T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?facilitair huisvesting

facilitair huisvesting

Werkervaring interimmanager

Persoonlijk profiel
Een oplossingsgerichte manager met ruime ervaring op het gebied facility en herhuisvesting. Mijn werkwijze is omschreven als resultaatgericht, projectmatig, to the point en pragmatisch, maar ook als teamplayer en open. Een zakelijke mensenmanager: duidelijk in handelen en communicatie, weet wat nodig is en in staat dit samen met betrokkenen om te zetten in daden en naar resultaten. Gewend om zelfstandig te werken.

Ontzorgen, regelen, faciliterend en oplossingsgericht; daar sta ik voor! De belangen van de opdrachtgever stel ik voorop

“KIJK EENS DOOR DE OGEN VAN DE GAST - KLANT” is een visie die ik hanteer binnen de facilitaire dienstverlening. Met als doelstelling het bereiken van een optimale flexibiliteit en servicegerichtheid bij de medewerkers en een hospitality gevoel bij de gebruikers. Creatief, eigentijds, maar ook toekomstgericht zijn aspecten die ik hierbij betrek.

T.b.v. verhuis- en (her-)inrichtingsprojecten heb ik een model ontwikkeld: “OP WEG NAAR EEN GERUISLOZE VERHUIZING”. Op basis van dit 5-stappenplan wordt een huisvestingsproject efficiënt en inzichtelijk doorlopen en heeft de opdrachtgever op ieder moment inzicht in de voortgang.


Sleutelwoorden
Facility management, contractmanagement, inkoop, hospitality, herhuisvesting, verhuismanagement, Het Nieuwe Werken, bouwbegeleiding, projectmanagement en coachen.

Drive, humor, open, teamplayer, coach, zakelijk, resultaatgericht, kwaliteit, out of the box, stressbestendig, analytisch, pragmatisch, helikopterview, ontzorgen en er is altijd wel een oplossing.03/’01 - heden

Samenvatting uitgevoerde opdrachten
Sinds 2001 een breed scala aan opdrachtgevers; variërend van bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen tot en met zorg.

Facilitair management en inkoop:
• professionaliseren en optimaliseren van facilitaire services en beleving
• herinrichten facilitaire afdeling en services
• aanbesteden en implementeren van facilitaire services, zoals schoonmaak, catering, automaten, afval, beveiliging, receptiediensten, meubilair, groenvoorziening, wegbewijzering, av-middelen, kantoorartikelen, telefonie. Inclusief opstellen van PvE's, SLA's en contracten
• toetsing contracten op markconformiteit en onderzoeken besparingsmogelijkheden

Verhuismanagement en (her-)huisvesting:
• coördineren herhuisvestingsprojecten:
o kantoren, scholen, musea, archieven, depots en laboratoria
o van 10 tot 2.500 werkplekken, museale objecten, audiovisuele materialen, archieven, laboratoriumapparatuur, technische installaties, datacenters
o van standaard werkplek naar flexplek (het nieuwe werken)
• coördinatie verbouwingen en nazorg
• afstoten en opleveren van “oude” locatie(-s)
• facilitair (her-)inrichten van diensten en processen, aanpassen huidige contracten en aanbesteden en implementeren nieuwe leveranciers, services en dienstverlening t.b.v. de veranderingen in huisvesting


Uitgevoerde opdrachten
12/’16 – heden teamleader frontoffice a.i. & ass. facility manager Van Doorne Advocaten
• realiseren van professionele servicebeleving en dienstverlening voor externe en interne klanten: verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid en kwaliteit van de werkzaamheden in de breedste zin van het woord
• begeleiden van organisatiewijziging van facilitaire afdeling naar servicedesk
• uitbesteden van hospitality- en beveiligingsdiensten
• opzetten BHV organisatie, implementatie van Topdesk in organisatie, optimaliseren van processen, coachen en begeleiden diverse teams, coördinatie verhuizingen
• deelname in projectgroep huisvesting
Aansturen teams

10/’16 – 01/’17 facilitair projectleider Kinderopvangcentra KinderRijk
• begeleiden van implementatie van het verstrekken van warme lunches t.b.v. 16 kinderopvangcentra in Amsterdam en omgeving

05/’16 – 12/’16 facilitair adviseur a.i. BAR-organisatie
• verantwoordelijke voor een aantal facilitaire diensten, zoals schoonmaak, beveiliging (receptie), post en repro
• het signaleren en registreren van knelpunten in de uitvoering en daar gevolg aangeven
• het ontwikkelen van beleid door deelname aan projecten
• adviseren in ontwikkel- en verandervraagstukken ter verbetering van de facilitaire afdeling
• diverse inkooptrajecten zoals postdiensten en audiovisuele installaties
• regieorganisatie


