T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim adviseur HRM

interim adviseur HRM

Werkervaring interimmanager

09/04 tot heden: Zelfstandig Personeelsadviseur (ZZP)

Uitvoeren van verschillende opdrachten en projecten bij diverse opdrachtgevers op het gebied van in-, door-, en uitstroom van personeel en organisatieontwikkeling.


Gemeente (Noord Nederland), Personeelsfunctionaris

Recruitment (30 vacatures).
Verzuimondersteuning.
Arbeidsvoorwaardengesprekken.
Opstellen beleidsvoorstellen.
Advies mbt structuur en samenstelling P&O.
Ondersteuning en advies bij plaatsingsgesprekken (reorganisatie).
Diverse allround P&O advieswerkzaamheden.


Gemeente (Randstad), Personeelsadviseur

Professionaliseren en structureren van afdeling P&O.
Advies met betrekking tot personeelsbeleid.
Advies op het gebied van HRM-software.
Diverse allround P&O advieswerkzaamheden.


Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Advisering en ondersteuning bij reorganisatie en krimp.
Advisering en ondersteuning bij personeelsontwikkeling, personeelsplanning en bezetting.
Vervanging van adviseur P&O in opvangorganisatie diverse organisatieonderdelen.
Werving, selectie en introductie voor diverse projecten.


Diverse kleine opdrachten MKB/retail

Verzuimbegeleiding.
Advies en ondersteuning bij krimp.
Diverse trajecten met individuele werknemers in conflictsituaties.


08/00 tot 09/04: Personeelsadviseur, IBM BCS (en rechtsvoorganger Pricewaterhousecoopers)

Bij verschillende opdrachtgevers op detacheringbasis uitvoeren van tactische en operationele werkzaamheden op het gebied personeelsbeleid en adviseren bij in-, door-, en uitstroom van personeel en het toepassen van alle voorkomende personeelsinstrumenten.

Advisering van directies over uitvoering van het personeelsbeleid.
Ondersteuning en uitvoering van werving en selectiecampagne.
Implementeren van verschillende personeelsinstrumenten.
Ondersteunen en uitvoeren bij verschillende organisatiewijzigingen.
Voorlichting aan medewerkers.
Invoering van verzuimbeleid & beschrijving van protocollen.
Begeleiding bij individuele trajecten.
Verzorgen van personele aspecten van sluiten van locaties.
Casemanagement in het kader van Wet verbetering Poortwachter.
Voorbereiden van arbeidsrechtelijke zaken, optreden als contactpersoon met de juridische afdeling.


10/99 t/m 08/00: Personeelsfunctionaris, Cooper Tools BV

Het uitvoeren van personeelsbeleid voor 140 medewerkers van een expeditiecentrum en productiebedrijf.

Het ontwikkelen en toepassen van het personeelsbeleid.
Verzorgen van verzuimmanagement.
Het leveren van een bijdrage aan het in-, door en uitstroombeleid.
Het uitvoeren van personeels- en salarisadministratie.


07/98 t/m 10/99: Consulent WIW Gemeente Emmen

Begeleiden van langdurige werkzoekenden naar een reguliere arbeidsplaats.

Intake van werkzoekenden.
Voortgang van de inzet van werkzoekenden op projecten bewaken en bespreken met kandidaten en begeleiders.
Contacten onderhouden met inleenorganisaties.
Adviseren van cliƫnten.Opleiding interimmanager

1994-1998 HBO, Personeel en Organisatie, Faculteit Arbeid en Onderwijs (AMA), Hogeschool IJselland (Saxion hogeschool), Deventer.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Eerlijk, betrouwbaar, kritisch, innovatief en sociaal.

Talenkennis interimmanager

Nederlandse taal

 beschikbaar?