T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Business/IT (compliance) Manager

Business/IT (compliance) Manager

Werkervaring interimmanager

December 2009 - heden

Famed Medical Factoring te Amersfoort
Functie: Manager ICT

Taken en verantwoordelijkheden:
• optimaal laten functioneren en aansturen van de afdeling ICT;
• optimaal laten verlopen van de processen van ICT en de aansluiting ervan op de andere processen binnen en buiten de organisatie;
• opstellen van het (strategisch) businessplan, in lijn met de bedrijfsmissie, en de vertaling naar concreet ICT-beleid;
• beheer van alle infrastructuren: computers, telefonie, printstraat en (deels ingekochte) applicaties;
• ontwikkeling en onderhoud van in-huis ontwikkelde systemen, ook gericht op (toekomstige) outsourcing gericht op flexibilisering en schaalbaarheid;
• (mede) initiëren en definiëren van productinnovaties en nieuwe afzetmarkten.

Afdeling:
De afdeling ICT bestaat uit 17 vaste medewerkers en ca. 25 externe medewerkers, verdeeld over de afdelingen Ontwikkeling en Beheer. De afdeling Ontwikkeling houdt zich hoofdzakelijk bezig met het onderhoud van het huidige declaratieverwerkingssysteem en de nieuwbouw van de toekomstige versie. De afdeling Beheer is o.a. verantwoordelijk voor de totale ICT infrastructuur van Fa-med en de ondersteuning van de medewerkers in de uitoefening van hun functie. Daarnaast heeft de afdeling een adviserende rol richting het management en directie. De Manager ICT is (eind)verantwoordelijk voor een optimale ICT-voorziening die bijdraagt aan de groei, kostenbeheersing en continuïteit van Fa-med (Amersfoort) en dochterlabels Credios (Amersfoort) en Medical Data Care (Tiel). Rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en is lid van het MT.

Projecten:
De realisatie van een Dashboard op Internet met inzicht tbv Zorgverleners (artsen, fysiotherapeuten, etc) in de progressie van hun facturering en de inning van declaraties bij zorgverzekeraars en particuliere cliënten
Verkenning naar een passende architectuur tbv een te realiseren Self_Service Portaal
Pilot met ketenintegratie in de zorg (Diamuraal ivm Ketenzorg DBC’s)
Infrastructuur optimalisatie (Virtualisatie met VMware, QoS inrichting mbv NAGIOS Business View, printer centralisatie, outsourcing print full fillment, web services, etc.)
Project Interne Effectiviteit gericht op optimalisatie van de “Quote to Cash” keten (AcceptMail, iDeal, power dialling/outbound bellen, data verrijking (CDDN), aanpassing incasseringstraject)
Overgang voorbereiden van administratie systeem (van Exact naar AFAS Profit)

Toelichting:
Fa-med B.V. is marktleider in medical factoring. Door de zorgvuldige, efficiënte en klantvriendelijke werkwijze is het bedrijf al ruim 35 jaar een betrouwbare partner gebleken. Momenteel bieden ze aan ongeveer 3000 zorgaanbieders financiële zekerheid en gemak. En zoals het een marktleider betaamt, loopt ze voorop in het initiëren van nieuwe diensten en services.

Wegens verschil van inzicht met de directie over de toekomstige inrichting scheiden onze wegen.

Mei 2008 – November 2009

Wegener ICT Media BV te Apeldoorn
Functie: Managing Consultant (beoogd adj-directeur, gestart in twee rollen:)

Manager ICT Architectuur
(groep Infrastructuur Consultancy)
& Security Officer

Taken en verantwoordelijkheden:
• verantwoordelijk voor een continue, toekomstgerichte vernieuwing van infrastructuur
• geeft leiding aan vijf IT architecten (infra consultants) van de afdeling
• treed op als management consultant / strategy consultant en leidt zonodig projecten
• signaleert en beoordeelt mogelijkheden en ontwikkelingen voor vernieuwingen, en vertaalt deze in passende projecten
• brengt visie op infrastructuur op overtuigende wijze onder de aandacht van de directie en overige belanghebbenden
• structureert het projecten portfolio in samenspraak met de Manager Projecten
• budgetverantwoordelijk voor 1,4M operationeel met investeringen van 1M EURO
• vervult mede de inhoudelijke regierol richting outsourcing partijen
• fungeert als klankbord en adviseur voor directie, managers en consultants
• tevens actief als Security Officer (>CFO) en liaison naar externe EDP-auditors
• rapporteert aan de directeur ICT/IM

