T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenCFO, Controller, Hoofd administratie

CFO, Controller, Hoofd administratie

Werkervaring interimmanager

Juni 2011 – heden: Senior Operational Auditor ad interim bij Delta Lloyd, rapporterend aan de Manager Group Audit

Typering organisatie
Organisatie gericht op verzekeringsactiviteiten, zowel levensverzekeringen alsook schadeverzekeringen, en bankactiviteiten.

Specifieke resultaatsgebieden
- Verantwoordelijk voor het opzetten, plannen en uitvoeren van Operational Audits.
- Adviseren met betrekking tot de resultaten voortkomend uit de Operational Audits, hierbij specifiek op het gebied van het verbeteren van de Administratieve Organisatie & Interne Controle en effectieve en efficiënte procesinrichting.

Oktober 2010 – mei 2011: Head of Finance & Control ad interim bij Santander Consumer Finance Benelux B.V., rapporterend aan de CEO

Typering organisatie
Organisatie gericht op het verstrekken van consumentenkredieten, autofinancieringen en dealerfinancieringen en is onderdeel van Banco Santander.

Specifieke resultaatsgebieden
- Verantwoordelijk voor het professionaliseren van het bedrijfsonderdeel Finance & Control
- Leveren bijdrage op het gebied van het realiseren van een significante kostenbesparing
- Opstellen Budget 2011 en middellange termijnplanning 2012 en 2013.
- Opstellen interne rapportages aan Banco Santander Spanje
- Opstellen externe jaarverslag.
- Inrichten van een adequate Planning & Control cyclus.

September – oktober 2010: Internal Auditor ad interim bij Arcadis Aqumen Facility Management, rapporterend aan de Manager Finance

Typering organisatie
Organisatie gericht op het leveren van totaal oplossingen op het gebied van facilitaire dienstverlening.

Specifieke resultaatsgebieden
- Opzetten en uitvoeren van het internal audit plan ten behoeve van het verkrijgen van zekerheid op het gebied van de financiële management rapportages aan de klanten van Arcadis Aqumen.
- Adviseren met betrekking tot de resultaten voortkomend uit de internal audit, hierbij specifiek op het gebied van het verbeteren van de Administratieve Organisatie & Interne Controle.

Mei 2010 – juli 2010: Internal auditor ad interim bij Bouman GGZ, rapporterend aan de Directeur stafdiensten

Typering organisatie
Organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg die zich specifiek richt op de verslavingszorg.

Specifieke resultaatsgebieden
- Inrichten en uitvoeren steekproefcontrole AO/IC DBC omzet 2009.
- Uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse met betrekking tot de resultaten uit de steekproefcontrole, welke diende als verantwoordingsdocument voor de externe accountant voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring.
- Inrichten en uitvoeren onderzoek ten behoeve van het oplossen van verschillen tussen het productieregistratiesysteem, de financiële applicatie en de management reporting applicatie.
- Opzetten en inrichten model ten behoeve van de liquiditeitsplanning.

Juli 2009 – januari 2010: Controller Benelux ad interim bij Santander Consumer Finance Benelux B.V., rapporterend aan Head of Finance & Control

Typering organisatie
Organisatie gericht op het verstrekken van consumentenkredieten, autofinancieringen en dealerfinancieringen en is onderdeel van Banco Santander.

Specifieke resultaatsgebieden
- Periodieke rapportage aan het management en aandeelhouders conform IFRS.
- Opstellen Budget 2010, inclusief het opzetten van een nieuw budgetmodel.
- Opzetten en uitwerken business cases.
- Uitvoeren bedrijfseconomische analyses t.b.v. effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.
- Opzetten adequate Planning & Control cyclus.
- Uniformeren management rapportages.

Oktober 2008 – juni 2009: Projectmanager migratie Finance bij Santander Consumer Finance Benelux B.V., rapporterend aan Head of Finance & Control

Verantwoordelijkheden
Projectmanager met eindverantwoordelijkheid voor de migratie (decentralisatie) van de financiële afdelingen vanuit Duitsland naar België en Nederland. Project diende binnen strakke deadlines te worden gerealiseerd.

Specifieke resultaatsgebieden
- Migratie financiële afdelingen vanuit Duitsland naar Nederland en België binnen strakke deadlines.
- Inrichten, testen en in productie name van de financiële applicatie (FIS2000) voor zowel België als Nederland, hierbij rekeninghoudend met wet en regelgeving zoals die voor België en Nederland gelden.
- Herinrichting van de financiële processen en functies binnen de organisatie.
- Opzetten en inrichten AO/IC, zowel voor de financiële processen als ook binnen de financiële applicatie.
- Opzetten Financial Accounting en Control Manual voor Nederland alsmede voor België, zowel volgens local GAAP alsmede volgens IFRS.

