T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

Werkervaring interimmanager

Sinds 2007 Directeur, 3 dagen p.w.(en medeoprichtster) van de Stichting Kids in Balance. De Stichting ontwikkelt en implementeert lesprogramma’s voor de bevordering van een gezonde leefstijl (gewicht) bij kinderen op de basisschool. De lessen worden gegeven door hiertoe opgeleide trainers (ca 50). Als directeur eindverantwoordelijk voor alle activiteiten, creëren en onderhouden van relaties voor samenwerking en actief in het werven van subsidies en sponsorgelden. De stichting wordt voorgezeten door een bestuur.
NB functie van directeur is overbodig geworden ivm samengaan met andere partij.

Sinds 2008 studentbegeleider, één dag p.w. (afstuderen en stage) bij de Hoge School in Rotterdam.

Sinds 1996 als zelfstandig communicatieadviseur
• directies adviseren over communicatievraagstukken en communicatiebeleid
• verantwoordelijk voor het ontwikkelen van communicatieplannen en leiding geven aan de uitvoering hiervan
• als een ‘spin in het web’ de belangen van verschillende partijen behartigen met betrekking tot een gezamenlijke communicatie met in- of externe doelgroepen
• begeleiden en aansturen van interne medewerkers en externe bureau’s

• opdrachten:

Voor Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
• Projectleider voor de communicatie rondom de bouw van grote infrastructurele projecten. Waaronder ontwikkelen en uitvoeren van strategische communicatieplannen en informatiecentra. Essentieel hierbij was om de belangen van de verschillende opdrachtgevers (rijk, provincie, gemeente, waterschappen, bedrijfsleven) te behartigen en tegelijk met de diverse eindgebruikers zo goed mogelijk te communiceren.
• Plan van aanpak ontwikkelen voor een uniforme communicatie over wegwerkzaamheden. Doelstelling was dat medewerkers op alle verschillende locaties in het land op een eenduidige en efficiënte manier met hun omgeving communiceren. Dit heeft geleid tot een landelijk informatiepunt voor weggebruikers en voor medewerkers is er een praktisch handboek gemaakt met richtlijnen en communicatiemiddelen.
• Een interne voorlichtingscampagne ontwikkelen en uitvoeren om Rijkswaterstaat medewerkers te bewegen gebruik te maken van een verbeterde methodiek bij beheer en onderhoud van de infrastructuur. Doelstelling was een gedragsverandering te realiseren van ‘het binnen eigen grenzen werken’ naar ‘het plaatsen van het werk in een breder perspectief’. Dit heeft ertoe geleid dat projecten in samenhang en efficiënter worden uitgevoerd.

Voor Solvay Pharmaceuticals
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de productie van een internationale managementletter met als doelstelling dat de medewerkers in 40 landen het gevoel hebben dat ze werkzaam zijn bij één organisatie. Medewerkers hebben meer begrip gekregen voor hun collega’s en meer inzicht in het werk van anderen.
• Verschillende interne voorlichtingsactiviteiten.
• Productie van voorlichtingvideo’s voor externe doelgroepen

Voor Stichting Performance
• Ontwikkelen en presenteren van de “leergang communicatie” voor directeuren bij pensioenfondsen. Directeuren verkregen hiermee kennis en vaardigheden, die van belang zijn voor de communicatie met hun klanten en relaties

1990 – 1997 Senior projectmanager communicatie bij de Rijksvoorlichtingsdienst. De werkzaamheden bestonden uit het geven van strategische adviezen en het organiseren van overheidscampagnes, w.o. Postbus 51. Deze overheidsdienst groeide in die tijd uit tot het centrale kenniscentrum voor overheidscommunicatie. Uiterst leerzame periode.

1988 – 1990 Hoofd van de afdeling Audiovisuele media bij Cinevideogroep. In opdracht van overheid en bedrijfsleven produceren van multimediale voorlichting- en promotie programma’s. Gaf leiding aan team van regisseurs, redacteurs, productieleiders- en assistentes. Tevens docent opleiding projectmanagement.

1980 – 1988 productieleider/directeur productie bij Carillonproducers. Verantwoordelijk voor de “totaal” coördinatie van alle multimediale projecten. Vele toonaangevende producties gerealiseerd.

1977 – 1980 Producer van televisieseries (o.a. Sesamstraat) bij de NOS. Als producer verantwoordelijk voor planningen, budgetbewaking en dagelijkse coördinatie van televisieopnamen.

1971 – 1977 Productieleider van kinderseries (Ti-Ta-Tovenaar, Berenboot)en televisiedocumentaires bij Max Appelboom Producties. Verantwoordelijk voor planningen
van crew en cast, budgetbewaking en coördinatie bij opnamen.

1970 – 1971 Stewardess bij Martinair.

Opleiding interimmanager

• MMS (vergelijkbaar HAVO) diploma 1969
• Schoevers
• Marketingcommunicatie Reclame A
• NIMA-A en B
• Diverse korte opleidingen op het gebied van management
en leiding geven

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Ruime ervaring het realiseren en coördineren van complexe (communicatie) projecten
• Coachend leidinggeven
• Dynamisch, doortastend en resultaatgericht
• Hands-on mentaliteit
• Communicatief en organisatorisch sterk


Talenkennis interimmanager

Nederlands, mondeling en schriftelijk: uitstekend
Engels, mondeling en schriftelijk: goed

 beschikbaar?