06/’15 - 04/'16 facility manager a.i. & projectmanager herhuisvesting HWW Thuiszorg
Facility manager voor 20 thuiszorglocaties, alsmede:
• coördinatie van inrichten en verhuizingen van 10 thuiszorglocaties
12/’14 - 04/'16 facility manager a.i. & projectmanager verbouwingen HWW Woonzorg
Aansturen van 2 facilitaire teams, alsmede
• betrokken bij reorganisatie en aanpassen keukenconcepten
• herinrichten functie huismeester
• diverse projecten zoals kwaliteitsverbetering schoonmaak
• betrokken bij voorbereidingen grootschalige verbouwingen
12/’12 – 11/'14 facility manager a.i. & projectmanager herhuisvesting Deltares
Herinrichten facilitaire afdeling en services i.s.m. participerende externe partners:
• inrichten facilitaire services en processen, contractmanagement, opstellen SLA’s, inkoop facilitaire services en analyse huidige contracten
• aanbesteding verhuisbedrijf voor gehele organisatie (800 werkplekken en 10 locaties)
Coördinatie verhuizingen en verbouwingen, herinrichten en sluiten locaties:
• herhuisvesting: 4 locaties (o.a. nieuwbouw)- kantoren (300 werkplekken) en laboratoria
• coördinatie verbouwingen
• invoering HNW
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.

12/’10 – 11/’12 adviseur facilitaire services & contractmanagement Woonstad Rotterdam
Aanbesteden catering en warme dranken automaten:
• opstellen programma van eisen, opstellen contracten, formuleren SLA’s
• implementatie van nieuwe cateraar binnen de 7 locaties
• relatie- en contractbeheer en begeleiden diverse nieuwe facilitaire contracten
• coördinatie verbouwing bedrijfsrestaurant
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

12/’11 – 07/’12 projectmanager Het Nieuwe Werken & Hospitality Woonstad Rotterdam
Facilitair advies t.b.v. invoeren HNW, de mogelijkheden en gevolgen m.b.t. facilitair en hospitality:
• ontwerp cateringconcept passend bij nieuwe manier van werken
• implementatie cateringconcept
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.

03/’12 – 06/’12 projectmanager facility & herhuisvesting Scheldezoom Farmacie
Ondersteunend bij inrichten en inkoop facilitaire services en producten.
Verantwoordelijk voor verhuizing:
• verhuizing: 2 locaties (van oud naar nieuwbouw) - laboratorium, geneesmiddelenmagazijn en werkplekken
• aanbesteding verhuisbedrijf
• invoering HNW
Aansturen team en planning.

09/’11 - 06/’12 adviseur facilitaire zaken Grafisch Lyceum
Professionaliseren en optimaliseren van facilitaire dienstverlening, met als doel het verhogen van kwaliteit en kwaliteitsbeleving:
• analyseren en reorganiseren van facilitaire processen (diensten & middelen en huisvesting)
• advisering en begeleiding m.b.t. aanpassing organisatiestructuur en invoering FMIS
• coachen van de facilitaire afdeling en manager facilitaire zaken
Analyse facilitaire services en contracten:
• aanbesteding schoonmaakdiensten
• contractbeheer
Opstellen projectplan (pva), aansturen team en planning.

02/’12 – 05/’12 projectmanager facility & herhuisvesting St. Divers Welzijnsorganisatie
Inkoop facilitaire diensten:
• schoonmaakdiensten en warme drankenautomaten
Coördinatie verhuizingen en verbouwingen:
• herhuisvesting: 4 locaties (o.a. nieuwbouw) – ca. 100 werkplekken
• invoering HNW
Aansturen team en planning.

02/’11 – 04/’12 adviseur facilitaire services Martinair
Analyseren en beoordelen van voorstellen en concepten - van derden - op het gebied van facilitaire services, met name cateringservices:
• implementeren en begeleiden van nieuwe concepten
• analyse en advisering van contracten
Coördinatie verbouwing:
• keuken en restaurant
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

05/’11 – 08/’11 projectmanager facility & herhuisvesting Sonos
Inrichten facilitaire organisatie en coördinatie verhuizing, verbouwingen en inrichting nieuwe locatie:
• verhuizing: 2 locaties (van oud naar nieuwe locatie) – ca. 60 werkplekken
Aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

12/’10 – 07/’11 projectmanager herhuisvesting Gemeente Rotterdam
Coördinatie van diverse verhuizingen, inventarisatie van huidige huisvesting, afstoten en
opleveren van locaties, opstellen van procedures t.a.v. afstoten en opstarten locaties:
• herhuisvesting: 6 locaties – totaal aantal werkplekken ca. 200
• analyse van de huidige huisvesting
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

08/’10-04/’11 implementatie facilitaire dienstverlening Logistieke dienstverlener
Betrokken bij het ontwikkelen & inrichten van facilitaire dienstverlening aan opdrachtgevers:
• samenstellen van diensten- en middelenpakket
• introduceren van dienstverlening bij opdrachtgevers en nieuwe klanten
Opstellen projectplan (pva).

