T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Arbeid en organisatiedeskundige

Arbeid en organisatiedeskundige

Werkervaring interimmanager

Opdrachten:
2010: Telengy BV, Eindhoven
Projectopdracht, opzet verzuim, arbo en veiligheidsbeleid. Vanuit verzuimcasus opzetten van basis voor beleid op verzuim en arbo. Verzuimreglement helpen opzetten, RI+E uitgevoerd en officiële toets verzorgt. Wet Verbetering Poortwachter verankert.
Tijdsduur; verschillende contact momenten verspreid over zes maanden. Organisatie heeft de meeste zaken zelf opgepakt n.a.v. projectomschrijving van mij.
Resultaat: voldoen aan de wet, veiligheid gedetacheerde gewaarborgd, verzuim en arbobeleid, RI+E.
Cultuuromslag gemaakt van vrijheid blijheid naar blijheid met goede afspraken om verzuim en uitval op locatie te voorkomen. Gedragsveranderingen ingezet met plenaire thema dagen.

2010: Beter Horen, Doesburg
Interim opdracht als zelfstandig arbo coördinator, nadruk lag op verzuim en verzuimreductie. Naast operationele werkzaamheden projectvoorstel gemaakt over aanpak en preventie van verzuim. Stappen in projectvoorstel worden nu door nieuwe medewerker genomen. Onderdeel is ook implementatie van nieuw verzuim managementsysteem. MT geleerd het leren lezen van verzuim cijfers van curatief naar preventief.
Herstructurering van training en aanpak verzuim. Nog een vijftal vervolg offertes workshops, PSA beleid, werkoverleg en verantwoordelijkheden. Tijdsduur vijf maanden.
Resultaat: toename inzetbaarheid 1%, verzuim stuurinstrument, stappenplan voor implementatie verzuim en arbobeleid. Verandering (cultuur) door middel van filmpjes directie inzicht verschaft wat de gevolgen van het huidige beleid en gedrag van de managers zijn en wat er gedaan moet worden om het verzuim terug te dringen en te voorkomen. Preventieve maatregelen vanuit analyse hebben er voor gezorgd dat naast de resultaten de medewerkers weer de belangrijkste positie innemen. Aandacht voor communicatie, werkoverleg en situationeel leidinggeven.

2010: Tweehuysen Advies, Ressen
Schrijven van onderdelen van beleidsstukken voor het ministerie van welzijn. Tijdsduur 1 week.

2010: BKC Moving Media, Nijmegen
Vanuit arbo en verzuimscan onderwerpen geïndiceerd die verbeterd kunnen worden. Verandertraject voor het verankeren van gezondheid, veiligheid en welzijn worden nu eigen gemaakt. Directeur wordt gecoacht door mij welke rol hij daar inneemt en hoe die de cultuurverandering kan begeleiden.
De eerste stap is het maken van een RI+E, daaruit komen diverse onderwerpen naar voren zoals de genoemde beleidsvormen. Naast de noodzakelijke afspraken is de grootste stap wellicht het betrekken van het personeel in de besluit en afspraken vorming. Invoering van werkoverleg waarin medewerkers het voortouw moeten nemen zal een belangrijke stap zijn in het commitment. Medewerkers zijn zich nog onvoldoende bewust van hun eigen gedrag, doel is dan ook: zelf verantwoordelijk maken.
Resultaat: project loopt nog, vooral de directeur zal de eerste stappen moeten nemen.

Werkgever:
1989-2009: Nooteboom Group B.V. , Wijchen.
Fabricage van transportoplossingen, trailers voor het speciaal transport. Productie bestaat uit het assembleren van voertuigen van ruw materiaal tot eindproduct.

