T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Teamleider, Teammanager, Projectleider

Interim Teamleider, Teammanager, Projectleider

Werkervaring interimmanager

Februari 2007- heden
ZELFSTANDIG PERSONAL COACH, TEAMCOACH EN INTERIMMANAGER.
Oprichter Brein Instituut Zuid Holland, organisatie voor research en ontwikkeling van methoden en technieken ter verbetering van effectiviteit van mensen en teams.
Individuele coachingstrajecten.
Teamcoachingstrajecten.
Interim leidinggeven aan professionals in Zorg en Welzijn.

Opdrachtgevers:
INSTITUUT VOOR ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTEN:
Waarneming langdurig onvervulde vacature. Operationeel en tactisch leidinggeven aan 18 professionele hulpverleners in 3 multidisciplinaire teams.
Team van ergotherapeuten, revalidatietherapeuten, docenten NGT en maatschappelijk werkers:
- onderlinge communicatie verbeterd
- rust en vertrouwen hersteld,
- focus en visie aangebracht richting de toekomst.
- functioneringsgesprekken gevoerd, maatregelen getroffen met betrekking tot disfunctionerende teamleden,
- ziekteverzuim verminderd.
- Coördineren van verhuizing van 2 afdelingen naar een dislocatie.
Team van orthopedagogen en sociaal pedagogische hulpverleners:
- Productie en declarabele uren inzichtelijk gemaakt.
- communicatie verbeterd
- rust en vertrouwen hersteld
- intervisie geïmplementeerd
- focus en visie aangebracht richting de toekomst.
Team van sociaal pedagogische hulpverleners, administratieve medewerkers en 450 externe begeleiders (ZZP-ers):
- Rust en vertrouwen hersteld
- Professionalisering externe begeleiders; competentieprofiel opgesteld, scholingsplan opgesteld, scholing georganiseerd.
- Verbetering en formalisering primair proces; zorgproces beschreven en vastgelegd, begeleidingsplan ontwikkeld, cliëntdossier ontworpen en geïmplementeerd.
- Beleidsontwikkeling ten aanzien van AWBZ-pakketmaatregel.
- Beleid ten aanzien van Hoofd- en Onderaannemerschap gemaakt en contracten gerealiseerd.
RE-INTEGRATIEBUREAU; coachen van consulenten en cliënten.
Consulenten werken klantgericht en vaardigheden om aan te sluiten bij belevingswereld en behoeften cliënten zijn vergroot.
Cliënten hebben belemmerende overtuigingen veranderd waardoor een proactieve houding richting het verkrijgen en succesvol vervullen van werk mogelijk werd.
BUREAU VOOR TRAINING, COACHING EN ORGANISATIEADVIES: Trainers gecoacht op het gebied van persoonlijke effectiviteit.
Belemmerende overtuigingen van cliënten veranderd zodat zij mee konden komen in trainingstrajecten.
ICT-BEDRIJF: Arbeidsongeschikte en bijna arbeidsongeschikte werknemers weer met energie en enthousiasme aan het werk geholpen.
WELZIJNSORGANISATIE; trajectbegeleiders gecoacht bij het opzetten van individuele trajectbegeleiding voor probleemjongeren uit de Marokkaanse cultuur.
PARTICULIERE CLIENTEN met uiteenlopende kwesties op alle levensgebieden geholpen ten goede te veranderen.December 2003- september 2008
CONSULENT RE-INTEGRATIE EN BEMIDDELING, ZOETERMEER
Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk geholpen.
Projecten opgezet voor specifieke doelgroepen.
“Autesters”: voor mensen met een autismespectrumstoornis als softwaretester bij een ICT-bedrijf.
“Netmove”: Cliëntgestuurd arbeidsproject voor mensen met psychiatrische beperkingen.
Kosteneffectiviteit primair proces re-integratie in beeld gebracht en verbeterd.
Acquisitie van structurele arbeid.
Applicatiebeheerder “Mainport” cliëntvolgsysteem

September 2003 – juni 2005
TEAMCOACH ORGANSATIE VOOR DAGBESTEDING GGZ, Den Haag e.o.
Organisatiebreed teams en medewerkers gecoacht om rehabilitatiegericht te gaan werken.
Teams begeleid in het opstellen van team-ontwikkelplannen door kennis- en vaardigheidstekorten te identificeren en doelen te formuleren.
Team(mid-)dagen georganiseerd en voorgezeten.
Met management en directie implementatieplan opgesteld, gepland en geëvalueerd.

December 2001 – november 2003
LOCATIEMANAGER ORGANSATIE VOOR DAGBESTEDING GGZ, Den Haag
Leidinggeven aan een team van 10 activiteitenbegeleiders en 20 vrijwilligers van een dagactiviteitencentrum in het centrum van Den Haag.
Implementatie van vraaggerichte vorm van werken.
Professionalisering van medewerkers.
Eenheid en verbondenheid gecreëerd in een verdeeld team na een reorganisatie/fusie.

September 2000 – november 2001
PROJECTMANAGER MARKETING SERVICES, Schiphol-Rijk
Opzetten, organiseren en coördineren van marketingacties en evenementen voor Microsoft Nederland. (Microsoft DeveloperDays, MSN, DotNet, TechNet,..)
Architect van een kwaliteitsmanagementsysteem ter voorbereiding op een ISO-certificeringstraject.

September 1998 – augustus 2000
TRAINER/COACH, REGIONALE INSTELLING BESCHERMENDE WOONVORMEN, Zuid-Holland Noord.
Professionals geholpen praktische invulling te geven aan rehabilitatiegerichte werkwijze.

Januari 1997 – augustus 2000
WOONBEGELEIDER, REGIONALE INSTELLING BESCHERMENDE WOONVORMEN, Alphen a/d Rijn.
Persoonlijk begeleider, Lid implementatiecommissie “Rehabilitatie”,
Rehabilatiecoach.
Elektronisch cliëntdossier en begeleidingsplan ontworpen en ingevoerd.

Juli 1993 -januari 1997
VERPLEEGKUNDIGE, Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis, Oegstgeest
Maart 1989-juli 1993 Stages binnen Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis. op verschillende afdelingen.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
2007 Practitioner Neuro Linguïstic Programming en Neuro Hypnotic Repatterning, TIOUW
2004/ 2005 Post-HBO Coaching&Consultancy, Haagse Hogeschool
1989/1993 Inservice opleiding Verpleegkunde-B, APZ “Endegeest”
1978/1984 HAVO, Louise de Coligny S.G. Leiden

CURSUSSEN
2008 Up-date seminar NLP/NHR. Richard Bandler en John Lavalle
2007 Training werkgeversbenadering, acquisitie en onderhandelen, PSW
2006 Training Waardeassessment, Dilemmamanager
2002/2007 Managementtrainingen Haagse Hoge School
2000/2001 Kwaliteitsmanagement & Projectmanagement, Calanza
1997/1999 Trainingen in het kader van Individuele Rehabilitatie Benadering, Stichting Rehabilitatie ‘92Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Flexibele leidinggevende met een drive tot verbeteren en innoveren. Creatief, oplossingsgericht en analytisch.
Resultaatgericht, met aandacht voor het proces en de mens.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?