T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring


Jan 2007 – heden: Interim Manager

Augustus 2012 – heden: Adviseur/coach “Van Goed naar Beter”, Zorggroep Rijnmond, Rotterdam, verbetertraject primair proces in verpleeghuis Pniël, i.o.v. Directie/Raad van Bestuur
• Werksessies geven aan alle 200+ medewerkers, gericht op gedragsverandering
• Definiëren en begeleiden verbetertrajecten
• Begeleiden van het lokale management bij de veranderingen

Augustus 2011 – oktober 2012: Projectmanager Mobile Field Services a.i., Welzorg Nederland B.V., in opdracht van operationeel directeur.
• Samenstellen van de business case
• Mobile Field Service systeem selecteren en voorbereiden van de implementatie met projectteam
• Implementatie overgedragen aan interne projectleider

Feb 2011– juni 2011: Unitmanager Unit Rotterdam a.i., CIZ in opdracht van divisiedirecteur AWBZ.
• Ontwikkelen van het jaarplan voor Unit Rotterdam (6 managers, 100 FTE)
• Heroriëntatie en verbetering van resultaten bewerkstelligd
• Bijdrage leveren aan beleid divisie AWBZ, lid MT AWBZ

April 2010 – Jan 2011: Teammanager V&V AWBZ en projectleider a.i., CIZ in opdracht van rayon/unitmanager; sommige opdrachten parallel.
• Teammanager a.i. GZ/GGZ CIZ Enschede, locatie Velp (overbruggings-/ crisis management)
• Teammanager a.i. V&V CIZ Nijmegen (overbruggingsmanagement)
• Projectleider CIZ Amsterdam (transitieplan ontwikkeld voor samenvoegen Amsterdam en Alkmaar)
• Teammanager a.i. CIZ Utrecht en Amersfoort (Tempo-Teamers, managen extra capaciteit)
• Teammanager a.i. V&V CIZ Nijmegen (overbruggingsmanagement)

Jan 2010 – Maart 2010: Coördinator Trainer/Coach Implementatie Uniforme Werkprocessen a.i., CIZ, Noord-Nederland, in opdracht van projectleider en operations organisatie. Activiteiten bestaan uit:
• Auditen huidige en nieuwe processen
• Trainen/coachen rayonmanagers en teamleiders
• Verbeteringen signaleren en implementeren

April 2009 – Jan 2010: Rayonmanager a.i. Steunpunt Zintuiglijk Gehandicapten, CIZ, Tilburg, in opdracht van districtsdirecteur. Landelijk werkende organisatie voor het indiceren van visueel en auditief beperkte mensen.
• Aansturen van het team als rayonmanager en teamleider; nieuwe teamleider werven en inwerken
• Werkvoorraad binnen de gestelde termijn weggewerkt (augustus 2009)
• Proces verbeterd en productie verhoogd (25%)
• Relatiebeheer met landelijke zorgaanbieders verbeterd
• Accountmanager voor CIZ naar zorgorganisaties
• Herindicatietraject voor zintuiglijk gehandicapten geleid met projectteam in Tiel; volgens planning op tijd klaar

December 2008 – 1 april 2009: Zorgmanager Verzorgingshuis a.i., Sensire, Doetinchem (60 FTE), in opdracht van rayonmanager.
• Verbetertraject afgerond en resultaten geborgd
• Nieuwe verpleegkundigen aangenomen
• Lopende zaken afgehandeld
Verbeteringen in zorg en arbeidsomstandigheden geïnitieerd.

Okt 2008 – december 2008: Implementatiemanager AanmeldFunctionaliteit a.i., CIZ, Utrecht, in opdracht van regiodirectie. Eind van een implementatietraject van een nieuwe internetapplicatie.
• Achterstand wegwerken
• Accountmanagement naar zorgorganisaties
• Vervanging kwaliteitsmedewerker/projectleider

Jan 2008 – juni 2008: Rayonmanager Extramurale Zorg (Thuiszorg, op twee posities) a.i., Lid MT, Sensire, Zutphen, in opdracht van regiodirecteur. Verantwoordelijk voor twee rayons (20 managers, 1000 medewerkers).
• Overbruggingsmanagement
• Accountmanagement naar externe partijen (gemeentes, woningbouworganisaties, concurrenten)
• Cultuurverandering gestart
• Financiële problematiek aangepakt

Okt – Nov 2007, Adviseur Project, Thuiszorg Groningen
• Samenstellen projectvoorstel en businesscase voor de opstart van een nieuwe zelfstandige activiteit.

Juni – Juli 2007, Interim Manager Medische Microbiologie en Infectieziekten, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, in opdracht van Raad van Bestuur.
• Direct aansturen Medisch Microbiologisch Lab (3 arts/microbiologen en 1 moleculair bioloog).
• Indirect leiding geven aan hoofdanalist en laboratorium en de groep infectiepreventie (30 FTE).
Kern van deze opdracht was het zo goed mogelijk laten functioneren van een groep professionals. Professionals aangesproken op hun gedrag (1 op 1 en als groep). Drie vertrokken en de opdracht was klaar.

Jan – Mei 2007, Rayonmanager Verzorgingshuizen a.i., Lid MT, Sensire, Zutphen, in opdracht van regiodirecteur. Verantwoordelijk voor 5 verzorgingshuizen (7 managers, 400 medewerkers). Nieuwe functie, ontstaan na reorganisatie.
• Activiteiten doorgelicht, bedrijfsanalyse gemaakt, aanbevelingen gedaan en prioriteiten gesteld.
• Projectplannen ontwikkeld voor invoering HKZ (kwaliteitssysteem), Normen Verantwoorde
Zorg, rechtmatigheid en cultuurverandering.
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor zorgmanagers bepaald en vastgesteld.


