T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenFinancieel/Algemeen Manager

Financieel/Algemeen Manager

Werkervaring interimmanager

Datum: 04/2007 – 05/2010: Manager Bedrijfsvoering/Financiële Diensten SSC Stichting Amstelring, Amstelveen
Verantwoordelijk voor het financiële beheer en operationele aansturing financiële administratie, cliëntadministratie, concerncontrol en ICT.
• Leiding over een staf van 14 personen
• Bijdrage aan transformatieproces naar RVE’s en inrichting SSC
• Opstellen (geconsolideerde) jaarrekening en periodieke rapportages
• Focus op WMO, aanscherping AO/IC procedures en changemanagement
• Toezicht op planning en control van de bedrijfsprocessen
• Cashmanagement
• Interne communicatie
• Adviseren van budgetverantwoordelijken


Datum: 11/2006 – 04/2007: Manager (a.i.)
KNSB, Amersfoort
Operationele aansturing financiële administratie, salarisadministratie en ICT.
• Leiding over een staf van 8 personen
• Opstellen (meerjaren-) begroting en periodieke rapportage
• Cashmanagement
• Beheer subsidieregelingen (VWS, NOC*NSF)
• Implementatie digitalisering inkoopfacturen


Datum: 05/2005 – 11/2006: Manager (a.i.)
Dental Partner Group, Zwijndrecht
Behartiging belangen van de leden van de coöperatie in Nederland en België.
• Organisatie omgevormd van een ‘kennis’-organisatie (en ingericht) naar een inkooporganisatie
• Inkoop (binnen/buiten EU) van tandtechnische materialen t.b.v. aangesloten leden; distributie en facturatie
• Financiële administratie
• Cashmanagement
• Wijzigen logistieke proces en facturatie
• Relatiebeheer internationale accounts


Datum: 04/2003 – 04/2005: Financial director
AMS Hotelgroup, Amsterdam
Verantwoordelijk voor het financiële beheer t.a.v. 14 hotels.
• Leiding over een staf van 10 personen
• Standaardiseren van procedures in individuele hotels
• Financiële administratie en rapportage
• Cashmanagement
• Mede aansturen afdelingen Sales, ICT en Reservations.
• Interne communicatie
• Relatiebeheer internationale accounts
• Implementatie digitalisering inkoopfacturen
• Facilitaire dienst

Datum: 09/2001 – 03/2003: Manager Finance and Administration
EuroCross Achmea, Noordwijk
Operationele aansturing afdelingen Finance, Claimhandling en Insurance.
• Periodieke geconsolideerde rapportage
• Financiële administratie
• Wijzigen logistieke proces en facturatie
• Acquisitie van het ‘product’ Insurance binnen/buiten de Holding
• Mede aansturen vestiging in België en Tsjechië
• Relatiebeer internationale accounts


Datum: 09/1997 – 08/2001: Interim manager/consultant
KPMG Interim-kader, Hilversum
Uitvoeren interim-opdrachten en als consultant acquisitie gevoerd.
• Opdrachten o.m. bij Groene Hart Ziekenhuis, Agrifirm en Achmea Global Investors (vastgoed)
• Acquisitie
• SchaduwmanagementDatum: 06/1981 – 08/1997: Hoofd patiëntenadministratie
Staffunctionaris Administratieve Dienst (“HEAD”)
Staffunctionaris Directie
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
o.a.:
• Leiding aan stafdiensten
• Opzetten AO en introductie/implementering kantoorautomatisering
• Opstellen jaarrekening, investeringsbegroting
• Opstellen MIS
• Ondersteuning Directorium en Medische stafdiensten
• Facilitymanagement
• Budgetbeheer, pilot DBC
• Externe contacten

Fusieproces (1991) tussen twee ziekenhuizen meegemaakt, nadat andere pogingen financieel niet haalbaar bleken; als intermediair tussen directie enerzijds en medische staf anderzijds veel ervaring opgedaan in conflicthantering en –bemiddeling; direct betrokken geweest bij verbouw- en nieuwbouw projecten.


Datum: 06/1975 – 05/1981: Assistent accountant
Dijker en Doornbos, Amsterdam
Uitvoeren controle opdrachten.
• Controlewerkzaamheden voornamelijk in not-for-profit organisaties
• Verlenen administratieve bijstand
• Plannen en begeleiden jongere assistenten.

Opleiding interimmanager

SPD (1991), MBA (1990), Praktijkdiploma Boekhouden (1976)
Basiskennis Informatica (1984), Management Non Profit Organisaties (1987)
HAVO (1975), MAVO (1973).

PC-vaardigheden
Bekend met de volgende software;
• MSWINDOWS 2000/NT/XP, MAC OSX
• MW Word, Excel, PowerPoint etc.
• Coda, Exact, DBS FIN, Fidelio Opera
• Outlook, Photoshop, Frontpage, Corel Draw, Final Cut Pro

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 Beschikbaarheid opvragen