T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?communicatiemanager

communicatiemanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
2000- Heden. Als zelfstandig marketing- en communicatieadviseur realiseer ik op projectbasis opdrachten op het gebied van (e-)marketing, interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en marketingcommunicatie Op interim-basis vervul ik diverse functies, waaronder die van: marketingcommunicatiemanager, directeur marketing en communicatie, communicatiemanager en corporate communicatiemanager. Opdrachtgevers zijn ondermeer:

*Referentie bijgevoegd.

*CORUS/Staalindustrie – 6 jaar - interne communicatie, verandercommunicatie
*RECTICEL/PU-schuimindustrie – 10 jaar - corporate en marketingcommunicatie, woordvoering,
*AT&T Global Networks Services/ICT – 5 jaar - corporate communicatie, woordvoering,
TNTPost/Transport – 3 jaar - relatiemarketing,
IBM/ICT – 10 jaar - marketingcommunicatie,
CSG/ICT – 5 jaar - corporate communicatie, woordvoering,
WAANDERS/Horeca – 10 jaar - marketing&communicatie.
DATABasement/ICT – 6 maanden - marketingcommunicatiemanager a.i.,
WILROFF/ICT – 3 maanden - communicatiemanager a.i.,
UNET/ICT – 6 jaar - marketing&¬communicatie, woordvoering,
BT/Telecom – 12 maanden - vervanging corporate communicatiemanager,
LANDIS/ICT – 6 maanden - vervanging directeur marketing & communicatie,
PRIMUS/Telecom – 2 jaar - marketingcommunicatiemanager a.i.
 
*1990-2000. Als partner van het eerste uur aan de basis gestaan van NCGBV Nederlandse Communicatie Groep BV en de volle tien jaar een drijvende factor gebleven. Verantwoordelijk voor new business, advies en begeleiding eigen klantenpakket, ICT van het bureau en eerste aanspreekpunt voor concept en creatie. In december 1999 in gezamenlijk overleg de onderneming beëindigd, omdat de toekomstvisies van de partners te zeer verschilden. Opdrachtgevers waren ondermeer:

*Recticel/PU-schuim¬industrie – 10 jaar - corporate communicatie, woordvoering, marketingcommuni¬catie,
IBM/ICT 8 jaar - OR-communicatie, communicatietrainingen,
TNTPost/Transport 3 jaar - relatiemarketing, communicatie- en mediatrainingen,
KLM/Luchtvaart – 5 jaar - verandercommunicatie,
Raad voor de Luchtvaart/Luchtvaart – 5 jaar - woordvoering,
Prinses Beatrix Fonds /Charitatief – 3 jaar - corporate communicatie, woordvoering,
City of Phoenix/Citymarketing – 3 jaar - woordvoering, relatiemarketing,
ABP/Pensioenfondsen – 3 jaar - verandercommunicatie,
ANOVA verzekeringen/Assurantiën – 4 jaar - marketing&communicatie,
AIR HOLLAND/Luchtvaart – 2 jaar - marketing&communicatie,
Raad voor de Transport Veiligheid – 4 jaar - corporate communicatie, woordvoering.
Menken van Grieken/Retail – 8 maanden - campagnemanager a.i.,
DG Lederle/Farmaceutica – 1 jaar - marketing&communicatie,
Lentjes & Drossaerts/Bank – 1 jaar - marketing&communicatie,
RABO/Bank – 14 maanden - vervanging corporate communicatiemanager,
HALenCO/Metaalnijverheid – 24 maanden - marketingcommunicatiemanager a.i.,
SIMU – SOMPHY/Metaalnijverheid – 1 jaar - vervanging directeur marketing & communicatie.
Rijks Geografische Dienst/Overheid – 1 jaar - vervanging corporate communicatiemanager
ANWB/Vereniging – 1 jaar - vervanging marketingcommunicatiemanager
MATES Educations/Onderwijs – 5 maanden - vervanging PRmanager
CARMEN Hairproducts/FMCG – 9 maanden - vervanging PRmanager


