T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?IT Manager

IT Manager

Werkervaring interimmanager

Van Augustus 2009 T/M heden Interim IT manager De ZorgBoog te Bakel (YER)

Operationeel aansturen en leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling AIA, bestaande uit een Service-Desk, Technisch beheer, werkplekbeer applicatiebeheer en Informatievoorziening (ca 28 FTE)
Verander managent doorvoeren en coachen teamleider Service-Desk.
Leidinggeven aan de unit en ontwikkelen van het ICT-beleid voor de organisatie.
Ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager AIA
Professionaliseren en herstructureren van de afdeling AIA, implementeren en toepassen van ITILL 3
Het zorg dragen van proces beschrijvingen en werkinstructies.Opstellen en uitvoeren van het ICT beleidsplan 2010
Opstellen van service level agreements met de diverse afdelingen binnen de organisatie, en opstellen SLA’s met externe leveranciers
Managen van projectteams en projectteamleden.
Bestudeert de ondersteuning van bestaande en toekomstige bedrijfsprocessen in overleg met medisch specialisten en management, WMO,AWBZ, ZZP, AW-119, AZR
Ontwerpt het ICT-beleidsplan, in samenspraak met de vaste stuurgroep informatisering en automatisering, voor de komende jaren en stuurt veranderingsprocessen om te komen tot realisatie.
Voert het personeels- en organisatiebeleid uit ten aanzien van de eigen unit en houdt jaargesprekken, geeft ziekteverzuimbegeleiding en voert werving en selectieprocedures uit
Het maken van contractafspraken met de directieraad en beheer van de ICT budgetten
analyseert, ten behoeve van projecten, noodzakelijke kennis en kunde versus aanwezige kennis en kunde en neemt maatregelen zoals het inhuren van externe capaciteit in overleg met de opdrachtgever
Opstellen en uitvoeren van het High Level Design plan 4NEXTGEN

Upgrade WAN infrastructuur, realisatie naar glas 24 remote locaties.
Implementatie van analoog naar digitaal VOIP (telefonie) 3 hoofdlocaties
Vernieuwing van de back-Office Windows 2008, Vsphere, VDI (Virtual Desktop Imaging) ,Exchange 2010 RES Powerfuse en Thinapp.
Implementatie TopDesk Enterprise 4, Incident, problem en change management
Digitalisering van servicecontracten en contract beheer.
chrijven en begeleiden van PVE nieuwe kassa applicatie voor thuiszorgwinkels, restaurants en cashless betalen binnen de zorg.
Schrijven van diverse plannen van eisen aangaande telefonie, EPD, kassasystemen.
Zorgdragen

Van November 2008 T/M Mei 2009 Interim Hoofd I&A Synergos (Michael Page)

Als hoofd I&A leiding gegeven geeft aan de afdeling ICT, die verantwoordelijk is voor het technisch applicatiebeheer en de ICT-infrastructuur van Synergos. De afdeling ICT is binnen de Synergos organisatie een centrale, ondersteunende afdeling. Naast het leveren van ICT-diensten aan alle bedrijfsonderdelen van Synergos levert de afdeling ook ICT-diensten aan externe partijen. De afdelingsmanager ICT werkt onder leiding van de controller die als directielid het aandachtsgebied ICT in zijn portefeuille heeft. De afdelingsmanager ICT legt daarbij verantwoording af over de aanpak en inhoud van de werkzaamheden. De afdeling ICT bestaat in totaal uit 14,67 fte.

Takenpakket

Opererationeel aansturen en leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling ICT, bestaande uit een ServiceDesk, Frontoffice, Backoffice en projectbureau.
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het ICT-beleid van Synergos.
Begeleiden van het VOIP traject 3 locaties (Eindhoven, Weert en Den Bosch)
Het adviseren en informeren, gevraagd en ongevraagd, van de Raad van Bestuur en het Directieteam van Synergos over de uitvoering van het ICT-beleid, relevante ontwikkelingen op het vakgebied en wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het opstellen van de jaarbegroting van de afdeling ICT.
Het beheren van de aan de afdeling ICT toegekende budgetten.
Het opstellen van investeringsaanvragen op het gebied van ICT.
Het onderhandelen met de verschillende leveranciers van ICT-diensten.
Het streven naar een goede klant-leverancier relatie met betrekking tot de interne en externe klanten van Synergos.
Het bewaken van het kwaliteitssysteem binnen de afdeling en het ondernemen van passende maatregelen om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen en te behouden.
Verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van ICT-middelen, zoals PC’s, actieve componenten en bekabeling, en ICT-installaties en stelt in dit kader meerjarenplannen op.
Verantwoordelijkheid voor de geautoriseerde toegang tot de serverruimten.