1986 – 2007: Vaste banen:

Juli 2004 – Jan 2007: Scheper Ziekenhuis, Emmen

Hoofd Zorgsector Medisch Ondersteunend, Verantwoordelijk voor een vijftiental afdelingen (320 FTE, 460 mensen) ondersteunend aan de primaire zorgprocessen, rapporterend aan de Raad van Bestuur, lid MT. Activiteiten en resultaten:
• Opbouw van de sector tot een goed functionerend geheel.
• Commerciële activiteiten geïnitieerd en vorm gegeven
• De afdeling Fysiotherapie en Revalidatie omgevormd van een cost center tot een profit center.
• Mede ontwikkelen en implementeren van competentiemanagement.
• Projectleider van Sneller Beter project van het ziekenhuis en in deze hoedanigheid gewerkt met alle vakgroepen.

Aug 2002 – Juli 2004: Cordis Europa N.V. (Johnson & Johnson), Roden

Projectleider, voor ontwikkeling en commercialiseren van nieuwe dottercatheters. Grootte van het projectteam ongeveer 20 professionals. Activiteiten en resultaten:
• Opbouwen van relatie met belangrijkste leveranciers (Ierland, Miami).
• Klanteninformatie verzameld door bezoeken en coördineren van testen.
• Ontwikkeling van een nieuwe productielijn aangestuurd.
• Competentiemanagement mede vormgegeven

Process Excellence Site Leader, verantwoordelijk voor het implementeren en uitvoeren van kostenbesparingsactiviteiten in de productie in Roden. Activiteiten en resultaten:
• Prioriteiten stellen aan projecten, gebaseerd op business case
• Rapporteren van de voortgang aan Johnson & Johnson Corporate 6-Sigma organisatie
• Besparingen op jaarbasis ongeveer 10 miljoen €

Januari 2000 – Augustus 2002: Cordis Corporation (Johnson & Johnson), Miami Lakes, USA

Process Champion: Database ontwikkeld en geïmplementeerd in de Medical Device, Consumer en Consumer Pharma Groepen van Johnson & Johnson. Activiteiten en resultaten:
• Projectplan gemaakt, gecommuniceerd, aangepast en uitgevoerd
• Training georganiseerd voor 10 Medical Device bedrijven van Johnson & Johnson in Miami Lakes.
• Implementatietraject gedaan (6 maanden voor de 10 Medical Device bedrijven).
• Black en Green Belts (6-Sigma) getraind in Cordis vestigingen in Miami, Roden en Juarez (Mexico)

Productiedirecteur Extrusie, verantwoordelijk voor de extrusieafdeling (130 FTE). Lid van het Miami Lakes Managementteam, rapporterend aan de directeur. Activiteiten en resultaten:
• Afdeling gereorganiseerd om de organisatiedoelstellingen beter te kunnen halen.
• Met de Food and Drug Administration (FDA) gewerkt om compliance zaken uit te werken en te verbeteren.
• 6-Sigma Green Belt training gevolgd en Green Belt project gedaan (training van productiemedewerkers).

April 1994 – December 1999: Cordis Europa N.V., Roden

Productiedirecteur Diagnostische Catheters, lid van het Managementteam, rapporterend aan de directeur. Verantwoordelijk voor de productie van diagnostische catheters en catheter sheath introducers (450 FTE, waarde van de productie van $ 50 miljoen). Activiteiten en resultaten:
• Projectplannen maken voor het verplaatsen van de totale productie naar Juarez, Mexico.
• Verplaatsen van de CSI productie naar Juarez, Mexico (70 FTE)
• Plannen maken en gedeeltelijk uitvoeren van consequenties voor de fabriek in Roden.

Manager Manufacturing Engineering, verantwoordelijk voor productieondersteuning voor de productie van dottercatheters. Deze functie bevond zich op het snijvlak van Product Development en Engineering/Productie.
• Transfereren van in Miami ontwikkelde ontwerpen naar de productievloer in Roden.
• Verschillende nieuwe producten geïntroduceerd met Miami ontwikkelteam.
• Uitbreiding van deze activiteiten in Roden vorm gegeven.

1986 – 1994: Océ Nederland B.V., Venlo

Product/functie Ontwikkelaar en Groepsleider: Als teamleider van een groep van 15 professionals (WtB, Scheikunde, Natuurkunde, Electro) nieuwe processen ontwikkeld voor kopieer- en printsystemen.
Research Medewerker: Onderzoek aan nieuwe print- en kopieerprocessen.

1983 – 1985: Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Studentassistent Natuurkunde Practica

Opleiding interimmanager

Opleidingen
1979 – 1985: Rijksuniversiteit Groningen, Technische Natuurkunde (Ir)
1978 – 1979: University of Kansas, Lawrence Kansas, USA, verschillende vakken
1972 – 1978: Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen, Gymnasium β

Trainingen
Oktober 2010 tot juni 2011: SIOO, Interim Management en Organisatieverandering
Scheper Ziekenhuis: competentiemanagement
Cordis Europa N.V. / Cordis Corporation: Verschillende interne trainingen in leiding geven, projectmanagement, kwaliteitsverbetering, 6-sigma verbeteringsmethodologie (green belt niveau), situationeel management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Algemeen management, Technisch Management, Tactisch Management, Operationeel Management, Strategisch Management, Advisering, Training, Coaching

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels: vloeiend zowel mondeling als schriftelijk
Frans en Duits: gemiddeld zowel mondeling als schriftelijk


 beschikbaar?