1985-1990 In de rol van hoofd interne & externe communicatie Gemeentewaterleidingen Amsterdam was ik verantwoordelijk voor de concerncommunicatie, woordvoering en publieksvoorlichting van het waterleidingbedrijf van Amsterdam, de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) en was ik liaison voor de afdeling nutszaken gemeente Amsterdam. Als afdelingshoofd van de sectoren: voorlichting
(6 FTE), bibliotheek (2 FTE), receptie en bodediensten (16 FTE) en het bezoekerscentrum Waterleidingduinen
(4 FTE), heb ik de sectoren gereorganiseerd in de nieuwe sector interne en externe communicatie (van 28 FTE naar 16 FTE) en een inhaalslag doorgevoerd van verouderde/achterstallige middelen. Ik was lid van de kerngroep voorlichters gemeente Amsterdam, de voorlichtingsraad VEWIN en de communicatiekring Amsterdam. De ambtenarenstatus heb ik ingeruild voor het ondernemersbestaan toen het uitzicht gloorde, geheel op eigen kracht een volstrekt nieuwe uitdaging aan te kunnen gaan.


1980-1985 Mijn allereerste werkkring in de communicatie was als voorlichter bij de afdeling Externe Contacten van het Pensioenfonds PGGM te Zeist. Een periode die voelde als een stroomversnelling en waarin ik alle ruimte

kreeg mijzelf te ontplooien. Mijn dagelijks werk bestond uit het telefonisch, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek voorlichten van deelnemers, functionarissen van aangesloten instellingen en mediavertegen¬woor¬digers over alle zaken die betrekking hadden op het pensioenreglement.
Op grond van mijn kennis gevraagd als lid van de instellingscommissie OBU (Overbruggingsuitkering) en was ik cursusleider en coauteur van ‘Pensioen & Premie’, een uitgebreide cursus voor administrateurs van aangesloten instellingen. De overstap naar de gemeente Amsterdam was voor mij de kans om zelf sturing te geven aan een nieuw te formeren afdeling.


Opleiding interimmanager

Opleidingen
1990 ‘Consument(en)koopgedrag’, Prof. Fred van Raaij
1986 Boodschap en Ontvanger, PACO/Universiteit Utrecht
1986 NGPR-A, Buro Van der Hilst
1984 NGPR-Basis, ISW
1983 VVA-II, VVA
1983 NIMA-B, SRM
1982VVA-I, VVA
1981 Bedrijfsjournalistiek, VVA
1980 NIMA-A, SRM
1979 Dienstplicht: Korps Commando Troepen/11e PAATCIE
1978 Atheneum A, Christelijk Lyceum Zeist
1976 HAVO, Katwijk de Breul Driebergen-Rijssenburg
1974 Grade 10 Redlands High School, Redlands California, USA


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Over mijzelf
Kruisbestuiving van consultant / manager / journalist / woordvoerder / presentator / motivator / art director / trainer / cineast en schrijver. Analyseert snel en scherp, stuurt op kwaliteit en binnen deadline, behoudt overzicht en focus in crisissituaties, creëert draagvlak en enthousiasmeert.
Op projectbasis, interim-basis of via detachering inzetbaar in de corporate en marketingcommunicatie, PR, interne of externe communicatie, als teammanager, beleidsadviseur, woordvoerder, projectmanager etc.. Eventueel geïnteresseerd in een vast dienstverband.


Talenkennis interimmanager

Taalvaardigheid
 Nederlands en Engels: Uitstekend;
 Frans en Duits: Redelijk;
 Spaans en Bahasa Indonesia: Matig


Overig

Nevenactiviteiten en hobby’s
Communicatieadviseur maatschappelijke & medische steun aan de Papua’s in West-Papua;
Erelid Organisatie ‘SPA Classic’;
Lid Technisch comité Alfa Montreal bezitters (web community);
Hobby’s: klassieke Alfa’s restaureren, klussen, bokstraining, fotografie, gitaarmuziek. beschikbaar?