T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Servicemanager, projectmanager, procesmanager

Servicemanager, projectmanager, procesmanager

Werkervaring interimmanager

Periode Aug 2008 – Heden
Werkgever USG People
Functie Projectmanager
Als deel projectmanager binnen USG People verantwoordelijk voor de implementatie van ITIL binnen de ICT organisatie.
Hoofdactiviteiten:
• RFI/RFP traject voor het komen tot één service management tool.
• Nieuwe tool selectie voor de helpdesk waarbij de huidige vier tools worden vervangen voor de nieuw te kiezen tool.
• Implementatie ITIL processen. Specifiek verantwoordelijk voor het inrichten van incidentmanagement, problemmanagement en configuratiemanagement
• Vastleggen vernieuwde processen in B-wise


Periode Mei 2007 – Juli 2008
Klant ING Nederland
Werkgever Stolwijk & Eichhorn
Functie Projectmanager
Als projectmanager binnen het UAC programma (User Access Controle) verantwoordelijk voor het onderbrengen van het autorisatie beheer van decentrale applicaties in de centrale aanvraag tool ITIM.
Hoofdactiviteiten:
• Inrichten van diensten voor het beheer en routering van decentrale autorisatie verzoeken
• Begeleiden commerciële trajecten met externe leveranciers voor het verlenen van diensten.
• Organisatie onderdelen adviseren en overtuigen om hun autorisatie beheer centraal te laten uitvoeren

Periode Oktober 2006 – Mei 2007
Klant Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)
Werkgever Stolwijk & Eichhorn
Functie Projectmanager / adviseur
Na een reorganisatie is een nieuwe afdeling Bedrijfsbureau ontstaan die als spil functioneert tussen de business en alle externe partijen. Op deze afdeling was ik verantwoordelijk voor de procesinrichting en het managen van alle ICT gerelateerde projecten.
Hoofdactiviteiten:
• Inrichten Functionele gebruikers ondersteuning binnen het bedrijfsbureau zowel op proces (AO/IC) als operationeel (FB) niveau
• Omzetten van de directory structuur afdelingschijven naar nieuwe organisatie en het inrichten van het beheer op de afdelingsschijven
• Managen van het project om op rollen / profielen gebaseerde toegang voor de belasting pakketten te realiseren
• Coördineren beveiligingsproject voor het anonimiseren van test en ontwikkel omgevingen.
• Coachen vaste medewerkers in hun nieuwe rol en bewustzijn creëren voor het werken met BISL als leidraad.
• Adviseren over het inrichten van contractmanagement (dienstbreed)


Periode Juni 2005 – oktober 2006
Klant Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)
Werkgever Stolwijk & Eichhorn
Functie Projectmanager / Servicelevelmanager
Binnen de afdeling Informatievoorziening en Automatisering verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de service behoefte en het adviseren over de inrichting van service management en demand management. Daarnaast begeleiden en voorbereiden op de transitie van de automatisering naar het Shared Service Center van de gemeente Amsterdam en het managen van alle ICT componenten binnen projecten van de DBGA
Hoofdactiviteiten:
• Het inventariseren van processen en procedures
• Vertalen van huidige processen naar servicelevels
• Opstellen van service offers voor dienstspecifieke applicaties met als resultaat het komen tot een SLA met het Shared Service Center..
• Coördineren van verschillende projecten op de afdeling Functioneel beheer en informatie management.
• Inrichten van het testproces voor nieuwe applicaties (Tmap)
• Adviseren over de inrichting van Demand en service management.
• Projectmanager voor het ICT component van alle binnen de DBGA lopende projecten.
• Verhuis coördinator tijdens reorganisatie binnen de DBGA voor alle niet onder de sectoren vallende afdelingenPeriode April 2005 – Juni 2005
Klant GTI
Werkgever freelance / ZZP
Functie Projectmanager / Migratiemanager
Bij GTI ben ik verantwoordelijk voor de transitie van een decentrale naar een centrale beheersorganisatie. Tevens voor de upgrade van het automatiseringsplatform van Windows NT naar Windows XP met Citrix. In eerste instantie heb ik me bezig gehouden met het inrichten van de nieuwe centrale beheersorganisatie. Zoals het opzetten van een centrale calldesk (outsourcingstraject met Fujitsu ) en de interne change afdeling. Tijdens het migratie traject van het platform heb ik een sport ongeluk gehad waardoor ik (tijdelijk) op krukken kwam te lopen en het niet mogelijk was (door veiligheidsredenen) om alle lokaties (Shell, MAN enz) te bezoeken en hebben we besloten mij vroegtijdig te laten vervangen.
Hoofdactiviteiten:
• Inrichten change processen en opzetten change department
• Uitbesteden van alle helpdesk activiteiten naar Fujitsu
• Inrichten test straat voor applicaties op het nieuwe platform
• Aannemen project medewerkers en coachen projectteams


