T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim-manager / projectmanager ruimtelijke ontwikkeling en

interim-manager / projectmanager ruimtelijke ontwikkeling en

Werkervaring interimmanager

Teammanager Stedenbouw, stadsdeel van ca. 140.000 inwoners
Leidinggeven aan het team Stedenbouw: ca 25 medewerkers. Visie ontwikkelen over de rol van stedenbouw in de veranderende projectontwikkelingmarkt.
Opbouwen van en structuur aanbrengen binnen het team: herijken taken, rollen en verantwoordelijkheden, projectmatig werken.

Manager Grondgebied, gemeente van 20.000 inwoners, fase van voorbereiding van de kanteling van de organisatie van sectoren- naar directiemodel.
Leidinggeven aan de sector: ca 60 medewerkers
Opdrachtgever voor het opstellen en de implementatie van de beheerplannen voor kapitaalgoederen, het opstellen van accommodaties- en vastgoedbeleid en onderzoek naar externe positionering van de uitvoeringstaken op gebied van maatschappelijke accommodaties
Organisatiebreed visie ontwikkelen en adviseren over de reorganisatie van sectoren- naar directiemodel
Projectmanager restauratie rijksmonument.

Projectmanager herontwikkeling van een deel van de historische binnenstad: sloop en verplaatsing bedrijfsgebouwen, herstel historische panden, sanering van de ondergrond, realisatie woningbouw, winkels, sport- en maatschappelijke accommodaties, infrastructuur en ondergronds parkeren.
Aansturen projectorganisatie, advisering van het bestuur, organiseren van de samenwerking tussen gemeente, provincie, eigenaren en projectontwikkelaars en contractering marktpartijen

Afdelingsmanager Ruimte, Economie en Ontwikkeling, Gemeente van 25.000 inwoners
Kwaliteitsverbetering en cultuurverandering, met groot nadruk op herstel van het vertrouwen van het
bestuur in de afdeling.
Leidinggeven aan de afdeling: ca. 30 projectmanagers en beleidsmedewerkers. Visie ontwikkelen en adviseren over positionering van de afdeling vanwege gemeentebrede omschakeling van beheer- naar ontwikkelingstaak. Opzetten en begeleiden organisatieontwikkelingtraject. Herijken organisatie van projecten t.b.v. gebiedsontwikkeling en herstructureringen, oplossen van een aantal knelpunten in de personele sfeer.
In de aanloop naar een drastische organisatiewijziging, gemeentebreed adviseren over en begeleiden van het traject voor ontwikkeling van het managementteam (Management Development)

Manager Projectenbureau én afdeling Ontwikkeling en Beleid, Gemeente van ca. 20.000 inwoners
Crisismanagement, gedurende een onderzoek naar de integriteit van het management
Leidinggeven aan twee organisatieonderdelen, ca. 30 projectmanagers, planeconomen en beleidsmedewerkers RO.
Intern onderzoek naar samenvoeging van de twee afdelingen, opstellen plan van aanpak voor de implementatie van een nieuwe afdeling en verbetering van de bedrijfsvoering. Oplossen van personeelsknelpunten, “on the job” coachen van een aantal afdelingshoofden.
Programmamanager gebiedsontwikkeling

Opleiding interimmanager

Lyceum, Beta-afdeling, Boekarest, Roemenië
Instituut voor Civiele Techniek - Faculteit Waterbouwkunde, Boekarest, Roemenië. Opleiding tot waterbouwkundig ingenieur (dipl.ing.)
H.T.S. Afsudeerrichting Stedenbouwkunde (ing.)
Management Leergang Amsterdam (MLA), leergang voor hoger management
Certificering als trainer voor toepassing van de “Management Drives” methode

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiaste, energieke vrouwelijke manager met een pioniersgeest en een gestructureerde mens- en resultaatgerichte werkhouding. Communicatief sterk, duidelijk en eerlijk met gevoel voor humor. Participerend en coachend leider, benadert mensen met respect en open vizier. Schept snel een duidelijk kader en kan mensen van daaruit motiveren eigen verantwoordelijkheid te nemen. Uitstekend gevoel voor zakelijke, sociale en bestuurlijke verhoudingen. In staat om samenwerking tot stand te brengen tussen organisatie en bestuur en tussen private en publieke partijen. Individu, team en organisatie in samenhang bezien, stemt zij haar aanpak af op de doelstellingen van de organisatie. Stemt haar aanpak en de te bereiken resultaten zorgvuldig af met opdrachtgevers.

Talenkennis interimmanager

Uitstekend: Nederlands, Roemeens
Goed: Frans en Engels

 beschikbaar?