T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Verandermanager

Verandermanager

Werkervaring interimmanager

De mix van social, business en technical skills stelt Ben in staat een organisatie volledig te kunnen doorgronden en adviseren; van boardroom tot operatie.
Ben (1962) heeft zich na een HBO biologie studie op de ICT gericht. In de afgelopen 30 jaar heeft hij ervaring opgedaan in zowel de lijnmanagement, structureren regie organisatie, informatiemanagement/architectuur, applicatieontwikkeling, procesinrichting als infrastructurele projecten.
Vanuit deze ervaring heeft Ben gepubliceerd in de Computable, gastcollege gegeven aan de Universiteit van Tilburg en Leiden, en is spreker geweest op diverse congressen.
Meerwaarde voor organisaties
Als transitiemanager, met goede analytische vaardigheden, is Ben iemand die de zaken bekijkt vanuit een breed perspectief. Hij gaat uit van zijn mogelijkheden, is pragmatisch, denkt en handelt in oplossingen en is doortastend en accuraat. Organisatiesensitiviteit en gevoel voor politieke krachtenvelden is zijn tweede natuur geworden. Hij is daarom als consultant, (interim)manager en programma- of projectmanager breed inzetbaar. Hij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en is iemand die het leuk vindt om mensen te motiveren en te stimuleren. Zijn interesse en kracht, mede door zijn enthousiasme en energie, liggen in het bedenken, organiseren en realiseren van grote (technische en organisatorische) veranderingen.
Marktsector en branche ervaring
Bank & VerzekeringenOverheidZorg
Retail & Food

Werkervaring:

INTERIM MANAGER, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES; JANUARI 2015 – HEDEN
Verantwoordelijk voor de afdeling Technologiebeleid en Koppelvlakken.
Technologiebeleid en Koppelvlakken is een multidisciplinaire afdeling met als klant het Ministerie van Buitenlandse Zaken met als verantwoordelijkheden:
Architectuur;
Projectmanagement;
Planbureau;
Logistiek;
Procesmanagement op basis van ITIL.

Specifieke aandachtsgebieden:
Aansturing team;
Op tactisch niveau verantwoordelijk voor de volledige IT-dienstverlening aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Doorvoeren procesverbeteringen;
Inrichten rapportage over de kwaliteit van de dienstverlening;
Migratie naar TopDesk als servicemanagement tool;
Delivery en relatiemanager voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Aanspreekpunt openen, sluiten en verhuizen van posten in het buitenland;
Lid werkgroepen inrichten integraal kostprijsmodel en centrale procesinrichting;
Trekker werkgroep centralisatie servicedesken;
Lid IT-serviceteam “Global Conference on CyberSpace Global Conference on CyberSpace” GCCS 2015.

Interim manager, Ministerie van buitenlandse zaken; December 2012 – december 2014
Verantwoordelijk voor de afdeling Operationele Exploitatie.
Operationele Exploitatie is verantwoordelijk voor de 2e lijns ondersteuning (24 x 7) van alle IT-voorzieningen in Nederland en het buitenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Aansturing team;
Doorvoeren procesverbeteringen;
Inrichten rapportage over de kwaliteit van de dienstverlening;
Lid transitieteam van de volledige IT-afdeling van Buitenlandse Zaken naar de shared service organisatie “SCC-ICT Haaglanden” bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Inhoudelijk betrokken bij opstellen dienstbeschrijvingen, productcatalogus en document financiële afspraken;
Delivery en relatiemanager naar de organisatie;
Aanspreekpunt openen, sluiten en verhuizen van posten in het buitenland;
Aansturen IT-serviceteam bij de journalisten tijdens de Nuclear Security Summit NSS Den Haag 2014.


