T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Contract Manager; Project Manager

Contract Manager; Project Manager

Werkervaring interimmanager

sep 2006 – heden
Contract Manager Atos Origin Nederland B.V.

Binnen het Software Development & Maintenance Center (de “softwarefabriek”) profit & loss verantwoordelijk voor een contractenportefeuille met een totale waarde van circa 9 miljoen euro op jaarbasis bij klanten als KLM, Martinair, Philips, Shell, Achmea en DSM. Gedurende de looptijd van de contracten in staat geweest om een rendementsverbetering op de contracten te realiseren van gemiddeld 10% per jaar.

Eindverantwoordelijk voor het realiseren van alle, meestal in de vorm van een SLA, vastgelegde afspraken tussen de klant en Atos Origin. Ongeveer 60% van de werkzaamheden betrof regulier onderhoud op de software in de vorm van Service Level Management met behulp van ITIL. De resterende 40% betrof verbouw c.q. nieuwbouw van software, variërend van relatief kleine aanpassingen tot grote projecten.

Intern Atos Origin verantwoordelijk voor de aansturing van de teams belast met de realisatie van de contracten. Deze teams bestonden in totaal uit circa 100 FTE, deels in Nederland, deels in India.

Extern het primaire aanspreekpunt voor de klant bij contractonderhandelingen en in geval van escalaties.

Tijdens de offertefase eindverantwoordelijk voor het maken van alle calculaties en kostprijsberekeningen, gebaseerd op inschatting van experts. Tevens verantwoordelijk voor het schrijven c.q. redigeren van contractteksten.


nov 2002 – sep 2006
Project Manager N.V. Casema

Programmamanager Vernieuwing Casema Website (VCW). In 3½ maand is de nieuwe website neergezet, inclusief nieuwe volledig redundante infrastructuur, nieuw functioneel ontwerp en compleet vernieuwde content. Naast de interne organisatie aansturing van 5 externe partijen. Door zeer strakke sturing is het programma binnen tijd, budget en met de volledige scope in de gewenste kwaliteit opgeleverd. Tevens is het programma voor de doorontwikkeling van de website vormgegeven. In de tweede fase van het programma wordt onder andere een gepersonaliseerde versie van MijnCasema neergezet.

Programma Casema Zakelijk vormgegeven. Het programma behelst de introductie van Casema op de MKB markt, gebaseerd op de reeds beschikbare technologieën.

Projectmanager herintroductie Digitale Televisie. In 5 maanden tijd is digitale televisie opnieuw neergezet, waarbij strategische partnerships zijn aangegaan, nieuwe technieken zijn geïntroduceerd, voorbereidingen zijn getroffen voor toekomstige ontwikkelingen, een dealer verkoopkanaal is opgezet en een succesvolle eerste marketingcampagne is gelanceerd. Als projectmanager integraal verantwoordelijk; van de contract onderhandelingen tot en met de marketing campagne. Het project had raakvlakken met vrijwel alle interne afdelingen. Daarnaast meerdere externe partijen aangestuurd.

Projectmanager Project Verbetering Internet Processen. Tijdens dit project zijn alle processen die te maken hebben met het Internet product herontworpen. Tevens zijn alle systemen aangepast. Enerzijds zijn koppelingen met de tegelijkertijd ontwikkelde nieuwe portal zijn gelegd, anderzijds zijn alle interfaces tussen interne en externe systemen geoptimaliseerd.

Sinds 2001 lid en vanaf begin 2004 tevens voorzitter van de Bezwarencommissie van Casema.


jan 2001 – okt 2002
Manager Service Development N.V. Casema

De afdeling Service Development opgezet. Alle unit overstijgende projecten werden uitgevoerd. Het betrof hier naast de ontwikkeling van nieuwe diensten/producten ook grote verbetertrajecten. Als afdelingsmanager niet alleen budgethouder, maar ook eindverantwoordelijk voor het binnen tijd en budget realiseren van de gewenste projectresultaten.

Binnen deze afdeling is projectmanagement competentie opgebouwd. Het Program Management Team mede opgezet teneinde de Casema projectportfolio integraal te kunnen managen. Voortrekker geweest van de introductie van Prince2 als bedrijfsbrede projectmanagement methode. Diverse budgeterings- en planningstools ontwikkeld. Als lid van het MT van de unit Mass Market mede verantwoordelijk voor de resultaten op de residentiële markt.


jun 2000 – dec 2000
Senior Business Consultant Inter Access B.V.

Als projectmanager gedetacheerd bij N.V. Casema. Verantwoordelijk voor de introductie van digitale televisie. Door integrale aansturing het project vlot getrokken en Casema Digitale Televisie tijdig gelanceerd.

Binnen de reorganisatie van Mass Market trekker voor een op te zetten afdeling voor projectmanagement. Op basis van integrale processen de blauwdruk voor de latere afdeling Service Development ontwikkeld, inclusief interfaces naar andere afdelingen.


okt 1998 – mei 2000
Consulting Manager, Attribute Software Group B.V.


jan 1998 – sep 1998
Consultant, Cens Informatie Systemen B.V.


feb 1996 – dec 1996
General Manager, KB Trade B.V.


jun 1995 – sept 1995
Rayon Manager Upjohn Nederland, SB Recruitment & Organization B.V.


apr 1994 – aug 1994
Marketing Manager, European Research Center


feb 1992 – sep 1993
Account Manager, OPG Medico B.V.


feb 1989 – jan 1992
Vertegenwoordiger, N.V. Medicopharma


feb 1988 – jan 1989
Artsenbezoeker, Janssen Pharmaceutica B.V.

Opleiding interimmanager

1973 – 1979 Atheneum B
1979 – 1987 studie Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; kandidaats-
examen behaald in 1981
1997 opleiding 4 GL/RAD Specialist bij Cens University B.V. te Hoofddorp
1990 – heden diverse cursussen en trainingen zoals:
- Financieel Management Teleac
- NIMA-A bij ISW
- rayonplanning
- commerciële) gesprekstechniek
- algemeen management
- DSDM
- Prince2
- PSDM van Kepner Tregoe
- Masterclass Contract Management CM Partners

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Analytisch inzicht en sterk in het oplossen van problemen.
- Energiek en actief, praktisch.
- Resultaatgericht met oog voor teambelang.
- In staat om langdurige contacten aan te gaan en uit te bouwen. Betrokken.
- Representatief. Evenwichtig. Goede communicator.
- Ondernemend. Onafhankelijk in besluitvorming met oog voor het groepsbelang.
- Generalist.
- Academisch werk– en denkniveau.


Talenkennis interimmanager

Nederlands mondeling en schriftelijk uitstekend (moedertaal)
Engels mondeling en schriftelijk goed
Duits mondeling goed, schriftelijk redelijk
Frans mondeling redelijk, schriftelijk matig

 beschikbaar?