T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?procesmanager/projectmanager/business consultant/trainer en

procesmanager/projectmanager/business consultant/trainer en

Werkervaring interimmanager

01 januari 2009 tot en met 31 december 2009, Den Haag
ICTU (ICT Uitvoeringsinstelling Overheid)
Rol: Senior beheerder
Korte omschrijving van de opdracht:
* Inrichten van het (functioneel) beheer van de Stelselcatalogus voor Basisregistraties o.a. met het product BeInformed Studio en teamrepository
* Testen van aanpassingen in BeInformed
Benodigde specifieke kennis:
* Kennis van methoden en technieken voor testen
* Kennis van het stelsel van Basisregistraties
* Kennis van gegevensmodellen en gegevensmodellering van Basisregistraties
* Kennis van de structuur en inhoud van de Stelselcatalogus

12 maart 2007 tot en met 31 december 2008, Amsterdam
UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen)
Rol: Business Proces Ontwerper
Korte omschrijving van de opdracht:
* Ontwikkelen van primaire bedrijfsproces voor de nieuwe kernfunctie WERK
* Uitwerken van een integraal business ontwerp voor 2011 en 2008
* Opstellen van realisatieopdrachten (copafijth) en implementatieadviezen
* Aansturen van deelprojecten en werkgroepen
Benodigde specifieke kennis:
* Bekend zijn met de principes van Business Process Management
* Kennis van een integrale methodische benadering (COPAFIJTH)
* Ervaring met het opstellen realisatieopdrachten en implementatieadviezen
* Kennis van Bizz-designer

11 november 2005 tot en met 31 december 2006, Utrecht
UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen)
Rol: Business Consultant/ Implementatie manager
Korte omschrijving van de opdracht:
* Begeleiden van het management en de medewerkers bij de implementatie van de nieuwe taken en bevoegdheden
* coachen van medewerkers op de werkplek
Benodigde specifieke kennis:
* Kennis van en ervaring met het begeleiden van invoering nieuwe processen en werkwijzen
* Ervaring met proces-coaching van medewerkers

29 maart 2004 tot en met 10 november 2005, Amsterdam
UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen)
Rol: Business Consultant
Korte omschrijving van de opdracht:
* Ontwikkelen van het nieuwe bedrijfsproces re-integratiecoaching (divisie WW)
* Inrichten nieuwe werkprocessen; aansturing van de gewenste automatisering
* Ontwikkelen van een opleiding en opleiden van 350 medewerkers tot Reïntegratiecoach
Benodigde specifieke kennis:
* Bekend zijn met de principes van Business Process management
* Kennis van een integrale methodische benadering (COPAFIJTH)
* Ervaring met het opstellen realisatieopdrachten en implementatieadviezen
* Kennis van en ervaring met het begeleiden van invoering nieuwe processen en werkwijzen
* Ervaring met ontwikkelen van opleidingsmateriaal en geven van opleiding

15 januari 2004 tot en met 31 december 2006, Utrecht
ProRail
Rol: Projectleider project Actualiseren Algemene Voorschriften
Korte omschrijving van de opdracht:
* Aansturen van projectteam, opstellen van plannen, bewaken van de voortgang, budget enz.
Benodigde specifieke kennis:
* Kennis en ervaring met het leiden van projecten en projectmatig werken

1 februari 2003 tot en met 1juli 2003, Lelystad
Tredin, Reïntegratiebedrijf
Rol: Procesadviseur
Korte omschrijving van de opdracht:
* Analyseren, verbeteren en beschrijven van de bedrijfsprocessen
Benodigde specifieke kennis:
* kennis van methoden voor procesverbetering en beschrijving van werkprocessen

15 juni 2002 tot en met 30 juni 2003, Amsterdam
BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen)
Rol: Procesadviseur
Korte omschrijving van de opdracht:
* Continuïteit van het (functioneel) beheer van het standaardenregister
* Project voor beschikbaarstellen van het standaardenregister voor de hele SUWI-keten
* Inrichten van de beheerprocessen
Benodigde specifieke kennis:
* Kennis van gegevensmodellen en gegevensmodellering
* Kennis van standaarden inde SUWI-keten

1 januari 2002 tot en met 27 juni 2002, Amsterdam
UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen)
Rol: Business Consultant
Korte omschrijving van de opdracht:
* Continuïteit van het beheer van het standaardenregister
* Omvorming van het standaardenregister naar een UWV gegevensregister
Benodigde specifieke kennis:
* Kennis van gegevensmodellen en gegevensmodellering
* Kennis van standaarden inde SUWI-keten

15 oktober 2001 tot en met 15 februari 2002, Houten
Arbitrageopdracht. (Betrokkenen mag ik niet vermelden)
Rol: Arbiter
Korte omschrijving van de opdracht:
* Analyse van de situatie en een bindend advies voor de oplossing van het conflict.

1 september 2001 tot en met 31 december 2001, Amsterdam
LISV (Landelijk instituut sociale verzekering)
Rol: Business Consultant
Korte omschrijving van de opdracht:
* Overdracht van het standaardenregister aan UWV voorbereiden en uitvoeren.
Benodigde specifieke kennis:
* Kennis van gegevensmodellen en gegevensmodellering
* Kennis van standaarden inde SUWI-keten

Opleiding interimmanager

HBO bedrijfskunde,
prince 2 practitionar
IPMA-D

Talenkennis interimmanager

nederlands uitstekend mondeling en schriftelijk
engels mondeling goed,

 beschikbaar?