T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project/interim manager

Project/interim manager

Werkervaring interimmanager

Mei 2007 – ABN AMRO Hypotheken Groep – Manager ICT Ontwikkeling
aug 2008 Tot augustus 2008 heb ik de functie als Manager ICT Ontwikkeling vervuld bij de ABN AMRO
Hypotheken Groep. In mijn portfolio zaten de beheer- en ontwikkel-activiteiten voor de business units Florius, MoneYou en MNF bank. Dit portfolio betrof voornamelijk web-applicaties voor directe verkoop via het internet en het ondersteunen van tussenpersonen. De ontwikkelomgeving was voornamelijk Microsoft (o.a. Ajax.net, Bizztalk, CRM, Bizzrules)
De uitdaging was om van deze afdeling een volwassen IT afdeling te maken. Ik was onderdeel van het management team dat verantwoordelijk was voor het definiëren en opstarten van een strategisch heroriëntatie traject voor de afdeling ICT. Aandachtspunten hierbij waren het introduceren van portfolio-management, ontwikkelen van een visie op architectuur en het professionaliseren van het project-management proces en het software-ontwikkelproces. Ik was verantwoordelijk voor het selectie-proces van een strategische softwarepartner en het ontwikkelen van een visie op ICT Development. Vanuit deze visie heb ik met onze strategische software-partner een traject ingezet om de IT processen binnen de afdeling te professionaliseren.

Okt 2006 – ABN AMRO Hypotheken Groep – Project Manager Integratie Hypotheekproces
mei 2007 Ik ben gestart bij ABN AMRO Hypotheken Groep als project manager binnen een strategisch
programma voor het samenvoegen van het hypotheek process van ABN AMRO met het hypotheekproces van Florius en MoneYou. Mijn verantwoordelijkheid was om ervoor te zorgen dat binnen een tijdsbestek van 9 maanden alle nieuwe hypotheken aanvragen voor ABN AMRO klanten door de bestaande mid- en backoffice voor Florius en MoneYou hypotheken uitgevoerd konden worden. Mijn project was onderdeel van een complex en omvangrijk programma waarbij 3 verschillende entiteiten betrokken waren, namelijk ABN AMRO, ABN AMRO Hypotheken Groep (als zelfstandige dochter) en Stater (leverancier van back-office diensten). Mijn bijdrage was het inrichten van de stroom “Nieuwe productie”, dat bestond uit verschillende deelprojecten variërend van ICT activiteiten, testen, business implementatie en product development. Onder mijn leiding is er binnen 2 maanden een blauwdruk van het business proces gedefinieerd dat door alle stakeholders (met tegengestelde belangen) is goedgekeurd en als basis heeft gediend voor het verdere integratie-traject.
Per mei heeft het management beroep op mij gedaan om een urgente vacature van ICT Development Manager in te vullen. Om die reden heb ik het programma voortijdig verlaten.

2003- 2006 ABNAMRO - Change Manager bij Transaction Banking/Client Service
Bij Transaction Banking ben ik verantwoordelijk geweest voor het Change Management voor de afdeling Client Service (de call center voor grootzakelijke klanten). Mijn verantwoordelijkheid was dat veranderingen die door de business werden geïnitieerd (zoals nieuwe producten, wijzigingen in bestaande producten, technische wijzigingen) met minimale client impact werden geïmplementeerd zonder risico op het verlagen van ons gebruikelijke service nivo naar de klant toe. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor proces-management van alle processen binnen het call center.
In deze verantwoordelijkheid heb ik een voortrekkersrol gespeeld in het invoeren van een business unit brede acceptatieproces dat door alle betrokken afdelingen gedragen werd (waaronder Operations, Client Service, IT en Product Management). Dit heeft geleid tot een verbetering van de klanttevredenheid voor ons belangrijkste Electronic Banking kanaal. Dit kanaal veroorzaakte grote klantenontevredenheid, door onaangekondigde wijzigingen in dit kanaal die van lage kwalitateit waren en veel verstoringen veroorzaakten. Door deze nieuwe acceptatie proces is het aantal gemelde klantenklachten aanmerkelijk gedaald.
Tevens heb ik een klantcommunicatie-model geïntroduceerd met als doel de communicatie richting de klanten te professionaliseren. Dit heeft geleid tot de lancering van een officieel internetsite van de afdeling Client Service Transaction Banking waarop alle communicatie richting de klanten wordt gekanaliseerd.

