T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR Manager

HR Manager

Werkervaring interimmanager

Carrière verloop
Interim HRM & Coaching 2005 - heden
Interim HRM en Coaching gericht op begeleiding, groei en ontwikkeling van personen en organisaties. Leveren van HRM advies gericht op het gehele spectrum van HRM. Opdrachten voltooid voor o.a. de volgende bedrijven:
Trainer/Begeleider (01/2018-08/2018)
• Trainen en begeleiden van webredacteuren mbt toevoegen en wijzigen van content op een Joomla website
• Projectleider implementatie online ledenadminstratie en koppeling systemen van activiteitenbegeleiders, penningmeester en secretaris.
HR Business Partner (11/2016-12/2017)
• Adviseren met betrekking tot HR beleid;
• Opzet Arbeidsvoorwaardenregelingen en handboek.
HR Manager (05/2017-09/2017)
• Vervanging HR Manager tot vervanging geregeld was;
• Beleid inzet ploegenroosters en voorstel en implementatieplan nieuwe privacy wetgeving.
Recruiter (07/2016-08/2016)
• recruitment twee coördinatoren.
HR Business Partner (09/2014-03/2016)
• Vervanging HR Business Partner Cluster beschermd werken;
• Verbeteren performance afdeling HR;
• Arbeidsvoorwaardenregelingen: CAR-UWO en WSW-CAO;
• projectleider herinrichting personeelsadministratie en uitbreiding personeelsinformatiesysteem met MSS (IW3).
HR Business Partner (02/2014-04/2015)
• Adviseren met betrekking tot HR beleid en WvP.
Hoofd PSA (03/2014-10/2014)
• Leidinggeven aan een team van 15 medewerkers en begeleiden naar meer zelfsturend vermogen;
• Begeleiden Lean Six Sigma project op de afdeling PSA;
• Verbeteren performance afdeling PSA.
HR Manager (12/2012-07/2013)
• Lid MT;
• Begeleiden reorganisatie bij één van de werkmaatschappijen in Nederland;
• Afvloeien van 78 functies;
• Aanpak ziekteverzuim;
• Verbeteren performance HR.
Manager HR (11/2010-03/2012)
• Lid MT;
• Leidinggeven aan HR Adviseurs, HR Administratie, Opleidingen en beleidsmedewerkers (15 personen);
• Verantwoordelijk voor het HR beleid en de uitvoering daarvan;
• Aanpak ziekteverzuim, procedures, regelingen en HR handboek;
• Ontwikkeling management;
• Herinrichting HR-systeem (Compas);
• Arbeidsvoorwaardenregelingen: CAR-UWO en WSW-CAO.
HR Business Partner (08/2008-08/2010)
• Verantwoordelijk voor HR in onderdeel;
• Arbeidsvoorwaardenregelingen: CAR-UWO en WSW-CAO;
• Aanpak ziekteverzuim;
• Coaching HR Adviseur;
• Operationeel HR werk.
Casemanager (04/2010-10-2010)
• Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.
Managementcoach (11/2008-12/2009)
• Coaching Business Development Manager.
Casemanager (08/2008-06/2009)
• Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.
Senior HR Manager (01/2007-01/2008, 40 uur per week)
• Lid MT;
• Leidinggeven aan HR-afdeling, Recruitment, Opleidingen en de HR strategie (8 medewerkers);
• Inrichting personeelsinformatiesysteem (Navision).
Projectcoördinator implementatie personeelsinformatiesysteem (05/2006-12/2006)
• Verantwoordelijk voor implementatie van een deelsysteem van het personeelsinformatiesysteem (PayPers  PView).
HR Manager (06/2006-01/2007)
• Vervanging HR Manager tijdens ziekte;
• Lid MT
• Leidinggeven aan afdeling HR (2 medewerkers).
HR Manager (09/2005-06/2006)
• Vervanging tijdens zwangerschap en ouderschapsverlof
• Inrichten personeelsinformatiesysteem (People Inc).

Hoofd P&O 2001-2005 (loondienst)
• Lid MT;
• Leidinggeven aan personeelsadviseur, salarisadministrateur, opleider, bedrijfsrestaurant en directiesecretariaat (9 medewerkers);
• Ontwikkelen van het strategisch personeelsbeleid om te komen tot een uitgebalanceerde beleid;
• Het adviseren van het management met betrekking tot de uitvoering van het P&O beleid, arbeidsvoorwaarden en de toepassing van P&O instrumenten;
• Outsourcing salarisadministratie;
• Opstellen van procedureboek P&O;
• Vergelijking Duits en Nederlands arbeidsrecht in verband met vacature in Duitsland;
• Voorbereiden van onderhandelingspunten met vakbonden;
• Ontwikkelen arbeidsvoorwaarden;
• Terugdringen ziekteverzuim van 9% naar 3,9% in 1 jaar;
• Opzetten van een functiestructuur obv meerjarenplanning.

Interim HRM 1995-2001
Opdrachten uitgevoerd bij o.a.:
• Horeca
• Arbodiensten
• ICT bedrijven in Nederland en Belgie
• Frans Bouw en Constructie bedrijf (voertaal Engels)
• Bedrukking relatiegeschenken
• Assurantiekantoren
• Beletteringsbedrijf
• Meubelindustrie
• Hogeschool
• Verzekeringsmaatschappij
• Accountants
• Thuiszorg instellingen
• Staalindustrie
• Beveiligingstechniek
• Vertaalbureau

Hoofd Personeelszaken (fmcg) 1993-1995
Personeelsfunctionaris (verzekeringsmaatschappij) 1989 - 1993
Personeelsfunctionaris (textielindustrie)1985 - 1989
Personeelsfunctionaris (detailhandel) 1981 - 1985

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
• 1988-1989 post hbo arbeidsverhoudingen (SOSA);
• 1985-1987 hbo arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid (SOSA);
• 1980-1983 mbo arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid (SOSA).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, besluitvaardig, vindingrijk, diplomatiek, initiatiefrijk, strategisch, luisteraar, beinvloedend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Ik heb als HR business partner/manager op zowel operationeel als strategisch niveau gewerkt in tal van organisaties. Ik heb ervaring opgedaan op het gebied van ziekteverzuimreductie, opleidingen, recruitment, reorganisaties en transities, performanceverbetering, inrichting en herinrichting van personeelsinformatiesystemen, onboarding, organisatieanalyses en de opzet en uitvoering van diverse beleidsstukken (W&S, onboarding, opleidingen, beoordelen, management- en organisatieontwikkeling, ploegendiensten en -roosters, arbeidsvoorwaarden en performance van de afdeling HR).

Verder heb ik als persoon een sterke innerlijke motivatie om invloed uit te oefenen op mensen en omstandigheden. Ik leef op in prestatiegerichte situaties of door uitdagende opdrachten. Verder ben ik doelgericht, leg ik de lat hoog, ben ik zelfstandig en vindingrijk. Maar ook samenwerking en het maken van verbinding zijn aspecten die van toepassing zijn op mij. Daarnaast ben ik strategisch sterk zonder daarbij de praktijk van alledag uit het oog te verliezen.

 beschikbaar?