T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager

manager

Werkervaring interimmanager

Dec 2008 - heden Consult Management en Advies
• Eigen bureau op het gebied van Changemanagement a.i.
• Advisering op het gebied van, Stedelijk Beheer, Organisatieverbetering en bedrijfsvoering, Planning en controle, Aanbestedingen, Waterplannen, Duurzaamheid, Vastgoed, Leefbaarheid en bewonersparticipatie.
• Workshops regievoering, duurzaamheid, bewonersparticipatie en leefbaarheid.
• Accreditatie opleiding Publiek Management op Hogescholen Den Haag en Larenstein.
• Interim Projectmanager van een landelijk project om te komen tot helderheid in selectie- en gunningscriteria betreffende het aanbestedingsproces voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, i.s.m. VHG, CROW, PIANOo, Stadswerk.

Aug 2009 – juni 2010 Interim Afdelingsmanager Stadsbeheer, Gemeente Tiel
• Leidinggeven aan teamleiders, beleidsmedewerkers en toezichthouders openbare ruimte 85 fte.
• Veranderingstraject naar regievoering en cultuuromslag naar betere samenwerking en samenvoeging Toezicht en Handhaving.
• Stuurgroep Waterplan i.s.m. Waterschap Rivierlanden.
• Evaluatie aanbestedingsbeleid, aanvulling met een duurzaamheids-sociale paragraaf.
• Herstructurering teams, coaching teamleiders en verbetering van de dienstverlening.
• Implementatie van ProjectMatigWerken, bedrijfsvoering en Risicomanagement.

Jan 2009 – okt 2009 Interim manager Beheer Ruimte, Gemeente Lansingerland
• Leidinggeven aan beleidsmedewerkers en beheerders openbare ruimte 80 fte.
• Veranderingsproces naar een regievoerende gemeente, implementatie van het opdrachtgeverschap van de afdeling.
• Kaderstelling en kwaliteitsplannen VINEX-projecten, aanbestedingen inrichting openbare ruimte aan de hand van visie op de kwaliteit, opstellen waterstructuurplan, beheerplannen, jaarplannen en opdrachtverstrekking.
• Deelname aan stuurgroep nieuw nota Grondbeleid.

2004 -2008 Afdelingshoofd Inrichting Openbare Ruimte, Gemeente Westland
• Lid gemeentelijk managementteam en afd.hoofd Ingenieursbureau 74 fte
• Implementatie fusie 5 gemeenten, 100.000 inwoners
• Leiding geven aan ingenieursbureau en kenniscentrum, civiele- en bouwprojecten en ruimtelijke advisering, stuurgroep nieuwbouw gemeentehuis, PPS gebiedsontwikkeling 4000 woningen, stuurgroep E-dienstverlening.
• Stuurgroep Waterstructuurplan i.s.m. Hoogheemraadschap Delfland.
• Naast het Verbeter- en plaatsingstraject heb ik projectmatig werken, competentiemanagement en procesbeschrijvingen ingevoerd. Initiatiefnemer ontwikkeling van een ProjectInformatieSysteem en afsluiting raamcontracten engineering.

1999-2003 Afdelingshoofd Openbare Werken, Gemeente Wijk bij Duurstede 63 fte
Bouwmanager nieuw gemeentehuis en inpandig politiebureau

1997-1999 wnd. Sectorhoofd Stadsbeheer, Gemeente Zeist 155 fte
Kanteling organisatie naar beleid, beheer en realisatie


1993-1997 Afdelingshoofd Milieu en Landschap, Gemeente Zeist 56 fte
Oprichting regionale Milieudienst Zuid-oost Utrecht

1987-1992 Afdelingshoofd Civiel, Groen en Reiniging, Gemeente Bunnik 34 fte
Overdracht 600 ha bossen en 20 medewerkers naar Stichting Utrechts Landschap

1981-1986 Projectleider civiel, milieu en groen, Gemeente Halsteren

1980-1981 Technisch medewerker beheer Gemeentewerken, Gemeente Rotterdam

1979 Stage bij Openbare Werken, Gemeente Delft

Opleiding interimmanager

Opleidingen
• Master Urban&Area Development: Utrecht (2011)
• RijksHogereSchoolTuin&Landschapsinrichting Boskoop ing. Diploma (1980)
• Militaire dienst: Pantserinfanterie opleidingscentrum te Harderwijk (1975)
• Christelijk Lyceum Delft (1974)

Management Trainingen
• Risicomanagement CUR 2007
• Competentiemanagement: JOB instituut Dr. Jung (2006)
• Transparant Leidinggeven: omgaan met disfunctioneren (2005)
• ProjectMatigWerken/Prince2: Twijnstra Gudde (2004/2007)
• Management Development: Schouten Nelissen (2003)
• Leefbaarheidsmanagement (2000)
• Timemanagement – Schedule (1998)
• Denk- en werkstijlen (1996)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanager, analytisch, betrokken, people, helicopterview

Talenkennis interimmanager

nederlands, duits, frans, engels, zweeds

Overig

Profielschets

Peter heeft vanuit inhoudelijke professionaliteit de ontwikkeling doorgemaakt naar bestuurlijke-, organisatorische- en managementervaring. Hij is een bouwer gericht op samenwerking, analytisch, resultaatgericht en kritisch en doorziet in korte tijd verbanden, netwerken en relaties.

Peter is in de afgelopen jaren in diverse functies bij de gemeentelijke overheid actief geweest. Hij heeft een ruime ervaring in het aansturen van (management) teams en organisaties van 70 tot 150 medewerkers. Daarnaast heeft hij zich de laatste jaren gespecialiseerd in projectorganisaties, bedrijfsvoering, projectinformatiesysteem, waterplannen, contractvorming en aanbestedingen, stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en duurzaamheid.

Peter heeft door zijn visie te combineren met daadkracht, focus en het samenwerken in een team, bewezen resultaten neergezet. Zo heeft hij verbeteringen gerealiseerd in combinatie met kostenreductie en cultuuromslagen. Hij heeft ambitieuze doelstellingen behaald en vaak overschreden en kan een goede bijdrage leveren bij vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, veranderingstrajecten en coaching. Hij weet teams te motiveren, zoekt de samenwerking, wint snel vertrouwen en weet daarmee het team op een hoger peil te brengen.

Peter kenmerkt zich door zijn resultaat- en mensgerichte stijl van leiding geven. Hij heeft drive, denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Een veranderingmanager die een professionaliseringsslag kan doorvoeren en een trendbreuk realiseert. Hij is in staat samen met een team van mensen een Visie te formuleren en deze om te zetten in een concreet plan van aanpak per afdeling. Met een frisse, vernieuwende blik weet hij zaken anders aan te pakken en hierdoor nieuwe energie te brengen in bestaande of nieuw op te zetten teams. Door zijn ervaring op ontwikkeling, inrichting en beheer van de openbare ruimte weet hij bruggen te bouwen tussen klantvraag en dienstverlening, tussen bestuur en operatie. Doordat een veranderingsproces zelden impact heeft op één afdeling weet hij hierdoor mensen te mobiliseren, draagvlak te creëren en gezamenlijk te streven naar het gemeenschappelijk belang van de organisatie of instelling.


 beschikbaar?