T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Procesmanager, business consultant

Procesmanager, business consultant

Werkervaring interimmanager

Dec 2007 – heden
UWV - Programma Vernieuwing Integraal ontwerp team (WIA)

De Vernieuwing is een organisatie brede verandering van een divisie structuur naar nieuwe kernfuncties van UWV (van unit- naar procesmanagement). Dit is mede gebaseerd op de nieuwe architectuur en processen van WIA 2008 (voorgaand project). Renee is ingezet als business consultant en teamleider in het ontwerp team om het thema sturen&verantwoorden te herontwerpen. In diverse plateau's volgen verschillende proces en systeem veranderingen en de correcte toepassing van het besturingsmodel is een integrale issue hierbij. Vanuit planning en control en met financieel-economische zaken herziet Renee de kpi's, stuur- en verantwoordingsinformatie en rapportagelijnen. En als opdrachtgever naar afdelingen als Datawarehouse (DWH) initieert Renee de realisatie daarvan. Het besturingsmodel wordt UWV breed ook vertaald naar een nieuwe DWH omgeving, voor de nieuwe divisies op centraal niveau alsmede de managers en bedrijfsbureau's in kantoren decentraal (UWV kantoren landelijk).

Nov 2006 – nov 2007
UWV - Programma WIA 2008, Sturen & verantwoorden

Per 1-1-2006 is de opvolger van de WAO, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), in werking getreden. De huidige uitvoering van de WIA is gebaseerd op de oude procesen en systemen van de WAO. Met de WIA worden de eerste stappen gezet voor de uitwerking vanuit een nieuwe architectuur, en tevens een organisatie kanteling van produkt gericht ‘stovepipes’ naar een functionele organisatie (kernfunties).

Renee is ingezet als proces expert en teamleider om een structureel nieuwe oplossing voor de management processen rondom WIA te realiseren. Gegeven de referentie architectuur ontwikkelt Renee een nieuw besturingsmodel, van strategisch tot operationeel management. Het model wordt met ondersteuning van BI uitgewerkt (performance management).

Senior BPM consultant Telecom
Jul 2006–nov 2006 KPN Vaste Net - Wholesale Services & Operations

Broadband Services Innovation, Processen/Levering.
De nieuw te ontwikkelen dienst Wholesale Broadband Services
(WBA) vereist nieuwe processen, IT en TI. WBA is een
zogenaamde dragerdienst om 1 of 10 GB Ethernetverbindingen
te leveren (OSI laag 2). Met de kennis van het All IP model en processen ontwikkelt Renee de levering van deze nieuwe dienst. De eTOM referentieprocessen worden vertaald naar de KPN processen voor o.a. levering, service en middels Aris ondersteund.

Jan 2006–jun 2006
KPN Vaste Net - Wholesale Services & Operations

In het verlengde van het werk bij Internet Solutions hiervoor, werkt Renee nu als procesarchitect voor de innovatie projecten:
• All IP (sinds 10-2005): een strategisch project om de kaders te zetten voor alle projecten en nieuwe (IP) diensten van KPN tot 2010. Een architectuur voor PGSO (processen, gegevens, systemen, organisatie), IT en TI is ontworpen. Vanuit eTOM en generieke procesketens worden vervolgens de dienst specifieke processen uitgewerkt. Het programma All IP fungeert hierbij als overkoepelend geheel, de projecten hieronder, zoals FiberOnly en VDSL, worden opgezet op de All IP methodieken om hiermee nieuwe diensten als IPB, IPTV en zakelijke breedband diensten te realiseren.
• IPB VOIP performance management (sept2005-feb2006): de in 2005 geïntroduceerde dienst Internet Plus Bellen (IPB) omvat de processen betreffende Levering, maar de Service processen moeten gestructureerd ontworpen worden. Performance is integraal onderdeel hiervan.