Consultant, IPsoft – PON; Oktober 2012 – december 2012
Verantwoordelijk voor de uitvoer van een scan op de delivery organisatie van PON.
De delivery organisatie van PON te Leusden is sterk in ontwikkeling. Het maakt de stap naar een centrale dienstverlenende organisatie voor PON internationaal. De vraag was een onderzoek te doen naar de kwaliteit van deze organisatie en een verbeterplan te schrijven voor de verdere professionalisering van de organisatie.
Scan uitgevoerd op processen (ITIL), hulpmiddelen en organisatie;
Voorstel uitgebracht voor verbetering op het gebied van processen, hulpmiddelen en organisatie, met de nadruk op processen en organisatie. Dit plan wordt in 2013 opgepakt.

Consultant, Atos Origin - Schlumberger; augustus 2011 - april 2012
Verantwoordelijk voor het verbeteren van configuratie-, incident- en problem management voor het contract Schlumberger. Resultaten:
Betrouwbaarheid van de configuratie database gebracht van 68% naar 98%;
Advies geschreven voor structurele verbeteringen van betrokken processen en regievoering;
Trainen van configuratie beheerders in de US en India;
Overdragen van activiteiten naar India;
Verbetering van contract rapportages is samenwerking met Schlumberger (klant);
Verbetering van het factureringsproces.

Programmamanager / transitiemanager, Atos Origin - Nuon; December 2010 - augustus 2011
Verantwoordelijk voor de transitie van de Nuon omgeving van Atos Origin naar Vattenfall - Nuon. Resultaten:
Overgang van de volledige ICT infrastructuur, die uitbesteed was bij Atos Origin, naar Vattenfall - Nuon;
Overgang medewerkers van Atos Origin naar Vattenfall – Nuon als gevolg van de Wet Overgang Onderneming;
Kennisoverdracht naar Vattenfall – Nuon over de te beheren omgeving;
Overdracht van alle contacten en contracten met externe leveranciers;
Ontmanteling “oude” infrastructuur en organisatie bij Atos Origin.
Traject afgesloten met een verklaring van tevredenheid van Nuon.

Statutair algemeen directeur, vanderlet; maart 2009 - augustus 2010
Verantwoordelijk voor het algemeen bestuur van VanderLet. Resultaten:
Herstructurering van de organisatie als gevolg van de economische crisis 2009;
Vergroten van het rendement van het bedrijf. Dit door de inkoop van hardware en specialisten rechtstreeks bij toeleveranciers te doen (minder schakels). Daarnaast is door hergebruik van architectuurbouwstenen het uitbrengen van offertes met minimaal de helft in tijd teruggebracht;
Architectuur voor veranderen bij lokale overheid (publicatie in Consultancy Guide 2009 Computable);
Start opbouw netwerkexpertise bij VanderLet. Vanuit de Servicedesk 1e en 2e lijns ondersteuning op het gebied van netwerken. Meewerken met onze partners voor het realiseren van netwerkinfrastructuren bij onze klanten;
VDI ontwikkeling (Server Based Computing architectuur) als nieuw product bij VanderLet;
Leveranciersmanagement alle externe partijen;
Eindverantwoordelijk voor alle infrastructurele projecten bij de klant. Dit waren met name vernieuwingen van ICT omgevingen en insourcing van totale ICT dienstverleningen.

Als consultant hiernaast nog de volgende activiteiten uitgevoerd:
Opbouw demand organisatie Sanquin (werving met assessment voor nieuw op te bouwen team);
Ondersteuning hoofd ICT Sanquin teneinde herstel in de samenwerking met EDS (HP) aangaande de outsourcing van ICT te bereiken;


