T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Communicatieadvies, management, public affair

Communicatieadvies, management, public affair

Werkervaring interimmanager

2005 - heden
Public Relations & Projectmanagement

Projecten (langdurend):
• TNO (juni – heden) Public affairs / lobbyist, verantwoordelijk voor de politiek-maatschappelijke positionering en draagvlak en lid van het projectteam opgericht als gevolg van bezuinigingen basisfinanciering door de overheid. Tevens organisatie van diverse relatie-evenementen voor het hogere segment en bezoeken van diverse 2e Kamerleden en kroonprins Willem-Alexander (aflopend project).

• Wieringerrandmeer (april – sept) draagvlakanalyse vastgoedproject Wieringerrandmeer, ten behoeve van pitch Maquet Vastgoedcommunicatie/prov. Noord-Holland. Onderdeel hiervan is het bevorderen van de economische (met name de recreatieve sector) ontwikkeling om de plattelandsregio in de kop van Noord-Holland leefbaar te houden (afgerond project).

• Rijkswaterstaat (aug 2009 – maart 2010) – senior communicatieadviseur, met onder andere bewonerscommunicatie rondom de sanering van de met zware metalen vervuilde waterbodem van het Ketelmeer en diverse wegafsluitingen van de Houtribdijk als gevolg van renovatie van het sluizencomplex. Hiernaast interne communicatie als gevolg van de implementatie van de Waterwet binnen Rijkswaterstaat en de procesbegeleiding t.b.v. de speerpunttrekker van de interne (personele en procedurele) gevolgen hiervan. Verder interne communicatie rondom de introductie van het innovatieve WaterDataNet en de Stuurgroep Management Overstromingen (samenwerkingsproject Unie van Waterschappen, provincies en RWS) (afgerond project).

• Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum (juni 2009 – jan 2010) – Procesbegeleider/kwartiermaker rondom de communicatie als gevolg van de samenwerking tussen diverse Amsterdamse welzijnsinstellingen in het ‘Huis van de Buurt’. Vanuit het kernteam sturend rondom de communicatie over het fusieproces richting bewoners en participanten (afgerond project).

• Provincie Brabant (jan 2009 – april 2009) – In opdracht van de provincie Brabant projectcommunicatie & branding om de reconstructiegebieden De Baronie, Brabantse Wal en Brabantse Delta vitaler, mooier en gezonder te maken. Met als speciaal project in samenwerking met Bent Adviseurs aansturing rondom versterking van sociaal-economische structuur in De Baronie (LEADER-gebied). Tevens opzetten van streek- en andere toeristische producten in de Brabantse Wal (afgerond project).

• Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum (juni 2008 – feb 2009) – woordvoerder van de wethouders Economie en Sociale Sector, met o.a. organisatie congres rondom de mogelijkheden van de crisis voor het MKB in Amsterdam. Tevens lid van de projectgroep communicatie Wmo (Dienst Zorg en Samenleven) om moeilijk bereikbare doelgroepen effectief te bereiken. Tevens diverse beleidsstukken rondom creatieve economie in de binnenstad. (afgerond project).

• Provincie Noord-Holland (sept 2007 – juni 2008) – woordvoerder gedeputeerde Kruisinga (portefeuille Water, Kustvisie, Grote Wateren, Stelling van Amsterdam en EU). Project-communicatie rondom gevoelig liggende versterking Zwakke Schakels (Hondsbossche & Pettemer Zeewering en duinenrij tussen Petten – Den Helder), met daarin participatietraject om de mogelijkheden te onderzoeken om de omgeving kwalitatief en duurzaam te verbeteren met o.a. klimduin en bezoekerscentrum. De opzet en uitvoering communicatieplan ‘Convenant Vaarrecreatie Waddenzee’, projectcommunicatie revitalisatie Afsluitdijk en strategische communicatieondersteuning Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel (afgerond project).

• Provincie Noord-Holland (feb – juni 2008) – ad hoc communicatie (inclusief persconferentie) over grondreservering t.b.v. 6e landingsbaan Schiphol en het bouw op vervuilde grond van bedrijventerrein Hembrug in Zaanstad (afgerond project).Projecten (kortdurend):
• India Business Institute (juni - heden) Beleidsstuk/businessplan, projectbegeleiding en funding (EFRO-gelden) rondom de opzet van een ‘IndianHouse’ met bijbehorende broedplaats voor kennisindustrie (afgerond project).

• Creatieve Broedplaats (dec 2009 – heden) mede-initiatiefnemer en trekker van project tot de realisatie in Hoorn van bedrijvencentra met creatieve en innovatieve ondernemers (afgerond project).

• BurgerDebat (juni 2008 – heden) – Door middel van debat meer participatie van bewoners/ondernemers aan lokale kwesties. Aanvulling/vervanging van bewonersavonden van gemeenten, waterschappen en provincies (lopend project).

