T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim productie/plantmanager in de Food

Interim productie/plantmanager in de Food

Werkervaring interimmanager

Opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie, sinds oprichting eind 2005:

Groot bedrijf; 200 FTE, onderdeel van multinational
- Coachen van het productiemanagementteam bij het aansturen op kpi’s
- Leiderschapsontwikkeling met focus op KPI’s
- Ondersteuning ontwikkeling van de afdeling

Midden bedrijf; 90 FTE, onderdeel van nationaal bedrijf
Projectleider Leiderschapsontwikkeling 5 maanden
- Coachen van het productiemanagementteam bij het aansturen op kpi’s
- Leiderschapsontwikkeling met focus op KPI’s
- Vervanging bedrijfsleider gedurende vakantie; focus op directe aansturing productie en technische dienst en efficiencyverbetering.

Groot bedrijf 180, onderdeel van multinational
Projectleider Leiderschapsontwikkeling 5 maanden
- Coachen van het productiemanagementteam
- Leiderschapsontwikkeling met focus op KPI’s


Groot bedrijf 250 FTE; zelfstandig familiebedrijf
Interim operations manager, 11 maanden;
- Coachen van het productiemanagementteam bij de dagelijkse aansturing.
- Advisering management met betrekking tot het beleid.
- Optimalisering van de productieprocessen, zowel kwalitatief als kwantitatief.
- Projectleider automatisering verpakkingslijn.
- Individueel coachen van leidinggevenden. Dit heeft geleid tot een verbeterde effectiviteit van de leidinggevende en verhoogde output van de afdeling.
- Ontwikkelplan opstellen en implementeren voor operators en medewerkers.
- Interim hoofd bedrijfsbureau. Met als speerpunten om de leverbetrouw-baarheid te vergroten, het aantal manuren te reduceren, de voorraden te verlagen, en de voorraadverschillen te minimaliseren.
- Interim P&O; opstellen van het personeelsbeleid. Met als speerpunten om de personeelsbezetting en het ziekteverzuim te reduceren.
- Interim arbo-coördinator; opstellen van het arbobeleid en coördineren van de implementatie van het beleid. Met als doel om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te verhogen en het aantal ongevallen te reduceren.

Groot bedrijf 200 FTE, onderdeel van grote multinational
Interim logistiek manager, 9 maanden;
- Operationele leiding logistieke medewerkers 12 FTE; medewerkers expeditie, transporteurs en magazijnmedewerkers.
- Implementatie van SAP binnen logistieke afdelingen begeleiden.
- Optimaliseren van logistieke processen en overlegstructuren.
- Herinrichten van warehouse. Fysiek en in SAP.
- Opstellen van procedures en opleiden van medewerkers.
- Analyseren van bottlenecks tijdens de SAP-implementatie en omzetten naar verbetervoorstellen.

Midden bedrijf 100 FTE, onderdeel van multinational
Interim afdelingschef verpakken, 5 maanden;
- Operationeel leidinggeven aan afdeling van 40 FTE.
- Coachen van leidinggevenden.
- Verbeteren van kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers.
- Verbeteren van het efficiency-bewustzijn
- Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen.

Groot bedrijf 175 FTE, onderdeel van grote multinational
Projectleider Change, 3 maanden;
- Begeleiden productieteams bij het optimaliseren van de ombouwtijden met behulp van SMED.
- Doorlichten van de werkwijzen aan productielijnen met als resultaat het terugbrengen van de personele bezetting van deze lijnen.

Groot bedrijf 200 FTE, onderdeel van grote multinational
Projectleider ontwikkeling productie, 5 maanden;
- Coachen van het productiemanagementteam bij de dagelijkse aansturing en de veranderende organisatie.
- Individueel coachen van leidinggevenden.
- Uitwerken van projectvoorstel voor de implementatie van een nieuwe functiestructuur.
- Begeleiden van productieleiders bij het implementeren van nieuwe functiestructuur.
- Opzetten van een praktijksimulatie ter ondersteuning van selectie van teamleiders.
- Begeleiden van verschillende disciplines bij het trainen van nieuwe functionarissen.
- Implementeren van de functie technisch operator in een productieafdeling.
- Vertalen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar opleidingsplan.

Werkervaring in loondienst


Perfetti van Melle, zoetwarenindustrie
Productiemanager Meller, afdeling bereiding en verpakking, 3 jaar.
- Operationele leiding aan 75 FTE, directe leiding aan drie ploegchefs en zeven storingsmonteurs.
- Opleiden van de ploegchefs en meewerkend voormannen/vrouwen.
- Herstructureren van de afdeling door het veranderen van de organisatiestructuur, het opzetten van overlegstructuren en het stimuleren van het kwaliteis- en efficiencybewustzijn.
- Cultuurverandering geïmplementeerd.
- Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen; opleiden van collega’s, monteren en demonteren van machines, afhandelen van klachten, monitoring van kwaliteit.
- Optimalisering van het productieproces, zowel kwalitatief als kwantitatief.
- Verlagen van het ziekteverzuim.
- Integreren van de technische dienst binnen de productieafdeling.

Campina/Melkunie, dagverse zuivel
Ploegchef verpakkingsafdeling, 3 jaar.
- Operationele leiding aan 20 FTE.
- Organiseren van werkoverleg.
- Structureel vormgeven van opleidingen binnen de productieafdeling; opstellen en implementeren van het opleidingsbeleid, coördineren van de uitvoering en het begeleiden van de vakmaninstructeur.
- Ideeënbuscoördinator; verantwoordelijk voor het beoordelen, en uitvoeren van de ingeleverde ideeën. Met als resultaat het verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers.

LSBL-Services, trainingsbureau in de levensmiddelenindustrie
Senior trainer/adviseur, 2½ jaar
- Projectleider grote trainingstrajecten; ADM, Calvé, Unifine, Keuringsdienst van Waren. Begeleiden van freelancers en docenten van andere instituten.
- Het verzorgen van trainingen binnen de volgende bedrijven: ADM cacaofabrieken, Unifine; locaties sauzen en specerijen, Zeelandia; bakkerijgrondstoffen en productontwikkeling, Keuringdienst van Waren; opleiding controleurs en assistent controleurs, DIS B.V., drankenindustrie.

Hogeschool Delft
Hoofd praktijkinstructeur opleiding Levensmiddelentechnologie, 7 jaar.
- Opzetten van de praktische kant van de opleiding; stages, projecten en pilot plant practica.

Opleiding interimmanager

Afgeronde opleidingen:
-Hogere Agrarische Hogeschool Den Bosch,
studierichting Levensmiddelentechnologie 1989
-STOAS, pedagogisch didactisch getuigschrift 1993

Talenkennis interimmanager

Nederlands woord en geschrift
Duits woord en geschrift
Engels woord en geschrift

 beschikbaar?