T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenmanager, leidinggevende, adviseur, docent

manager, leidinggevende, adviseur, docent

Werkervaring interimmanager

Manager Ondersteuning Bedrijfsvoering maart 2010 – heden
Consult BV (Private verslavingszorgorganisatie in Noord-Brabant met drie BV‘s onder de holding:
RC Behandeling, RC Re-integratie en RC Training & Coaching)
Verantwoordelijk voor de volgende corporate activiteiten: financieel management, ontwikkelen nieuwe website, invoering online behandeling, opzetten en coördinatie uitvoer van marketingactiviteiten; communicatiebeleid maken en communicatie-instrumenten inzetten ten behoeve van de bekendheid binnen de moederorganisatie (Novadic-Kentron) en daarbuiten.

Interim-manager mei - dec. 2009
Consult BV Training & Coaching
Verantwoordelijk voor het trainingsbedrijf.
Taken: coördinatie van de uitvoering van productieafspraken, voortzetting acquisitie, aansturen personeel, opzetten van hernieuwde samenwerking met de moederorganisatie.
Afronding door middel van overdracht aan vaste opvolger.

Projectmanager ‘bedrijf in oprichting’ mei 2006 – febr. 2009
RoderSana BV te Oirschot (opening 18-12-2008)
Vanaf eerste conceptuele plannen sparringpartner van de directeur met als doel ontwikkeling van deze innovatieve kliniek voor behandeling van verslavingsproblematiek.
Taken/resultaten: medewerking profielvorming algemeen directeur en medisch directeur en adviserende rol in selectieprocedure; eisenpakket gebouw uitgewerkt met architect; soft-ware geselecteerd en gecontracteerd; projetctlid voor ontwikkelen website; projecttrekker marketing– en wervingscampagne ontwikkeld; HRM-beleid opgezet; projecttrekker werving en selectie personeel; projecttrekker opzetten (inhoudelijk) behandelbeleid.
(bovenstaande uitgevoerd met inachtneming financiёle kaders van de investerings– en exploitatiebegroting)
Directiestatuut en reglement voor de RvC opgeleverd.

Manager juli 2006 – febr. 2009
Consult BV Re-integratie
Verantwoordelijk voor het re-integratiebedrijf.
Taken: onder meer werving, selectie en aansturen personeel, acquisitie,(financiële) bedrijfsvoering, (lange termijn) strategieontwikkeling;
Resultaat: Verdrievoudiging omzet, verdubbeling omvang team, strategische alliantie met ander re-integratiebedrijf tot stand gebracht.
Coördinator aangesteld en begeleid totdat zij klaar was om de functie van manager over te nemen, na die tijd nog als mentor op de achtergrond gefungeerd.

Manager febr. 2006 – sept. 2008
Consult BV Behandeling
Verantwoordelijk voor de behandelpraktijk.
Taken: onder meer werving, selectie en aansturen personeel, acquisitie,(financiële) bedrijfsvoering, (lange termijn) strategieontwikkeling; onderhouden verwijsrelaties met klinieken in België en Schotland.
Resultaat: bij de opening van de nieuwe Nederlandse kliniek goed lopende behandelpraktijk over gedragen.

Interim-manager febr. 2006 – juli 2006
Consult BV Training & Coaching
Verantwoordelijk voor doorstart trainingsbedrijf na vertrek vaste manager die zowel personeel als (meerderheid) opdrachtgevers mee had genomen.
Taken: acquisitie; (door)ontwikkelen marketing- en personeelsbeleid; werving vaste manager.
Resultaat: nieuwe manager geworven, ingewerkt en nog een tijdlang (bleef immers nog bij de organisatie voor ander werkzaamheden) gecoached; productiecapaciteit op peil gebracht en gevulde orderportefeuille over kunnen dragen.

Teamleider jan. 2004 – febr. 2006
Novadic-Kentron (verslavingszorginstelling Noord-Brabant)
Verantwoordelijk voor integrale leiding van regionaal werkend behandelteam (vertegenwoordigde disciplines: psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en maatschappelijk werkende).
Taken: van nieuw gevormde team als gevolg van reorganisatie een goed lopend team maken zowel op inhoud als op productie; supervisie/intervisie leiden; caseload teamleden managen; opleidingsbeleid vormgeven.
Resultaat: hecht, productief en enthousiast team.

Interim teamleider maart 2004 – jan. 2005
Novadic-Kentron, afdeling intake
Taak: inhoudelijke en operationele aansturing diagnostiekteam om op passende wijzen aan de vraag om deze dienstverlening vanuit de organisatie te voldoen.
Resultaat: professionalisering werkwijze zowel inhoudelijk als operationeel; verdubbeling teamomvang; hoger gekwalificeerde mensen aan team toegevoegd zodat het team zelfstandig kon gaan werken.

