T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Management Consultant / Interim manager

Management Consultant / Interim manager

Werkervaring interimmanager

Periode Aug 2009 - heden
Organisatie : NTINLP
Klant : jeugdzorg Twente
Functie : Expeditie leider

Binnen jeugdzorg Twente wordt een veranderingsexpeditie uitgevoerd om te komen tot andere werkprocessen en samenwerkingsvormen gebaseerd op communicatieve zelfsturing. In deze expeditie wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht van de organisaties en vooral van de medewerkers. De medewerkers worden gestimuleerd om meer vanuit eigen verantwoordelijkheid te werken.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Begeleiden van het expeditie team
• Awareness creëeren voor de expeditie bij de verschillende jeugdzorg instanties en bij de bestuurders hiervan
• Leiden van stuurgroep bijeenkomsten
• Onderhouden van contacten met bestuurders, provincie en politiek
• Nieuw denken en nieuw organiseren inbrengen bij bestuurders en de medewerkers
• Begeleiden van de organisaties in deze verandering
• Trainen en coachen van de medewerkers in de organisaties
• Bewaken voortgang

Periode Jan 2004 – heden
Organisatie : NTINLP
Klant : diverse
Functie : Management consultant / trainer coach

Vanuit het NTINLP heb ik diverse klanten begeleid in het proces van communicatieve ontwikkeling, samenwerking en teamontwikkeling. Klanten zijn o.a. : Koninlijke Euroma, GP Groot, Rudico.
Als trainer/coach heb ik diverse directies en teams getraind en begeleid naar betere samenwerking en onderlinge communicatie.

Periode Mei 2008 – 2009
Organisatie : Stolwijk & Eichhorn
Klant : ING
Functie : Project Manager

Binnen de ING is het programma User Acces Control (UAC) uitgevoerd. Dit programma verzorgt de ontwikkeling en implementatie van Roll Base Access Control (RBAC). Als project manager ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van RBAC binnen alle corporate afdelingen (incl RvB) van de ING. Binnen deze context was men op zoek naar een PM die sterk is in communicatie en het zien en behartigen van de belangen van diverse partijen.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Dagelijkse projectleiding
• Awareness creëeren voor het programma binnen de diverse directies van de corporate afdelingen
• Opstellen pva’s voor de diverse afdelingen
• Aansturen project medewerkers
• Contacten met opdrachtgevers en leveranciers
• Rapportages m.b.t. project verloop

Periode Jan 2008 – Mei 2008
Organisatie : Timesource
Klant : Bas
Functie : Management consultant

Bas is een nieuw bedrijf met een nieuwe dienstverlening. Als interim manager/project manager een bijdrage geleverd aan de inrichting van het team om de (1e) klant van Bas te kunnen bedienen. Een korte ‘snelle’ klus om de eerste stap te kunnen zetten voor dit bedrijf. Als interim manager gericht op de mens in de organisatie en het inrichten van de interne processen, als project manager de dagelijkse projectleiding.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Dagelijkse (project)leiding
• Inrichten en verder ontwikkelen van de bedrijfprocessen
• Verantwoordelijk voor personele bezetting
• Begeleiden en ondersteunen van teamgerichte veranderingen
• Contacten met directie van het bedrijf
• Contacten met de klant
• Contacten met leveranciers

Periode mrt 2007 – jan 2008
Organisatie : Entrance
Klant : Belastingdienst
Functie : Interim Manager

Lijnmanager voor een afdeling van ruim 50 it specialisten. Het betreft een afdeling die applicatie onderhoud en vernieuwbouw verricht. De functies zijn projectleiders, ontwerpers, bouwers, testers, product specialisten.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Dagelijkse afdelingsleiding
• Verantwoordelijk voor personele ontwikkeling
• Verantwoordelijk voor personele bemensing
• Werken volgens resultaat gericht leiderschap
• Voeren van functionering en voortgangsgesprekken
• Begeleiden en ondersteunen van teamgerichte veranderingen
• Contacten met leveranciers
• Contacten met opdrachtgevers intern belastingdienst