September 2004 – juli 2008: Divisiemanager Financiën bij Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, rapporterend aan Raad van Bestuur (invulling op opdrachtbasis)

Typering organisatie
(Thuis)Zorgorganisatie met een breed scala aan zorgactiviteiten, waaronder een Regionale instelling voor beschermend wonen (RIBW), binnen de V&V-sector en de GGZ. De organisatie onderhoudt daarnaast nauwe banden met omringende zorginstellingen en ziekenhuizen, en heeft ook met een aantal van deze partners een joint venture opgericht.

Verantwoordelijkheden
Als Divisiemanager Financiën en deel uitmakend van het MT verantwoordelijk voor het financiële beleid van de organisatie. Eindverantwoordelijk voor de disciplines Finance & Control, Informatisering, Zorgadministratie, Kwaliteitszorg en Facilitaire Zaken. Scope of control bedroeg ongeveer 45 medewerkers.

Specifieke resultaatsgebieden
- Verkoop van het bedrijfsonderdeel Kraamzorg.
- Overdracht van en naar partnerorganisaties van verschillende bedrijfsonderdelen.
- Due Diligence onderzoeken m.b.t. bovengenoemde bedrijfsonderdelen.
- Opzetten en inrichten van een “Shared Service Center”.
- Oprichting joint venture met Facilitair Dienstverlener inzake de activiteiten rondom de Huishoudelijke Verzorging, dit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
- Optimalisatie Administratieve Organisatie en Interne Controle.
- Realisatie BPR-trajecten m.b.t. het primaire zorgproces en administratieve verwerking.
- Realisatie HKZ-certificering (ISO).
- Realisatie significante kostenbesparing binnen de divisie.
- Budgetverantwoordelijkheid € 4,1 miljoen.

Maart 2000 – april 2004: Verschillende functies bij Interpay B.V. Business Unit International Card Products / Pay Square B.V. (invulling op opdrachtbasis)

Typering organisatie
Zelfstandige dochteronderneming binnen de Holding Equens (voorheen Interpay) en verantwoordelijk voor de acceptatie (Acquiring) en uitgifte (Issuing) van credit cards van internationale brands, zoals MasterCard en VISA. Daarnaast leveren van actieve bijdrage bij het ontwikkelen van het internationale credit card merkenbeleid.

Augustus 2001 – april 2004: Business Manager Issuing, rapporterend aan CEO

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor het beleid rondom uitgifte van credit cards binnen de segmenten Consumenten, Zakelijk en Co-branding, en vanuit die hoedanigheid MT-lid van de organisatie. Scope of control bedroeg in totaliteit ongeveer 35 medewerkers.

Specifieke resultaatsgebieden
- Realisatie productinnovatie, zoals succesvolle uitrol van 3 nieuwe Co-branded credit card programma’s waaronder uitrol internationaal Co-branded credit card programma met Lufthansa.
- Realisatie winstgevende credit card portefeuille vanuit een verlieslatende situatie.
- Resultaatverantwoordelijk voor credit card omzet van ongeveer € 650 miljoen.
- Leveren bijdrage aan verzelfstandiging van de business unit in combinatie met het opstellen en invoeren van business plan met betrekking tot voor eigen rekening en risico uitgeven van credit cards.
- Realisatie in-sourcing Customer Services activiteiten.

Maart 2000 – juli 2001: Manager Finance, rapporterend aan CEO

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de organisatie, onderdeel uitmakend van het MT. Scope of control bedroeg 14 medewerkers.

Specifieke resultaatsgebieden
- Optimaliseren risk-management.
- Stroomlijnen Administratieve Organisatie en Interne Controle.
- Leveren bijdrage op gebied van financiële expertise t.b.v. herdefiniëring resultaatverantwoordelijkheid van de business unit en haar bedrijfsonderdelen.
- Inrichten activity based costing binnen de organisatie t.b.v. adequate kostprijs bepaling.
- Opstellen begroting/budgetten en middellange termijnplanning. Opstellen interne en externe jaarverslagen, halfjaarcijfers, derde kwartaalcijfers.
- Inrichten van een adequate Planning & Control cyclus.

September 1998 – februari 2000: Director of Finance Air Holland Charter B.V., rapporterend aan Algemeen Directeur
Typering organisatie
Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Core business was het chartervervoer naar bestemmingen rondom het Middellandse Zeegebied en een aantal bestemmingen in het Verre Oosten.

Verantwoordelijkheden
In de functie van Director of Finance eindverantwoordelijk voor het financiële beleid van de organisatie en rechterhand van de Algemeen Directeur. Verantwoordelijk voor de disciplines Financiën, Fiscaliteiten, Planning & Control, Informatisering en Facilitaire Zaken. Totale scope of control bedroeg 23 medewerkers.