2001- 2003 ABNAMRO - Project Manager bij business unit Global Transaction Services
Bij de business unit Global Transaction Services was ik als project manager verantwoordelijk voor diverse complexe projecten op het gebied van internationaal betalingsverkeer en bank trade producten voor Wholesale clients.
Ik ben onder andere verantwoordelijk geweest voor het aansluiten van een nieuw bank trade systeem op het standaard general ledger platform dat operationeel was in alle buitenlandse kantoren van ABN AMRO.. De doelstelling van het bovenliggende programma was om een standaard trade product te kunnen aanbieden aan onze Wholesale klanten die zij wereldwijd konden gebruiken. Onder mijn verantwoordelijkheid is een uniforme wijze van afhandelen van trade products in het general ledger systeem gedefinieerd en gebouwd. Grootste uitdaging hierbij was om tot een eenduidige trade products en processen te definieren die internationaal toepasbaar was en geaccepteerd werd door de belangrijkste ABN AMRO kantoren.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor het migreren van de verouderde internationale betalingsverkeer kanalen naar een nieuw infrastructuur. De doelstelling was verbetering van de service level voor het verwerken van de betalingen. De migratie betrof een international platform van diverse betalingsverwerkende systemen, variërend van mid-office applicaties in Chicago en Amsterdam tot de uiteindelijke back-office verwerking in de landen zelf. De scope betrof 11 Europese landen. De uitdaging was om het tijd-kritische proces van internationale betalingen om te leiden van het oude infrastructuur naar het nieuwe infrastructuur met verhoogde risico van het niet tijdig of niet foutloos uitvoeren van betalingen.
Ook ben ik verantwoordelijk geweest voor het Central Eastern Europe Enhancements project met als doelstelling onze kantoren in Tsjechië, Polen, Roemenië en Rusland voor te bereiden op het verwerken van betalingsopdrachten die door West Europese klanten via hun Electronic Banking kanaal naar deze landen gestuurd zouden worden. Samen met de verschillende disciplines binnen deze kantoren (client service, payment operations, juridische zaken, IT), ben ik een veranderingsproces ingegaan om de organisatie klaar te maken voor de nieuwe betalingsstroom. Grootste uitdaging hierbij was om de cultuurverschillen tussen onze West Europese cultuur en die van de kantoren te overbruggen.

1997-2000 ABNAMRO - Teamleider Service Management team
In deze functie was ik verantwoordelijk voor het formeren van een nieuw applicatie-beheer team die het beheer en support van de betalingsverkeersystemen moest gaan verzorgen. Grootste uitdaging was het verhogen van de efficiency van dit team (o.a. door het terugbrengen van een team van 20 man naar 12 man) en het verbeteren van de service levels van het team wat betreft incident-, problem- en change-management. Mijn aanpak heeft geresulteerd in de afname van het aantal openstaande problemen en incidenten met 50%.

1995-1997 ABNAMRO - Teamleider Software Development team
Ik begon mijn carrière bij ABN AMRO bij de IT afdeling die de systemen voor het internationale kantorennet ontwikkelt en onderhoudt. Mijn eerste functie was teamleider van een software development team (team van 7 mensen) met aandachtsgebied internationaal betalingsverkeer. Belangrijkste activiteiten waren het definiëren van een ontwikkel- en testaanpak, planning van activiteiten, voortgangsbewaking en dagelijkse coördinatie. De grootste uitdaging was het onder tijdsdruk gereed maken van de complexe en grotendeels onbekende cash management functionaliteit om de eerste belangrijke klanten van de business unit Global Transaction Services te werven.
Als gevolg van de tijdsdruk heb ik veel aandacht moeten besteden aan de motivatie van het team, waarvan verlangd werd om veelvuldig over te werken om de complexe functionaliteit gedegen te testen en te herstellen.


Opleiding interimmanager

OPLEIDING:
- MBA Nyenrode Business Universiteit 2007-2008
- HEAO-BI, Hogeschool Enschede 1991-1994
- Hotel Management School Leeuwarden (HBO) 1987-1991
- VWO 1981-1987


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Creatieve verander-manager en met een strategische focus, gedreven om onder druk van ambitieuze tijdslijnen veranderingen op doordachte en beheerste wijze te bewerkstelligen
• Resultaat gericht met senior ervaring in projectmanagement concepten, zoals project planning, scoping, begroting, risk management, voortgangsbewaking, kwaliteit en change management
• Sterke teamleider met bewezen management ervaring/skills om verschillende soorten teams te leiden, met het vermogen om in tijdsdruk, productiviteit en moraal hoog te houden.
• Veel affiniteit met techiek en ervaring in het software development process, alsmede de deployment ervan in complexe en internationale omgevingen (multi-platform en geïntegreerde processen).
• Analytisch sterk, denkt in oplossingen en heeft oog voor kwaliteit.


Talenkennis interimmanager

- Nederlands (moedertaal)
- Engels (vloeiend)
- Duits


Overig

• zeer veel ervaring op het gebied van (internationale) betalingsverkeer, Cash Management, Trade en Liquidity Management
• ervaring met hypotheken en verwante verzekeringsproducten
• vloeiend Engels in woord en geschrift
• ervaring met projectmanagement methodieken als DSDM en PRINCE2
• ervaring met software-ontwikkeling in een MicroSoft omgeving en met ontwikkeling van web-applicaties


 beschikbaar?