Projecten:
• Verbeteringen Governance, processen en planmatige beheersing van Infrastructuur projecten (en grotere Changes) en de inrichting van de (inhoudelijke) regierol richting outsourcing partners (Getronics, COLT en ATOS), naast de al bestaande procesgerichte (ITIL) rollen bij Service Management
• Projectleiding van de vernieuwing van de Security Services via aanbesteding van een (deel)kavel op IP gebied; omvattende vervanging van firewalls, content scanning devices (Blue Coat), mail scanning (‘in the cloud’ service: Message Labs) en verhuizing van het Data Center (KPN > COLT)
• Ontwikkeling van een Security policy 2009 (gebaseerd op ISO 27000)
• Opstellen (en actualiseren) projectenbegroting 2009 + 2010
• Voorbereiding en marktoriëntatie op virtualisatie van de server, netwerk en desktop omgevingen
• Integratieplannen van kranten en online bedrijf ondersteunen
• Diverse korte adviestrajecten, zoals vooronderzoek webcasting, etc.


Door reorganisatie MECOM/Wegener concern waarbij 3 divisies worden samengevoegd, en waarbij Informatie Management met het ICT bedrijf tot een nieuwe ICT afdeling wordt gevormd, verviel voor mij de aanvankelijk beoogde stap op doorgroei naar adjunct-directeur Applicaties & Projecten. Vanaf September 2009 verder als full-time Security Officer, rapporterend aan Directeur ICT/IM met dotted line naar het nieuwe ingestelde Security Committee (bestaande uit CFO, Programmadirecteur, Risk Manager en Directeur ICT/IM).


Zelfstandig ondernemer (v.a. april 2007 tot april 2008)

Na besluit bij Watts Industries tot decentrale versterking ICT organisatie (=vervallen CIO rol), zelfstandig verder gegaan. Parttime een aantal projecten bij Watts afgerond, naast andere nieuwe actvititeiten.
Actief op het gebied van IT-Compliance(o.a. SOX), IT Auditing & Control, IT Architectuur èn IT Management op interim en op projectbasis.
___________________________________________________________
November 2007 – April 2008

BouwMaat Nederland, te Bunschoten (afhaalgroothandel met 44 vestigingen in Nederland)

Functie: (interim) Manager ICT
(via Michael Page)

Taken en verantwoordelijkheden:
• Leidinggeven aan de afdeling ICT (10 FTE, plus 10 FTE inhuur);
• Managen van het centrale kassa- en retailsysteem
• Managen van de totale IT infrastructuur, 350 werkplekken en 60 servers
• Afdeling ICT “op de rit zetten” door invoering klant- en procesgericht werken
• Hernieuwde aandacht geven aan ICT strategie en IT Architectuur
• Onderhouden contacten met franchisenemers vwb behoeften op ICT gebied
• Aansturen externe Service Providers / leveranciers, incl. contract- en SLA management

Projecten:
• Supporten van geruisloze implementatie van BouwVision Decentraal (gebaseerd op Microsoft Dynamics Navision, NAV; in bijna 40 vestigingen op IBM POS terminals)
• Overgang v.w.b. EDI berichtuitwisseling van service provider TIE naar InterCommit
• Voorbereiding implementatie Webshop / Digitale Catalogus / Klaarzet Service (SellSmart)
• Vervanging PIN automaten (EFT) ivm nieuwe eisen Currence (voorheen InterPay)
• Selectie WAN leverancier ter vervanging van ePacity netwerk
• Adviseren van het Management Team en lokaal management


Oktober 2007 – November 2007
ICT Procurement project:
Aanbesteding geleid voor Europees WAN voor Watts Industries (fases RFI, RFQ).


Juli 2007 – September 2007
Afstuderen doctoraal:
Afstudeerscriptie geschreven over “Innovation Capability” en verdedigd.


