T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenInterim- & Projectmanager

Interim- & Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Mrt ’09 – Feb ‘10
Projectmanager/Hoofd Zorgadministratie GGZ Friesland

De zorgadministratie was een aantal jaren terug volledig gedecentraliseerd. Dit bleek tot grote zorgadministratieve problemen te leiden. Na een analyse van de situatie een veranderplan opgesteld en ten uitvoer gebracht. Dit omvat, naast een aantal praktische oplossingen, het neerzetten van een groep regionale zorgadministrateurs en het inrichten van een centrale zorgadministratie. Voor beide teams de werving verricht en (functioneel) leiding geven aan beide teams. Grote administratieve knelpunten opgelost, procedures opgesteld, processen ingeregeld. Opleidingen georganiseerd. Presentaties gehouden. Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven van verschillende beroepsgroepen vanuit zorgadministratief perspectief. Inwerken vaste Hoofd Zorgadministratie (nieuwe functie). Coachen medewerkers.

Apr ‘08 – Mrt ‘09
Behandelcoördinator ad interim Rentray Rekken

Behandel inhoudelijk verantwoordelijk voor 12 LVG-jongeren die wegens een delict of zeer problematisch gedrag door de rechter zijn geplaatst in een justitiële inrichting. Verantwoordelijk voor het individuele behandel- en verlofbeleid van 12 jongeren, opstellen van behandelplannen, coördineren van ondersteunende therapieën en scholingsactiviteiten, leiding geven (in duaal management met unitmanager) aan 12 groepsleiders, voeren van noodzakelijke correspondentie met ministerie van justitie, gezinsvoogden etc. Duur 8 maanden;
5,5 week waarneming behandelcoördinator op groep 13 antisociale LVG jongeren;
Waarneming en ondersteuning beginnende behandelcoördinator op groep van 12 LVG-jongeren met ASS problematiek. Wegwerken achterstand op verslaglegging en juridische procedures. Duur: ca. 1 maand.
Waarneming op groep van 12 LVG-jongeren met ASS problematiek en bekend met zedenproblematiek. Duur: ca. 1 maand.

Jan ’08 – Mrt ‘08
Interim Hoofd Cliëntenadministratie Pameijer Rotterdam

Interim-management (leiding aan team van 8 personen). Voorgaand Hoofd functioneerde niet als leidinggevende. In afwachting van nieuw vast hoofd opdracht tot kwartier maken. Team ontwikkelen tot goed functioneren in gezonde sfeer. Indicatieachterstanden wegwerken. Aanbevelingen doen voor verbetering informatiesysteem. Werkprocessen structureren, verbeteren en beschrijven. Rapportages opzetten en invulling aan geven. Administratie omvormen zodat voldaan wordt aan eisen AO/IC. Signaleren van problematiek in werkprocessen organisatiebreed v.w.b. administratieve taken. Doen van aanbevelingen tot verbetering/oplossing.

Jan ’07 – Okt ‘07
Interim Hoofd Zorgbemiddeling en –administratie ViVa! Zorggroep

Interim-management (leiding aan team van 12 personen). Van teams zorgbemiddeling en zorgadministratie (intra- en extramuraal) twee samenwerkende teams smeden. Personeel vervangen/aantrekken. Oplossen administratieve achterstanden. Structureren/herdefiniëren werkprocessen. Oplossen problemen op gebied van ondermeer AZR, gebruik informatiesysteem. TVB’s zorgbemiddelaars. Mede vormgeven aan beleidszaken waaronder Plaatsingsbeleid, Urgentiebeleid. Voeren overleg met partijen binnen en buiten de organisatie.

Mrt ’06 – Dec 06
Interim Coördinator Zorgadministratie GGZ Buitenamstel Amsterdam

Interim-management (leiding aan team van 7 personen). Structuur aanbrengen in werkzaamheden van team en teamleden. Mede formuleren afdelingsbeleid en herpositionering van Zorgadministratie binnen afdeling FEA (Financiën, Economische zaken en Automatisering). Terugdringen ziekteverzuim.
Sturing aan projecten, zoals invoering AO/IC, DBC, Burger Service Nummer, WMO.

Mrt ’06
Start Eigen bedrijf

Apr ’05 – Jan ’06
Projectleider/Business Consultant Alatus Leiderdorp
SymbisionZorg

Projectmanagement van het selectieproject van een cliënt informatiesysteem voor de sector V&V van Alatus.
Vormgeven van herinrichting Zorgregistratie V&V-sector.

Jan ’05 – Dec ’05
Projectmanager Meavita WoonZorg Den Haag
SymbisionZorg

Projectmanagement van het transitieproject van tien keukens van productie naar assemblagekeuken. Ontwikkelen van visie op voeding met en voor tien locaties. Breed ontwikkelen van Serviceconcepten op het gebied van voedingszorg in samenwerking met medewerkers van tien locaties. Opstellen investeringsbegroting en exploitatiebegroting nieuwe situatie voedingszorg voor tien locaties.

Dec ’04 – Apr’05
Coach Projectleider GGZ Oost Brabant
SymbisionZorg

Coaching/begeleiding/advisering van de Interne projectleiders van het project Invoering DBC GGZ.
Inhoudelijk overleg met Financieel Directeur/Opdrachtgever

Mei ’04 – Dec ‘04
Business Consultant GGZ Regio Breda
SymbisionZorg


Advies explicitering ICT-functie binnen GGZ Regio Breda aan Raad van Bestuur en hoger management.