Jul 2005– Jan 2006
KPN Vaste Net
Internet Solutions - iDevelop - process designs

Binnen OVN (operator vaste net) is Internet Solutions verantwoordelijk voor de ontwikkeling, levering en service van alle Internet diensten van KNP. Dit zijn o.a. ADSL, Office DSL, IP TV, VDSL. Vanuit iDevelop wordt de eisen aan architectuur, processen en systemen voor nieuwe diensten en aanpassingen opgezet. Vervolgens wordt dit overgedragen aan Operations (levering en service) en IT voor implementatie. Renee is verantwoordelijk voor de ontwikkeling of aanpassing van de procesmodellen (m.b.v. ARIS) in nieuwe releases. Dit werk wordt uitgevoerd in een team van procesontwerpers, en onder aansturing van een procesmanager. Een apart project betreft de opzet en uitwerking van generieke procesketens voor Operations (ARIS).


Feb 2004 – jun 2005
Belastingdienst
Centrum voor Proces en Product ontwikkeling (B/CPP)

Vanuit de wet Walvis en WFSV wordt de samenwerking tussen de UWV en de Belastingdienst gestalte gegeven. Het meerjaren programma hiervoor, SUB, omvat integratie van de werkzaamheden op het gebied van de inning van premies werknemerverzekeringen. Tevens is het een groot organisatorisch verandertraject.

Vanuit B/CPP worden de architecturen en processen ontworpen om alle activiteiten en systemen voor het programma SUB te implementeren bij de belastingdienst regiokantoren in Nederland. De verschillende deelprojecten hebben ieder hun eigen (proces)deel hiervoor. Renee is als procesontwerper en consultant betrokken bij het deelproject Toezicht. Hij heeft de definitiestudie voor Toezicht mede ontworpen. Deze definitiestudie is het uitgangspunt voor de organisatie inrichting, nieuwe processen en bijbehorende automatiseringstrajecten.


Management consultant Overheid/ Finance
Okt 2003- jan 2004 Gemeente Aa en Hunze

De gemeente heeft net als andere richtlijnen van de regering voor het online aanbieden van services als vergunningen, formulieren en informatie. Voor toepassing hiervan heeft BPi een project gestart om de nieuwe webstrategie te implementeren: eGovernment. Hierbij is met name ook het organisatorisch aspect betrokken. Renee heeft als consultant de workshops mede geleid, onderzoek verricht, benchmarking met gemeenten en opstellen en ondersteunen van de projectorganisatie.

BPM consultant Dienstverlening/Retail
Nov 2002 – feb 2003 Ahold

Het Ahold Pensioenfonds maakt gebruik van een nieuw elektronisch archief voor alle pensioen- en spaarfonds gerelateerde dossiers. Het document management systeem Content Services (Filenet) is geïmplementeerd voor 30 gebruikers. Renee was projectleider hiervoor, als onderdeel van een omvattend programma voor een nieuwe pensioenregeling.


Apr 2003 – jan 2004 FNV Ledenservice

De LedenService (LS) behandelt onder andere alle dossiers van leden die beroep doen op juridische hulp. Workflowmanagement en casemanagement zijn ingevoerd om dit proces hierbij volledig te ondersteunen. Renee is projectleider om het lopende meerwerk en de volgende fase met Document Management te leiden. Intussen is echter de Ledenservice organisatie ingelijfd door Bondgenoten en wordt een nieuw workflow traject onderzocht.

Apr 2003 – aug 2003 Ministerie SZW

Het Agentschap van het ministerie handelt de verzoeken af van Nederlanders die bijstand in het buitenland ontvangen, en voert ook de regeling van ID banen uit (Instroom Doorstroom banen). Voor de ondersteunende processen hierbij worden innovatieve oplossingen ontwikkelt middels document- en workflowmanagement (Filenet). Renee is coördinerend consultant voor de realisatie hiervan met een team van gemiddeld 5 medewerkers.

Jul 2002 – jan 2003 De Lage Landen

Een centraal Europese architectuur voor een nieuw Document Management Systeem is ontwikkeld in overleg met Corporate Automation van De Lage Landen. De eerste implementatie is uitgevoerd voor de kantoren in Engeland, met de inzet van Filenet Content Services (DMS). Renee is ingezet als consultant/coördinator. De Lage Landen voerde zelf het uiteindelijke projectmanagement.

