T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenController/Manager administratie

Controller/Manager administratie

Werkervaring interimmanager

Diverse financiële functies o.a. in 8 ziekenhuizen, ROC van Ansterdam, KPN, gehandicaptenzorg en metaalnijverheid zie uitgebreide beschrijving hieronder:

1979-1998: Grimbergen Engineering & Projects B.V. te Alphen aan den Rijn, wereldwijd leverancier van stalen bruggen, bekistingen t/m complete betonfabrieken.
Binnen het concern ( 8 bedrijven met in totaal 160 personeelsleden) de volgende functies c.q. verantwoordelijkheden gehad:

1979-1981: Administratief medewerker financiële, project- en salarisadministratie
1982-1989: Hoofd administratie, waaronder implementatie software, tevens systeembeheerder. Dit is uitgegroeid richting technische afdelingen middels de aanschaf van CAD-CAM-systemen.
1989-1998: Financieel manager. Onder de directeur eigenaar eindverantwoordelijk voor:
Alle financiële aangelegenheden
Fiscale zaken, financiering, leverings- c.q. inkoopvoorwaarden, verzekeringen
Milieu, ARBO, automatisering, ISO - certificatie
Juridische zaken, personeelszaken.
De administratie ( 5 personen ) viel nog steeds rechtstreeks onder mijn verantwoordelijkheid.
Systeembeheer, waaronder implementatie van geïntegreerde logistieke software op basis van een ORACLE database.

5-1998 tot 5-1999 Stichting Waalborg te Druten, Tiel en Geldermalsen
Stichting voor verstandelijk gehandicapten met ca. 1200 personeelsleden en 600 bewoners.
Leiding gegeven aan de administratie van 12 personen verdeeld over 3 locaties. Deelgebieden waren:
-Financiële administratie
-Salarisadministratie
-Bewonersadministratie

De bewonersadministratie behandelt de privé administratie van 600 bewoners. In dat jaar heb ik de software daarvoor vervangen.
De grootboekadministratie is in dat jaar omgevormd van grotendeels kasbasis naar grotendeels factuurstelsel.

5-1999 tot 8-1999 KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) 29 stichtingen en verenigingen
Assistent Hoofd Comptabiliteit. Dit werk bestond uit het wegwerken van goed gedefinieerde klussen, zoals:
-Begroting verwerken in het grootboek
-Begroting loonkosten maken voor het jaar 2000
-Calculeren van de omvang reservering voor wachtgelden.
-Overzetten van balans- en V&W-cijfers van het UNIX boekhoudpakket K2 naar DECADE, een pakket gebaseerd op een ORACLE database

8-1999 tot 11-1999 Vervanging van een vertrokken (beoogde) partner bij Bennink Accountancy in Ter Aar.
Dit hield in het oppakken van willekeurige klantendossiers. Een aantal dossiers was verwaarloosd en er was achterstand in het produceren van jaarrekeningen en belastingaangiftes. Na de overdracht op een nieuw aangetrokken medewerker waren de behandelde dossiers geschoond en geordend en de klanten tevreden.
Tevens de software bij de klanten geactualiseerd en het millenniumprobleem op laten lossen. Ook was ik verantwoordelijk voor de salarisverwerking en het systeembeheer.


12-1999 tot 09-2000 KPN Callcenters B.V. nieuwe activiteit binnen KPN Telecom per 01-01-2000 in een nieuwe B.V. Omzet ca. NLG. 500 mio. Deze nieuwe juridische entiteit bestaat uit ca. 5500 medewerkers verdeeld over ca. 60 lokaties in Nederland.
In deze periode heb ik 3 verschillende hoofdactiviteiten uitgevoerd:

December en januari: oprichting van de administratie, met name:
- Creëren grootboek en debiteuren- en crediteurenadministratie (ORACLE Finance) i.o.m. SPG Financiën en GSE Administratie
- Zorgen voor financiering i.o.m. Treasury
- BTW-nummer en fiskale eenheid i.o.m. Fiscale Zaken
- Inschrijving bij Kamer van Koophandel i.o.m. Juridische Zaken
- Gebruik van intern verrekensysteem Up2fist i.o.m. Consolidatie & Regelgeving
- Bijgedragen aan samenstellen beginbalans.
- Ontwikkelen faktureringsproces naar opdrachtgevers.

Februari & maart: Informatievoorziening vanuit Business Analyse & Control. Maken van eerste financiële rapportages vanuit ORACLE Finance, bijdragen aan de eerste Managementletter en de eerste Business Balance Scorecard.
De eerste formulierenset naar KPN Control verzorgd.

April: Bijgedragen aan totstandkoming van het Jaarplan 2000 met name voor het onderdeel Zakelijke Markt, Corporate Accounts, Flexibel Helpdesk en Mobiele Communicatie.

