T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Veranderingsmanager

Veranderingsmanager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

GGD Zuid Holland West 2009-heden (9 maanden)
• Projectleider DD JGZ (Electronisch Kind Dossier) – verantwoordelijk voor de invoering van het Digitaal dossier voor de JGZ. Mee bewegen in een veranderende organisatie (integratie 0-4 en 4-19). Inpassing in en aanpassing van de werkprocessen. Inrichten en uitvoeren van de pilot. Coaching van de interne projectleider.

Florence Verzorging en Verpleging 2009 (3 maanden)
• Procesbegeleider invoering ZZP – ondersteuning bij de invoering van de Zorgzwaartepakketten bij 10 locaties van Florence. ZZP veroorzaakt mede een verandering van taakgericht naar klantgericht werken. Opstellen en uitvoeren van projectplan. Gestuurd op gelijkvormige projectaanpak en hergebruik van materiaal en ideeën. Daarbij ruimte latend voor de individuele wensen van elke locatie.

GGD ROTTERDAM 2005- 2009 (48 maanden)
• Manager EKD team/projectleider DD JGZ (Electronisch Kind Dossier) Verantwoordelijk voor de implementatie van het Digitaal dossier bij de GGD Rotterdam. Lijnmanager van het EKD team en Centrale administratie (dossierverkeer en archief). Opstellen en aanpassen van werkprocessen. Veel aandacht voor acceptatie van het systeem bij gebruikers.

• Projectmanager fusie Projectmanager van de fusie tussen 2 GGD-en voor de ICT.

• Interim manager Automatisering. Professionalisering van de ICT afdeling. Relaties (her)inrichten tussen ICT afdeling en afnemende afdelingen. Intermediair naar leveranciers. Coaching van de nieuw aangestelde manager van de afdeling Automatisering.

Diverse organisatieadviesopdrachten 2003-2005 (variërend van 2-5 maanden)
• Interpolis: Inrichten van een shared service centrum voor gegevensinwinning, externe uitingen en functioneel beheer. Opstellen van het business plan, (mede)opstellen van de inrichtingsplannen, opstellen van de product- en dienstencatalogus, SLA structuur
• Interpay: Business analyse die heeft geleid tot de rationalisering van de processen en produkten van de 3 afdelingen customer service die samengaan tot 1 customer service centrum.
• DHV Services: Onderzoek naar de maturity van de ICT afdeling en advisering over de wenselijkheid en de voorwaarden voor outsourcing.
• S&H Fullfilment: Ondersteuning bij strategische keuze voor de verdere ontwikkelrichting van S&H. Introductie van het denken in klantwaarden volgens de waardedisciplines van Treacy en Wiersema. Procesbegeleiding.

Ordina 2001- 2003 (28 maanden)
Programmamanager voor de verandering van een geoutsourcede interne (ICT-) afdeling naar een commercieel werkend bedrijf. Veel verandermanagement met aandacht voor de processen en mensen. Introductie van het denken volgens de ‘Customer Intimacy’ waardediscipline van Treacy en Wiersema. Formulering van het sectorbeleid en opstellen jaarlijkse businessplannen voor de sector. Opzetten van Balanced scorecard en managementrapportage. Product-markt analyse. Adviseur van directie.

Tryllian, 1999-2000 (15 maanden)
Als manager Systeemontwikkeling verantwoordelijk voor de gehele softwareontwikkeling van de producten van Tryllian. Coaching van en richting geven aan een jonge groep intelligente professionals. Tryllian ontwikkelt Mobile Agent technologie.

BSO/ORIGIN 1984-1999 (vaste baan)
Management (sinds 1991): eindverantwoordelijke voor business unit. HR manager business unit.Inrichten van kennismanagement voor de eigen business unit en later voor gehele service lijn. Projectleider outsourcing,
Automatiseringservaring: advisering, implementaties, voorstudies, projectleiding, proces- en objectmodellering, specificatie, ontwerp en bouw, ge gespecialiseerd in nieuwe ontwikkelingen.

Opleiding interimmanager

Universitair Wiskunde en Informatica

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben de laatste jaren constant werkzaam geweest met implementaties in de zorgsector waarbij processen en gedrag moeten veranderen. Zorgmensen voelen zich vaak beperkt door een uniforme digitale manier van werken, meer regelgeving en ervaren de verandering als toenemende administratieve last.

Mijn achtergrond ligt in de ICT, maar vervolgens heb ik met name functies uitgevoerd in veranderingstrajecten met processen en mensen (> 15 jaar). In mij vind u een zeer ervaren projectmanager/lijnmanager die een duidelijke bruggenbouwer is met kennis van de zorgsector en cultuur die afstemt tussen mensen en afdelingen en zoekt naar de weg die voor iedereen het meeste oplevert.

Mijn kracht is analytisch vermogen en resultaatgericht werken, gecombineerd met oog voor detail en doorzettingsvermogen. Mijn managementstijl is gebaseerd op samenwerking, ondersteuning en coaching. Mijn aanpak is eerst goed te luisteren en dan acteren.

De branche waar ik de laatste jaren werkzaam ben is de zorg, daarvoor de zakelijke dienstverlening en industrie. Mijn ambitie is om de zakelijke aanpak op een menselijke manier in de zorg te implementeren.


 beschikbaar?