Na besluit bij Watts Industries tot decentrale versterking ICT organisatie (=vervallen CIO rol), zelfstandig verdergegaan. Parttime een aantal projecten bij Watts afgerond, naast andere nieuwe actvititeiten.
Actief op het gebied van IT-Compliance(o.a. SOX), IT Auditing & Control, IT Architectuur en IT Management op interim en op projectbasis.
__________________________________________________________

Mei 2007 – Juni 2007

OASEN drinkwaterbedrijf, te Gouda (voorheen HYDRON)
(via Twijnstra Gudde, Adviseurs en Managers)

Functie: (interim) Projectmanager ERP

Project:
• Verantwoordelijk voor ERP project: overgang BAAN IV naar Microsoft Dynamics AX 4.0, tijdens afronding blauwdruk fase en voor het opstarten van de inrichtingsfase
• Namens, en tevens in nauwe samenwerking met, de Directie diverse interventies gepleegd op het vastgelopen project (tevens vervanging interne projectleider i.v.m. ziekenhuisopname)
• Extra kwaliteitsstap uitgevoerd waarin, via een procesgerichte benadering, de eigen bedrijfsprocessen zijn gespiegeld aan de beschikbare standaard functionaliteit van de diverse AX modules
• Tevens contractmanagement met implementatiepartner ATOS, (her)conditioneren van de projectorganisatie, risico analyse uitgevoerd, oplossen kwalitatief en kwantitatief capaciteitsprobleem, herplannen, etc. resulterend in een fasedocument met herzien projectplan mikkend op implementatie per 5 januari 2008 (hetgeen ook gebeurd is).


April 2007 – April 2008

Watts Industries Europe Holding, te Eerbeek
(onderdeel van Watts Water Inc., North Andover, MA ,USA)

Functie: (parttime) Europees IT Compliance Manager

Projecten:
• Toetsen van investeringsplannen en van projecten aan ICT strategie en IT Architectuur in Europa
• Procesbewaking en coördinatie van control aspecten zoals Sarbanes Oxley compliance (SOX), en
• (Re)design en (her)inrichten van het SOX (key) control framework (COSO, COBIT 4.0)
• Coördinatie van Due Diligence onderzoeken met focus op IT infrastructuur i.v.m. mogelijke overname(s)
• Implementatie van een IT Security policy (ISO 27001) a.d.h.v. de Code of Practice
• Diverse EDP audits
• Adviseren van het Europees Management Team en lokaal management


2005 – 2007 Watts Industries Europe Holding, te Eerbeek

Functie: Europees CIO (European Information Officer)

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de ICT strategie en architectuur in Europa
• Verantwoordelijk voor control aspecten zoals Sarbanes Oxley compliance (SOX), en inrichten van het control framework (COSO, COBIT, ISACA, NOREA)
• Management van een sterk heterogene omgeving met uiteenlopende ERP, MRP en logistieke informatiesystemen verspreid over meer dan 13 landen, in ruim 40 vestigingen, waaronder 20 productielocaties (omzet ongeveer 367M EURO)
• Door overnames snelle groei naar meer dan 710 werkplekken
• Centraal tekenbevoegd voor alle hardware en software aanschaffingen en/of vervangingen
• Coördinatie van alle ICT gerelateerde projecten in Europa (soms ook in samenwerking met de moedermaatschappij in de USA)
• Fungeert als interface tussen de decentrale IT afdelingen en de vice-president voor IT in de USA (dotted line); rapporteert hiërarchisch aan de CFO Europa

Projecten:
• IT Strategie, IT Architectuur en meerjarenplan 2007-2011 uitgewerkt in samenhang met (hernieuwde) overall Business Strategy (supported by Twijnstra Gudde & Oliver Wight)
• Onderzoek naar diverse ERP en MRP alternatieven voor toepassing breed in Europa (supply chain management, logistics and manufacturing)
• SOX compliance projecten met internal audit (m.b.v. inhuur Deloitte) en met externe audit door externe accountant (KPMG)
• Pakketselectie van SOX tool (o.a. BWISE, TIBCO Protiviti, InVision/GRMT van Deloitte)
• Diverse Due Diligence onderzoeken IT infrastructuur i.v.m. overnames (FR, IT, UK, SE)
• Europese inkoopcontracten (o.a. met DELL, Microsoft, Datacommunicatie leveranciers)
• Ontwikkeling van een IT Security policy (conform ‘code of practice’ ISO 17799:2005)
• Ontwikkeling van een SOX IT Framework (conform PCAOB guidelines en COBIT 4.0)
• Ontwikkeling IntraNet en huisstijl automatisering
• Selectie van implementatiepartners voor implementatie van nieuwe ERP omgevingen in Frankrijk, Benelux en UK.
• Selectie en implementatie van voorraadmanagement / forecasting software (SLIM4, SLIMSTOCK van InfoLog)
• Business requirements opstellen voor te selecteren EU software standaard (CRM, ERP, MRP I + II, APS, WMS, Forecasting sales en inkoop, supply chain management, etc.)
• Standaardisatie R&D software in de diverse vestigingen (AutoCAD, SolidWorks, EFD)
• Oriëntatie op Service Oriënted Architectuur oplossingen en implementaties (ESB, XML messaging)
___________________________________________________________