• IntermediaMakers (2008) campagne ter promotie van diverse themawebsites, waaronder verteljegeheim. Bij deze laatste internationale aandacht, met als gevolg spin-offs in o.a. België en Noorwegen (afgerond project).

• Arbitrage Instituut Noord-Holland (juni – sept 2007) Introductiecampagne nieuw arbitrageproduct van WesterTophoff Advocaten (afgerond project).

• ECN – Joint Research Centre (JRC) (EU-instelling) (sept 2007 – feb 2008) Organisatie opening CO2-afvangstinstallatie door dhr. R. Lubbers en de organisatie & uitvoering van een debat over nut & noodzaak CO2-afvang met o.a. deelname van Greenpeace, EU en Essent (afgerond project).

• ECO Logistics (jan – mrt 2008) Businessplan vervoersconcept vracht en passagiers op basis van elektrisch vervoer (afgerond project).


2003 - 2007
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Petten
Senior communicatieadviseur, Public Relations & projectmanager, tevens woordvoerder directie en voorzitter RvT Ruud Lubbers

Projecten:
• Introductie van de eerst in Nederland gefabriceerde waterstofauto (o.a. op de AutoRai) met veel media-aandacht (o.a. Japan, VS). Dit waterstofconcept leverde bijzonder veel internationale prestige op voor ECN.
• Verantwoordelijk voor vermarkten van kennis en technologie door ECN ontwikkeld.
• Adviestraject hoe grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis rondom duurzaamheid extra profiel te geven.
• Programma-advies aflevering VPRO/NPS ‘Andere Tijden’ over 50 jaar kernenergie
• Programma-advies RTV Noord-Holland over RTV-programma’s rondom 50 jaar ECN-NRG
• Deelneming St. Innovatief Zijpe om in de omgeving duurzame recreatie op te zetten met o.a. een attractief bezoekerscentrum op het gebied van energie.
• Projectleider voorlichtingproject energie & milieu lagere scholen (groep 7/8) met zo’n 5.000 deelnemers. Tevens fondsenwerving voor dit en andere energieprojecten.
• Organisatie en uitvoering \\\'Waterstofdag\\\' voor bestuurders en hoge ambtenaren
• PA-traject richting 2e Kamer, ministeries van EZ en VROM en EU rondom financiering en draagvlak diverse energievraagstukken. Ten tijde van de vorming van kabinet Balkenende IV lobbytraject voor ‘minister van Energie & Milieu’.
• Organisatie speciale bezoeken van belangengroeperingen (Greenpeace), ministers en buitenlandse delegaties, zoals leden US Huis van Afgevaardigden en EU-commissaris.
• Onderhouden van contacten met omliggende gemeenten, bedrijfsleven en belangen-groeperingen, o.a. rondom de mogelijke bouw van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas en ‘reparatie’ imago van ECN-NRG na enige milieudelicten.
• Projectmatige markting & commucatieprojecten met externe partners, zoals KEMA, TNO, ExxonMobil, Econcern, SenterNovem, Stanford University, Shell, ATO, Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord en diverse ministeries.
• Communicatie rondom gevoelige pensioencrisis ECN met diverse gerechtelijke procedures
• PA bij het Institute for Energy (IE) in Petten, één van de 7 wetenschappelijke instituten van het Europese Joint Research Centre (JRC)


2003 – 2003
KRO / RKK, KRO Vereniging, Hilversum
Communicatieconsultant & Projectmanager marketingcommunicatie (interim)

Projecten:
• Marketingcommunicatie opstartfase KRO-project ‘De Wandeling’, met o.a. communicatie en media-advies, thematische invulling radio- en tv-programma’s rondom de Vierdaagse van Nijmegen, onder andere de eerste toepassing om foto’s gemaakt door wandelaars (met mobiele telefoons met camera) op internet & tv.
• Verantwoordelijk voor de introductie met tv-programma’s en interactieve activiteiten ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’ In samenwerking met NRCV, EO en IKON
• Redactionele invulling diverse RTV-programma’s van de KRO en RKK (o.a. De Wandeling, BoerZoektVrouw en De Grootste Nederlander)

Werkzaamheden
Marketingcommunicatie bij ‘De Grootste Nederlander’ en ‘BoerZoektVrouw’ en nieuwe opzet communicatieplan rondom overlijden Paus Johannes II. Tevens marketingacties i.s.m. Mircro-Gids en de KRO-Magazine en ondersteuning ledenwerving.2000 - 2003
Radio & TV Noord-Holland (RTV-NH), Amsterdam
Projectleider marketing & communicatie, programmamaker