Periode mrt 2006 – mrt 2007
Organisatie : Corso
Klant : UWV
Functie : project management

Project management voor het project BedrijfsVerzamelGebouw (BVG). Om te komen tot een BVG worden reintegratie coaches WW van het UWV geplaatst binnen een gemeente- (= BVG) of een CWI- locatie. De UWV medewerkers werken op een UWV werkplek en maken gebruik van het UWV netwerk
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Dagelijkse projectleiding
• Intermediair tussen proces en IT
• Implementeren van de processen binnen UWV en gemeente dan wel CWI
• Bezoeken gemeente/cwi locaties
• Contacten met leveranciers (offertes + opdrachten)
• Contacten intern UWV
• Contacten met gemeente en CWI
Periode
mei 2005 – feb 2006 Organisatie : Corso
Klant : UWV
Functie : project management

Project management, binnen het programma Front office/ Back office (FoBo inrichting), voor het project Huisvesting & Connectiviteit (H&C).
Onderdeel van het samenvoegen van de diverse uitkeringinstanties (UVI’s) tot het UWV is het inrichten van (nieuwe) regiokantoren waar de div Uvi’s samen gevoegd worden. Het project H&C zorgt voor de implementatie op nivo van proces en techniek.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Dagelijkse projectleiding
• Intermediair tussen proces en IT
• Contacten met leveranciers (offertes + opdrachten)
• Contacten met de div Uvi’s
• Implementeren van de processen binnen UWV
• Begeleiden medewerkers gedurende implementatie
• Verzorgen van financiele rapportages
Periode
mei 2004 – april 2005 Organisatie : Corso
Klant : UWV
Functie : project management

Project management voor het project BedrijfsVerzamelGebouw (BVG). Om te komen tot een BVG worden case managers WW van het UWV geplaatst binnen een gemeente- (= BVG) of een CWI- locatie. De UWV medewerkers werken op een UWV werkplek en maken gebruik van het UWV netwerk
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Dagelijkse projectleiding
• Intermediair tussen proces en IT
• Implementeren van de processen binnen UWV en gemeente dan wel CWI
• Bezoeken gemeente/cwi locaties
• Contacten met leveranciers (offertes + opdrachten)
• Contacten met gemeente en CWI
Periode
mrt 2004 – apr 2004 Organisatie : HoF
Klant : Gemeente Den Haag
Functie : management consultant

Binnen de IT-afdeling van de gemeente Den Haag is een project- management methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is gebaseerd op Prince 2 en op maat gemaakt voor de gemeente Den Haag. De methodiek wordt echter niet gebruikt binnen de IT afdeling. De opdracht was om te onderzoeken hoe het komt dat de methodiek niet gebruikt wordt en wat er nodig is om het te laten werken.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Interviews met de diverse afd managers en project managers
• Bestuderen en toetsen methodiek
• Inventariseren van lopende projecten
• Projectvoorstel maken voor de toekomst
Periode
feb 2003 – dec 2003 Organisatie : AddValue
Klant : NUON
Functie : Interim manager

Interim manager bij het CCC van NUON. Binnen de afdeling Financial Services de operationele leiding gehad van een team van +/- 30 fte. De hoofdtaak van de afd is het verwerken van de betalingen van klanten aan NUON in het SAP systeem.
Uitgevoerde werkzaamheden;
• verantwoordelijk voor dagelijkse operatie
• uitvoeren beleid t.a.v. afdeling
• implementeren nieuwe structuur en werkwijze binnen sub afd.
• Beoordelen interne en externe medewerkers
• Contacten met andere afdelingen, leveranciers etc etc
Periode
dec 2002 – feb 2003 Organisatie : AddValue
Klant : NUON
Functie : management consultant