Zelfstandig ondernemer (mei 2004 tot april 2005)

Na verschil van inzicht met een nieuwe CFO bij SITA vertrokken in Mei 2004. Eigen bedrijf gestart.
Actief op het gebied van Business Proces Innovatie; innovatie, stroomlijning en optimalisatie van bedrijfsprocessen in diverse branches o.a. middels inzet van moderne hard- en software in combinatie met (bedrijfs)proces herinrichting. Enkele malen kandidaat als Interim Manager (o.a. via Twijnstra Gudde Interim Management). Enkele nieuwe bedrijven/activiteiten (helpen) opzetten (V-TRON, SensOrga).
1996 – 2004 SITA (BFI) Holding
(houdstermaatschappij van BFI Recycling Services en WATCO), te Arnhem

Functie: Directeur Informatie Systemen

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de centralisatie van de ICT discipline binnen SITA Holding;
• Door overnames (tot 1998) en fusie (2001) snelle groei van de afdeling ICT van 5 naar meer dan 30 medewerkers;
• Invoering centrale “ERP” met aanvullende centrale informatiesystemen, belangrijke efficiëntie verbeteringen binnen de bestaande bedrijfsprocessen, naast nieuwe toepassingen en eigen ontwikkeling;
• Groei van ongeveer 400 naar meer dan 1200 werkplekken;
• Budget verantwoordelijkheid van bijna 8M EURO, naast investeringen tot 3,5M EURO
• Invoering van “klant- en procesgericht” werken, waarbij de afdeling in 3 subafdelingen is opgesplitst: Informatie (Account) Management, ICT Projecten, ICT Beheer;
• Interne en externe SLA’s gedefinieerd, KPI’s benoemd, EDP-auditing ingevoerd;
• Architectuurmanagement geïmplementeerd (tevens overgang van best of breed naar service-oriented architectuur);
• Prestatiemanagement ingevoerd en functieprofielen herschreven;
• Voorbereiding voor de invoering van “Operational Excellence”
• Secretaris Stuurgroep ICT met als leden directeuren, lijnmanagement, verantwoordelijk voor het (ICT) project portfolio en de prioriteitstelling (CFO=voorzitter).

Projecten:
• RODE DRAAD in alle hieronder genoemde (voorbeeld) projecten:
Implementatie van een Shared Service Center in nauwe samenwerking met alle ‘ondersteunende’ afdelingen: Finance, ICT, Inkoop, Fac.Zaken, HRM, KMV, etc.
• ERP selectieproces (SAP MySAP Utilities, Oracle eBusiness Suite, Microsoft Navision Axapta)
• Management informatie & accounting obv. Datawarehousing (Business Objects)
• Debiteurenbewaking geautomatiseerd door inzet van het pakket OnGuard (bewaking op basis van risico events, dagelijks gevoed vanuit de debiteuren subadministratie), later gecombineerd met een geavanceerde call-centre functie gebouwd mbv CISCO’s Voice over IP (VOIP) functionaliteiten
• “Financial Value Chain” geautomatiseerd door inzet van het pakket BasWare (scanning van inkoopfacturen van crediteuren/leveranciers), automatische matching met inkooporders, inkooporder generatie op basis van inkoop catalogi, koppeling van inkoop catalogi met leveranciers middels hetzij een zgn.catalogue feeder of via een punch out (direct) met de website van de leverancier
• Document management & archivering (o.a. mbv. FileNet en Domino Notes)
• Business-to-business toepassingen (voor- en achterwaartse ketenintegratie middels Message brokers, webservices, etc.)
• Selectie boordcomputers, zodat vrachtwagens niet terug hoeven naar kantoor
• RFID Radio Frequency herkenning, identificatie en localisatie van containers (Tracking and tracing)
• Implementatie van DIFTAR (Differentatie in Tarieven, specifiek voor de afvalinzamelingsbranche)
• On-board Weighting (statische en dynamische weegsystemen).