Specifieke resultaatsgebieden
- Due Diligence onderzoeken t.b.v. verkoop organisatie.
- Realisatie gecontroleerde overgang in surseance van betaling t.b.v. doorstart organisatie.
- Opstellen begroting/budgetten en middellange termijnplanning. Opstellen interne en externe jaarverslagen, halfjaarcijfers, derde kwartaalcijfers. Inrichten Planning & Control cyclus.
- Optimaliseren risk-management.
- Stroomlijning Administratieve Organisatie en Interne Controle.
- Opzetten en implementeren beleid omtrent vreemde valuta.
- Initiëren en implementeren automatiseringsbeleid en beveiligingsbeleid.
- Onderhouden contacten met de externe accountants, belastingadviseurs, banken, etc.

Januari 1996 – juli 1998: Financieel Manager/Controller bij de VVAA Groep B.V., rapporterend aan Algemeen Directeur

Typering organisatie
Grootste zakelijke dienstverlener voor beroepsoefenaren binnen de gezondheidszorg. De core business van VVAA Groep B.V. is levensverzekeringen, schadeverzekeringen, financiële planning, belastingadvies & accountancy.

Verantwoordelijkheden
In de functie van Financieel Manager verantwoordelijk voor Financiën en Interne Controle van VVAA Groep, welke bestond uit een tiental B.V.’s en N.V.’s, inclusief consolidatie. Scope of control bedroeg 15 medewerkers. Tevens rapporteerden de managers Schade Beheer en Leven Beheer functioneel aan mij.Specifieke resultaatsgebieden
- Opstellen begroting/budgetten en middellange termijn planning. Opstellen interne en externe jaarverslagen, halfjaarcijfers, derde kwartaalcijfers, etc.
- Inrichten Planning & Control cyclus.
- Optimaliseren asset-liability-management.
- Onderhouden contacten met de externe accountants, EDP auditors, belastingadviseurs, etc.
- Stroomlijnen van de Administratieve Organisatie en Interne Controle.
- Voorzitter Euro-projectgroep en voorzitter stuurgroep ten behoeve van de selectie en implementatie nieuw financieel systeem.

Oktober 1992 – december 1995: Ernst & Young Accountants

Werkzaamheden & verantwoordelijkheden
Diverse activiteiten en projecten binnen een tweetal disciplines, te weten:
• EDP Auditing
• Accountancy

• EDP Auditing
Begeleiden informatiseringprojecten op het gebied van stroomlijning procesgang, uitvoeren EDP audits, inrichting betrouwbare Administratieve Organisatie en Interne Controleomgeving.
Hieronder zijn een aantal projecten nader aangegeven.
Productie onderneming: Inrichten projectadministratie op basis van functionele eisen en wensen, inclusief het vaststellen van procedures voor het creëren van een betrouwbare onderhandenwerk positie.
Technische dienstverlening: Inrichten administratieve organisatie/interne controleomgeving in relatie met de implementatie van een nieuw financieel pakket.
Financiële dienstverlening: Inrichten administratieve organisatie/interne controleomgeving ten behoeve van de implementatie van een nieuw levensverzekerings-systeem, inclusief noodzakelijke stuurinformatie.
Bouwonderneming: Begeleiden selectietraject op basis van functionele eisen en wensen ten behoeve van een nieuw geïntegreerd informatiseringsysteem, inclusief projectadministratie.
Handelsonderneming: Begeleiden implementatie nieuw financieel systeem en nieuwe technische infrastructuur.
Verzekeringsmaatschappij: Begeleiden BPR-project ten behoeve van nieuw in te voeren schadebeoordelings- en reserveringsmethodiek.
Verzekeringsmaatschappij: Optimaliseren stuurinformatie door middel van het inrichten van de balanced scorecard.

• Accountancy
Inrichten controleplan, aansturen controleteams, begeleiden controlewerkzaamheden en het zelfstandig uitvoeren van audits in het kader van de jaarrekeningcontrole bij diverse organisaties, waaronder:
• productieondernemingen, zowel massaproductie als (serie)stukproductie;
• verzekeringsmaatschappij;
• handelsonderneming;
• vervoersmaatschappij.

Opleiding interimmanager

- VWO.
- Universiteit Bedrijfseconomie en tevens accentrichting Bestuurlijke Informatiekunde.
- Postdoctoraal Accountancy (niet afgerond, hoofdvak Administratieve Organisatie behaald).
- Diverse cursussen.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

* Resultaatgericht
* Coachend leiderschap
* Helicopter view
* In staat om strategische doelstellingen te vertalen naar operationele activiteiten en resultaten


Talenkennis interimmanager

Nederlands: zowel in woord als geschrift vloeiend
Engels: zowel in woord als geschrift uitstekend
Duits: in woord goed, in geschrift voldoende


 Beschikbaarheid opvragen