T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?bestuurder,algemeen directie,sales directie,marketing, syste

bestuurder,algemeen directie,sales directie,marketing, syste

Werkervaring interimmanager

Gezien de diversiteit van mijn ervaringen in het managen van complexe projecten voor diverse organisaties ben ik in staat om de diversiteit van taken en opdrachten effectief & effici├źnt te realiseren. De functie stelt me in staan om mijn ervaringen als systeemdeskundige,projectleider/ondernemer, inkoop &leveranciers manager, informatie manager,daadkrachtig in te zetten voor de opdrachtgever.
Door mijn ervaringen te delen zullen organisatie en haar medewerkers geïnspireerd worden waardoor ze tot bovennatuurlijke prestaties in staat worden gesteld. Decompositie van visie tot norm en van strategie tot (project)procesbeheersing, informatievoorziening en performance management zijn mij optimaal bekend.
In de rol als zelfstandige heb ik een zeer uiteenlopende praktijk opgebouwd rond tijdelijk projectleiderschap, innovatie & issuemanagement. In deze periode heb ik als projectleider aan de wieg gestaan van een diversiteit van inventie, innovatie, verandertrajecten en samenwerkingsverbanden.( meer dan 70 trajecten)
Voor mijn gevoel is mijn senioriteit en zijn mijn transferabel skills hier in het voordeel.
Organisatieontwikkeling
Specifieke ervaringen als inspirator/initiator heb ik de laatste jaren mogen opdoen bij een groot aantal bedrijfskundige activiteiten & projecten binnen de semi overheid, onderwijsinstellingen, zakelijke dienstverlening, bank verzekeringswezen, industrie, bouw, en het MKB. Veel ervaring met algemeen management, informatiemanagement, inkoop & facilitair management, proces & projectmanagement. (Nevi 1,2,3/ INK, Lean Six Sigma, BPM, Value Management en HPO)
Persoonlijke ontwikkeling processen
De genoemde activiteiten heb ik altijd gecombineerd met het geven van een breed spectrum van trainingen/opleidingen waarbinnen kennis, kunde en kunst centraal staan. Regelmatig heb ik kennis en kunde overdracht verzorgd voor toekomstige (jonge)professionals ( technische) bedrijfskunde & projectmanagement.( systeemkunde,lean,six sigma)
Als trainer werd ik gevraagd door enkele zeer aansprekende klanten om projecten te leiden en/of uit te voeren, issues op te lossen en verandertrajecten te bouwen en uit te voeren ( tevens coachen van directie en mt-leden)
Op deze manier ben ik er in geslaagd om mijn kennis, didactische vaardigheden en mijn leiderschapskwaliteiten op een zeer goed niveau te houden. ( CKBRO certificaat/ afronding MBA)
Ik durf te zeggen dat ik de juiste competenties ontwikkeld en de senioriteit heb om met visie, kennis, kunde en gepaste lef de organisatie en haar medewerkers te helpen om de belangrijke volgende stappen te kunnen realiseren tot de excellente onderneming.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om op grond van het bovenstaande en de bijlage te beoordelen of ik in aanmerking kan komen voor de functie van adviseur bedrijfsvoering.

Opleiding interimmanager

hogeshool Tilburg,Economie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanagement,strategie ontwikkeling,bedrijfsconcepten,procesoptimalisatie,projectmanagement,inkoop ( strategisch,tactisch en operationeel)
algemeen management,sales management

Talenkennis interimmanager

Nederlands Engels,Duits

Overig

overzicht projecten op aanvraag
overzicht kennis,kunde m.b.t. het verzorgen van opleiding en training op aanvraag

 beschikbaar?