T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR Manager

HR Manager

Werkervaring interimmanager

7 jaar ervaring als personeelsadviseur respectievelijk beleidsmedewerker P&O in loondienstverband bij diverse werkgevers, namelijk:

· Hoogovens IJmuiden. Van mei 1989 tot januari 1991 ben ik hier werkzaam geweest als personeelsadviseur binnen een productie-afdeling.
· Ministerie van Binnenlandse Zaken: Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst van januari 1991 tot mei 1992 ben ik hier werkzaam geweest als personeelsadviseur.
· Hogeschool Rotterdam & Omstreken. Van mei 1992 tot februari 1995 werkzaam geweest als Beleidsmedewerker P&O.
· RTL 4 S.A.. Van februari 1995 tot maart 1996 P&O adviseur en plaatsvervangend hoofd P&O,

13 jaar ervaring als zelfstandig HR manager (ZZP-er) voor diverse opdrachtgevers, waaronder (in volgorde van laatste (huidige) opdracht naar eerste):

· Wegener MediaVentions, van oktober 2008 tot heden. Waarnemend P&O Manager. In verband met het vertrek van de P&O Manager en de reorganisatie die binnen Wegener gaande is heb ik de opdracht om tijdelijke de P&O werkzaamheden waar te nemen. Bij Wegener MediaVentions werken circa 80 mensen. Ik hou mij bezig met het hele werkgebied van in- door- en uitstroom van medewerkers, van administratie en personeelsbegeleiding tot en met het adviseren op MT niveau.

· JobTrack.nl, van februari tot oktober 2008. Vorig jaar ben ik gestart als Recruiter voor JobTrack.nl. Mijn opdracht was het volledig bemannen van de nieuw opgezette Salesorganisatie. Na 10 maanden is deze opdracht afgerond en was de salesorganisatie gegroeid van 6 naar 43 medewerkers.

· InTraffic, van september 2006 tot januari 2008. Opzetten van de afdeling P&O, in dat verband beleidsontwikkeling, jaarplan P&O opstellen en uitvoeren, personeelsbegeleiding en -ontwikkeling, aansturen en opleiden van de (nieuwe) personeelsadviseur. Daarnaast functioneel leiding gegeven aan 30 medewerkers die vanuit een van de moedermaatschappijen voor onbepaalde tijd zijn gedetacheerd bij InTraffic. Beoordelings- en functioneringsgesprekken verzorgd, bewaken afspraken en follow up, afstemmen capaciteitsvraagstukken, opzetten fieldmanagement en organiseren terugkomdagen en opdrachtevaluaties van medewerkers die zijn doorgedetacheerd.

· Movares Nederland, van maart tot augustus 2006. Waarnemen van een P&O adviseur. Verantwoordelijk voor alle lopende P&O vraagstukken binnen het aandachtsgebied.

· Corus Staal, van december 2005 tot maart 2006. Waarnemen van een HR Advisor binnen een grote productieafdeling (Warmbandwalserij 2). Verantwoordelijk voor alle lopende HR vraagstukken binnen het aandachtsgebied.

· Jetix Europe Channels, juni 2005. Het inventariseren van de positie en de uitvoering van HR en de toepassing van arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie en het op basis van een ‘quick scan’ doen van verbeteringsvoorstellen aan het management.

· Wegener Multimedia, van oktober 2004 tot augustus 2005. Wegener heeft in de loop van 2004 besloten om de arbeidsmarktpropositie van de dagbladen (print) en van JobTrack.nl (online) geïntegreerd aan te gaan bieden aan klanten. In dit verband is een projectgroep in het leven geroepen die als opdracht had de geïntegreerde arbeidsmarktpropositie te ontwikkelen en te implementeren. In de projectgroep was ik verantwoordelijk voor P&O. Dat betekent het inrichten van de nieuwe organisatie (centrale businessunit arbeidsmarkt) en van de benodigde bezetting daarbinnen, het opstellen van functieprofielen, het ontwikkelen van een benoemingsprocedure en het implementeren van het totale personeel- en organisatieplaatje. Deze opdracht is in augustus 2005 met succes afgerond.

· Wegener Multimedia, van maart tot oktober 2004 waarnemen van de HR Manager in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het betrof een eenmanspositie waarbinnen het totale HR takenpakket wordt uitgevoerd, vanaf mutaties en input voor de salarisadministratie, tot en met organisatorische vraagstukken. Ik had tevens de opdracht om ‘schoon schip’ te maken binnen HR. Dat betekent dat alle administratieve processen helder en eenduidig zijn, personeelsdossiers op orde en dat de inhoudelijk zaken, zoals bijvoorbeeld het arbeidsvoorwaardenpakket weer up to date zijn.

· Corus Staal, van augustus 2003 tot februari 2004. Het waarnemen van de HR Manager van de centrale stafafdelingen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het betrof een aandachtsgebied van ca. 600 medewerkers en een team van 3 personeelsadviseurs en een personeelsadministrateur. In dit verband behoorden de lopende operationele zaken en de aansturing van het team tot mijn takenpakket. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarplannen voor de centrale stafafdelingen en de implementatie binnen het aandachtsgebied van het Corus breed gehouden medewerkertevredenheidsonderzoek.