1992 – 1996 Fujitsu/ ICL (tegenwoordig Fujitsu Siemens) te Maarssen

Functie: System Integration Manager (lees Business Unit Manager)

Taken en verantwoordelijkheden:
• Medeverantwoordelijk voor een reorganisatie bij Fujitsu/ICL vanaf juli 1993 waar de business unit Projects & Services wordt gevormd, waarin alle maatwerk activiteiten (consultancy, projecten en detachering op softwaregebied) voor zowel Fujitsu/ICL Public & Financial Services als het SIAC software/systeemhuis worden ondergebracht (totaal zo’n 60 medewerkers).
• Reeds per 1 januari 1994 volgt een nieuwe reorganisatie waarin Project & Services direct gekoppeld wordt aan de Fujitsu / ICL System Integration verkooporganisatie. Bovendien worden een aantal software pakketten (zoals GIXX, een groothandelsapplicatie en Rendement, een beleggersapplicatie), die in de praktijk veelal inclusief omvangrijke maatwerk aanpassingen worden verkocht, ook ondergebracht in de Projects & Services unit (totaal zo’n 75 medewerkers).

Projecten:
• Airmiles registratie en verwerkingssysteem: softwareontwikkeling incl. het implementatiedeel, een project met een zeer hoog ambitieniveau en hoge werkdruk, de belangrijkste deadlines werden echter gehaald!
• Voor het Ministerie van Justitie (Raad voor de Kinderbescherming) fixed-price/fixed date contract uitgevoerd dat binnen tijd en budget en conform de kwaliteitsnormen werd uitgevoerd
• Voor PVF (pensioenfonds GAK, later Achmea) een fixed price contract ten behoeve het project WOV, Waarde Overdracht, gedefinieerd i.s.m. de afdeling Ontwikkeling
• een pakketselectie aanpak ontwikkelt voor Den Oudsten Bussen tbv een SCM pakket
• een aanpak voor het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen omvattende hard- en software, ontwikkeling, beheer en onderhoud voor de centrale wachtgeldregeling (beleidsondersteunend informatiesysteem uitkeringsgenietenden onderwijsveld)
• een project opstart service uitgevoerd voor de Gem.Kredietbank in Amsterdam ten behoeve van een migratie naar een moderne ICT omgeving.

1988 – 1992 Console Information Systems (onderdeel van Cap Gemini), te Zeist

Functie: Business Unit Manager

Taken en verantwoordelijkheden:
• Bij Console Information Systems actief als Account Manager, welke taak al snel wordt uitgebreid met Field Management verantwoordelijkheid. In deze functie ook werving, selectie, sollicitatiegesprekken, beoordelingen, alsmede marketing taken uitgevoerd.
• In deze functie heb ik mede de basis gelegd voor de toekomst van CONSOLE als softwarehuis (naast de reeds bestaande systeemhuis rol). In de 2e helft van 1991 besluit de moedermaatschappij Volmac Software Groep (die inmiddels 100% van de aandelen Console heeft) zich terug te trekken op haar kernactiviteiten n.l. maatwerk. Omdat Console ook pakketten maakt en levert, is het bedrijf stapsgewijs opgeheven (softwarehuis telde totaal zo’n 30 medewerkers, systeemhuis zo’n 25 medewerkers).
Projecten:
• Quality Assurance opdracht en onderzoek, tevens “redesign” opdracht bij de Blokker organisatie in opdracht van ICL (het zgn. BMFO systeem, voor Bestellingen, Magazijnuitgifte, Facturering en Orderverwerking).
• informatieplanning en informatieanalyse bij GAK afdeling Incasso Werkgeverspremies; optimalisering werkprocessen; invoering kantoorautomatisering


1988 BSO (het latere Atos Origin) te Apeldoorn.
1984 – 1988 PANDATA (onderdeel van Cap Gemini), te Zwolle.
1983 – 1984 Philips Data Systems, te Apeldoorn.