Dec 2000 – aug 2002 Rabobank Nederland – Trade services

De unit Trade Services voert commercial banking uit voor de internationale handel. De processen en (dossier)informatie voor het documentair betalingsverkeer zijn op innoverende wijze verbeterd door de inzet van workflow- en document management (WFM en DMS tools: Filenet, Activitiymanager). Dit project ‘SPRONG’ omvat bijzonder complexe processen, inclusief de integratie van alle inkomende en uitgaande informatiestromen (faxen, SWIFT, emails e.d.).
Van vooronderzoek tot en met de implementatie hebben de business (sales), processen en ICT een belangrijke rol gespeeld. De integratie van diverse vraagstukken en requirements vereisen afstemming met alle partijen/afdelingen. Regie voeren op alle ontwikkelingen is essentieel hierbij om het geheel in samenhang te realiseren en implementeren.
Het project omvat alle aandachtsgebieden: analyse, (tool)selectie, realisatie en implementatie. Renee is dit traject begonnen als business consultant, en heeft later tevens als projectleider geacteerd. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met 7 teamleden en twee software leveranciers en alle betrokken medewerkers en afdelingen van Rabobank.

Jan 2000 – nov 2000 BPM Consultant Finance
ABN AMRO Verzekeringen

Binnen de afdeling BPR heeft het project WorkflowManagement (WFM) de focus op optimale automatisering van de administratieve processen voor afhandeling van schades. Het WFM-tool COSA (tegenwoordig Transflow) is hierbij ingezet. De voornaamste activiteiten zijn de functionele ontwerpen voor IT en Business, coördinatie van changes, implementatie van changes en het gerelateerde change management proces. Renee heeft als consultant dit traject ondersteund.

Okt 1998 – mei 1999 BPM Consultant Automotive
Mercedes Benz Customer Assistence Centre

Het Customer Assistence Centre (MB CAC) is een geheel nieuwe organisatie van Mercedes Benz en behandelt alle vragen, klachten en servicecontracten in Europa. Verschillende nieuwe projecten en systemen zorgen voor een compleet nieuwe back- en frontoffice. Renee voerde analyse, ontwerp en implementatie uit voor WFM met de tool Expeditor (Compaq). De interdisciplinaire teams en internationale gerichtheid van CAC zijn een bijzonder aspect hierbij.Apr 1997 – jul 1998 Consultant Overheid
Belastingdienst CBI

De Centrale Beheereenheid Informatiesystemen onderhoudt verschillende systemen, waaronder Integraal Klantbeeld (maatwerk CRM systeem). Functioneel ontwerp, changes (RFC) en test en implementatie werden uitgevoerd door een projectteam. Renee was hierbij functioneel en coördinerend consultant.


Opleiding interimmanager

• Radboud Universiteit Nijmegen: faculteit Beleidswetenschappen, doctoraal/master Bedrijfskunde
• Universität Paderborn: Wirtschaftswissenschaften (doctoraal, vrije studieruimte)
• Diverse trainingen sinds 1997: consultancy professionalisering (Krauthammer, CMG projectmanagement), IT/BPM kennis (Filenet, COSA, Smartdocuments, Procesmanagement BPi, Bizzdesigner, ARIS), Zorg (training NIVE/SVV basis Zorgverzekeringen), Sales consultancy LogicaCMG.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Renee is senior adviseur voor business vraagstukken op het gebied van processen, change management en performance management. Met jarenlange ervaring kan hij van operationeel tot strategisch niveau een visie of verandering omzetten naar processen en ICT in de uitvoering.
Zijn brede kennis maakt het mogelijk om vraagstukken in diverse sectoren aan te kunnen zoals finance, telecom, overheid en zakelijke dienstverlening. Sterk in complexe omgevingen, politiek gevoelig en goed in regie op besluitvorming tot effectuering in uitvoering.
Renee is een resultaat gerichte teamspeler, met een pragmatische aanpak. Zijn bedrijfskundige opleiding en brede projectervaring maken het mogelijk om te functioneren in diverse organisatieonderdelen en met multidisciplinaire teams.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en mens-gericht.
• Brede ervaring met alle project stadia: voorstudie, architectuur, ontwerp, realisatie en implementatie.
• Analytisch en proces georiënteerd
• Flexibel ingesteld en verbeteringsgericht

Renee is inzetbaar als business consultant, procesmanager of senior (proces)ontwerper.


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal.
Engels: Goed
Duits: goed

 beschikbaar?