Mei/juni: Business Controller voor Zakelijke Markt en Corporate Accounts, budgetbesprekingen met Lokatiemanagers, verbetermaatregelen bespreken en verbeterprocessen evalueren en rapporteren.

Juli/augustus: Begeleiden nieuwe collega’s Business Controllers. Implementatie van projectmodule in ORACLE Finance, samenwerking tot stand gebracht tussen projectafdeling van Operationele Ondersteuning (ca. 25 projectmanagers excl.backoffice) en projectafdeling ICT (ca. 20 projectmanagers). Opbouwen van projectbewakingsystematiek m.b.v. ptojectburo’s van Operationele Ondersteuning en ICT d.w.z. Projectaanvraag, goedkeuring, budgettering, registratie, bewaking/forecasting. Dit betrof met name grote investeringsprojecten die van grote invloed waren op de balansverhoudingen.


10-2000 t/m 03 2001: Hoofd Economisch Administratieve Zaken in Streekziekenhuis en Verpleeghuis Zevenaar.
Accent op wegwerken achterstanden facturering, versnelde oplevering van de jaarrekening in maart 2001 en voorbereiding toetreden tot Holding SSZ.
04-2001 t/m 09-2001: Hoofd Bedrijfsadministratie Holding SSZ. Een nieuwe functie, verantwoordelijk voor de Financiële administratie, Patiënten-debiteurenadministratie en het Verrekencentrum van de deelnemers aan Holding Stichting Samenwerkende Zorginstellingen (SSZ), zijnde: Ziekenhuis- en verpleeghuis Zevenaar, Ziekenhuis Velp, Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) en Verpleeghuis Martinushof.
Tegenwoordig is dit de Alysis zorggroep.

Belangrijkste wapenfeiten: Integratie Patiënten-debiteurenadministratie van Velp en Rijnstate, inrichten 21 werkplekken in Velp.
Verbeteren samenwerking met verzekeraars, overleg over invoering nieuwe standaard voor fakturering (VEKTIS-5).
Projektleider EURO in Zevenaar en holdingbreed deelnemer aan EURO-stuurgroep.
Voorbereiden integratie Financiële administraties middels plan van aanpak, een gefaseerde aanpak met als eerste resultaat holdingbrede uniforme rapportages per 01-01-2002 en fysieke integratie van Velp, Rijnstate en Martinushof.

Omgeving: Aantal werknemers ca. 5500. Aantal aan te sturen medewerkers ca. 45 fte

01-2002 tot 04-2002: Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, Hoofd Financiën & Administratie.
Leidinggeven aan boekhouding, debiteuren en salarisadministratie totaal 19 fte. Opleveren jaarrekening.

05-2002 t/m 12-2004 Havenziekenhuis Rotterdam, opzetten afdeling Planning & Control. Budgettering, bewaking, rapportage vanuit verschillende systemen. Concrete werkzaamheden:
- Begroting 2002, 2003, 2004 en 2005
- Rapportages opgezet: productie, financieel, personeel
- Implementatie Navision sep-dec 2002, verantwoordelijk voor conversie
- Implementatie Xcare en Mediclare van McKesson maart-juni 2003, verantwoordelijk voor conversie, lid werkgroepen poliklinieken, verpleegafdelingen, fakturering (inhoudelijk testen gehele samenhang deelsystemen)
- Waarneming Hoofd administratie gedurende 3 maanden, grootboek, crediteuren, fakturering, debiteuren. Verbeteren werkwijzen, waaronder realisatie electronische retourinformatie VEKTIS5. Prioriteitstelling debiteurenafdeling verbeterd o.a. in relatie tot extern budget.
- In 2004 als leidinggevende van afdeling Planning & Control verantwoordelijk voor het extern budget, alle interne en externe rapportages, de reorganisatie begeleid vooral middels een 10-jarenplan, nieuwe ontwikkelingen ondersteund, zoals Dagdiagnostisch centrum, centrale opnameplanning, stroke care unit, invoering PACS etc.
- Opleveren eindproducten zoals jaarrekening, nacalculatie, statistieken, subsidie-aanvragen etc.


- In de 2e helft van 2004 implementatie van de volledige DBC-systematiek.
- Verantwoordelijk voor implementatie van de regelgeving
- Ontwikkelen kostprijzen, publicatie prijslijst en onderhandelingen met verzekeraars
- Opzet AO/IC leidend tot bestuursverklaring


05-2005 tot 04-2006 Bedrijfseconomisch adviseur Groene Hartziekenhuis Gouda.

