T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Facilitair manager

Facilitair manager

Werkervaring interimmanager

Relevante werkervaring sinds 1986

Account manager Facilities Royal Philips Electronics, Breitner Center Amsterdam
• Facilitair accountmanagement voeren ten behoeve van high level kantoorpopulatie
• Voeren van contractmanagement voor Facility management global
• Verantwoordelijk voor besparingen en administratieve vastlegging in handboeken
• Uitvoeren van FM (en B, E, W) verbouwingsprojecten (oa. RvB) en interne verhuizingen
• Aanpak klimaatproblemen hoofdkantoor
• Doorlichten van werkprocedures in soft- en hardservices en verbeteringen doorvoeren

Facilitair beheerder Science Park Amsterdam, UvA, Amsterdam
• Projectleider van organisatiegevoelige projecten: prefase verbouwing incubatorgebouw, betaald parkeren, begroting vastgoed
• Facilitair beheerder van het buitengebied, verantwoordelijk voor onderhoud omgeving en balans tussen gebruikerswensen en budgettaire mogelijkheden
• Adviseren van de directie Facilitair over herijken van de ambitie op thema's exploitatie en beheer van gebouwen en terrein, veiligheid, milieu, duurzaamheid, leefbaarheid
• Afstemmen van strategische belangen en operationele gebruikerswensen tussen het College van Bestuur UvA, Directie Facilitair, Gemeente Amsterdam, huurders en gebruikers

Account manager COARE Group BV, Amsterdam
• Opzetten procedures en procesbeschrijvingen voor bouwprojecten van acquisitie tot en met oplevering
• Coachen van de Design & Build managers van de CORE Group
• Ontwikkelen en uitwerken van een richtlijnenhandleiding voor de architecten bij COARE om hun opdrachtgevers beter te leren begrijpen.

Facilitair manager Mn Services, Rijswijk/Amsterdam
• Turnkey verbouwen en in gebruik nemen (B, E, W, Facilitair) van bestaande kantoren en de opstart van nieuwe kantoren in Den Haag en Amsterdam
• Onderhandelen met verhuurder over technisch huurdersonderhoud
• Aanbesteding technisch onderhoud vastgoed
• Aanpak klimaat- en akoestische problemen kantooromgevingen 
• Adviseren van de directie Facilitair over overall dienstverleningsconcepten en kwaliteit
• Afstemmen en bewaken ARBO beleid en Veiligheid i.s.m. HRM
• Verantwoordelijk voor renovatie kantoor etages
• Ontwikkelen van een nieuw onderscheidend en ambitieus werkplekconcept en daarmee terugbrengen aantal verhuisbewegingen
• Ontwikkelen en uitrollen van een 5-sterren hospitality facilitair concept
• Integraal Facilitair management voeren over de afdeling Facility management en Onderhoud
• Begeleiden en coachen van de FM, technische- en IT medewerkers in cultuuromslag (kennis, ambitie, workflow, cultuur en organisatie)

Facilitair manager AbvaKabo FNV, landelijk
• Sparringpartner voor klanten over de Facilitaire dienstverlening (KWIS meldingen)
• Onderhandelen met verhuurder over technisch huurdersonderhoud
• Verantwoordelijk voor ARBO en Veiligheid
• Verantwoordelijk voor herhuisvesting afdelingen
• Projectmanager van verbeterprojecten: werkplekinnovatie en dienstverleningsconcepten
• Aanpak klimaat- en akoestische problemen kantooromgevingen 
• Ontwikkelen innovatief werkplekconcept met besparing tot 60% op het vastgoed
• Integraal Facilitair management voeren over het Facilitair bedrijf
• Smeden van hernieuwde eenheid in het Facilitair bedrijf
• Oplossen van arbeidsconflicten binnen het team door inhoudelijke coaching op werkprocessen en gedrag

Facilitair manager UWV, Hoofdkantoor Amsterdam en Regio Noord-West
• Accountrol Facilitaire diensten
• Verantwoordelijk voor herhuisvestingen
• Adviseren van productmanagers inkoop bij het ontwikkelen van een soft services dienstverleningsconcept o.b.v. een nieuw PDC
• Integraal Facilitair management voeren over de twee regio’s
• Verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de afdeling
• Coachen van gebouwbeheerders, uitvoeren van een competentiescan en ontwikkelen van een opleidingstraject voor medewerkers gericht op een nieuw dienstverleningsconcept

 
Facilitair manager Rabobank Nederland, Utrecht
• Verantwoordelijk voor een goed werkklimaat in de landelijke kantoren van de bank
• Project lid van de invoering van een nieuw FMIS systeem
• Integraal Facilitair en IT operations management voeren over de afdeling FM en IT operations
• Coachen van medewerkers in (soms) gedwongen veranderingen in hun functie
• Verbeteren van de overall effectiviteit en de efficiëntie in het functioneren van de FM en IT operations afdelingen