12/’10-03/’11
verhuiscoördinator Zonnehuisgroep
Coördinatie van verhuizing en inrichten appartementen:
• verhuizing: 2 locaties (van oud naar nieuwbouw) - 60 appartementen
Opstellen projectplan (pva), planning en voortgangsrapportage.

04/’10-09/’10 projectmanager logistiek en verhuizing Gemeente Zaanstad
Opzetten logistieke proces t.a.v. oplevering van nieuwbouw en inbouwfase:
• herhuisvesting: 6 locaties (o.a. nieuwbouw en gemeentearchief) – ca. 1.200 werkplekken
• invoering HNW
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.

06/’08-06/’10 projectmanager facility – beveiliging - verhuizing Transavia.com & Martinair
Projectmanager ten behoeve van de projectgroepen facility, beveiliging en verhuizing:
• inkoop en contractmanagement voor diverse facilitaire diensten (o.a. schoonmaak, catering en verhuisbedrijf)
• herhuisvesting: 4 locaties (o.a. nieuwbouw) – ca. 900 werkplekken
• coördinatie verbouwing keuken en restaurant
• invoering HNW
Opstellen projectplan (PID), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.

09/’09-11/’09 adviseur cateringconcepten Gemeente Rotterdam, STZ
Ontwerpen van cateringconcepten voor de verschillende doelgroepen binnen de Gemeente Rotterdam.

03/’08-07/’08 projectleider facility & herhuisvesting Copyright Promotions
Aanbesteding van facilitaire diensten en coördinatie verhuisproject:
• inkoop diverse facilitaire diensten (o.a. schoonmaak en verhuisbedrijf)
• verhuizing: 2 locaties (van oud naar nieuwe locatie) – ca. 20 werkplekken
Opstellen projectplan (pva), aansturen team en planning.

11/’06–06/’08 adviseur facility & herhuisvesting Ned. Inst. Beeld en Geluid
Beheer van externe locaties, managen facilitaire services (o.a. schoonmaak en catering) en contractmanagement:
• optimaliseren van de kwaliteit in dienstverlening (uitgevoerd door leveranciers) overeenkomstig de kwaliteitswensen van de opdrachtgever en zijn gebruikers, binnen een nieuwe facilitaire organisatie en huisvesting
• optimalisatie inrichting en coördineren van af te handelen bouwkundige aspecten t.g.v. ingebruikname nieuwe locatie
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

07/’07–12/’07 verhuiscoördinator VNG
Verantwoordelijk voor de verhuizing naar tijdelijke huisvesting:
• verhuizing: 2 locaties (van oud naar nieuw - tijdelijke - locatie) – ca. 500 werkplekken
• aanbesteding verhuisbedrijf
Opstellen projectplan (pva), aansturen team en planning.

01/’07–11/’07 manager depotbeheer a.i. Ned. Inst. Beeld en Geluid
Verantwoordelijk voor een optimaal beheer van depots en collecties: logistiek, depotinrichting, facilitair, huisvesting, beheer en behoud:
• 4 locaties en ca. 60 depots
Aansturen team.

11/’05–06/’07 adviseur facilitair bedrijf en (her-)huisvesting Universiteit van Amsterdam
Vormgeven en implementatie nieuwe afdeling zodat ingespeeld kan worden op de
veranderende rol van het facilitaire bedrijf. Projectmanager van diverse verhuisprojecten.
• aansturen, coachen en begeleiden van medewerkers nieuwe afdeling
• herhuisvesting: diverse deelprojecten (o.a. nieuwbouw) - museale objecten, laboratoria, atelier, werkplekken, collegezalen, archieven
• opstellen herhuisvestingsplannen
• aanbesteding verhuisdiensten en contractbeheer
Opstellen plan van aanpak, aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.

