
ontwikkelstandaards
• Bewustwording projectmanagers over voordelen van kwaliteitsbeheersing in projecten
voor planning en resultaten.

1997-2000
Productiecoördinator Interpay:
Interpay Girale Services, Operations Amsterdam
Taken en verantwoordelijkheden: Coördinator van het volledige productieproces van het
girale betalingsverkeer.
• Dagelijkse leiding taskforce: functionele aansturing escalatieteam specialisten (1 t/m 3e
lijn)
• Opzetten en functionele aansturing interne helpdesk
• Inrichting Incident, Problem en Change Management
• Begeleiding invoeringen tijdens en na in productie name
• Dagelijkse rapportage en advies over het productieproces aan management
Resultaten:Productiecoordinatie overbodig gemaakt.
• Aansluiting gezocht bij implementatie ITIL processen.
• Cultuuromslag beheerorganisatie; van reactief naar proactief.
• Standaard escalatieprocedures en rapportagelijnen geïmplementeerd. Samenwerking en
communicatie tussen beheer en 3e lijnsupport verbeterd.
• Kennisoverdracht en naar elkaar luisteren in de dagelijkse routine opgenomen.

Opleiding interimmanager

2010 P3O Foundation (Oppidum)
2008 Requirements lifecycle management - SOGETI
2007 MSP Foundation en Intermediate– Oppidum
2007 Cultuur workshop Duits – Horizon Interlingua
2006 Prince 2 Practioner- PinkRoccade
2005 Proces begeleider; opleiding tot workshop leider/ facilitator bij Leek & v.d Hoeven
2004 DYA (Dynamische Architectuur) – Cap Gemini
2002 Testen volgens TMAP – SOGETI
2002 Inleiding in Kwaliteitsmanagement modellen (o.a. INK, EFQM, ISO9001)- KZA
2001 Kwaliteitsbeheersing in Projecten – KZA
2001 Prince 2 Essentials- Pink
OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
2000 ITIL Practioner Problem en Change – Pink
1999 ITIL Foundation, Practioner Problem en Change modules - Pink
Intern Interpay, Equens:
Door HR vormgegeven trainingen op het gebied van:
• feedbackgesprekken
• functionering -en beoordelingsgesprekken
• situationeel leidinggeven
• klantgerichtheid
• verandermanagement.
Algemeen en technisch:
• Inleiding in het Nederlandse betalingsverkeer.
• Inleiding in de technische infrastructuur
• Inleiding in Applicatie management
• SDMII en DSDM

Vooropleidingen:
• 2010-2011 Post-HBO opleiding General Management bij ISBW; deelcertificaten.
Scriptie eind 2011
• 1988- 1997 Engelse Taal - en Letterkunde, Universiteit van Amsterdam; propedeuse
en gehele doctoraal ( zonder scriptie)
• 1989- 1995 Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam; propedeuse + alle verplichte
2e jaars vakken.
• 1986 Franse taal en literatuur aan Alliance Française en Sorbonne, Parijs; diploma
• 1980-1986 Atheneum met Latijn, Snellius Lyceum Amstelveen; diploma

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn ruime ervaring in zowel coördinerende als leidinggevende functies heeft me gevormd
tot een inspirerende procesbegeleider en manager. Ik ben in staat om mensen boven
zichzelf uit te laten stijgen zonder “een van bovenaf houding.” Dit leidt tot een makkelijke
acceptatie van mijn aansturing. Ik zie resultaat -en mensgericht niet als tegenstelling. Je
kunt alleen resultaten bereiken met anderen.
Ik kijk kritisch naar mezelf en mijn omgeving en stel continue de vraag; wat voeg ik/jij toe
aan dit bedrijf, team of project. Nooit het doel uit het oog verliezen, verantwoordelijkheid
nemen en uitvoerbaarheid toetsen. Het gaat uiteindelijk om een werkend product en een
tevreden klant.
Daarnaast heb ik heb ik mijn analytische vermogen dat mij altijd helpt om in complexe ICT
omgevingen het overzicht te bewaren. Ik kan situaties snel inschatten, goed luisteren, een
oordeel vormen en besluiten nemen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands; moedertaal
· Engels spreekvaardigheid; zeer goed/schrijfvaardigheid; zeer goed
· Frans spreekvaardigheid; goed/schrijfvaardigheid; goed tot redelijk
· Duits spreekvaardigheid: goed/schrijfvaardigheid; redelijk
· Italiaans spreekvaardigheid: beginner

Overig

Fietsen, wandelen koken, literatuur, musea, theater, muziek
• Wereldgeschiedenis: Reizen zowel Europa als daarbuiten; cultuur en taal
• Kranten en tijdschriften; algemene ontwikkeling actief bijhouden
• Lid PR groep de Corantijn Amsterdam; “Verschil mag er zijn”. Samenwerking met
Stichting Kleurrijke Scholen
• Voorzitter Oudercommissie Buitenschoolse opvang Stichting Akros

 beschikbaar?