T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager gezondheidszorg

Interim manager gezondheidszorg

Werkervaring interimmanager

Lijn- en interimervaring in sectoren GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Actief op het gebied van lijnmanagement, overbruggingsmanagement, verandermanagement, managementconsultacy en schaduwmanagement/ coaching.

Voorbeelden van vervulde opdrachten:

Functie; Interimmanager tijdelijke ondersteuning Raad van Bestuur, portefeuille directeur wonen en zorg, verantwoordelijk voor onder meer voorbereiding invoering integraal management, vernieuwbouw en renovatie van meer-persoons- naar een-persoons kamers en het ontwerp voor implementatie van Zorgzwaarte- en servicepakketten in de V&V.


Functie: Interimmanager divisie Autisme Spectrum Stoornissen. Verantwoordelijk voor het lopend bedrijf, onderzoek naar situatie en knelpunten binnen de organisatie en op basis hiervan ontwerp en aanbevelingen voor de toekomstige structuur, inclusief verkenning van een mogelijke fusie met partners in de regio. Bijzondere aandacht voor realisatie van productie-uitbreiding, HKZ-certificering en de overgang DBC’s naar ZZP’s.


Functie: Interim manager cliëntenservice bureau. Verantwoordelijk voor onderzoek, advies, plan van aanpak en implementatie met betrekking tot centrale instroom, call-center (front- en back office), zorgbemiddeling, clienten administratie, managementinformatie en beleids- advisering, alsmede het realiseren van passende huisvesting (vernieuwbouw nieuwe locatie cliëntservice bureau).


Organisatieadviseur. Onderzoekstraject met advies aan de Raad van Bestuur inzake de strategische koers voor het Zorgnetwerk ouderen. Ondersteuning van der Raad van Bestuur met betrekking tot positionering van het zorgnetwerk in de regio en brede samenwerking met partners in de regio.Opleiding interimmanager

HBO-plus en universitair

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Combineert brede managementexpertise met inhoudelijke kennis van verschillende zorgvelden. Goed analyticus, oplossings- en resultaatgericht, communicator met een authentieke stijl.

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits

 beschikbaar?