Werkzaamheden voor bovengenoemde werkgevers:
Samengevat komt het erop neer dat ik het klassieke carrièrepad heb doorlopen van analist/programmeur tot projectmanager met daarnaast ook “uitstapjes” naar commerciële en leidinggevende functies. In feite ben ik in de periode van 1983 tot 1996 breed gevormd in 13 jaren van werken op detachering- en projectbasis. In deze jaren is de basis gelegd voor het procesgericht denken en het, op basis van een bedrijfskundige visie, willen creëren van toegevoegde waarde, o.a. met behulp van ICT oplossingen.

Projecten o.a.:
• Werken administratie tbv DURA Vermeer Bouw te Rotterdam
• Catalogus systeem tbv Provinciale Bibliotheek Centrale Gelderland te Arnhem
• Relatiebeheer systeem tbv ERGON Electric te Apeldoorn
• Logistiek & Materiaalbeheersing systeem tbv ElectroRail te Utrecht
• Toepasbaarheids onderzoek / meerjarenplanning als projectmanager, maar ook grotere RFC’s als systeemontwerper gedaan tbv PGGM te Zeist
• RIS-project (voor het Nederlands Rundvee Stamboek en de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren), in de 4GL omgeving voor het ICL mainframe (productnaam Quickbuild), uitgevoerd van Technisch ontwerp t/m Implementatie en vooral ook Invoering
• Systeem(her)ontwerp bij RCC ten behoeve van Woningbouw projectadministratie voor het Ministerie van VROM en Centraal Testament Register voor het Ministerie van Justitie


Opleiding interimmanager

1998 – 2007 Doctoraal (drs.) opleiding MIT (Management van Informatie & Technologie),
MIT opleiding, Hogeschool Windesheim, Zwolle i.s.m. Open Universiteit Heerlen
afgestudeerd op het onderwerp “Innovation Capability” september 2007.

1979 – 1983 Hogere Technische School (Hogere Informatica) te Den Haag, (ing.) diploma 1983

1973 – 1979 Atheneum B te Amersfoort, diploma 1979


Ontwikkeling competenties (overige opleiding)
PANDATA/Bureau Stap: Didactische vaardigheden

Haspel & van der Torn Leusden: Commerciële vaardigheden / Account Management

Ton Planken Trainingen: Commerciële Training / Relatie Management

DOOR Trainingen: Sales Workshop
Leader’s Academy (BusinessWise, Creative Interchange training; Brasschaat België): Workshop omgaan met veranderingsprocessen

PANDATA/BSO: Informatie-analyse (TIA), Functioneel ontwerp (GOS),
Technisch Ontwerp (TOP/GOP), Testen (TOT),
Functiepunt Analyse (FPA), Datacommunicatie

SOGETI: Test Management Approach (TMAP)

SITA / SUEZ Environment: Diverse kadercursussen (beoordelen, prestatiebeloning, etc)

Twijnstra Gudde: Plan van Aanpak voor Interim Managers
Emoties als Leidraad (Psycho-analytisch Instituuut)

Leergang “Leiderschap in de nieuwe tijd”

Ben Tiggelaar: Managementseminar Basic Change Method, met als thema: DOEN!

Oliver Wight: Business Excellence (manufacturing, supply chain management)

Wegener Finance for non-financials

Procesmatig werken
Cap Volmac: Vision methodology (Vision, Values, Valise)
Yacht ICT: Service Management (ITIL Foundation)
SOGETI: Dynamische Architectuur (DYA)

Projectmatig werken
PANDATA: (4GL) Projectleiding/ontwerp

Fujitsu/ICL (SIAC): Project Management International (PMI, nu IPMA)
Open FrameWork, architect methodology (OFM)
Dynamic System Development Method (DSDM)
(Rapid Application Development)

PinkRoccade: Project Management (PRINCE II Foundation)


Talenkennis interimmanager

Engels vloeiend; Duits lezen; Frans gebrekkig

Overig

• Sterk analytisch en procesmatig inzicht
• Goede communicatieve vaardigheden (m.n. luisteren en inlevingsvermogen)
• Open, oprecht, constructief en betrouwbaar
• Ondernemend, resultaatgericht, pragmatisch
• Betrokken op mensen èn resultaten
• Teamplayer, gericht op samenwerking
• Doorzetter
• Kwaliteitsgericht
• Ordelijk en planmatig werker
• Stressbestendig

 beschikbaar?