T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenVerander regisseur

Verander regisseur

Werkervaring interimmanager

2007 - Heden
Eigenaar B.V.
Huidige projecten:
Shell Upstream International (Rijswijk)
Strategy consultant; Advisering over internationale introductie nieuwe planningsfunctie, van functieprofielen, trainings- en opleidingsprogramma tot ontwerp van trainingen & opleidingen en verzorgen van trainingen wereldwijd.

Change manager implementatie Integrated Activity Planning; Shell
implementeert een nieuw proces voor Integrated Activity Planning (IAP) op alle productie locaties. Parallel daaraan wordt software ontwikkeld, die dit proces ondersteunt. Als change manager ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van dit proces en het gebruik van de software. Belangrijkste eerste stap hierbij is de speciaal ontwikkelde ‘IAP simulatietraining’, die ik voor alle ‘operating units’ (OUs) verzorg.
Ook bouw ik een wereldwijd netwerk van change managers in alle OUs, en die ik ondersteun bij hun activiteiten, zoals stakeholder
management, communicatie, change readiness assessments e.d.

Lilly Nederland (Houten)
Lilly heeft gevraagd een strategie voor de interne communicatie te ontwikkelen. Deze strategie omvat de visie op interne communicatie – op basis van de vier resultaatgebieden van interne communicatie: Visie en beleid, kennismanagement, binding met organisatie en taakinformatie.

Achmea Zorg (Noordwijk)
Achmea Zorg wil de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling communicatie zichtbaar maken. Hiervoor wordt samen met de medewerkers een balanced scorecard ontwikkeld.

Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen
Promotieonderzoek: de rol van de lijnmanager bij veranderingstrajecten
Gastdocent: verandermanagement in Bachelor opleiding

1997 – 2007
Capgemini Consulting Services (voorheen Ernst & Young Consulting),
Managing Consultant Transformation Consulting

- Enkele projecten:
Communicatiemanager DBC GGZ, ministerie VWS
Voor de Geestelijke Gezondheidszorg wordt een nieuwe financieringsmethodiek ingevoerd. Binnen dit langlopende project DBC GGZ vervulde ik de rol van communicatiemanager. Activiteiten hierbij zijn o.a. opstellen communicatie richtlijnen, regievoering over in- en externe communicatie, persvoorlichting en evenementenorganisatie.
Tevens was ik voorzitter Werkgroep communicatie, waarin vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zitting hadden. In deze werkgroep wordt de landelijke communicatie naar de burgers voorbereid.

Trainer DBC’s bij zorgverzekeraars
Voor de zorgadministratie van zorgverzekeraars heb ik een training \'Werken met DBC\'s’ ontwikkeld. Deze eendaagse training is een aantal malen verzorgd voor medewerkers van de zorgadministratie, helpdesk van de afdelingen ziekenfonds en particulier.

Medewerker tijdsbestedingsonderzoek DBC’s curatieve zorg
Voor de ontwikkeling van het nieuwe financieringsmodel in de curatieve zorg wordt een tijdsbestedingsonderzoek gehouden. Consultants lopen met medisch specialisten mee en registreren de duur van de activiteiten en handelingen. Een leerzaam traject om de cultuur van de ziekenhuizen te leren kennen.

Facilitator Rabobank Cards projectenkalender
Voor de Cards-divisie van de Rabobank wordt de projectkalender in een serie workshops opgesteld. Vertegenwoordigers van Rabo Groep ICT en de markteenheden bespreken hun belangen en verdelen
beschikbare capaciteit.

Ontwikkelaar strategie en ontwikkelprogramma DELTA N.V.
De kernvraag van de opdrachtgever is:
“Ontwerp een cultuurprogramma om te komen tot een duurzame cultuurverandering.”
Doel daarbij is enerzijds dat er eenheid ontstaat binnen de organisatie, zodat medewerkers zichzelf herkennen als onderdeel van de NV.
Anderzijds dat het bedrijf één organisatie blijft door de samenhang en samenwerking tussen de organisatieonderdelen. Het programma moet dan ook de gehele organisatie omvatten.
Eenheid, samenhang, levendigheid, samenwerking, trots, vertrouwen, initiatief en ontwikkeling zijn woorden die hierbij gebruikt worden.

Regisseur werkconferentie ‘Ulad Optimaal’ - Evaluatie in dialoog
De administratieve diensten (Ulad’s) van de IND ronden in een werkconferentie het project ‘Ulad Optimaal’ af. Tijdens deze werkconferentie wisselen 75 managers van gedachten met 75 administratief medewerkers. Resultaat is wederzijds begrip, draagvlak voor verandering en energie om de initiatieven uit te voeren.