Facilitair manager Ipse de Bruggen, regio Nieuwveen
• Binnen 4 maanden een compleet nieuwe logistieke- en keukenorganisatie opgezet en uitgerold voor maaltijdverzorging op het landgoed (500 bewoners). Mijn kracht was dat ik alle medewerkers positief kon motiveren om mee te werken aan dit project waardoor snel resultaat werd geboekt. Gevoelig OR traject.
• Project lid verbetering performance FMIS en verantwoordelijk voor invoeren Facilitair meldpunt
• Ontwikkelen van een dienstverleningsvisie op wonen, werken en recreëren op het landgoed met workshops in alle geledingen van de organisatie
• Adviseren van de directies van facilitair en zorg over verbeteringen in de dienstverlening van het Facilitair bedrijf, de relatie tussen de zorg en facilitair
• Integraal Technisch en Facilitair management voeren over de Technische dienst en het Facilitair bedrijf

Projectmanager bouw Opella, Ede
• Binnen TGK turnkey (B,E,W, Facilitair) realiseren van een nieuw hoofdkantoor met grote besparing tot op het ruimtegebruik.
• Zorgen voor een goede aansluiting van de ambitie van de Raad van Bestuur naar de kantoormedewerkers
• Adviseren directie en de OR over het opzetten van cultuurprogramma’s voor het Nieuwe Werken

Facilitair manager RIAGG Zuid-Holland Noord/GGZ Rijnland, Leiden
• Facilitair verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het RIAGG hoofdkantoor, sparringpartner bouwpartijen
• Aanbesteden en turnkey realiseren van nieuwe werkplekken hoofdkantoor
• Sparringpartner naar verhuurders en verantwoordelijk voor uitvoeren technisch onderhoud binnen budget
• Doorlichten inkoopprocessen en afsluiten mantelcontracten
• Integraal Facilitair management voeren over de Facilitaire afdeling

Hoofd huisvesting GDVV, Den Haag
• Verantwoordelijk voor tot stand brengen van een woonomgeving die recht doet aan behoeften van bewoners (zelfstandig wonende ouderen en verpleeghuis patiënten)
• Opzetten en implementeren van de afdeling interne zaken in het zorghuis
• Integraal leiding geven aan de afdeling Interne zaken van een experimenteel zorghuis

Facilitair teammanager Stichting VVR, Zoetermeer
• Ombuigen van de Facilitaire afdeling van aanbod gestuurd naar een service- en vraag gestuurde facilitaire dienstverlening
• Verantwoordelijk voor Technisch onderhoud en Facilitair beheer
• Integraal leidinggeven aan de Facilitaire afdeling en Technische dienst

Hoofd huisvesting ENECO Energie, Delft
• Projectleider uitvoeren van aanbesteding meerjarig onderhoud van vastgoed
• Project lid invoering nieuw FMIS
• Verantwoordelijk voor herhuisvesting divisie en afdelingen
• Verantwoordelijk voor ontwikkelen van een strategisch huisvestingsplan voor herhuisvesting van de totale ENECO kantoorpopulatie
• Verantwoordelijk voor de realisatie van een interne doorbelastingtool voor facilitaire kosten
• Mede ontwikkelen en in gebruik nemen van een vastgoed database
• Integraal leidinggeven aan de afdeling Huisvesting en Onderhoud

Opleiding interimmanager

THW, Vastgoed, Economie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Positionering
In mijn opdrachten richt ik mij op Facilitaire, Technische en Vastgoed dienstverlening. Ik voel mij op mijn gemak in een positie waarin ik de klant optimaal kan bedienen met behoud van een taakstellende begroting. Afwegen van belangen zonder de voortgang te belemmeren kan ik goed.

Opereren op het snijvlak van een goede klant en leveranciersrelatie is mij op het lijf geschreven. Probleemoplossing, beheren, adviseren en ontwikkelen, budgetteren en administreren hoort daar bij. Ik ken mijn plek in de organisatie.

Eigenschappen
Mijn wortels liggen in de facilitaire-, technische- en vastgoed wereld en deze kent voor mij weinig geheimen meer. Desondanks kijk ik verwonderd en met een open blik naar de wereld om me heen.

Met een brede ervaring op deze vakgebieden samen mijn generalistische blik, gecombineerd met vasthoudendheid en perfectionisme ben ik in staat om afgesproken resultaten te bereiken.

Van nature ben ik dienstverlenend ingesteld en gecombineerd met zakelijke besluitvaardigheid breng ik balans in klantverwachting en organisatiebelangen.

Ik kan snel schakelen tussen alle niveaus in een organisatie, heb weinig kader nodig, breng snel de grote lijnen in kaart van operationele en tactische vraagstukken en voer deze uit.

Ik werk gestructureerd maar kan goed out of the box denken en handelen.
Daarbij ben ik een kritisch observator, weeg de verschillende belangen af maar pak wel door.

Ik heb een toegankelijke persoonlijkheid en weet mensen te binden en te enthousiasmeren.
Als persoon streef ik naar een werkomgeving waarin sprake is van resultaat, samenwerking, vertrouwen en enthousiasme. “Voorkomen is beter dan genezen” is mijn motto.

Ik laat altijd de menselijke maat in mijn werk en besluiten doorklinken maar hou de deadlines en afspraken scherp in de gaten.

Door een goede borging van mijn werkzaamheden en het vastleggen van afspraken verzeker ik organisaties van een ongestoorde bedrijfsvoering.

Kenmerken
Dienstverlener , Ambitieus, Resultaatgericht, Sociaal- en communicatief vaardig, Representatief, Flexibel, Adviesvaardig, Nauwkeurig, Stressbestendig , Integer, Gedreven, Teamspeler, Luistervaardig, Organisatie- en omgevingsbewust

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?