T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager kinderopvang/docent/trainer

manager kinderopvang/docent/trainer

Werkervaring interimmanager

Als manager

2011: interim locatiemanager manager Quadrant Kindercentra Gouda, 8 maanden
2012: interim manager flexpool Quadrant Kindercentra, 7 maanden

2006/2007: Locatiemanager Catalpa Kindercentrum ‘De Paddestoel’ in Kerkdriel
Taken:
- Dagelijkse leiding van de vestiging (KDV en BSO)
- Bijdragen aan de ontwikkeling, het toepassen en uitdragen van het pedagogisch beleid.
- Coachen van medewerkers in individuele gesprekken en groepsoverleggen
- Voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken
- Voorbereiden en voorzitten van teamvergaderingen
- Roosteren inzet personeel
- Planning en plaatsing
- Beheren van budget en inkopen
- Facilitair beheer van de vestiging
- Public relations
- Communicatie met ouders
- Contacten met externe instanties

2006: Locatiemanager Kinderdagverblijf ‘Brummi’ in Nieuwegein (KDV)
Taken: idem

2003-2006: Locatiemanager Catalpa Kindercentrum ‘De Boefjes’ in Sint Michielsgestel (KDV en BSO)
Taken: idem

2002: Assistent vestigingsmanager re-integratiebureau Artemis in Velp.
Taken:
- Geven van voorlichting aan nieuwe klanten
- Voeren van intakegesprekken
- Public relations
- Beantwoorden van telefoon en post

Als docent en ontwikkelaar

2010: Ontwikkeling opleiding Pedagogisch werk Kinderopvang niveau 3 en 4 voor eigen bedrijf: Kinderwijs Academie, opleidingen en trainingen voor de Kinderopvang.

2009: Ontwikkeling opleiding Pedagogisch Werk Kinderopvang niveau 4. Capabel Onderwijsgroep, Utrecht.

2009: Docent/leercoach van in Company Opleiding SPW3 Kinderopvang voor Kinderrijk Amstelveen. In opdracht van Capabel Onderwijsgroep.

2007-1/9/2010 Docent/leercoach SPW3, PW3 en PW4 Kinderopvang. Capabel Onderwijsgroep, Utrecht.

1990-1998: Docent NT1 en NT2 bij Kans Basiseducatie in Utrecht (thans ROC Midden Nederland).

Als trainer

2010: ‘Deuren open voor ouders’, in opdracht van Dana Trainingen bij TintelTuin te Zaandam. Training van 4 dagdelen over communicatie met ouders.

2010: ‘Implementatie nieuw pedagogisch beleid’. Catalpa Kinderopvang B.U. Zuid.
Begeleiding van een trainingsbijeenkomst met locatiemanagers over de implementatie van het nieuw ontwikkelde pedagogisch beleid.

2009: Ontwikkeling en uitvoering van training over kernkwaliteiten en teambuilding, 3 dagdelen. Catalpa Kindercentrum Vriendjes van de Fanfare, Oss.

2009: Ontwikkeling en uitvoering van training over ontwikkelingsgericht werken en communiceren met kinderen, 3 dagdelen. Catalpa Kindercentrum Vriendjes van Noorderlicht, Oss

2008: Ontwikkeling en uitvoering van training ‘Doe eens gek, da’s heel normaal’, over groepsnormen en groepsprocessen, 1 dagdeel. Kinderopvang NummerEen, Eersel.

2008: Ontwikkeling en uitvoering van training over nieuw ontwikkeld pedagogisch beleid buitenschoolse opvang voor leidsters buitenschoolse opvang, 4 dagdelen. Kinderopvang NummerEen, Eersel.

2007: Ontwikkeling van Trainingsmodules voor leidsters in de Kinderopvang, de Buitenschoolse opvang en de Tussenschoolse opvang, in opdracht van Secans Opleiding, Training en Coaching.

2006: Ontwikkeling en uitvoering van in company workshop over het werken met baby’s volgens Emmi Pikler. Catalpa Kinderopvang, diverse locaties. Eigen initiatief.

2006: Uitvoering training ‘Verantwoord overblijven’ in opdracht van de Vereniging Openbaar Onderwijs, 4 dagdelen Diverse locaties.

Als projectleider

2008: Realisatie en implementatie van een Leerafdeling Kinderopvang in Oss. In opdracht van Catalpa Kinderopvang B.V. i.s.m. met ROC De Leijgraaf in Oss.
Taken:
- Schrijven van projectplan Leerafdeling
- Coördinatie projectgroep en stuurgroep Leerafdeling
- Coördinatie van de implementatie van het projectplan
- Public relations

2008: Project ‘Pedagogisch Beleidsplan BSO’. In opdracht van Kinderopvang NummerEen in Eersel: begeleiding van het ontwikkelingsproces en de implementatie van het pedagogisch beleidsplan BSO.
Taken:
- Schrijven van projectplan
- Voorbereiden en begeleiden van overleggen van de ontwikkelgroep
- Uitwerken van de notulen van de overleggen van de ontwikkelgroep
- Pedagogisch beleidsplan ‘omzetten’ naar een training van 4 dagdelen voor de pedagogisch medewerkers bso
- Uitvoeren van deze training
- Schrijven van een eindverslag over het ontwikkelproces, de training en het resultaat.

Opleiding interimmanager

Gevolgde Opleidingen

Sept. 2010: NET Opleiding tot Gordon communicatie trainer.

2007: HBO Management voor leidinggevenden in de Kinderopvang,
Secans Opleiding, Training en Coaching.

2005: ‘Gezond werken in de kinderopvang’. In company training Catalpa Kinderopvang B.V.

2003: ‘Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang’. In company training Catalpa Kinderopvang B.V.

1994: ‘Gestalt en Psychosynthese’, 4 jarige opleiding in het begeleiden van individuen en groepen in een veranderingsproces, Multidimens.

1988: Sociale Pedagogiek (Jeugd- en jongerenbeleid), Universiteit Utrecht
• Bijvakken:
o Didactiek
o Expressie (drama, dans en taalexpressie)
• Scriptie: ‘Netjes en beleefd’, een onderzoek naar Sociale Vaardigheden van leerlingen van Opleidingen voor Verzorgende beroepen.

1980-1982: Mikojel Academie, Opleiding voor Creatieve Therapie, Sittard.

Talenkennis interimmanager

Engels: goed
Duits en Frans: redelijk

Overig

• Warm betrokken bij mensen en de organisatie
• Duidelijk en direct
• Goed observatievermogen en scherpe intuïtie
• Enthousiast en enthousiasmerend
• Snel inzicht in situaties
• Humor
• Zelfkennis


 beschikbaar?