Ondersteuning van het cluster Onderzoek & Behandeling (Radiologie, laboratoria, OK-complex, SEH en Opnameburo, Apotheek) en Facilitair bedrijf. Totaal budget ca. € 50 mio

o.a.
- Kostprijsberekeningen Klinisch chemisch lab
- Begeleiding verzelfstandiging laboratoria
- Businesscase uitbreiding capaciteit MRI/CT
- Ontwikkelen systematiek businesscase i.s.m. CBO
- Begroting 2006 inclusief plannen extra opbrengsten en besparingen
- Ondersteunen inrichting Mediscore en koppeling met Xcare
- Bijdrage aan proces NIAZ accreditatie Bedrijfseconomische zaken
- Businesscase Comfortafdeling

05-2006 08-2006 Senior beleidsmedewerker VU Medisch Centrum Amsterdam

Controllersfunctie cluster 1 (inwendige vakken, longziekten, nucleaire geneeskunde, dermatologie) budget ca. € 50 mio

o.a.
- businesscase niertransplantaties met levende donoren
- businesscase Procesherinrichting behandeling van colorectale tumoren in het kader van Sneller Beter
- Procesherinrichting Poli Dermatologie (Sneller Beter)
- meerjaren investeringsplan
- businessplan afdeling MDL (Maag, darm en leverziekten) inclusief kostprijsberekening functie-onderzoeken (scopieën e.d.)
- Automatiseren managementrapportage door koppeling Cognos-kubussen aan Excel middels Navigator.

08-2006 tot 11-2006 Stichting De Stromen en Op maat te Rotterdam (AWBZ en thuiszorg)

Controllersfunctie t.b.v. stafafdelingen, zorghotels in ontwikkeling, vastgoed en wachtgeldstichting. Introductie planningstool Corporate Planner

11-2006 tot 10-2007 Manager Administratie Groene Hart Ziekenhuis (patiëntenadministratie, inning, boekhouding, crediteuren en personeels- en salarisadministratie)
- Versneld opleveren jaarrekening
- Maandelijkse oplevering grootboek t.b.v. managementrapportages
- Verbetertrajekt financieel/logistieke software (Fimacs/Rimses i.s.m. Belgiche leverancier en 5 collega-ziekenhuizen) + identificatie risico’s voor de exploitatie.
- Integreren subafdelingen en verbeteren samenwerking administratie-inkoop-magazijn-ICT.

10-2007 tot 11-2008 ROC van Amsterdam, Hoofd Centrale Financiële Administratie
- Opleveren geconsolideerde jaarrekening 2007
- Verbeteren samenwerking met decentrale administraties
- Projekt “Quality Close” verbeteren proces rond maand- en kwartaalafsluitingen, implementeren waarderingsgrondslagen voor omzet en balansposten.
- Implementatie digitalisering inkoopfakturen.
- Inkrimping CFA als gevolg van digitalisering, begeleiden medewerkers in herplaatsing en functiewijziging.
- Implementatie koppeling Exact – Proquro (inkoop-logistiek)
- Implementatie koppeling Exact – Microsoft CRM

11-2008 tot 04-2009 Hoofd Financiële Admistratie St.Maartenskliniek te Nijmegen.
- Opleveren geconsolideerde jaarrekening 2008
- Opstarten fakturering middels paramedische standaard
- Beheer verzekeringsportefeuille, inclusief nieuwbouw

04-2009 tot 12-2009 Hoofd Planning & Control Ziekenhuis Rivierenland Tiel
- Opstarten administratie Coöperatieve vereniging Verloskundigen
- Herimplementatie projekt faktuurscanning
- Koppeling facilitair systeem aan administratie
- Begroting 2010, P&C-cyclus
- Ontwikkeling managementrapportage
- Ontwikkeling datawarehouse
- Projektleider DOT
- Businesscases
- Aanpassen kostprijzen
- Onderhandelingen zorgverzekeraars FB en B-segment

01-2010 tot 11-2010 Hoofd Centrale Administratieve Diensten Ziekenhuis Rivierenland Tiel
- Leidinggeven aan boekhouding/crediteuren, validatie/fakturering, salarisadministratie
- Jaarrekening 2009
- Projekt Valuecare (optimalisatie opbrengsten)
- Projekt DOT
- Projekt Basware (digitalisering inkoopfakturen)

Opleiding interimmanager

Atheneum A in 1977 (Nederlands, Engels, Duits, Economie, Wiskunde, Geschiedenis)
Nederlands Recht 1977-1979 niet afgerond
Praktijkdiploma boekhouden 2x in 1981
M.B.A. in 1982
Volledig S.P.D. in 1990

Diverse aanvullende cursussen waaronder:
ARBO - coördinator Metaalunie
Training Kwaliteitsauditeur ISO-9001
Managementtraining (in-company)
Software applicaties: diversen, w.o. MS-Office

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bedrijfsman, voorzitter, monitor

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Hobby’s
Volleybal tot 1998 spelen, penningmeester (10 jaar), trainer, scheidsrechter, coach (t/m 1e divisie)
Jogging
Bergwandelen
Skiën
Cryptogrammen
Lions Alphen aan den Rijn


 Beschikbaarheid opvragen