Periode Dec 2004 – Arpil 2005
Klant Zenith Financiële Dienstverleners
Werkgever Freelance / ZZP
Functie Interim callcenter manager
(IVM zwangerschapsverlof). Mijn werkzaamheden zijn het trainen, begeleiden van de telemarketeers die afspraken maken voor onze buitendienst medewerkers. Scripts schrijven en begeleiden van diverse campagnes.
Eindverantwoordelijke voor het agendabeheer. Implementeren veranderingen, houden van voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Contact onderhouden met externe callcenters en verbeter trajecten ook daar begeleiden.

Periode Aug 2003 – mrt 2005
Klant AWACS enterprise
Werkgever Freelance / ZZP
Functie Interim manager
Structureren sales, afdeling en klantenservice. Opzetten werkwijze en procedures. Verkopen van websites, hosting pakketten en online automatisering (outsourcing mogelijkheden voor MKB). Implementeren ITIL over de hele organisatie. Relatie beheer met nieuwe en bestaande klanten.
Coachen van accountmanagers en het geven van verkooptrainingen. Het maken van service level agreements en onderhoudscontracten. Opstellen van accountplannen en targets.
Het implementeren van quota management ten behoeve van data verkeer op onze webservers.


Periode Jul 2000 – aug 2003
Klant ABN AMRO
Werkgever Speedit detachering
Functie Business relation manager/ Project manager
De Business relation manager is verantwoordelijk voor het op de korte en middellange termijn op tactisch niveau optimaliseren van de relatie, afspraken, communicatie en klanttevredenheid met afnemers. Centrale doelstelling is het realiseren, borgen en vergroten van de klanttevredenheid in relatie tot de gewenste kostenbaten verhouding.
Als projectmanager binnen de ABN AMRO heb ik diverse projecten gemanaged zoals de migratie naar een nieuw platform (van Windows NT naar Windows 2000)waar ik verantwoordelijk was voor de afstemming tussen klant en project over de functionaliteit, aantal applicaties, servicelevels en het terugbrengen van beheerkosten. De data migratie van de dataservers naar de SAN (storage area network) omgeving, De upgrade van Oracle databases naar hogere versies, Implementaties van diverse nieuwe softwarepakketten en upgrades, het maken van functionele ontwerpen ten behoeve van nieuw te bouwen rapportage tools om klant tevredenheid te analyseren.

Hoofdactiviteiten
• Loopbaan begeleiden junior medewerkers, coachen, het houden van 180, 360 graden reflecties en het aanbieden van opleidingen.
• Afsluiten en reviseren van contracten (Service Level Agreements en Service Contracts) zowel met de businessunit Nederland als Whole Sale Clients (engels talig).
• Onderhandelen en adviseren over de aankoop van (concern) licenties voor verschillende maatwerk en standaard softwarepakketten.
• Zorgdragen voor tijdige en volledige communicatie over gemaakte afspraken binnen de klantorganisatie en de interne organisatie.
• Het bewaken van de realisatie conform gemaakte afspraken, zowel naar de klantorganisatie als de interne organisatie.
• Vastleggen van projectaanvragen door klanten in projectbrieven ten behoeve van het opstarten van projecten (Prince 2).
• Periodiek rapporteren naar klanten over de realisatie van Service Levels. Bij afwijkingen ten opzichte van de gemaakte afspraken oorzaken achterhalen en verbeteringen intern borgen.
• Afstemmen Service Level behoefte en onderzoek verrichten naar de wensen en eisen van de klant ten aanzien van de dienstverlening.
• Signaleren en monitoren van ICT trends en dit vertalen in concrete adviezen naar klanten.
• Ondersteunen bij, en het definiëren van nieuwe ICT diensten.
• Het terugbrengen van de ruim 6000 applicaties op het Windows NT platform naar 450 applicaties op de Windows 2000 omgeving.
• Managen ontwikkel, test, acceptatie en productie traject voor afdeling specifieke applicaties die browser based gemaakt moesten worden.
• Het maken van planningen, sturen op tijdlijnen en rapporteren aan de programma manager.
• Opstellen einde project rapportages en overgangsdocumenten voor de bestaande beheersorganisatie.
• Het geven van presentaties aan alle medewerkers binnen de bank over de project aanpak de consequenties en de tijdlijnen.

