T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager/ Zorg/ Verzuim/

Manager/ Zorg/ Verzuim/

Werkervaring interimmanager

2000 tot aug 2010 Maetis
Diverse functies:
2005-2010 Regiomanager Maetis Noordwest.
2003-2005 Regiomanager Maetis Consultancy Noordoost
2002 Interim manager verzuim, kantoor Zwolle

Als regiomanager ben ik verantwoordelijk voor het resultaat van Maetis Noordwest en heb een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de 3 andere regiomanagers voor geheel Maetis. Hierbij geef ik direct leiding aan zo’n 75 professionals (Bedrijfsartsen, Casemanagers, Arboverpleegkundigen, Arbeid- en organisatiedeskundigen), 4 accountmanagers en met de manager Klantencentrum aan 20 klantassistentes.

De arbodienstverlening van Maetis-Ardyn richt zich op de twee peilers gezondheidsmanagement en verzuimmanagement. In Noordwest bedienen we zo’n 11.000 werkgevers met 160.000 aangesloten werknemers. De klanten variëren van 1- 4000 dienstverbanden in diverse branches. Voor enkele corporate accounts doe ik het relatiebeheer zelf. Mijn omzetverantwoordelijkheid bedraagt zo’n 17 miljoen Euro.
In 2009 heb ik met mijn managementteam een regioplan voor Noordwest gemaakt om de centrale doelstellingen te vertalen naar concrete acties in de regio met duidelijke doelen en taken per functiegroep. Dit heeft geresulteerd in een klantbehoud van ruim 96% tegenover de doelstelling van 93%. Ook de facturabiliteit van de professionals viel boven de doelstelling van 100% uit, gecombineerd met een licht toegenomen klanttevredenheid.
Een andere belangrijke pijler, de tevredenheid van de eigen medewerkers is altijd hoog geweest in de regio. Vooral waar het gaat om regionale aspecten (betrokkenheid, omgang met collega’s, leidinggevend) is een score van 8,0 of hoger geen uitzondering. Het is altijd mijn visie geweest om de “zachte” kant van de bedrijfsvoering in balans te houden met de hardere, cijfermatige kant. We hebben aandacht gehad voor normen en waarden, hoe we met elkaar wensen om te gaan, waar we voor staan. Je merkt dat medewerkers zich daardoor niet alleen inzetten voor hun directe werkzaamheden, maar graag bereid zijn om de ander en de organisatie te helpen.
Waar het de verzuimende medewerker betreft is de bedrijfsarts vaak het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant. De leidinggevende kan bij ziekte een flink operationeel probleem hebben en is dan gebaat bij een bedrijfsarts die dit onderkent. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht gegeven aan deze andere, meer bedrijfsmatige houding van de bedrijfsarts. Zonder de aandacht en het probleem van de medewerker tekort te doen, is de bedrijfsarts niet enkel bezig met het herstel van de werknemer, maar denkt ook met de bedrijfsvoering van de werkgever mee. Een toegenomen score van de klanten in 2009 op hun ervaren gevoel van betrokkenheid van de arts, bevestigd dat deze stappen zijn gemaakt.

In januari 2009 zijn de lokale arbodiensten AGW en BMD Akers onder mijn verantwoordelijkheid in Noordwest geintegreerd en in juli 2009 is Ardyn nauw gaan samenwerken met Maetis. Hierbij is een deel van Ardyn ook onder mijn aansturing gekomen.

Geheel 1999 De Twaalf Provincien
Adviseur Ergonomie
Mijn belangrijkste aandachtsgebied was het uitvoeren van ergonomische opdrachten op zowel individueel als groepsniveau. Hiertoe werkte ik nauw samen met de andere professionals. Omdat ergonomie geen verplichte discipline is binnen de arbodienst was het de uitdaging om er toch een zakelijk gezonde functie van te maken. Dit is zeer succesvol gebleken door je toegevoegde waarde echt in praktijk te brengen. Ik ging regelmatig met de bedrijfsartsen in gesprek over hoe ik hun cliënten en klanten van dienst kon zijn. Zo bouwde ik een intern netwerk op van professionals die mij wisten te vinden voor deskundig advies op ergonomisch vlak. Ik kreeg van hen weer feedback over hun klantbehoefte, zodat de dienstverlening continue werd geëvalueerd en aansloot bij de praktijk.

Geheel 1998 Avios
Adviseur
Tot mijn belangrijkste taken als adviseur behoorde het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie en het uitvoeren van wekplekbezoeken.

1995-1998 Diverse banen en initiatieven voor eigen bedrijf

Opleiding interimmanager

Opleidingen, trainingen en kwalificaties

1989-1995: Bewegingswetenschappen (hoofdrichting Inspanningsfysiologie, nevenrichting Sportpsychologie
Vrije Universiteit, Amsterdam

2002-2003: Opleiding Middle Management
ISBW, Amsterdam
Deze opleiding is bedoeld voor managers en gericht op het verbeteren van de volgende competenties:besluitvaardigheid,leidinggeven, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, samenwerken, communicatie

2003-heden: Diverse opleidingen en trainingen op het gebied van management en persoonlijk leiderschap.

Computerkennis. Ik heb affiniteit met computers en software en kan goed werken met de bekende softwareprogramma’s als MS Office en Windows.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Typering
Gericht op mens en samenwerking, werken vanuit vertrouwen, analytisch, resultaatgericht, vasthoudend, ondernemend, ambitieus.


Talenkennis interimmanager

Nederlands mondeling en schriftelijk vloeiend
Engels mondeling en schriftelijk vloeiend
Duits mondeling redelijk, schriftelijk matig
Frans mondeling en schriftelijk matig


 beschikbaar?