T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenFinancieel interimmanager

Financieel interimmanager

Werkervaring interimmanager

2009-2010 (7 maanden) Manager F&A bij Tergooiziekenhuizen

Verantwoordelijkheden:
- tijdige oplevering geconsolideerde jaarrekening
- afdelingsmanagement
- wettelijk budget
- nacalculatie


2009-2010 (10 maanden) Procesmanager / Hoofd Inkoop bij Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Verantwoordelijkheden:
- afdelingsmanagement Inkoop
- uitrol Inkoopbeleidsplan (pve's, assortimentsgroepen, leveranciersreductie)
- optimaliseren traject Purchase-to-pay ( o.a. factuurscanning d.m.v. Basware)
- opzetten verplichtingenadministratie
- opzetten contractmanagement (d.m.v. Sharepoint)


2008-2009 (9 maanden) Controller bij Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Verantwoordelijkheden:
- begroting
- managementrapportages
- voorbereidingen jaarrekening
- sparringpartner clustermanagers
- DBC-kostprijzen en profielen


2007-2008 (7 maanden) Business controller bij Amphia Ziekenhuis

Verantwoordelijkheden:
- divisiebegrotingen
- divisie managementrapportages
- businesscases
- sparringpartner divisiemanagers


2007-2007 (9 maanden) Controller bij Jongerenhuis Harreveld

Verantwoordelijkheden:
- begeleiden Hoofd F&A bij een decentralisatieproces
- ontwikkelen en opstellen decentrale (cluster)begrotingen
- ontwikkelen en opstellen nieuwe managementinformatie
- afstemming met RvB en directeuren


2007-2007 (6 maanden) Adviseur Kosten- en risicomanagement bij Rijkswaterstaat

Verantwoordelijkheden:
- voor een project met potentiele Privaat Publieke Samenwerking (PPS) berekeningen maken m.b.t. life cycle costing
- in kaart brengen van risico's voor opdrachtegever en samenleving
- in kaart brengen van voordelen van een PPS en de vorm waarin


2006-2007 (4 maanden) AO/IC adviseur bij Philadelphia Zorg

Verantwoordelijkheden:
- voorbereidingen treffen voor het opstellen van de jaarrekeningen van een aantal stichtingen met hotels en restaurants
- opstellen controleprotocol voor de bestuursverklaring
AWBZOpleiding interimmanager

HEAO-BE (1992)
PHBO-Controllersopleiding (1995)
WO-Bedrijfseconomie (2000)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Resultaatgericht
- afhankelijk van de situatie en omgeving soms direct, soms emphatisch
- doorzetter
- stressbestendig
- authentiek


Talenkennis interimmanager

Engels: goed
Duits: redelijk

 Beschikbaarheid opvragen