Periode Jan 2000 – Jul 2000
Werkgever Speedit
Functie Accountmanager
De accountmanagers functie bij Speedit behelsde zowel het accountmanagement, fieldmanagement als het rekruten van mensen. Zo heb ik voor veel opdrachten mensen in dienst genomen maar ook voor en na mijn tijd als accountmanager ben ik intensief betrokken geweest bij het rekruten van medewerkers en het uitstippelen van de bedrijfsstrategie.


Periode Sep 1997 – feb 2000
Klant Ahold / Albert Heijn
Werkgever Speedit detachering
Functie Lijnmanager / Projectmanager IT
Structureren van een drietal afdelingen met betrekking tot communicatie en functieplaatsen. Uiteindelijk het samenvoegen van de drie afdelingen tot één IT afdeling verantwoordelijk voor goederen ontvangst, distributie installatie en support van IT werkplekken en middelen. Leiding geven aan een veertigtal installatie, support en logistieke medewerkers Het houden van sollicitatie gesprekken, beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken.
Het werven en aannemen van grote groepen medewerkers. Ook het voeren van slecht nieuws gesprekken.
Eindverantwoordelijk voor het installeren, configureren, plaatsen en support van alle kantoor en thuiswerkplekken binnen de organisatie in Nederland. Voorbereiden van de outcourcing naar CSC. Onder andere berekenen TCO en afstemmen service levels. Inrichten software distributie voor kantoorwerkplekken via SMS. Managen van IT gerichte projecten zowel tactisch als operationeel en het voorschrijven van de hard- en software standaard. Het onderhandelen over leveringvoorwaarden van de hardware, het analyseren van storingen en problemen met behulp van helpdesk gegevens en rapporteren/adviseren aan het MT


Periode Aug 1995 – sep 1997
Werkgever Escom / Commodore
Functie Supervisor / Manager Callcentre
Derdelijns telefonische gebruikersondersteuning leveren aan alle
klanten van Escom / Commodore.
Het geven van Technisch support aan helpdesk medewerkers, het verzorgen van de nieuwste drivers via
internet voor klanten en medewerkers. Sollicitatie, beoordeling en functioneringsgesprekken voeren met Callcentre medewerkers.
Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Scripts schrijven voor commonproblems en in overleg met de support afdeling adviseren over het inkopen van artikelen. Rapporteren aan de directie.


Periode Jan 1993 – aug 1995
Werkgever Wirth &Partners
Functie Verkoper financiële producten.
het verkopen van financiële producten van Fortis en Amev 100% op provisiebasis. Onder andere levensverzekeringen, spaarpolissen, hypotheken en pensioenenOpleiding interimmanager

OPLEIDING
1982 – 1987 M.A.V.O. (OSG de Rietlanden te Lelystad)
1987 – 1990 MEAO (’t Roer te Lelystad)
1990 – 1991 ECABO/CAMB (Computerij opleidingen te Lelystad)
1999 ITIL Essentials (AHOLD)
2000 Prince 2 foundation (ABN AMRO)

CURSUSSEN
Communicatietraining Schouten en Nelissen
Verkooptraining Buro Hazenberg
Windows 95/98/2000 Microsoft
MS-Office 97/2000 Microsoft
Assertiviteit training Buro Hazenberg
Time management IBM
People management IBM
Vergader technieken Buro Hazenberg
Dynamic sales training Ton Planken
Productkennis Bank producten ABN AMRO
ITIL SLA Specificatiemethode Cap Gemini Opleidingen
Praktisch Projectmanagement NIMO Opleidingen
DSDM – CMM ABN AMRO
BISL Dienst Gemeente Belasting Amsterdam


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

PROFIEL
Ruim vijftien jaar ervaring in ICT op het gebied van ICT Management, Servicemanagement, Projectmanagement, Business Consultancy, Customer Relation Management en Callcentermanagement binnen (politiek) complexe omgevingen. Kan bruggen bouwen tussen verschillende (groepen) mensen en niveau’s door inhoudelijke kennis en te zoeken naar gemeenschappelijke belangen.
Is resultaat gedreven, enthousiast, positief, ondernemend, leergierig en kan goed coördineren. Goed in staat om medewerkers te motiveren en te stimuleren.
Weet positief en flexibel om te gaan met veranderende uitgangspunten. Kan zowel interne als externe klanten op professionele en zakelijke wijze bedienen zonder sociale vaardigheden uit het oog te verliezen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels vloeiend

 beschikbaar?