T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(project) Manager en consultant.

(project) Manager en consultant.

Werkervaring interimmanager

2011-heden
Zelfstandig Interim en projectmanager. Opdrachten op gebied van bedrijfsvoering en interne organisatie.
Opdracht o.a. implementeren ICT systeem warehouse Spring (Post.nl) Mechelen.

2010-heden
Voorzitter Rekenkamercommissie. Gemeente Renkum.
Uitvoeren van onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Doen van aanbevelingen op basis van het onderzoek.
Boegbeeld van de commissie en acteren in netwerken in de politieke en bestuurlijke omgeving.

2000- 2009
Hoofd Operations Management (aanvankelijk plaatsvervangend hoofd), en Hoofd Emergency Management, KLM NV. Tevens verantwoordelijk voor de
aansturing van het algemeen secretariaat van het MT. Totaal ruim 30 medewerkers. Lid MT.

Verantwoordelijkheden:
1. Het doen uitvoeren van de geplande vluchten tegen afgesproken prestatieafspraken zoals op tijd vertrekken en aankomen. Ingrijpen bij verstoringen. Verantwoordelijk voor het besturingsbeleid (o.a. prioriteitstelling), de procesgang en de besluitvorming bij afwijkingen van de planning en analyses. Uitdagingen: passagierstevredenheid, logistiek, belangentegenstellingen toeleveranciers, non performance kosten, continuïteit bedrijfsvoering;
2. Een kwalitatief goede crisis / emergency organisatie die snel en adequaat de juiste acties neemt ten tijde van een vliegtuigongeval. Voldoen aan luchtvaartnormstelling zodat KLM gecertificeerd is en blijft;
3. Goed werkend crisisteam. Voorzitter crisisteam. Managen van calamiteiten die de operatie en of de positie van het bedrijf schaden zoals SARS, vogelgriep etc. Nemen maatregelen en bepalen communicatie intern en extern;
4. Aansturen projecten voor het verbeteren van het primaire proces en de bedrijfsvoering. Hieronder diverse ICT projecten, ook internationaal, volgens Prince 2 methode;
5. Aansturen afdelingen ten aanzien van beleid, kwaliteit, financiën, personeelsbeleid en samenwerking en afstemming met andere partijen.

1999-2000
Hoofd Operations Management Support. KLM NV.
Afdeling met projectleiders die projecten uitvoeren met als doel het verbeteren van de operatie.
Start project om de waarde van vervoersstromen mee te nemen in de besluitvorming.
Verbeteren samenwerking met andere afdelingen en professionals.

1997-1999 Hoofd Programmabureau Operations Control Center. KLM NV.
Het voeren van programmamanagement voor de bouw, organisatie en positionering van het Operations Control Center, het logistieke hart van de KLM.
Projecten Nieuwbouw, ICT, Changemanagement en Processen en Structuur bewaakt en aangestuurd. Spin in het web en verbindende factor.

1991-1997 Senior organisatieadviseur bij de afdeling Management Services. KLM NV.
Het adviseren van management (tot en met de Directie van de N.V.) en leiden van projecten op het gebied van bedrijfsvoering, procesoptimalisatie en procesherontwerp, (her)inrichtings- reorganisatie- en besturingsvraagstukken, doorlichten van afdelingen, projectmanagement, inhuren van externe bureau’s. Voorbeelden projecten:
• Implementatie milieuzorgsysteem (ISO 14001);
• Herpositionering toenmalig ARBO Services (Nu: KLM Health Services);
• Afbouwen Stafbureau Opleidingen;
• Opzetten, monitoren en implementeren strategische projecten Motoren Afdeling ter verbetering kwaliteit en doorlooptijd;

1990-1991 Controller project “uitbesteding personeelsrestaurants”. KLM NV.
Het project opgezet en financiële analyse en vergelijking CAO’s gemaakt.
Resultaat: uitbesteding via uitfasering geïmplementeerd.

1989-1990 Bedrijfskundige bij de afdeling Methodiek en Normen (Controllers organisatie). KLM NV.
Uitvoeren onderzoek naar en adviseren over efficiëntie en procesgang.

1988-1989 Militaire dienstplicht. Aspirant officier (Vaandrig) Staf Eerste Legerkorps Apeldoorn.

Opleiding interimmanager

1981-1987: Landbouwuniversiteit Wageningen Huidig: WUR). Studierichting: Huishoudwetenschappen.
Vakken: Bedrijfskunde en Economische Sociologie

•Mini MBA Chicago Institute of Business, april 2016
• Leergang Bedrijfseconomie
• Personal Counseling gericht op verhogen persoonlijke effectiviteit
• Onderhandelen en conflicthantering
• Finance for non financials
• Presentatietechniek
• Vergadertechniek
• Effectief communiceren
• Projectmanagement

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Probleemanalyse
Plannen en organiseren
Organisatiesensitiviteit
Motiveren van anderen
Samenwerken

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moeder taal
Engels: Lezen uitstekend; schrijven en spreken: voldoende/goed
Duits: Lezen uitstekend, schrijven en spreken: voldoende/goed

Overig

• Sporten: tennis, zaalvoetbal, fietsen
• Voorzitter diaconie (voorheen penningmeester)


 beschikbaar?