11/’05–01/’07 projectmanager herhuisvesting depots en kantoren Ned. Inst. Beeld en Geluid
Managen van een zeer complex herhuisvestingproject:
• herhuisvesting: 5 locaties (o.a. nieuwbouw) - depots, musea en ca. 200 werkplekken
• ca. 41 km1 aan audiovisuele materialen en museale objecten (ca. 1,6 miljoen items)
• bijzondere omstandigheden i.v.m. historische waarde materialen
• coördinatie af te handelen bouwkundige aspecten t.g.v. ingebruikname nieuwe locatie
• coördinatie sluiting locaties
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.

05/’06–08/’06
adviseur facility & herhuisvesting DBV verzekeringen
Advisering inzake FMIS.
Advisering om te komen tot een efficiëntere indeling van bestaande huisvesting:
• initiëren en implementeren van voorstellen in het kader van een facilitair kostenreductieprogramma
• herhuisvesting: 5 locaties – ca. 250 werkplekken
Opstellen projectplan (pva).

06/’05–05/’06 facilitair adviseur a.i. Stichting Welzijn Binnenstad
Project gericht op het adviseren, analyseren en beoordelen van de huidige facilitaire organisatie om te komen tot een effectievere en efficiëntere dienstverlening, met tevens een kostenreductie en verbetering van kwaliteit:
• analyse van huidige facilitaire organisatie van de diverse locaties
Opstellen projectplan (pva).

05/’04–02/’06 projectmanager facility & herhuisvesting GGD – GHOR – Kop van NH
Inrichten facilitaire organisatie: als gevolg van fusie te komen tot één facilitaire organisatie:
• inkopen van facilitaire diensten i.v.m. het betrekken van de nieuwe huisvesting (o.a. catering, schoonmaak, automaten en verhuisbedrijf), alsmede contractbeheer – contractmanagement.
Implementatie en realisatie van herhuisvestingplan en inrichting nieuwe locatie:
• herhuisvesting: van 3 locaties naar 1 locatie – ca. 125 werkplekken
• invoering HNW
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

07/’05–01/’06 facilitair manager a.i. Ymere
Verandermanagement bij het plaatsen van een nieuwe afdeling binnen het shared service center
• inrichten en verder professionaliseren van afdeling facilitaire zaken
• contractbeheer
• betrokken bij oprichting Shared Service Center
In de functie van facility manager verantwoordelijk voor herinrichting locatie:
• herhuisvesting: intern – ca. 200 werkplekken
• opstellen herhuisvestingsplannen en eerste aanzet tot verhuisplanning
Opstellen projectplan (pva), planning en voortgangsrapportage.

03/’05–01/’06 project professionalisering facilitair bedrijf Universiteit van Amsterdam
Begeleiding t.b.v. het professionaliseren van de facilitheek en het adviseren van de lokale facility manager.
06/’05–08/’05 projectmanager interne verhuizing Kender Thijssen
Verantwoordelijk voor coördinatie interne verhuizing:
• herhuisvesting: intern – ca. 125 werkplekken
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

01/’05–05/’05 facilitair manager a.i. & herhuisvesting Chello Media (UPC)
Verantwoordelijke voor reorganisatie van afdeling facilitaire zaken:
• beoordeling van huur/verhuurcontracten, alsmede alle bijkomende facilitaire zaken zoals onder andere beveiliging, catering en overige facilitaire diensten
• contractbeheer
In de functie van facility manager verantwoordelijk voor herinrichting locatie:
• herhuisvesting: intern – ca. 300 werkplekken
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning en voortgangsrapportage.

06/’04–05/’05 trainer en adviseur restauratieve dienstverlening Sophia Revalidatie

Geven van training op gebied van merchandising aan cateringpersoneel werkzaam in de facilitaire dienst van deze zorginstelling:
• begeleiding en coaching van cateringpersoneel gedurende eerste weken openstelling nieuw restaurant, gebaseerd op nieuw voedings- en verstrekking concept

03/’05–04/’05 projectbegeleiding verhuisteam Rabobank
Projectbegeleiding van - intern – verhuisteam:
• herhuisvesting: 3 locaties – ca. 300 werkplekken
Opstellen projectplan (pva).

04/’04–01/’05 projectleider centralisatie facilitair inkoop Dura Vermeer
Opzetten en inrichten van centrale organisatie t.b.v. inkoop facilitaire diensten van 45 landelijke locaties:
• inkoop en beheer van facilitaire services, contract- en relatiebeheer
Opstellen projectplan (pva), aansturen team en planning.

06/’03–01/’05 projectleider parkmanagement IJmond Ijzersterk
Betrokken bij het ontwikkelen en oprichten van een parkmanagement organisatie t.b.v. 16 bedrijventerreinen:
• opzet van facilitaire organisatie, facility desk en contractbeheer
• samenstellen van een diensten- en middelenpakket en selectie van leveranciers
Opstellen projectplan (pva).