2006-2009: Arbeid- en organisatiedeskundige (gecertificeerd), verzuimcoördinator.
Naast de gebruikelijke taken van casemanager, preventiemedewerker en hr adviseur, heb ik twee grote projecten uitgevoerd.
1.“Van verzuimen naar werken naar mogelijkheden”. In deze geel/blauwe organisatie spelen machtsverhoudingen en afspraken een belangrijke rol. Naast het maken van verzuim, arbo, re-integratie en veiligheidsbeleid, is de invoering en verankering de grootste verandering. Fysieke ondersteuning om het gedrag te beïnvloeden door boekjes voor medewerker en leidinggevende over arbo en verzuim (zelf ontwikkeld en uigegeven). Een onderzoek naar welzijn (zelf uitgevoerd) en training en coaching van leidinggevenden en MT hebben de aanzet gegeven tot een grote cultuurverandering in het denken over verzuim. Niet meer ziekmelden maar verzuimverlof aanvragen! Gedrag van leidinggevende en medewerker veranderde. In het eerste jaar ging het verzuim omlaag van 11% naar 7%.
Preventieve acties zijn er gekomen door het leren van de leidinggevenden en medewerkers om in het werkoverleg arbeidsomstandigheden en verzuim bespreekbaar te maken. Roulatie, een ergonoom een nieuw organisatieontwerp waren een van de resultaten. Door ook de ontwerp afdeling te betrekken werd de maakbaarheid van het product verbeterd.
Resultaat: een verankerd beleid, werken naar mogelijkheden, verbetercyclus (PDCA) gezondheid. Kort en middenlang verzuim drastisch blijvend omlaag.
2. Fusie van twee familie bedrijven, fysieke overgang van medewerkers naar ander bedrijf. Analyse van culturen en organisatievormen van beide bedrijven. Knelpuntanalyse en mogelijke probleemsituaties in kaart gebracht.
Belangrijkste cultuurverandering bij dit traject was van “opgelegd naar overleg”, alle betrokkenen zijn ook daadwerkelijk betrokken bij het hele fusietraject. Naast goede afspraken met betrokkenen, begeleiders en afdelingen is er met iedereen individueel een traject van overgang besproken en indien nodig aangepast. Leidinggevenden van beide bedrijven hebben samen het traject begeleid en niet zoals zij wilden door de projectleider en de afdeling hr. Deze hebben de middelen en de voorwaarden gecreëerd. Werkoverleg en mentoren waren een goede ondersteuning.
Dit uitgebreide traject had voornamelijk tot doel om mogelijke mentale klachten en verzuim te voorkomen.
Resultaat: voor velen een pijnlijke overgang, maar wel met zorg en aandacht gedaan. Hier kijken we met tevredenheid op terug.
2003-2006: KAM manager, (Kwaliteit, Arbo en Milieu)
Ontwikkelen en implementatie van kwaliteitsmanagement. ISO certificering behaalt in juni 2007.
Verzorgen van alle vergunningen, milieu en bouw. Plan van aanpak en implementatie milieuvergunning.
Risico inventarisatie uitgevoerd en plan van aanpak
Veiligheidsbeleid opgesteld en ingevoerd.
Bedrijfshulpverlening georganiseerd.
1989-2003 Assemblagemanager Multitrailers.
Dagelijkse leiding over de productgroep Multitrailers
Coördinator arbo, veiligheid, montagetechnieken en opleidingen
Begeleider veranderingstraject naar lean manufacturing.

1982-1989: Diverse technische functies.

Opleiding interimmanager

Opleidingen 2008-2009 Master Arbeid&Organisatie deskundige (HHS)Bachelor(Colleges van o.a. Drooglever-Fortuin, Kuipers, Christis en Vrooland)
1999-2000 TOP Coach, 1 ste graad Metavisie
1993-1996 Post HBO Hoger Management (ISW)
Avondopleidingen
2003 ARBO-management
2003 Kwaliteitsmanagement
2001 Managementtraining
1999 Aanvallende binnendienst
Managementtraining
1998 Teamvorming en teamleiderschap
Hoe stimuleer ik samenwerking
1997 Projectmanagement
Doeltreffend Presenteren
1993-1996 HBL Hoger Management
1992-1993 Voorbereidend Hoger Management
1984-1991 Diverse technische opleidingen

Overige trainingen:
The Toyota Way workforce, training best practice Toyota
Lean Manufacturing door Simpler (USA)
Visual Workplace door QMI (USA)
Good Manufacturing Practices, werken in stofarme ruimten, met certificaat
Cursus Product-Support voor farmaceutische be¬drij¬ven, met certificaat
EHBO, oranje kruis met alle aantekeningen, met diploma
D.F.A., Design For Assembly, met certificaat
Bedrijfshulpverlener (BHV) voor de metaal, met diploma
VOL-VCA voor leidinggevenden, met diploma
Preventie medewerker

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- deskundig vakgebied
- organisatorisch sterk
- flexibele instelling
- brede ervaring van technisch tot sociaal
- optimistisch
- positieve kijk op mensen
- goede sociale vaardigheden
- in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken
- helikopterview
- constant op zoek naar verbetering
- analytisch sterk
- coach
- resultaatgericht


Talenkennis interimmanager

Duits en engels

Overig

Profiel:
Ik ben een gepassioneerd en praktisch ingestelde adviseur met managementvaardigheden. Ik ga graag complexe uitdagingen aan als het te maken heeft met arbeid, verzuim en re-integratie. Ik heb een grote passie voor mensen in relatie met processen, individueel en in teams. Empathie en inlevingsvermogen, deskundig en enthousiast over het vak van arbeid en organisatiedeskundige.
Ik ben communicatief sterk, resultaatgericht, proactief en initiatiefrijk. Tevens beschik ik over een hands-on mentaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel.


 beschikbaar?