Projecten
• Organisatie van live landelijk verkiezingsdebat op tv namens alle provinciale omroepen
• Programmamaker (o.a. Dubbelkluts) en redactionele bijdrage aan diverse varia- en nieuwsprogramma’s van RTV NH en AT5 (deze laatste tijdens het fusieproces)
• Implementatie nieuwe huisstijl RTV-NH en projectcommunicatie AT5
• Omvangrijke communicatieacties rondom nieuwe radiofrequenties (Zerobase)
• Communicatie rondom gevoelige mogelijke fusie tussen AT5 en RTV-NH
• Lobbytraject bij de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam over de fusie met AT5
• Lid ondernemingsraad RTV-NH, ontwerp nieuwe beleidsstructuur en redactieraad


1999 - 2001
Nationale Postcode Loterij - Sponsor Bingo Loterij, Amsterdam
Projectmanager evenementen & ledenwerving

• Opzetten van ledenwerfacties
• Promotieacties op grote evenementen (zoals de Huishoudbeurs en Sail)
• Organisatie en uitvoering grote prijsuitreikingen (Straatprijzen en Postcode Kanjer)

Werkzaamheden
Verantwoordelijk voor twee roadshows met podiumprogramma, Bingospel, gesponsorde prijzen, benefiet ten bate van goede doelen en artiestenprogramma. Tevens verantwoordelijk voor plaatsing op grotere evenementen en campingtour. Mede opzetten en uitvoering marketingpromotiecampagne \\\'De Nieuwe Omroep\\\',


1996 - 1999
K&KC ReSpons Evenementen Monitor, Amstelveen
Projectmanager Eventmarketing

Werkzaamheden
Onafhankelijk onderzoekbureau naar publieksevenementen. Verantwoordelijk voor onderzoek naar o.a. bezoekersaantal, verblijfsduur en routing. Deze informatie wordt als advies op het gebied van marketingcommunicatie doorgegeven aan reclamebureaus, gemeenten, organisatoren en gemeenten. Bijzondere projecten waren citymarketing gemeentes Eindhoven en Almere, onderzoek naar de commerciële invulling van de EO-Jongerendag en fondsenwerving voor diverse grote evenementen, zoals Jazz in Duketown (Den Bosch)


1992 - 1996
Empire Design for Men, Alphen a/d Rijn
Sales Manager

Werkzaamheden
Opzetten van een pilotshop van een nieuwe winkelketen; verantwoordelijk voor inkoop & personeelsbeleid; opzetten productielijn met promotietextiel en stropdassenlijn met print naar eigen ontwerp.


1988 - 1992
HIJ Mannenmode (WE), Alkmaar
Afdelingshoofd

Werkzaamheden
Leidinggevend aan 15 medewerkers; geven van trainingen diefstal & veiligheid


Andere nevenfuncties & maatschappelijke activiteiten
2009 – heden Reserve-officier (kaptein) Koninklijke Landmacht, 1 CIMIC Bataljon (civiel-militair)
met als specialisme communicatie.
2010 – heden Bestuurslid Comité 40-45
2002 - 2003 Bestuurslid, organisator en fondsenwerving Stichting Hoornse Stadsfeesten
2001 - 2004 Medeorganisator ‘Bietendag’, fondsenwerving scholingsprojecten in Chili
1999 – 2001 Medeorganisator en bestuurslid ZandStock
1990 – 1996 Diet’sons, directeur/eigenaar ontwerpbureau designs op stropdassen en ander textiel, o.a. voor HIJ Mannenmode (tegenwoordig WE), Tienstra Textiel en designs op balletkleding bij het toenmalige ShowBizCity


Activiteiten D66
2010 Organisator congres ‘Hoorn, de creatieve stad’ in schouwburg ‘Het Park’ in Hoorn
2009-2010 Interim voorzitter D66 Hoorn
2006, 2010 Verkiesbaar gemeenteraad namens D66 Hoorn
2006, 2010 Campagnecommissie D66 Hoorn, gemeenteraadsverkiezingen
2008-2009 Bestuurslid/penningmeester D66 Hoorn
2003-2008 Commissielid namens D66, portefeuille Economie & Maatschappij
2007 Verkiesbaar PS Noord-Holland
2006-2007 Bestuurslid D66 Noord-Holland
2005-2006 Adviseur D66-Platform Kenniseconomie ‘Verzekering van onze toekomst’
2003-2007 Voorzitter D66 Hoorn
2002, 2007 Campagnecommissie D66 Noord-Holland, Statenverkiezingen

Opleiding interimmanager

Opleiding, Cursussen & Trainingen
Lagere en Middelbare Detailhandelschool \\\'De Waegh\\\' in Alkmaar
NIMA A/B - ISBW
Persbeleid - ISBW
Inzicht in politiek handelen – Direktion
Projectmanagement - Twynstra Gudde
Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign - Appoint
Diverse trainingen en cursussen op het gebied van marketing & Sales

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits en Engels

Overig

Lidmaatschappen
Beroepsvereniging Public Affairs (BVPA)
Nieuwspoort


 beschikbaar?