T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Zeer ervaren project/programma/interim manager

Zeer ervaren project/programma/interim manager

Werkervaring interimmanager

2012 Senior Project Manager
IBM/ABNAMRO ()
Migratie van HOME data van 1500 ex Fortis(SOLON) gebruikers naar het ABNAMRO domein.
• Business voorzien van detailinformatie over betrokken users
• Regelen van voldoende ruimte voor de migratie
• Plannen en regelen migratie van de data
• Coördineren migratie
• Nazorg na migratie
• Door budget perikelen project overgedragen aan programma manager

2011 Senior Project Manager
ING ()
Ontspoord project voor Virtualisatie van Servers(TIVOLI) succesvol teruggezet op de rails en afgerond. Tevens voorbereidingen getroffen voor een uitwijk test met fysiek en virtueel uitwijknetwerk.
• Diverse managers aansturen om uitvoering te geven aan hun deeltaken
• Team motiveren om door te zetten
• Externe leverancier aanspreken op haar verantwoordelijkheid en fixes regelen
• Sterke bewaking op planning en geld
• Senior management ontzorgen
• Project succesvol opgeleverd

2010 Senior Project Manager
ING ()
Aanleveren saldi en rente gegevens aan de Belastingdienst. De gegevens waren al ruim 10 jaar foutief (ruim 50%).
• Analyse uitvoeren van de Audit findings
• Systemen laten aanpassen door externe leveranciers (o.a. Fidelity)
• Acceptatie van gewijzigde systemen
• Implementatie van gewijzigde systemen
• Uitvoeren van tests, acceptatie tests en invoeringstest
• Sterke bewaking op planning en geld. Project zeer succesvol uitgevoerd voor 75% van het budget

2009 Senior Change Manager
UWV ()
Invoeren standaard change Management bij CWI
• Analyse uitvoeren op huidige Change Management proces
• Voorstellen uitwerken om proces te integreren binnen UWV
• Opleiden en coachen nieuwe interne medewerkers


2008-2009 Senior Project Manager
ING ()
Implementeren van een C4 Security classificatie testruimte voor TANGO
• Inrichten beveiligde testruimte
• Regelen volledige encrypte lijnen met externe servers
• Volledig afsluiten van Windows pc’s
• Aansturen beveiligingspersoneel
• Bewaken op tijd en geld
• Testomgeving succesvol ingericht en opgeleverd binnen 2 maanden.

2008 Senior Programma Manager Life Cycle Management
ING ()
Migreren van 7000 legacy servers (NOVELL, OS/2 en WIN2003) naar standaard WIN2008 platform alsmede P2/P3/P4 servers naar P5 (RS6000) platform. Alles inclusief standaard stacks. Migreren 3000 ex-wholesale gebruikers naar standard CEDS platform.
• Aansturen projectleiders per domein
• Aansturen projectleider Migratie Wholesale
• Aansturen projectleider RS6000 domein
• Applicaties laten rationaliseren.
• Sterke bewaking op planning en geld
• Project overgedragen aan interne opvolging

2006-2008 Senior Business Project Manager
ABNAMRO (Capgemini)
Integreren ex Wholesale NL data in het NL domein voor Basel2
• Aansturen Data Quality Business analisten team
• Aansturen externe leveranciers Software (TCS)
• Aansturen test team (WIPRO)
• Maandelijkse Basel2 proces uitvoeren en kwaliteitsmeting + rapportage
• Sterke bewaking op tijd
• Aansturen lijn om in de kernsystemen de kwaliteit van de data te verbeteren
• Project heeft de beste betrouwbaarheidsscore opgeleverd van alle Basel2 deel projecten binnen ABNAMRO.

2005 Managing Consultant
Capgemini
Opzetten, inrichten en aansturen van een Program Office voor een groot programma tbv. RABO.
• Ontwerpen processen en documenteren
• Inrichten processen voor planning, administratie (financieel), IDU beleid
• Aansturen van de PMO.
• Rapportages verzorgen voor Programma Management

2003-2005 Leveranciers manager
ING
Aansturen externe leveranciers (uit de top 25 van ING) en bewaken van hun activiteiten binnen ING
• Volledige inzicht opbouwen van activiteiten per leverancier over 5 jaar
• Oplossen lopende issues
• Contracten managen (vernieuwen, rationaliseren etc)

Daarnaast:
• Uitvoeren migratie van ruim 1000 gebruikers naar standaard CEDS werkstation platform
• PID opstellen voor implementatie van pakket voor inhuur van externen (PeopleSoft)

2000-2002 Internationaal Programma Manager
ING
Mondiaal (COPAFITHJ) Implementeren van een eProcurement Pakket (ARIBA)
• Inrichten inkoop processen bij de business
• Implementeren processen in pakket
• Inrichten infrastructuur
• Integreren met bestaande financiële administratie systemen
• Opleiden gebruikers
• Koppelen systeem met externe leveranciers
• Implementaties in Nederland, België, USA, Australië.

1997-2000 Internationaal Programma Manager
ING
Implementeren van een laptop verzekeringspakket voor gebonden agenten (>20.000) in de Greenfields (Oost Europa, Azië, Middellandse zeegebied) met backopffice integratie (Life/400)
• Implementeren nieuw business verzekeringsmodel bij de Greenfields
• Implementeren Sales processen bij de business
• Implementeren Sales proces generiek in pakket (UK en India)
• Uitvoeren tweetal pilots (Polen en Taiwan)
• Aanschaf laptops mondiaal)

1997 Hoofd Helpdesk, Inrichten en Aansturen Helpdesk (ING Investment)
1995-1997 Lijnmanager Systeem Ontwikkeling Zakelijke markt (ING Bank)
1992-1995 Lijnmanager Systeembeheer en Onderhoud Zakelijke markt (ING Bank)
1984-1991 Senior Project Manager (Inter Access)
1982-1983 Teamleider Beheer en Onderhoud (Esso Nederland)
1980-1981 Hoofd Automatisering (Quaker Chemical)
1979-1980 Systeem Analist / Programmeur (Gimbrère en Dohmen)
1978-1979 Programmeur (Control Data Electrofact)
1977-1978 Militaire Dienst
1975-1977 IO Operator (Control Data)

Opleiding interimmanager

2009: Prince2 Foundation en Practitioner
Resp. LOI en Key Result

1994-1995: Master of Management and Organisation
TIAS-NIMBAS (Tilburg University), Post doctoraal
Master opleiding voor bestuurders

1993 Functioneren van de Manager
Stichting Bedrijfskunde
Intensieve Psychologische training op het gebied van de soft skills.

1981-1985: HEAO- Bestuurlijke Informatica
Avond HEAO Zwijndrecht (onderdeel van Haagse Hoge School), HBO
Economie, Financiële administraties, Databases, Systeem Ontwikkeling, MIS, Wiskunde

1969-1975: HAVO
Pius X College, Beverwijk
Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Geschiedenis, Nederlands & Engels

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Effectief Crisis management
Coachen
Leiden
Motiveren
Innoveren

Talenkennis interimmanager

Nederlands vloeiend
Engels vloeiend
Frans matig
Duits matig

Overig

Gecommitteerde aan de Haagse Hoge School voor ICT en MEDIA

 beschikbaar?