Docent Leernetwerk sept. 2005 - mei 2006
Novadic-Kentron, GGZ Noord-Midden Limburg
Tiental intaketeams (HBO opgeleiden) bij diverse verslavingszorginstellingen opgeleid ter voorbereiding op het gaan werken met DBCs; kennis over triage en diagnostiek (DSM IV) overgebracht.

Lid projectgroep sept. 2005 – jan. 2006
Novadic-Kentron
Projectgroep ter voorbereiding reorganisatie (van afdelingsorganisatie naar matrixorganisatie)
Resultaat: ontwerp van een inhoudelijk/procesmatig systematiek voor doorgeleiding van cliënten door de nieuwe zorgorganisatie.

Gezondheidszorgpsycholoog BIG/Ontwikkelaar nieuwe markt en team 2001- 2004
Argonaut Breda en Tilburg (re-integratiebedrijf)
Het opzetten van de psychologische dienstverlening in de regio’s Breda en Tilburg: de organisatie van de dienstverlening alsmede acquisitie van opdrachten.
Resultaat: binnen twee jaar winstgevend met emplooi voor zes medewerkers

Gezondheidszorgpsycholoog BIG Argonaut Nieuwegein
1999 – 2001

Gezondheidszorgpsycholoog BIG Argonaut Amersfoort
1997 – 1999

Eerstelijnspsycholoog Psychologen praktijk V. Ridder 1994 – 1997

Psycholoog/psychodiagnosticus Psychologen Kollektief Groningen 1992 – 1994

Docent Rijksuniversiteit Groningen
1989
Het geven van theoretisch en praktisch onderwijs in het ontwikkelen, uitvoeren en verslaan van (semi)gestructureerde interviews aan studenten van de Psychologische en Sociale Faculteit

Docent Rijksuniversiteit Groningen 1990
Het geven van trainingen in sociale vaardigheden en presenteren voor groepen aan studenten van de Economische Faculteit.

Opleiding interimmanager

MBA Avansplus te Breda 2006 – 2009
Specialisatie ‘ondernemerschap‘
Eindthesis op gebied van
Corporate Governance (zie bij onderzoek)

Coaching 2004 - 2007
Twee trajecten ter ontwikkeling
management(vaardigheden)

GZ-psycholoog BIG-register 1999

Diverse cursussen:
1992 -1999
EMDR, Hypnotherapie A en B, MMPI
Diagnostiek van dissociatieve stoornissen

Eerstelijnspsycholoog NIP 1995

Doctoraal psychologie Rijksuniversiteit Groningen
1987 – 1992
Hoofdrichting Klinische Psychologie

Psychology (one semester)
University of Southampton U.K 1991
Department of Psychology

Gezondheidswetenschappen Rijksuniversiteit Maastricht
1984 – 1986
Richting Geestelijke Gezondheidskunde

VWO Boxmeer 1977 – 1984

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Transparant, betrouwbaat, ondernemen, organisatiesensitief, kan uitstekend manouvreren in politieke omgeving. In staat in grote organisaties een afdeling/team goed in te bedden.
Talenkennis interimmanager

naast nederlands, vloeiend in engels zowel gesproken woord als geschrift

Overig

Onderzoek:
Corporate Governance jan. – okt. 2009
“Hoe bestuur ik mijn toezichthouder” Een studie naar (de keuze van) gedragstijlen van bestuurders in de samenwerking met hun toezichthouders; een verkennend onderzoek waarvoor prominente bestuurders, toezichthouders en wetenschappers zijn geïnterviewd

Eerstelijnszorg maart – dec. 2008
“Eerstelijnsverslavingszorg: een nieuwe gewoonte”. Een studie met als doel: aanbevelingen ten behoeve van het rendabel maken van deze nieuwe vorm van dienstverlening (onder meer via financiering vanuit de zorgverzekeringswet)

Nederlandse luchthaven sept. 2007 – febr. 2008
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het (internationaal) vermarkten van een nieuw logistiek systeem

Consult Behandeling BV (private verslavingszorg)sept. 2006 – febr. 2007
Marketingonderzoek ten behoeve van een private behandelorganisatie resulterend in een strategisch marketingplan, inclusief vertaling naar tactisch en operationeel niveau

Ontwikkeling zorgaanbod ouderen okt. 2005 – febr. 2006
Onderzoek in de zorgmarkt ten behoeve van project ter ontwikkeling zorgaanbod voor ouderen met verslavingsproblematiek


 Beschikbaarheid opvragen