T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectleider

projectleider

Werkervaring interimmanager

Eigenaar (mei 2008 – heden)
Heliomare: projectmanager implementatie EPD (oktober 2009 – heden)
o Verantwoordelijk voor de projectorganisatie en -beheersing.
o Verantwoordelijk voor de invoering van het elektronisch patiëntendossier, het aanpassen van de werkprocessen en de AO.
o Verantwoordelijk voor de veranderkundige aspecten behorend bij de invoering van een systeem en digitalisering van een proces.
o Verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie mbt het EPD.
Hogeschool Rotterdam: manager bedrijfsvoering
o Vorm en invulling geven aan de functie van manager bedrijfsvoering.
o Het samenvoegen / integreren van 2 bedrijfsbureaus tot 1 bedrijfsbureau.

Manager bedrijfsvoering VMBO ROC van Amsterdam (2004 – 2008)
Verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen van het VMBO (financiën, ICT, facilitair, huisvesting en deelnemersadministratie). Het VMBO bestaat uit 8 scholen in Amsterdam.
Verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting (18 miljoen euro), planning en controlcyclus, de AO, voor de management-rapportages, de administratieve en financiële processen, de huisvesting, facilitaire voorzieningen en ICT-faciliteiten.
Direct leidinggevend aan 4 hoofden. Indirect leidinggevend aan 25 medewerkers.
Verantwoordelijk voor de verbetering van de ondersteunende functie procesmatig, invoering van een managementrapportagesysteem, leerlingvolgsysteem

Managing-consultant bij Capgemini (voormalig Ernst & Young) (2002 – 2004)
Projectmanager van het project “Trendrapportage Facilitaire kengetallen en trends voor gemeenten”. Idem voor provincies. Benchmarkonderzoek bij 80 gemeenten en 10 provincies. De kengetallen worden jaarlijks gepresenteerd in de trendrapportage.
Projectmanager van het project “Ontwikkeling meetmethodiek kwaliteit van facilitaire activiteiten”. Een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Wageningen, prof. Dr. Ir. A.F.M. van Wagenberg en Cap Gemini. Het project werd gesponsord door een 25-tal organisaties uit de overheid en non profitsector.
Het uitvoeren van verschillende onderzoeken naar de inkoopfunctie binnen onderwijsinstellingen, gemeenten en ministeries. Het begeleiden en adviseren van deze organisaties bij het professionaliseren van de inkoopfunctie.
Het begeleiden van organisaties bij het opzetten en implementeren van kwaliteitszorgsystemen overeenkomstig ISO en INK.

Senior-consultant bij Ernst & Young 1999 - 2002
Interim management. Het leidinggeven aan de facilitaire dienst, technische dienst, audiovisuele dienst en mediatheek bij een HBO-instelling.
Verantwoordelijk voor de doorlichting van facilitaire organisaties in gemeente-instellingen, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen (ROC/HBO) om redenen van efficiency en/of effectiviteit. Focus op positie van de facilitaire functie, organisatie en beleid, de processen, personeel, financiën, planning en control en de klanttevredenheid.
Het begeleiden en adviseren van verschillende overheid- en non-profitorganisaties bij de herinrichting en professionalisering van de facilitaire functie (inkoop, catering, schoonmaak, huisvesting, beveiliging, meldpunt, etc).
Het ontwikkelen van een ordeningsprincipe voor de ondersteunende functie in een grote onderwijsinstelling.

Milieumanager / projectleider in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (1992 – 1999)
Projectleider. Het opzetten, implementeren en certificeren van het AZU-milieuzorgsys¬teem overeenkomstig de ISO 14001 (in februari 1999 gecertificeerd als eerste ziekenhuis in Nederland);
Het opzetten en aansturen van een mileuafdeling.
Het opstellen en uitbrengen van verschillende rapportages/publicaties, waaronder het milieujaarverslag en het management-review.
Het verzorgen van voorlichting en educatie op het gebied van milieu en veiligheid;
Het opzetten en invoeren van een kwaliteitszorgsysteem ISO 9002.
Het ontwikkelen en opzetten van een systeem van kwalitatieve prestatie-indicatoren binnen het AZU. Directe betrokkenheid bij kwaliteitszorg en lid van de AZU-brede werkgroep voor Total Quality Management.
Het uitvoeren van een Europees LIFE-project, m.b.t. de invoering van een milieu¬zorgsysteem overeenkomstig de EMAS-verordening, in samen¬werking met academische ziekenhuizen uit Brussel, Freiburg, Graz en Bologna (1996 - 1997¬).

OVERIGE ACTIVITEITEN

Voorzitter MR basisschool st. Radboud, Heiloo, 2007 / heden.
Lid NEN norm commissie 2748, Rubricering en definiëring van Facilitaire termen en definities (2003/2004).
Voorzitter stuurgroep milieu-auditting in de gezondheidszorg, Milieuplatform Gezondheidszorg (1995).
Diverse presentaties / lezingen in binnen- en buitenland.
Verantwoordelijk voor diverse publicaties, waaronder het AZU-milieujaarverslag. Het milieujaarverslag van 1995 heeft bij de toekenning van de jaarlijkse ACCA-award voor het beste mi¬lieujaarverslag door het Europese overkoepelende orgaan voor milieu-accountancy, een eervolle vermelding gekregen.

Opleiding interimmanager

Doctoraal Milieukunde Universiteit Utrecht
Sociale wetenschappen - organisatie en beleid - Universiteit Utrecht
Postacademische milieukunde
Projectmanagement - Intermediair opleidingen
PrinceII foundation - Ruysdael opleidingen
Procesanalyse en -modelleren - Capgemini
Verandermanagement - Capgemini

Talenkennis interimmanager

NL- uitstekend
Eng - goed

 beschikbaar?