Apr ’04 –Jul ‘04
Adviseur DBC & ICT GGZ Nderland
SymbisionZorg

Opstellen projectplan
Inhoudelijk adviseren en ondersteunen projectleider DBC & ICT
In kaart brengen consequenties invoering DBC op vlak van ICT

Jan ’04 – Jun ‘04
Adviseur ICT-strategie GGZ Nederland
SymbisionZorg

Secretaris van de Stuurgroep ICT
Opstellen meerjaren ICT Strategie GGZ
Evaluatie ICT Strategie 2001 - 2003
Uitrollen ICT Academie GGZ
Ondersteunen team Informatiebeleid bij project landelijke informatiesysteem Zorgis;
Ondersteunen team Informatiebeleid bij project DBC.

Jan ’03 – Jan ‘04
Beleidsmedewerker ICT
GGZ Nederland

Secretaris van de Stuurgroep ICT
Opstellen meerjaren ICT Strategie GGZ
Opzetten ICT Academie GGZ
Beoordelen/evalueren Innovatieve ICT-projecten GGZ
Contractonderhandeling Zorgis en andere dienstverlening Prismant
Ondersteunen team Informatiebeleid bij project landelijke informatiesysteem Zorgis;
Ondersteunen team Informatiebeleid bij project DBC.

Jun ’01 – Nov ‘02
Productmanager/Business Consultant
PinkRoccade Public

Ondersteunend aan (verwerven) opdrachten binnen gezondheidszorg.
Opzetten en voeren van Productmanagement.
Lid van MT , coachen van junior consultants
Advisering en uitvoering projecten bij Algemene Ziekenhuizen (o.a. DBC) en Thuiszorg- en koepelorganisaties.

Nov ’99 - Jun ’01
Accountmanager Algemene Gezondheidszorg
PinkRoccade Healthcare

Verantwoordelijk voor de sales-activiteiten van producten (met name standaardapplicaties voor de gezondheidszorg) en diensten;
Contractonderhandeling;
Opzetten en onderhouden van Accountmanagement (relatiebeheer) van de grotere relaties op meerdere niveau’s;
Organiseren van symposia, gebruikersdagen etc. voor onze relaties;
Inhoudelijk en commercieel ondersteunend aan projectteam Elektronisch Patiënten Dossier;
Verzorgen van inhoudelijke en strategische presentaties voor klanten en andere relaties binnen de gezondheidszorg;
Commercieel verantwoordelijk voor het Y2K-project.

Okt ’94 - Nov ’99
Accountmanager Geestelijke Gezondheidszorg
PinkRoccade Healthcare

Verantwoordelijk voor de sales-activiteiten van producten (met name standaard-applicaties voor de gezondheidszorg) en diensten;
Contractonderhandeling;
Opzetten en onderhouden van Accountmanagement (relatiebeheer) van de grotere relaties op meerdere niveau’s;
Organiseren van symposia, gebruikersdagen etc. voor onze relaties;
Inhoudelijk en commercieel ondersteunend aan projectteam Elektronisch Patiënten Dossier;
Verzorgen van inhoudelijke en strategische presentaties voor klanten en andere relaties binnen de gezondheidszorg;
Commercieel verantwoordelijk voor het Y2K-project.


Apr ’92 - Okt ’94
Consultant Geestelijke Gezondheidszorg/Ouderenzorg Geestelijke Gezondheidszorg
PinkRoccade Healthcare

Verantwoordelijk voor productontwikkeling en implementatie van producten (met name standaard-applicaties voor de gezondheidszorg) en diensten;
Projectleiding;
Informatieanalyse;
Vertalen van zorgvernieuwing naar functionaliteit;
Verzorgen van maatwerk opleidingstrajecten bij implementaties;
Ondersteunend aan salesactiviteiten, met name door het opzetten en geven van productpresentaties en advisering van relaties in de geestelijke gezondheidszorg;
Verantwoordelijk voor productdefinitie, ontwikkeling en implementatie van een verpleeghuis informatiesysteem.

Jan ’90 - Apr ’92
Consultant Algemene Gezondheidszorg
PinkRoccade Healthcare

Verantwoordelijk voor productontwikkeling en implementatie van producten (met name standaard-applicaties voor de gezondheidszorg) en diensten;
Informatieanalyse en systeemontwerp;
Leidinggevende ontwikkelteam;
Verzorgen van maatwerk opleidingstrajecten bij implementaties;
Advisering en belangenbehartiging van relaties;
Projectleider voor productdefinitie en implementatie van een (origineel buitenlands) Ziekenhuis informatiesysteem in samenwerking met Unisys en Bouwfonds Informatica en een algemeen ziekenhuis.

Jun ’89 - Jan ’90
Informatica adviseur.
Ministerie van Sociale Zaken

Opstellen van informatieplan van voor een Centraal Directoraat;
Opstellen van informatieplan voor het Bureau van de Secretaris Generaal;
Interviewen van medewerkers in het kader van informatieplanning;
Onderzoek naar inzet van innovatieve technologie voor documentenbeheer en dataverwerking.

mei ’88 - Jun ’89
Directeur
Zelfstandig

Opzetten van geautomatiseerde administraties van MKB, stichtingen en verenigingen en gezondheidscentra.


Opleiding interimmanager

Interne scholing en door uitgebreide ervaring.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Structuur aanbrengen, analitisch sterk, veranderprocessen initieren en begeleiden, projectmatige aanpak, Lean & Six Sigma

Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend, Engels goed, Duits redelijk

Overig

Bij voorkeur werkzaam in de zorg, beschik over veel kennis GGZ, V&V-sector, beperkter op gebied van Algemene Gezondheidszorg

 Beschikbaarheid opvragen