T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?consultant HRM ICT

consultant HRM ICT

Werkervaring interimmanager

September 2008 – 1 januari 2009
Lid Stuurgroep fusie UWV-CWI Administratieve overdracht
Verantwoordelijk voor de administratieve en salaristechnische overgang van werknemers van CWI naar UWV, verantwoordelijk voor communicatie met medewerkers over plaatsing in nieuwe organisatie

Vanaf 1-7-08
UWV afdeling IPS
Voor twee dagen per week op detacheringsbasis als businessconsultant.

2007-2008
Programmamanager operational excellence CWI Afdeling HRM
• Projectleider invoering eHRM (Oracle)
• Projectleider managementinformatie (projectmethode Prince2 aangevuld met het concept van Hoog Presterende organisaties HPO)
• Aansturen afdeling HRM op gebied van operational excellence
• Ondersteuning management in de fusie tussen UWV en CWI
• Ondersteuning proces integratie gemeenten, UWV en CWI naar integrale dienstverlening
• Beheerder HRM-werkprocessen/handboek HRM
• Opsteller vernieuwd HRM-intranet (persoonlijke pagina)

2004-2006
Senior beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie CWI afdeling HRM (hoofdkantoor)
Werkzaamheden:
• Manager HRM-werkprocessen/-beleid
• Opzetten communicatieplan afdeling HRM
• Projectleider sociaal jaarverslag
• Ondersteuning en voeren van CAO-overleg (Initiëren en uitwerken van CAO-aangelegenheden)
• Volgen, bijhouden en actualiseren van secundaire arbeidsvoorwaarden
• Implementeren van nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid (inclusief flexibel belonen en flexibilisering arbeidsvoorwaarden)
• Opzetten en implementeren van HR-applicaties
• Helpdesk voor management en HRM-medewerkers op arbeidsvoorwaardengebied
• Beheer van juridische aangelegenheden op arbeidsvoorwaardengebied
• Bijhouden en implementeren van relevante wetgeving


2001-2003
Adviseur flexibele arbeidsvoorwaarden
Algemene werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
Werkzaamheden:
• Vervaardigen en uitvoeren product- en marketingplan CAO a la carte.
• Marketing en sales van product “arbeidsvoorwaarden op maat”.
• Begeleiden van bedrijven bij het opzetten en uitwerken van arbeidsvoorwaarden op maat en verlofspaarregelingen. Vervaardigen reglementen CAO a la carte.
• Publiceren over en presenteren van product arbeidsvoorwaarden a la carte extern.
• Opzetten van productkring en begeleiden van collega-adviseurs bij projecten inzake cao a carte
• Contact onderhouden met en in kaart brengen van softwarebedrijven met a la carte-applicatie.
• Begeleiden (met prof. Thierry) van 2 studenten arbeids- en organisatiepsychologie van de universiteit van Brabant (v/h KUB) bij het onderzoek “CAO a la carte beter belicht”

1995-2001
Arbeidsvoorwaardenadviseur
AWVN
Werkzaamheden:
• Bedrijven en bedrijfstakken adviseren en ondersteunen bij de CAO-onderhandelingen en reorganisaties.
• Helpdesk voor leden betreffende P&O- aangelegenheden.
• Voorzitter AWVN-projectteam Reorganisaties
Leden o.m. Kartonnage- en flexibele verpakkingenindustrie, TetraPak, Elopak, Owens Corning, Rexam Release, AEP, Wasserijen
• Cursusleider: Bewust belonen. Cursus inzake het opzetten en uitwerken van modern beloningsbeleid

1988-1995
Sociaal secretaris van de CAO-onderhandelingsdelegatie van de zuivelindustrie.
AWVN
Werkzaamheden:
• Secretaris voor, tijdens en na de CAO-onderhandelingen (voorbereiden, adviseren en uitwerken van CAO-acoorden).
• Zitting in diverse commissies en besturen, o.m. VUT-Stichting, Pensioenfonds, Klachtencommissie, scholingsfonds, Crisisteam staking, Bedrijfsvereniging, Lid Raad van Beroep, Secretaris klachtencommissie functiewaardering
• Tijdens deze periode eveneens arbeidsvoorwaarden-adviseur bij een aantal zuivelondernemingen met afzonderlijke CAO zoals Nestle, Nutricia e.d.

1987-1988
Stafmedewerker sociale aangelegenheden
Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiene te Den Haag (thans Nederlandse Zuivelorganisatie NZO)
Werkzaamheden:
• Vertegenwoordiging van VVZM in commissies betreffende de CAO voor de zuivelindustrie; helpdesk voor leden op het gebied van arbeidsrecht en –voorwaarden.


Opleiding interimmanager

Opleiding:
2008-heden
HBO Hogere bedrijfskundige informatica II (2e jaar) bij NCOI, modules Management en organisatie, herontwerp bedrijfsprocessen, organisatie en verandering, ICT-strategie en Integrale eindopdracht

1981-1986
Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, afgestudeerd eind 1986. Afstudeerriching privaatrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
1974-1981
Gymnasium B te Alkmaar (Murmellius Gymnasium)

Cursussen/trainingen:
Aikido bij Aalt Aalten
Leergang HRM bij Gooiconsult (2005)
Persoonlijk Project Leiden (7-daagse) bij van Harte en Lingsma (2003)
De prominentie van de expert (2-daagse) bij GITP (2002)
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden; Harvard-methodiek (div. malen v.a.1988) o.a. bij Frits Philips en AWVN
Train de trainer (4-daagse) bij Gijswijt (2000)
Conflicthantering (3-daagse) bij Boertien (1993)
Inzicht in invloed (5-daagse) bij Bureau Zuidema (1990)
Presenteren (3-daagse) bij Frits Philips jr.
Pensioenen (3-daagse) bij Pensioen Advies Commissie VNO (1989)
Cursus Functiewaardering (4 x 2 dagen) ORBA-systematiek AWVN (1988)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch, klantgericht, vasthoudend,

Talenkennis interimmanager

nederlands, engels, duits, frans (beperkt)

 beschikbaar?