adjunct directeur, vanderlet; april 2008 - maart 2009
Verantwoordelijk voor de operationele aansturing van VanderLet. Resultaten:
Nieuw MT ingericht;
Consultancy- en changeorganisatie opgezet;
Businessplan voor de komende 3 jaar opgesteld;
Naamsbekendheid vergroot middels publicaties (Computable) en het organiseren van kennisdagen voor klanten en prospects.
Manager applicatiebeheer a.i., PON automobielhandel; november 2007 - april 2008
Als lijnmanager verantwoordelijk voor het verbeteren van applicatiemanagement in een ERP omgeving. Resultaten:
Verantwoordelijk voor het leveranciersmanagement van de ERP leverancier;
ITIL beheer processen op hoger niveau brengen;
Leveranciers- en contractmanagement;
TCO (Total Cost of Ownership) studie uitgevoerd;
Brug tussen organisatie en ICT.
Manager beleid en architectuur a.i., HTM den haag; april 2007 - november 2007
Manager (in de rol van lijnmanager) beleid en architectuur. Resultaten:
In samenwerking met directie, key-functionarissen en ICT komen tot visie en beleid voor het toepassen van ICT diensten binnen de HTM organisatie;
Business IT Alignement;
Inbedden van de rol van Informatiemanager in de HTM organisatie.
Verander- en afdelingsmanager a.i., schiphol; maart 2004 - april 2007
Verantwoordelijk voor de transitie van de afdeling Exploitatie (ICT beheer) van een leverancier van kantoorautomatisering naar een dienstverlener gericht op de primaire bedrijfsprocessen van Schiphol. Hierbij oa verantwoordelijk voor alle infrastructurele projecten en het leveranciersmanagement op alle externe partijen. Geacteerd vanuit de rol als lijnmanager. Regie gevoerd over Europese uitbestedingen;
projectmanager a.i., Unive zwolle; oktober 2004 - maart 2006
Verantwoordelijk voor de implementatie van een beheerarchitectuur.


consultant / trainer, ING; juni 2004 - oktober 2004
Geven van ORM (Operational Risk Management) training bij ING.
consultant, devoteam; juni 2003 - juni 2004
Verantwoordelijk voor productontwikkeling bij Devoteam afgestemd op de behoefte van haar klanten vanuit een business perspectief. (Business Availability Performace, Total Cost of Ownership, Architectuur denken)
Organisator, devoteam; april 2003 - juni 2003
Verantwoordelijk voor de organisatie van een seminar rond het thema Business Availability Performance met gastsprekers van Gartner, IBM en BMC.
projectmanager, schiphol; maart 2003 - juni 2003
Verantwoordelijk voor implementatie van een availability en storage beheerarchitectuur op basis van IBM producten bij de afdeling Bagage Afhandeling van Schiphol.
Team- en projectmanager, Rabobank; september 2000 - februari 2002
Programma ten behoeve van ketenbewaking afgestemd op de primaire bedrijfsprocessen bij Rabobank - ICT. Daarnaast teammanager rondom de beheer architectuur en hulpmiddelen om vanuit ICT deze ketenbewaking vorm te geven.
Projectmanager, multrix; juli 2000 - september 2000
Verantwoordelijk voor de procesinrichting rondom de servicedesk van Multrix.
TCO - consultant, Secon fashion services; juni 2000 - juli 2000
TCO - consultant, abn-amro; juli 1999 - september 1999
projectmanager, Postbank; januari 1998 - juni 2000
manager netwerk en technische services, ptt post; september 1996 - december 1997
diverse IT rollen, Lease plan nederland; augustus 1984 - augustus 1996

Opleiding interimmanager

2013 – Certified Outsourcing Specialist – APMG-International
1984 - 2010 Diverse opleidingen op het gebied van algemeen management, en ICT. (ITIL, Prince II, diverse AMBI modules, gecertificeerd in het uitvoeren van TCO studies conform de Gartner methodiek, gecertificeerd in het afnemen van assessments volgens de AEM-cube van Human-Insight, coaching, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en verandermanagement)
HBO - Botanisch Chemische richtingCommon Europe University programma (1993)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Passende rollen Korte karakteristiek
- Directeur / lid directie - Pragmatisch en flexibel- Interimmanager - Sterk analytisch- Verandermanager - Enthousiast en gedreven- Programmamanager - Mensgericht- Projectmanager - Sensitief en communicatief- Troubleshooter - Creatief- Peoplemanager - Resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Frans

 beschikbaar?