Van Juli 2008 T/M November 2008 IT Adviseur voor Warande te Zeist

-Schrijven van een IBP (Intergaal ICT Beleidsplan) voor de Directie en Raad van Bestuur van Warande.
Advies uitbrengen mbt, Outsourcing en Outtasking
Implementatie ITIL processen
Opzetten van een registratie systeem 1 en 2e lijn’s helpdesk
Advies geven en beschrijven mbt applicaties en koppelingen.
In kaart brengen benodigde ICT trajecten en prioriseren aantal projecten over 5 jaar
Financieel voorstel uitbrengen mbt toekomstige implementaties.


Van April 2008 T/M Juni 2008 Opzetten servicedesk Colt Telecom Amsterdam


Opzetten van een ServiceDeskVan Dec 2007 T/M Juni 2008 : Interim Hoofd ICT Mee Rotterdam Rijnmond

Dagelijks leidinggeven aan operationeel beheer
Voorbereiden, vormgeven en uitvoeren van het ICT-beleid.
Voorbereiden, vormgeven, mede zorgen voor implementatie, evaluatie en bijstelling
van het informatiebeleid.
Adviseren en ondersteunen van MT, stafmedewerkers en teamleiders ten aanzien van het ICT en informatiebeleid.
Beheer van ICT infrastructuur.
Leidinggeven en uitvoering personeelsbeleid.
Onderzoekt ICT-behoefte en vertaalt deze naar en zorgt voor een modern ICT-infrastructuur.
Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op ICT-gebied en analyseert het belang en de gevolgen daarvan voor het te ontwikkelen beleid.
Coördineren en implementatie van een nieuw ERP systeem Qurius Q-Bis op basis van Microsoft Navision en SQL.

Opleiding interimmanager

Havo, avondschool (van Maerlantlyceum Eindhoven) 1989 T/M 1992 ,geslaagd
Vakken: Nederlands, Duits, Engels, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde.
AMBI (PDI-1 en PDI-2) 1986 T/M 1988 geslaagd.

Technische opleidingen

• Typografische layout DTP (Grafische school, avondopleiding)
• Certified Novell Engineer Master CNE 4,5,6 (Volledig gecertificeerd vanaf 1995 T/M 2005)
• ZEN + Clustering + OES 1.0 (master CNE gecertificeerd)
• Microsoft Certified Systems Engineer (NT-4 en 2000 gecertificeerd en 2003)
• CLS - Novell Certified Linux Salesperson (Novell Nederland, gecertificeerd 2006 )
• CNS – Novell Certified Salesperson (Novell Nederland, gecertificeerd 2006)
• Brightsore for NetWare en Windows (Diploma behaald)
• ITIL 1 en 2 (Diploma behaald)
• PRINCE 2 en Partinioner (Diploma behaald)
• Citrix (Diploma behaald)
• Oracle, Exact synergy
• Linux Basics (Diploma behaald)


Management opleidingen

• Presenteren, Presentatietechniek (Philips Opleidingen)
• Typografische lay-out DTP (Grafische school, avondopleiding)
• Planmatig Werken (Management & Training Services)
• Communicatie Cursus (Management & Training Services)
• Projectmatig Werken (Management & Training Services)
• Slagvaardig Vergaderen (Nederlands Studiecentrum)
• Adaptive Selling Sales Training (Beerschot en Simons)
• Excellent Excelleren (Atos Origin Consulting)Opleiding Bachelor Bedrijfskunde BBA (ISBW opleiding van 2003 T/M 2006)


• Organisatiekunde in theorie en praktijk (Diploma behaald)
• Ondernemersschap (Diploma behaald)
• De proces manager (Diploma behaald)
• De logistiek manager (Diploma behaald)
• De financieel manager (Diploma behaald)
• De people manager (Diploma behaald)
• De informatiemanager (Diploma behaald)
• De kwaliteitsmanager (Diploma behaald)
• Economie en Recht (Diploma behaald)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verander Management

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Potugees

 beschikbaar?