T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?ICT en/of Facilitair Manager

ICT en/of Facilitair Manager

Werkervaring interimmanager

Rabobank Rotterdam (okt 2006-dec 2008):
Als interim manager aangesteld op de afdeling ICT & Facilitaire Services.
Op (laten) stellen beleid omtrent ICT en facilitaire zaken, processen en werkinstructies. Daarnaast structuur aangebracht in projectmanagement en kostenbeheersing. Naast een aantal ICT projecten (Wifi introductie, managed Lan en Printing) een 5 tal nieuwe banklocaties opgeleverd.
In de afgelopen half jaar tevens het inkoopbeleid en de inrichting geformaliseerd (incl. de afdelingen HR en Marketing & Communicatie).

Primaire taken en verantwoordelijkheden;
Samenvoegen en leiding geven aan de nieuwe afdeling met 10 FTE (ICT)en 20 FTE (Facilitair). Zorgdragen voor inrichting processen/werkinstructies en projectmanagement voor (ver)bouw projecten.

CanalDigitaal BV (sept 2005 - sept 200):
Aangesteld als projectmanager, in eerste instantie belast met
de volledige inrichting van twee kantoren in Hilversum en Brussel.
Primaire taken en verantwoordelijkheden.;
Inventarisatie benodigde inrichting, opstellen plan van aanpak, selecteren toeleveranciers, zorgdragen voor uitvoering. In februari 2006 ook aangesteld als interim ICT manager voor het hoofdkantoor in Hilversum

NL.TREE (jan 2000 - dec 2004):
Aangesteld als manager Supporting Services belast met de interne ICT,
Facilities en Kwaliteitszorg.

Primaire taken en verantwoordelijkheden: opstellen beleid ICT, Facilities en
kwaliteitszorg. Daarnaast het opstellen en bewaken van jaarplannen en
budgetten.
Operationeel management: operationele leiding geven aan de kernactiviteiten Informatiemanagement, kwaliteitsmanagement, systeembeheer en facilitaire services. Tevens toezien dat er binnen de afdeling gewerkt wordt conform vastgestelde processen en methodieken (o.a. ITIL, Prince2, DSDM). Projectmanagement: uitvoeren van toegewezen projecten, met in achtneming van geaccordeerde projectplannen. Leveranciersrelaties, onderhouden van relaties met leveranciers en afsluiten van inkoop- en servicecontracten, met in achtneming van juridische en specifiek opgestelde kaders. Personeel & Organisatie: zorgdragen voor organisatie, bemensing en managementstijl die aansluit bij de doelstellingen van de afdeling, in lijn met de beleidskaders.


Opleiding interimmanager

Post HTO - Informaticus en bedrijfsvoering - 1994
Post-HTO - systeemontwerpen - 1989
Heao
Interprogram IMS DB/DC, IMS Database Design,IMS Data Analyse, AMBI I1, Functie Punt Analyse, LINCII Programmering, Volmac Top Training Cobol Programmering en Technisch Ontwerp, Pandata structured design, CIBIT Internet en E-commerce strategie, ISO-training, Content Management & Portals, Prince2 foundations MT cursus


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

stressbestendigheid, vasthoudend, initiatiefrijk, helikopterview, teambuilder, inspirator, organisatie sensitiviteit, klantgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?