Projectleider reorganisatie afdeling communicatie overheidsdienst
De transformatie van de dienst maakt dat de doelstellingen van de communicatieafdeling veranderen. Deze afdeling wordt gereorganiseerd om deze doelen te helpen realiseren. De reorganisatie behelst het afvloeien van 8 medewerkers, het indelen van de afdeling in twee clusters, het opstellen van een organisatie- en formatierapport, het plaatsen van de huidige medewerkers, het werven van nieuwe medewerkers en tot slot het trainen van de hele groep in het omgaan met hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Projectleider ontwikkeling afdeling publieksvoorlichting overheidsdienst
De afdeling publieksvoorlichting is in een jaar tijd gegroeid van 12 naar 50 medewerkers. Door de centralisatie van alle telefoniediensten zal de afdeling over een jaar circa 150 medewerkers hebben. De opdracht is om te adviseren over de structuur van de afdeling (samenwerking, teamvorming en communicatie), kwaliteit (kennisdelen, monitoren van bereik, doorlooptijden), maar ook functieprofielen (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en personeelsbeleid (roosters, personeelsplanning, motivatie en retentie, werving- en selectie).

Implementatiemanager Heijmans Materieel Beheer
Een ingenieursbureau heeft een onderhoudsbeleidsplan geschreven voor Heijmans Materieelbeheer, dat uitgewerkt wordt in een onderhoudsconcept per materieelsoort. Mijn taak is het in nauwe samenwerking met het ingenieursbureau vertalen van het onderhoudsbeleidsplan naar de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Daarbij ligt de nadruk op de acceptatie via instructie en opleiding.

Facilitator Rockwell SAP
Bij Rockwell wordt een Europese SAP implementatie voorbereid. Om de implementatie internationaal goed voor te bereiden en goed zicht te krijgen op raakvlakken en verschillen tussen de verschillende landen organiseer en faciliteer ik een driedaagse workshop. Resultaat is een helder implementatiedraaiboek, met daarbij een lijst van quick wins en mogelijke knelpunten.

Interim-manager corporate communicatie, ICT organisatie;
Ter vervanging van de procescoördinator Corporate Communicatie ben ik 9 maanden interim manager Corporate Communicatie bij een grote ICT organisatie geweest. Opdracht is om de onderlinge samenwerking te bevorderen en de teamspirit een push te geven. Het team bestaat uit 17 personen. Het merendeel van de tijd wordt besteed aan coördinerende werkzaamheden; bewaken voortgang van de productie, de kwaliteit en de efficiency en afstemming met (hoofden van) afdelingen die diensten van de afdeling afnemen.

Om het nieuwe proces helder te krijgen organiseer ik procesworkshops om de medewerkers meer houvast in hun dagelijks werk te geven. Hierbij wordt antwoord gegeven op vragen als \"waar ben ik verantwoordelijk voor, wat doe ik wel en wat niet?\"
Na afronding van de opdracht is er een echt teamgevoel ontstaan op de afdeling, de medewerkers zijn zich bewust van hun collegiale
verantwoordelijkheid en de opdrachtgevers besteden hun activiteiten met vertrouwen uit.

Projectmanager e-commerce diverse branche- en beroepsverenigingen
Voor fusie met Capgemini werkzaam geweest als marketing
communications co-ordinator Moret Ernst & Young

- Nevenactiviteiten:
- Trainer intranet voor communicatieprofessionals en
docent Interne communicatie bij verandering.
- Co-auteur van het boek ‘Organiserend veranderen of veranderend
organiseren’. Uitgeverij Academic Service, maart 2007


1995 - 1997 Reaal Groep, Projectmanager marketingcommunicatie
- Marketing rond introductie ziektewetproducten Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden;
- Coördinatie samenwerking GAK Diensten;
- Ontwikkeling digitale huisstijl en internetsite;
- Rapporterend aan Manager Communicatie.
1994 - 1995 Jacobse & Partners, Beursmanager Fietsvakantiebeurs 1995
- Projectmanagement;
- Werving standhouders, sponsors, adverteerders en bezoekers;
- Volledige budgetverantwoordelijkheid.
1993 - 1994 Nederlandse Hippisch Sportbond, Communicatiemanager
Wereldruiterspelen 1994
- Verantwoordelijk voor alle externe communicatie activiteiten;
- Verantwoordelijk voor alle drukwerk, inclusief toegangskaarten;
- Sponsorwerving, begeleiding sponsors, advies relatie-activiteiten;
- Strategie, planning en uitvoering vanuit eigen communicatieplan;
- Volledige budgetverantwoordelijkheid;
- Rapporterend aan voorzitter stichtingsbestuur.
1992 - 1993 Avro Service Salon
Redacteur informatief middagprogramma

1991 –1992 Sterrenberg, Huis ter Heide
Verwerking zorgprotocollen (part time)

1989 - 1991 Siemens Nederland N.V. te Den Haag
Medewerker PR en persvoorlichting

Opleiding interimmanager

2006 - 2007 Post-doctorale Leergang Personeelswetenschappen, De Baak
1997 – 1998 Marketing Communicatie-B, SRM

1990 – 1993 Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
afstudeerrichting Communicatie en management

1985 – 1989 HEAO Communicatie te Utrecht

1979 – 1985 VWO-B, Revius Lyceum te Doorn

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels en Duits in woord en geschrift

 Beschikbaarheid opvragen