· MTV Networks, van juni 2001 tot juli 2003. Tijdens mijn waarneming van de HR Manager van TMF in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof werd TMF overgenomen door MTV Networks. In verband hiermee heb ik mij intensief bezig gehouden met de integratie, harmonisatie en implementatie van het arbeidsvoorwaardenpakket, zowel van MTV en TMF, van MTV en Kindernet als van MTV NL en MTV België. Voorts ben ik werkzaam geweest als interim HR Manager. In die hoedanigheid heb ik een ‘reduction in force’ geïmplementeerd, hetgeen onder meer inhield het begeleiden van medewerkers binnen en buiten de organisatie, het opbouwen van dossiers en het ontbinden van een groot aantal (ca. 25) arbeidsovereenkomsten.

· BM van Houwelingen, van oktober 2000 tot maart 2001. Op basis van een ‘quick scan’ heb ik in kaart gebracht hoe zowel de operationele als de beleidsmatige personeelszaken in elkaar steken en heb ik knelpunten in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan heb ik het personeelsbeleid (opleidingen en opleidingsplan, functioneringsgesprekken, bedrijfsautoregeling, functieprofielen etc.) verder ontwikkeld en geïmplementeerd en heb ik twee arbeidsvoorwaardenbrochures opgesteld.

· WeM (Wegener e-Media), van november 1999 tot september 2000. Toen ik bij WeM begon was er sprake van een kleine startende internetonderneming. Bij beëindiging van de opdracht was WeM uitgegroeid tot ruim 50 personeelsleden. Gedurende deze opdracht heb ik in operationele zin de personeelsafdeling opgezet en mij intensief bezig gehouden met werving en selectie van nieuwe medewerkers. Tevens heb ik de basis gelegd voor het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

· Van mei tot en met oktober 1999: zwangerschaps- en bevallingsverlof

· Koninklijke Woudenberg Ameide (KWA), van mei tot november 1998. Deze opdracht hield in het in een ‘quick scan’ in kaart brengen van het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en het onderzoeken in hoeverre en in welke mate dit (nog) paste binnen de setting van de organisatie, omdat de organisatie al enige tijd niet meer in een groter concernverband (Strukton) opereerde. Voorts ben ik drie dagen per week werkzaam geweest als interim P&O manager.

· Arcade Music Group te Nieuwegein (Wegener concern), van maart 1998 tot maart 1999. Deze opdracht hield in het inventariseren van wensen en behoeften op het gebied van personeelszaken, het inrichten van de personeelsdiscipline binnen de organisatie en het formuleren en implementeren van personeelsbeleid. Voor wat betreft dit laatste moet onder meer worden gedacht aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden, functioneringsgesprekken, beloning, werving & selectie en arbobeleid.

· Van Oord ACZ te Gorinchem, van september 1996 tot december 1998. Opdracht was om ‘achterstallig onderhoud’ te plegen op personeelsinstrumenten die werden gehanteerd. Daarnaast was ik adviseur voor het interim Hoofd PZ in het herpositioneren van de afdeling PZ in de organisatie, het invullen van de afdeling en heb ik operationele ondersteuning geleverd op de afdeling.

· UPC te Nieuwegein (Wegener concern), van juni 1996 tot juli 1998. Het betrof in eerste instantie de verdere inrichting van de P&O discipline binnen de organisatie (ca. 150 medewerkers) door middel van beleidsontwikkeling, onder andere op het gebied van beloning en functioneringsgesprekken. Daarnaast ben ik intensief betrokken geweest bij de integratie van de respectieve Direct Marketing Organisaties binnen het Wegener concern, met name ten aanzien van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

· Lucent Technologies (voorheen AT&T) in Nieuwegein, van maart tot juli 1996. De opdracht betrof het implementeren van een reorganisatie in de vorm van een ‘Reduction in Force’. Daaruit voortvloeiend heb ik tevens geadviseerd in het herpositioneren en herstructureren van de P&O discipline van de betreffende businessunit in de Lucent organis


Opleiding interimmanager

1978-1982: MAVO
1982-1985: HAVO
1985-1989: HBO Personeelswerk, van september 1987 tot juli 1988 stage bij Hoogovens IJmuiden.
1991-1994: Doctoraal Sociaal Culturele Wetenschappen (deeltijdstudie), studierichting Cultuur, Organisatie en Management, Vrije Universiteit Amsterdam. Specialisaties: Organisatiekunde en Kwalitatief Onderzoek.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een zeer ervaren HR Manager en beheers het hele palet aan P&O werkzaamheden; van zeer uitvoerende werkzaamheden tot ingewikkelde strategische vraagstukken en het aansturen van een afdeling of groep medewerkers. Ik omschrijf mijzelf als 'selfstarter' en denkende doener. Ik heb een organisatie snel in de vingers, ben gewend om zaken te structureren en communiceer makkelijk op alle niveaus binnen organisaties. Adviseren en ontwikkelen gaat mij uitstekend af, uitvoeren ook. Ik ben doortastend en recht door zee.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?