I.h.k.v. het transformeren van een stafafdeling tot een strategische holding zijn operationele taken onder gebracht bij het shared service center. Gedurende deze transitie het begeleiden van een teammanager en team (functioneel beheer PeopleSoft).
Uitgevoerde werkzaamheden;
• Intermediair tussen holding en ssc
• Coachen teammanager en team
• Inventariseren van lopende projecten
• Projectvoorstel maken voor de toekomst
Periode
mei 2002 – nov 2002 Organisatie : Flex Groep Nederland
Klant : ING
Functie : management consultant

Uitgevoerde werkzaamheden;
• Projectvoorstel m.b.t. een management informatiesysteem t.b.v. het operational risk van de ING
• Begeleiden projectleider Flex Groep Nederland
• Ondersteunen accountteam Flex Groep Nederland
Periode
jul 2000 – mei 2002 Organisatie : Flex Groep Nederland
Functie : regio manager/account manager

Uitgevoerde werkzaamheden;
• Coördineren activiteiten regio NW
• Aansturen regioteam (3 accountmanagers, 2 peoplemanagers, 1 managementassistente)
• Met regioteam verantwoordelijk voor de inzet van +/- 70 consultants
• Onderhouden contacten met klanten en medewerkers
• Acquisitie
• Account management
Periode
aug 1999 – jul 2000 Organisatie : Flex Groep Nederland
Functie : people manager/account manager

Uitgevoerde werkzaamheden;
• Begeleiden/coachen van consultants
• Werving en selectie van nieuwe medewerkers
• Competentieontwikkeling van medewerkers
• Acquisitie
• Onderhouden contacten met klanten
Periode
aug 1998 – jul 1999 Organisatie : Flex Groep Nederland
Klant : ABN/AMRO
Functie : interim manager service eenheid

Uitgevoerde werkzaamheden;
• aansturen afdeling (+/-40 FTE)
• Heldesk
• Lan management
• Advies
• verantwoordelijk voor dagelijkse operatie
• support verzorgen in vier gebouwen van de ABN-AMRO
• uitvoeren beleid t.a.v. afdeling
• afdeling begeleiden gedurende reorganisatie
• implementatie nieuwe organisatie en processen
• beleid en uitvoering gegeven aan interne reorganisatie
• beoordelen interne en externe medewerkers
• werving en selectie van zowel interne als externe medewerkers
Periode
aug 1985 – jul 1998 Organisatie : ASZ / GAK
Functie : van programmeur tot projectleider

Uitgevoerde werkzaamheden;
• Verantwoordelijk voor alle IT activiteiten van ASZ voor GAK diensten.
o Contact met klant
o Aansturen team van beheerders en ontwikkelaars
o Planning activiteiten
• Projectleider competence center Management Informatie
o Verantwoordelijk voor de acquisitie, ontwikkeling en implementatie van MI-systemen binnen klantgebied GAK NL.
o Aansturen team van ontwikkelaars
o Planning activiteiten
• Systeemontwerper Sturen en Verantwoorden
o Ontwerpen van drie applicaties t.b.v. het project Sturen & Verantwoorden
o Informatieanalyse
o Technisch ontwerp
o Aansturen bouwteam (analisten en programmeurs)
• Systeemontwerper/systeem analist VideoText
o Ontwerpen/analyse van VideoText applicatie t.b.v. het elektronisch aanleveren van ziekmeldingen
o Informatieanalyse
o Technisch ontwerp
o Aansturen bouwteam (analisten en programmeurs)
• Analist/programmeur nieuwbouw ZW systeem
o Systeemanalyse
o Programma ontwerp
o Programmeren
Periode
aug 1983 – jul 1985 Organisatie : GAK
Functie : intermediair tussen IT en Klant

Uitgevoerde werkzaamheden;
• (Mede) inrichten van nieuwe afdeling binnen het GAK
• Functioneel beheer
• Vertalen wensen van de business naar IT
Periode
aug 1981 – jul 1983 Organisatie : GAK
Functie : administratief medewerker

Uitgevoerde werkzaamheden;
• administratie t.b.v. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Opleiding interimmanager

MAVO IV
HBO Informatica
NLP (HBO nivo communicatie)
Oplossingsgericht Werken
Systemisch Werken

Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels goed

 beschikbaar?