T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager ,loopbaan- , reïntegratie-, mobiliteitsadv

interim manager ,loopbaan- , reïntegratie-, mobiliteitsadv

Werkervaring interimmanager

juli 2010 Start van boventallige medewerkers van Opella. Een grote zorginstelling (2500 pers.) in Bennekom. Dit traject richt zich vooral op de facilitaire dienstverlening.

juni 2010 Overeenkomst met ROCA12 Ede om op projectbasis als assessor werkzaam te zijn.

Januari 2010. Eeb aantal personen via UWV werkbedrijf in begeleiding op zoek naar een nieuwe baan.

juni 2009 - april 2010 RABO Bank Gooi Noord. Begeleiding van zgn boventallige medewerkers naar externe banen.

Maart 2009 - heden. Mantelovereenkomst met QRM om op projectbasis assessments af te nemen

juni 2009 - heden Consulent van de st Arbeidsmobiliteitscentrum de Vallei. Verder vorm geven aan de inhoud van de opdracht zoals geformuleerd door de st. Kroon op het Werk. Netwerkfunctie tussen alle partijen die zich bezighouden met arbeidsmobiliteit. zie verder
acedevallei.nl

2008- juni 2009 Kwartiermaker voor st. Kroon op het Werk.
Het realiseren van een poortwachtercentrum in de gelderse Vallei. Project van minister Donner. Tijdens dit project naam gewijzigd naar arbeidsmobiliteitscentrum. Het centrum is een verbindende schakel tussen Privaat en Publieke organsisaties. Contacten met overheid, provincie, ondernemers, bedrijfsverenigingen etc. Zie verder de site
acedevallei.nl

2008 Assessor voor People in Transfer te Zaltbommel. Bedrijf richt zich op EVC projecten.
Werkzaamheden op projectbasis.

2008 Individuele trajecten voor Amant te Amersfoort en Biblioservice te Arnhem

2007-2008 Start in maart: opdracht KLM als reintegratiemanager Inflight Services. Vanaf september
2007 daarnaast verzuimcoach van 32 unitmanagers. Gemiddelde portefeuille: 50 personen in begeleiding.
-Verantwoordelijk voor het adequaat begeleiden van zieke werknemers/sters in het kader van de wet Poortwachter. Vanaf september tevens verantwoordelijk voor het coachen van unitmanagers.
Belangrijkste taken:
-gesprekken met betrokkenen, unitmanagers, sectorhoofden, indelers, arbeidsdeskundigen en management.
-Iedere week deelname aan het sociaal medisch overleg. Overleg met bedrijfsars, HRM adviseur, unitmanager en reintegratiemanager
-Vastleggen van handelingen en uitkomsten in de gesprekken d.m.v. bijstelling Plan van Aanpak.
-In contact treden met UWV voor deskundigenoordeel, aanvraag WIA etc.
-Inbreng van kennisoverdracht aan collega’s en management o.a. door het geven van workshops
2006-2007 Tevredenheidsonderzoek CWI/UWV/Blik op werk. eindcijfer 7,9 landelijk: 6,7 (2006) 2007: 8,5 landelijk (6,9)
2007 Begeleidingstraject uitgevoerd i.o.v. Van Wel-Saul Consultancy Rotterdam.

2005 - heden UWV: eerste IRO kandidaat: mei 2005. mei 2006 24 kandidaten, 15 geplaatst. Mei 2007 48 kandidaten, 37 geplaatst. Jan 2008 8 kandidaten, 5 geplaatst. Erkend reintegratiebedrijf door UWV.
2005-2007 Vervolgopdracht bij een verzuimorganisatie en een thuiszorginstelling. Begeleiding van arbeidsgehandicapten en reïntegratie werknemers naar externe banen.

2006 Het geven van een drietal workshops voor een onderwijsvakbond.
Onderwerp: loopbaanactualisering als onderdeel bij het POP gesprek.
Doelgroep: Directie, P & O, HRM uit sector Onderwijs.

2006 Het starten van een stichting waarbij werkloze jongeren met een diploma worden begeleidt naar een baan. Uitvoerfase mei juni 2006. Project afgeblazen door gemeente Ede
2005 Start eigen onderneming: Loopbaanadviesbureau . eerste opdracht: april t/m 12-2005 Randstad HR Solutions 24 uur per week
Begeleiden van leerkrachten van ROC naar externe werkplek.

Hiervoor was ik werkzaam bij ABNAMRO op diverse plaatsen in Nederland als o.a. vestigingsleider, accountmanager, private banker, verkoopleider standaarddienstverlening over 6 kantoren en 50 fte\\\\\\\'s en mobiliteitsadviseur.
Ervaring dus in commerciele, financiele management functies vanaf 1987.

Opleiding interimmanager

2006 -2008 Development partner van Q-Search (netwerkorganisatie)
2006 Start opleiding registerconsulent bij Career Management Instituut Ede certificaat loopbaan register consultant september 2006.
2006 Workshop: Omgaan met stress en burnout (NOLOC)
2005 Certificering LDC Leeuwarden. Beroepsinteressetesten, FIT testen etc etc.
2005 Certificering OPQ bij SHL in Zeist. Persoonlijkheid.en capaciteitentesten.
2005 Workshop: Competenties (NOLOC)
2004 Workshop: psychopathologie, wat betekent dit voor het intakegesprek (NOLOC)
2004 Lid Nederlandse Orde voor Loopbaan- en Outplacementconsulenten. (NOLOC).
2003 Opleiding loopbaanadviseur bij adviesbureau Hoogendijk (post-HBO)
2003 Train de trainer door F.Fritz
2003 Workshop: Omgaan met weerstanden.
2002 Opleiding LSI 1&2 certificatietraining
Deeltraining kernkwaliteiten en deeltraining mindsets.
Opleiding mobiliteitsadviseur.
Allen verzorgd door Spier en Van der Horst te Maarssen)
2000 Introductie Loopbaantraject (BZO) door LDC te Leeuwarden
2000 Leiderschap effectiviteit analyse.
1997 Opleiding accountmanager.
1987 Psychologische test + Beheerdersleergang.
1987 - 2001 Diverse interne opleidingen, verkoop- en management trainingen door DOOR trainingen, Boertien en Partners en Schouten en Nelissen .
1980 - 1990 Diverse NIBE opleidingen afgerond met een certificaat.
1968 - 1972 MAVO.

Talenkennis interimmanager

alleen Nederlands

Overig

Vanaf 2001 gericht op het in beweging brengen van mensen die \\\\\\\"vast\\\\\\\" zitten v.w.b. hun loopbaan. Dit gaat via loopbaan,mobiliteit, outplacement en reintegratietrajecten.
Het in beweging brengen van organisaties bv. verkoopdoelstellingen / terugdringen van verzuim /extra inzet bij werkdruk van een organisatie. In genoemde situaties kan ik gebruik maken op mijn30 jaar ervaring in de commerciele, financiele dienstverlening. Vanaf 1987-2000 managementervaring. Kennis komt uitstekend van pas o.a. bij afscheidsregelingen en coachingsgesprekken. De slogan is dan ook: Meer mogelijk dan je denkt!

 beschikbaar?