11/’04–12/’04 projectleider facility & herhuisvesting MSREF III Int. Finance BV
Verantwoordelijk inkoop facilitaire diensten t.b.v. nieuwe huisvesting:
• inkopen van facilitaire diensten i.v.m. het betrekken van de nieuwe huisvesting (o.a. verhuisbedrijf en telefonie)
Coördinatie verhuizing:
• verhuizing: 2 locaties (van oud naar nieuwe locatie) – ca. 10 werkplekken
Opstellen projectplan (pva), aansturen team en planning.

06/’04–09/04 trainer merchandising Rijngeest Groep
Geven van training op gebied van merchandising aan cateringpersoneel werkzaam in de facilitaire dienst van deze zorginstelling.

10/’03–04/’04 parkmanager a.i. Dura Vermeer Parkmanagement
Opzetten en inrichten van een parkmanagement organisatie t.b.v. 4 bedrijventerreinen.
• inkopen van facilitaire services en producten t.b.v. de bedrijven
• leveren van facilitaire services en diensten aan bedrijven
• beheer van de terreinen m.b.t. onderhoud
Opstellen projectplan (pva).

06/’03
trainer huisvesting Stichting Sint Jacob
Geven van training op gebied van huisvesting aan medewerkers werkzaam in de facilitaire dienst van deze zorginstelling.

12/’01-05/’03
manager moves & changes a.i. (herhuisvesting) BT Ignite
Verantwoordelijk voor coördinatie van diverse interne en externe verhuizingen. Realiseren van een optimale benutting van bestaande locaties en reduceren van aantal locaties.
• herhuisvesting: 4 locaties – ca. 1.250 werkplekken en datacenter (2-wekelijks ca. 50 werkplekken)
• invoering HNW
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.
01/’02–03/’02 facilitair adviseur a.i. UWV
Verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de facilitaire dienst en het adviseren/ coachen van de manager facilitaire zaken:
• kwaliteit van dienstverlening verhogen in overeenstemming met de (nieuwe) klantwensen
• ontwikkelen en bewaken van activiteitenplannen met betrekking tot interne zaken
Als facilitair adviseur betrokken bij herhuisvestingsactiviteiten:
• coördineren van herhuisvestingactiviteiten
Opstellen projectplan (pva), aansturen team en voortgangsrapportage.

06/’01-12/’01 manager moves & changes a.i.(herhuisvesting) Telfort – O2
Inkopen van facilitaire diensten (o.a. verhuisbedrijf, catering en schoonmaak).
Verantwoordelijk voor coördinatie van diverse interne en externe verhuizingen. Reorganiseren, herstructureren en dagelijkse aansturing van afdeling moves & changes:
• herhuisvesting: 5 locaties (o.a. nieuwbouw) - ca. 1.250 werkplekken en datacenter (2-wekelijks ca. 200 werkplekken)
• invoering HNW
Opstellen projectplan (pva), aansturen team, planning, voortgangsrapportage en risicoanalyse.Werkervaring(in loondienst)

01/’99–10/’00 Corporate facility manager Joop van den Ende (Stage Holding)
10/’97–01/’99 Hospitality manager Joop van den Ende (ShowBizCity)
03/’96–10/’97 Manager sales Eurest (Catering Partners)
11/’91–03/’96 Rayonmanager Eurest
08/’90–11/’91 Catering adviseur BRN Catering (Albron)
03/’89–08/’90 Rayonleider BRN Catering (Albron)
10/’87–03/’89 Vestigingsmanager ASA Studenten Uitzendbureau
05/’87–10/’87 Regionale personeelsservice Sodexo
09/’94–06/’96 Overige werkervaring
Haagse Hogeschool, Facilitaire Dienstverlening
Docente aan deeltijdopleiding in de vakken “Restauratieve voorzieningen” en “Kwaliteit van de levensmiddelenleer”.


Opleidingen
1982 H.A.V.O., Mendelcollege te Haarlem, diploma behaald in 1982
1987 Haagse Hogeschool, diploma behaald in 1987,afstudeerrichting Facility Management.


Automatisering
Bekend met diverse softwarepakketten zoals Windows, Microsoft Office, Visio, MS Projects, Autocad en Adobe Creative Suite.


Projectmanagement
Prince2

Opleiding interimmanager

Opleidingen
1982 H.A.V.O., Mendelcollege te Haarlem, diploma behaald in 1982
1987 Haagse Hogeschool, diploma behaald in 1987,afstudeerrichting Facility Management.

 beschikbaar?